Regulile și regulamentele Sportsbook

Cuprins

Partea A – Introducere

Partea B – Reguli generale

Partea C - Reguli specifice pentru fiecare sport

Partea D - Pariuri speciale Sportsbook

Partea A – Introducere

 1. Utilizare și interpretare

  Regulile și regulamentele Sportsbook Betfair ("Regulile Sportsbook") fac parte din termenii și condițiile Betfair.

  Regulile Sportsbook se aplică în legătură cu piețele oferite și cu pariurile plasate în Betfair Sportsbook și în produsele „Cote fixe” și „Pariuri multiple” Betfair (deși nu se aplică niciunui pariu plasat pe piețele „Pariuri multiple Exchange”, „Pariuri multiple Australia”, „Pariuri Tote Extra” și „Pariuri Tote și exotice”). Regulile Sportsbook nu se aplică piețelor oferite sau pariurilor plasate pe Betfair Exchange.

  Regulile Sportsbook au structura următoare:

  • Această secțiune – Introducere (partea A);
  • Regulile generale (indicate în partea B de mai jos); și
  • Regulile specifice sporturilor (indicate în partea C de mai jos – acestea se aplică anumitor sporturi și piețe financiare).

  Regulile generale se aplică tuturor pariurilor, pentru produsele menționate anterior, cu excepția prevederilor contrare din regulamentele sportive specifice. Dacă există neconcordanțe între regulamentele sportive specifice și regulile generale, vor prevala regulamentele sportive specifice. Regulile generale se vor aplica în legătură cu orice categorie de pariuri sau piețe la care nu se face referință în regulamentele sportive specifice (de exemplu, pariuri speciale sau volei pe plajă).

  Rețineți că există reguli și regulamente speciale pentru fiecare dintre produsele noastre Exchange și Sportsbook. Regulile care guvernează modul în care piețele sunt oferite, gestionate și/sau decise nu sunt aceleași pentru fiecare piață, pentru fiecare produs. În anumite împrejurări, un pariu decis câștigător într-un produs poate fi decis necâștigător în alt produs (și vice versa). În plus, se pot aplica diferite reguli pentru decidere, astfel încât, de exemplu, pariurile care sunt câștigătoare în cazul unui produs pot fi decise „dead heat” (în caz de rezultat de egalitate) sau fi anulate în cazul altui produs. Clienții trebuie să se asigure că s-au familiarizat cu regulile relevante care se aplică pariurilor pe care le plasează pentru produsele Betfair.

 2. Responsabilitatea clientului

  Clienții Betfair trebuie să știe toate regulile Sportsbook care afectează piața pe care doresc să plaseze un pariu.

 3. Disputele cu clienții privind pariurile și ONJN

  Orice client Betfair care are nelămuriri sau întrebări privind regulile Sportsbook sau deciziile privind pariurile de pe orice piață Betfair trebuie să contacteze Betfair AICI.

  Dacă un client nu este satisfăcut de deciziile privind un pariu sau o piață, acesta trebuie să furnizeze AICI detalii privind problema respectivă către Betfair.

  Odată ce un client parcurge procesul intern al Betfair pentru disputele legate de pariuri fără un rezultat satisfăcător, acesta poate să remită disputa către ONJN (Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc) sau orice alt serviciu independent de adjudecare pentru pariuri recunoscut de Betfair acum sau în viitor.

