Confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal

Politica de confidențialitate a Betfair

Prezenta politică de confidențialitate nu se aplică rezidenților din Australia și din Noua Zeelandă. Pentru a consulta politica de confidențialitate a Betfair pentru Australia, dați clic aici.

Introducere

Betfair, în calitate de operator, dorește ca dumneavoastră, vizitatorii site-ului, să știți că acordăm la fel de multă atenție ca și dumneavoastră confidențialității oricărei informații cu caracter personal pe care ați dori să ne-o furnizați („informații cu caracter personal”). În acest sens, am investit puternic în realizarea unui sistem de gestionare a securității informațiilor de nivel mondial, care a obținut certificarea ISO 27001.

O informație cu caracter personal este orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă și poate include și numele și adresa, data nașterii, datele cardului de plată, detaliile privind tranzacțiile de pariuri și transferurile din cont, precum și orice altă informație pe care ați dori să o furnizați. Betfair se străduiește să asigure că practicile sale comerciale care implică utilizarea informațiilor cu caracter personal respectă reglementările privind confidențialitatea din țările în care operează. Astfel, prin prezentul document de politică („politica de confidențialitate”), Betfair dorește nu numai să vă informeze cu privire la drepturile dumneavoastră în legătură cu informațiile cu caracter personal, ci și să vă explice cum intenționează să le respecte conformându-se astfel cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („Legea nr. 677/2001”), precum și cu legislația subsecventă în materie.

Orice referire la „Betfair” sau la „Grup” în cadrul prezentei politici de confidențialitate include Betfair Group Plc și toate sau oricare dintre filialele sale directe sau indirecte, asocierile în participație și societățile asociate, indiferent de locul din lume în care sunt situate, astfel cum pot exista în orice moment.

Cum colectăm informații cu caracter personal care vă privesc prin intermediul site-ului nostru?

Informațiile cu caracter personal pot fi transmise pe site-ul nostru în două zone:

  1. Zona publică

    În cazul în care furnizați numele și adresa dumneavoastră în zona publică a acestui site pentru a solicita informații despre produsele și serviciile noastre, puteți să furnizați voluntar informații cu caracter personal suplimentare. În această zonă, vi se va cere să furnizați informații cu caracter personal în scopul înregistrării la Betfair și al deschiderii unui cont.

  2. Zona privată

    Dacă sunteți deja clientul nostru și ați deschis un cont la noi, trebuie să utilizați o parolă pentru a intra pe site-ul Betfair. Un „cookie de sesiune” este folosit pentru a vă permite să părăsiți site-ul și să reintrați fără să reintroduceți parola. Serverul nostru va înregistra paginile vizitate pe site.

Pentru a asigura o bună calitate a serviciilor este posibil să monitorizăm și să înregistrăm orice comunicare dintre noi și dumneavoastră, în scris, prin telefon sau prin poșta electronică. E-mailul nu este criptat către/din nicio zonă, publică sau privată, a acestui site. Betfair vă recomandă să nu ne transmiteți prin e-mail informații cu caracter personal, cu excepția numelui și a numelui de utilizator/TAN. Orice transmitere de informații se face pe riscul dumneavoastră.

Cum utilizăm cookie-urile pe site-ul nostru

Betfair utilizează „cookie-uri” pentru a vă facilita navigarea. Pentru mai multe informații despre cookie-uri, consultați politica noastră privind cookie-urile.

Cum vor fi utilizate informațiile cu caracter personal care vă privesc?

Betfair va prelucra informațiile cu caracter personal pentru a vă permite să accesați și să utilizați site-ul nostru, pentru a vă permite să participați la serviciile oferite, pentru a vă administra contul, pentru a menține conturile și evidențele noastre, pentru a monitoriza nivelul de utilizare a site-ului și calitatea serviciului oferit, pentru a vă informa periodic despre produsele și serviciile care vă pot interesa și pentru scopuri conexe. Dacă nu doriți să primiți în viitor materiale de marketing, promoționale sau referitoare la vânzări din partea Betfair, ne puteți notifica să nu vă mai trimitem astfel de materiale. Datele noastre de contact se află pe pagina "Contact” din cadrul site-ului. În cel mai scurt timp posibil, dar, în orice caz, termenul legal, Betfair va elimina datele dumneavoastră de contact din baza de date pentru marketing.

Betfair va reține de asemenea astfel de informații și le poate analiza pentru a investiga, în mod preliminar, și pentru a preîntâmpina orice activitate neconformă, realizată de către utilizatorii site-ului, care ar putea fi derulată pe site-ul Betfair. Informațiile colectate în cadrul investigațiilor efectuate de către Betfair pot fi ulterior furnizate autorităților publice competente. Toate drepturile privind modalitățile de înregistrare a informațiilor cu caracter personal deținute de Betfair (inclusiv drepturile de autor și drepturile privind baza de date) sunt și rămân ale acesteia.

Convorbirile telefonice și datele despre pariuri referitoare la utilizatori vor fi înregistrate și pot fi monitorizate în mod activ.

Cui și când pot fi comunicate informațiile cu caracter personal?

Informațiile cu caracter personal care vă privesc pot fi transferate sau comunicate, în scopurile descrise mai sus, oricărei societăți din cadrul Grupului sau, sub condiția unui acord corespunzător, împuterniciților, pentru a fi prelucrate în interesul nostru. Periodic, Grupul poate să angajeze împuterniciți pentru a prelucra informațiile cu caracter personal în scopurile specificate mai sus, iar o astfel de prelucrare va fi reglementată printr-un contract încheiat în forma cerută de lege.

În cazurile prevăzute de lege, informațiile cu caracter personal pot fi comunicate unei autorități relevante guvernamentale, de reglementare, sportive sau de aplicare a legii. În plus, în situațiile în care considerăm că acest lucru este adecvat, informațiile cu caracter personal pot fi comunicate oricărei autorități de reglementare (fie la cererea unei astfel de autorități, fie în alt mod) care a emis în beneficiul Betfair o licență de operare pentru jocuri de noroc. Informațiile cu caracter personal pot fi comunicate de asemenea oricărui organism de reglementare sau sportiv în legătură cu controlul respectării integrității sau cu aplicarea regulilor unui sport sau ale unui joc și/sau cu prevenirea și depistarea infracțiunilor și cu care Grupul a încheiat acorduri (memorandumuri de înțelegere sau „MDI”) în orice moment pentru schimbul de astfel de date, precum și în cazul în care Grupul consideră că există motive rezonabile pentru a suspecta că ați putea fi implicat într-o încălcare a unor astfel de reguli sau a legii, că aveți cunoștință despre o încălcare a unor astfel de reguli sau a legii sau că reprezentați în alt mod o amenințare pentru integritatea sportului sau a jocului în cauză. În continuare, organismele respective pot utiliza informațiile cu caracter personal pentru a investiga și a acționa cu privire la orice astfel de încălcare în conformitate cu procedurile lor.

În legătură cu scopurile de mai sus, poate fi necesar sau poate constitui o cerință legală ca Betfair să comunice informații unor entități situate în țări din afara României. Astfel, Betfair poate comunica informații în state din Uniunea Europeană, alte state din Zona Economică Europeană, în Statele Unite ale Americii și în Australia și, în fiecare caz, în conformitate cu măsurile corespunzătoare de securitate tehnică și organizațională. Prin acordul la prezenta politică, prin utilizarea site-ului Betfair sau în alt mod, sunteți de acord ca Betfair să stocheze și să utilizeze informațiile istorice referitoare la dumneavoastră și la contul (conturile) dumneavoastră în scopurile specificate în prezenta politică.

Betfair a încheiat MDI-uri cu următoarele organisme de reglementare și/sau sportive:

Este posibil să fie încheiate MDI-uri și cu alte organizații; informațiile despre acestea sunt disponibile la cerere.

Consimțământ

Prin furnizarea informațiilor cu caracter personal care vă privesc și prin înregistrarea pe site-ul nostru sau prin conectare atunci când intrați pe site-ul nostru, vă exprimați explicit consimțământul pentru ca Grupul să prelucreze și să comunice informațiile cu caracter personal care vă privesc în scopurile și în modalitățile stabilite prin prezenta politică sau prevăzute în alt mod în conformitate cu termenii și condițiile.
În cazul în care doriți să precizați, să modificați, să schimbați sau să limitați consimțământul dumneavoastră în legătură cu comunicările de marketing sau în împrejurări în care orice prelucrare a datelor dumneavoastră este de natură să cauzeze un prejudiciu sau o dificultate sau în alte împrejurări permise de lege, puteți să ne comunicați în scris acest lucru. Datele noastre de contact se află pe pagina „Contact” din cadrul site-ului.

Informații generale

Puteți să solicitați în orice moment o copie a informațiilor cu caracter personal care vă privesc deținute de Betfair, în conformitate cu normele privind dreptul de acces la informațiile cu caracter personal cuprinse în Legea nr. 677/2001 Totodată, în contextul prelucrării informațiilor dumneavoastră cu caracter personal, în baza Legii nr. 677/2001, beneficiați și de celelalte prerogative ale dreptului de acces, precum și de dreptul de a interveni asupra acestor informații, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de a vă opune prelucrării informațiilor cu caracter personal din motive legitime și întemeiate, în condițiile prevăzute de lege (în ceea ce privește prelucrarea informațiilor în scop de marketing direct, în mod gratuit și fără nici o justificare), precum și dreptul de a vă adresa instanțelor competente.

Betfair își rezervă dreptul de a modifica politica de confidențialitate, inclusiv prin modificarea scopurilor în care prelucrează informațiile cu caracter personal. În cazul în care Betfair consideră că este potrivit să facă astfel de modificări, politica de confidențialitate va fi actualizată și publicată pe site-ul nostru. Ulterior actualizării și publicării pe site-ul Betfair a politicii de confidențialitate, prelucrarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal în noile condiții, se va realiza numai în măsura în care dumneavoastră vă veți exprima consimțământul în baza politicii de confidențialitate actualizate.

Pentru informații complete despre membrii Grupului și despre locul unde aceștia operează, pentru o copie a informațiilor cu caracter personal care vă privesc sau pentru orice altă întrebare pe care ați dori să ne-o adresați în legătură cu politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați. Rețineți că datele noastre de contact se află pe pagina „Contact” din cadrul site-ului.

Politica privind cookie-urile

Site-urile (inclusiv cele optimizate pentru dispozitive mobile) și aplicațiile mobile ale Betfair utilizează cookie-uri și tehnologii similare pentru a gestiona sesiunile de conectare, pentru a oferi pagini web personalizate și pentru a adapta publicitatea și alt conținut la nevoile și la interesele dumneavoastră specifice. Prin utilizarea site-ului și a aplicațiilor Betfair acceptați utilizarea cookie-urilor și a tehnologiilor similare în scopurile descrise în prezenta politică.

Ce este un cookie web?

Cookie-urile sunt fișiere de text care conțin un volum mic de informații și care sunt descărcate pe dispozitivul dumneavoastră atunci când vizitați un site. Sunt utilizate, în general, de majoritatea site-urilor pentru a vă îmbunătăți experiența online și pentru a asigura că funcțiile și conținutul site-ului sunt furnizate și utilizate într-un mod mai eficient.

Cookie-urile îndeplinesc diferite funcții. De exemplu, unele cookie-uri sunt descărcate temporar pe dispozitivul dumneavoastră pentru perioada în care navigați pe un anumit site; aceste cookie-uri vă pot permite să navigați mai eficient între pagini sau pot permite site-ului să rețină preferințele pe care le-ați selectat. Alte cookie-uri pot fi utilizate pentru a ajuta site-urile să rețină că sunteți un vizitator recurent sau pentru a asigura că anunțurile publicitare online afișate sunt mai relevante pentru nevoile și interesele dumneavoastră specifice.

Puteți modifica setările programului dumneavoastră de navigare pentru a bloca anumite cookie-uri sau chiar pe toate. Pentru a face acest lucru, urmați instrucțiunile furnizate de producătorul programului de navigare. Cu toate acestea, dacă blocați cookie-urile utilizate de site-ul Betfair, este posibil ca unele sau toate funcțiile site-ului să nu fie îndeplinite corect. De exemplu, este posibil să nu mai puteți plasa niciun pariu.

Dacă doriți mai multe informații despre cookie-uri, consultați informațiile suplimentare.

Tipurile de cookie-uri utilizate de Betfair sunt:

Cookie-uri esențiale

Cookie-uri de performanță

Cookie-uri de funcționalitate

Cookie-uri de direcționare

Cookie-uri esențiale

Cookie-urile esențiale sunt cookie-urile necesare pentru ca un site să funcționeze corect; acestea vă permit să navigați pe site și să îndepliniți funcții specifice, cum ar fi accesarea zonelor securizate, plasarea pariurilor, depunerea unor sume de bani și gestionarea contului dumneavoastră. Fără aceste cookie-uri, nu ar fi posibilă furnizarea anumitor servicii și funcții online.


Utilizăm cookie-urile esențiale pentru:


Cookie-urile pe care le-am definit ca fiind cookie-uri esențiale nu vor fi utilizate pentru:

Câteva exemple de cookie-uri esențiale configurate de Betfair:

SSOID Acest cookie este principalul cookie utilizat în toate produsele Betfair pentru a identifica un utilizator conectat.
NSC_ Orice cookie având prefixul NSC_ este utilizat de hardware-ul rețelei interne a Betfair pentru a menține statutul unui utilizator între solicitările de pagini. Dacă aceste cookie-uri nu ar fi configurate, clienții ar fi deconectați de fiecare dată când o pagină web ar fi solicitată.
xgbsessionid Acest cookie este utilizat pentru a identifica o sesiune a utilizatorului în cadrul produsului nostru „Jocuri de bursă”.
psessionid Acest cookie este utilizat pentru a identifica o sesiune a unui client potențial.
   

Cookie-uri de performanță

Aceste cookie-uri colectează informații cu privire la modul în care vizitatorii utilizează un site, de exemplu ce pagini accesează cel mai frecvent și dacă primesc mesaje de eroare de la aceste pagini. Aceste cookie-uri nu colectează informații care identifică un vizitator. Toate informațiile colectate de aceste cookie-uri sunt agregate și, prin urmare, sunt anonime. Acestea sunt utilizate numai pentru îmbunătățirea performanței unui site.

Utilizăm cookie-urile de performanță pentru:

Cookie-urile pe care le-am definit ca fiind cookie-uri „de performanță” nu vor fi utilizate pentru:

Exemple de cookie-uri de performanță configurate de Betfair:

v1st Codul de identificare a vizitatorului. Este utilizat de software-ul de date analitice al Betfair pentru urmărirea vizitatorilor neautentificați ai site-ului.
pi Codul de identificare a partenerului.
spi Codul de identificare a subpartenerului.
sui Codul de identificare a superpartenerului.
rfr Codul persoanei care face o recomandare. Este utilizat pentru a identifica traficul persoanelor afiliate pe site-ul Betfair.

Vă rugăm să aveți în vedere că, dacă renunțați la cookie-urile de performanță, este posibil să nu vă fie puse la dispoziție unele informații utile, cum ar fi datele de contact ale Betfair; cu toate acestea, dacă doriți să renunțați la oricare dintre datele analitice utilizate de Betfair, vă rugăm să folosiți linkurile de mai jos:

Omniture
http://www.omniture.com/en/privacy/2o7
Google Analytics
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Mediaplex
http://www.mediaplex.com/opt-out
Flurry
http://www.flurry.com/resources/privacy.html

Cookie-uri de funcționalitate

Aceste cookie-uri permit site-ului să rețină alegerile făcute, cum ar fi numele de utilizator, limba sau regiunea în care vă aflați și să ofere funcții îmbunătățite și personalizate. De exemplu, cu ajutorul cookie-urilor care stochează informații despre regiunea în care vă aflați, un site vă poate furniza rapoarte locale privind starea vremii sau traficul rutier. Aceste cookie-uri pot fi utilizate și pentru a reține modificările aduse dimensiunii textului, fonturilor sau altor părți ale paginilor web pe care le puteți adapta nevoilor dumneavoastră. Pot fi utilizate de asemenea pentru a furniza serviciile solicitate, precum vizionarea unui videoclip sau adăugarea unui comentariu pe un blog. Informațiile colectate de aceste cookie-uri pot fi anonimizate, iar acestea nu pot urmări activitatea dumneavoastră de navigare pe alte site-uri.

Utilizăm cookie-urile „de funcționalitate” pentru:

Cookie-urile definite ca fiind cookie-uri „de funcționalitate” nu vor fi utilizate pentru…

Exemple de cookie-uri de funcționalitate configurate de Betfair:

ShowDemoHelp Indică dacă este necesar să fie afișate clienților informațiile de asistență pentru utilizatorii noi.
marketViewDisplayType Indică dacă este necesar să fie afișată clienților vizualizarea cardurilor de curse sau a bursei.
recentMarkets Conține o listă a piețelor vizionate recent de un client, pentru a facilita navigarea.

Cookie-uri de direcționare

Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a furniza un conținut, cum ar fi anunțurile publicitare, mai relevant pentru dumneavoastră și pentru interesele dumneavoastră. Acestea pot fi utilizate și pentru a limita numărul de ori în care vi se afișează un anumit anunț publicitar sau pentru a evalua eficiența unei campanii publicitare. Sunt stabilite, în general, de agențiile de publicitate terțe cu acordul Betfair și pot dezvălui informații despre site-urile pe care le-ați vizitat și care aparțin altor organizații, cum ar fi agenții de publicitate.

Utilizăm cookie-urile „de direcționare” pentru:

Informații suplimentare

Puteți găsi mai multe informații despre cookie-uri la: www.allaboutcookies.org și la www.youronlinechoices.eu.

Pentru a viziona un videoclip despre cookie-uri, vizitați www.google.co.uk/goodtoknow/data-on-the-web/cookies.

Protecția datelor cu caracter personal

Betfair va respecta solicitările clienților privind accesul la informațiile care îi privesc (iar nu la cele care privesc altă persoană) și care sunt deținute de aceasta.

Pentru a face o astfel de solicitare, vă rugăm să transmiteți o scrisoare în care să vă precizați numele, adresa, numărul de telefon și numele de utilizator Betfair la adresa:

Subject Access Requests
c/o Legal Department
Waterfront
Hammersmith Embankment
Chancellors Road (Access on Winslow Rd)
London
W6 9HP
United Kingdom

Scrisoarea dumneavoastră trebuie să fie însoțită de copia a două documente de identificare, dintre care unul trebuie să vă identifice pe dumneavoastră (de ex., permis de conducere, pașaport etc.), iar celălalt trebuie să facă dovada adresei dumneavoastră (de ex., o factură de utilități).

Vă rugăm ca, împreună cu solicitarea, să transmiteți și un cec pentru suma de 10 GBP plătibilă către Betfair Limited.Soluționarea solicitărilor privind accesul la informațiile cu caracter personal poate dura cel mult 15 zile de la data primirii de către Betfair.

V 1/15 01/09/15