Partea B - Reguli generale

 1. Parierea în timpul desfășurării evenimentului („in-play”)

  1. 1.1Informații generale

   • Pentru toate celelalte activități sportive, cu excepția curselor de cai și de ogari, dacă o piață nu este programată pentru a fi transformată în piață de tip „in-play”, însă Betfair nu suspendă piața la momentul oportun, atunci:
    • dacă evenimentul are un termen de „închidere” programat, toate pariurile confirmate („matched”) după termenul respectiv vor fi nule; și
    • Dacă evenimentul nu are un termen de „închidere” programat, Betfair va depune eforturi rezonabile pentru a determina momentul „închiderii” reale și toate pariurile plasate după momentul „închiderii” determinat de Betfair vor fi nule.
   • În cazul curselor de cai și de ogari, dacă o piață nu este programată să fie transformată în piață de tip „in-play”, însă Betfair nu suspendă piața la momentul oportun, toate pariurile confirmate după momentul „închiderii” oficiale vor fi nule.
   • Betfair va depune toate eforturile rezonabile să suspende piețele de tip „in-play” la începutul și la sfârșitul evenimentului. Totuși, Betfair nu garantează că piețele respective vor fi suspendate la momentul oportun.
   • Betfair își rezervă dreptul, la libera sa alegere, să suspende parțial sau integral rezultatele/selecțiile de pe o piață Sportsbook sau cu cote fixe care s-a transformat în piață de tip „in-play”.
   • Clienții Betfair sunt responsabili în orice moment pentru gestionarea pariurilor lor „in-play”.
   • Disponibilitatea unei piețe de tip „in-play” în cadrul produsului nostru Exchange pentru un anumit eveniment nu înseamnă neapărat că va exista o piață „in-play” echivalentă pentru același eveniment în cadrul produsului nostru Sportsbook sau Cote fixe.
   • În scopul pariurilor „in-play”, clienții trebuie să știe că este posibil ca transmisiile descrise ca fiind „live” (în direct) de unele posturi pot fi redate, de fapt, cu întârzieri sau pot fi înregistrate în prealabil. Durata întârzierii poate varia, în funcție de sistemul prin care recepționează imaginile sau datele. Rețineți că, din motive operaționale, este posibil ca procesarea solicitărilor de pariuri efectuate în timpul desfășurării evenimentului poate dura ceva mai mult.
   • În cazul în care Betfair acceptă un pariu pe o piață al cărei rezultat a fost deja determinat, pariul respectiv este considerat nul (și nu se plătesc câștigurile aferente acestuia).
  2. 1.2Toate piețele, cu excepția piețelor pentru fotbal - nesuspendarea la momentul „închiderii”

   • În legătură cu piețele programate pentru a fi transformate în piețe de tip „in-play”, Betfair va depune eforturi rezonabile pentru a transforma piețele respective în piețe „in-play” la momentul „închiderii”. Totuși, Betfair nu garantează că piețele respective vor fi suspendate și transformate în piețe de tip „in-play” la momentul „închiderii”.
   • Dacă o piață este programată pentru a fi transformată în piață de tip „in-play”, însă Betfair nu suspendă piața la momentul „închiderii” și piața nu este transformată în piață de tip „in-play” în timpul desfășurării evenimentului, toate pariurile confirmate („matched”) după termenul programat pentru „închidere” vor fi nule (în cazul curselor de cai și de ogari, pariurile vor fi nule de la închiderea oficială și nu de la „închiderea” programată) CU EXCEPȚIA cazului în care se poate constata că pariul a fost plasat înainte de închiderea oficială sau de momentul închiderii reale. Dacă evenimentul nu are un termen de „închidere” programat, Betfair va depune eforturi rezonabile pentru a determina momentul „închiderii” reale și toate pariurile plasate după momentul „închiderii” determinat de Betfair vor fi nule.
   • Dacă o piață este programată pentru a fi transformată în piață „in-play”, însă Betfair nu suspendă piața la începerea evenimentului, iar piața se transformă în piață „in-play” ulterior în timpul evenimentului, toate pariurile plasate după începerea evenimentului vor rămâne valabile. TOTUȘI, cotele pot fi ajustate de Betfair, iar pariurile pot fi decise în conformitate cu cotele corecte din momentul plasării pariului respectiv (aceste cote fiind stabilite în mod rezonabil de către Betfair).
  3. 1.3Piețele de fotbal - nesuspendarea la începerea meciului

   • În legătură cu piețele de fotbal care sunt programate pentru a fi transformate în piețe de tip „in-play”, Betfair va depune toate eforturile rezonabile pentru a transforma respectivele piețe în piețe „in-play” la începerea meciului și pentru a suspenda piețele respective la survenirea unui eveniment fizic (consultați definiția „evenimentului fizic” de mai jos). Totuși, Betfair nu garantează că piețele vor fi suspendate și transformate în piețe de tip „in-play” la momentul începerii meciului.
   • Dacă o piață este programată pentru a fi transformată în piață „in-play”, însă Betfair nu suspendă piața la începerea meciului și piața nu se transformă în piață „in-play” în niciun moment din timpul meciului, toate pariurile confirmate după momentul programat al începerii meciului vor fi nule, CU EXECEPȚIA cazului în care se poate stabili că pariul a fost plasat de fapt înainte de momentul real al începerii meciului.
   • Dacă o piață este programată pentru a fi transformată în piață „in-play”, însă Betfair nu suspendă piața la începerea evenimentului, iar piața se transformă în piață „in-play” ulterior în timpul evenimentului, toate pariurile plasate după ora programată de începere a evenimentului vor rămâne valabile. TOTUȘI, cotele pot fi ajustate de Betfair, iar pariurile pot fi decise în conformitate cu cotele corecte din momentul plasării pariului respectiv (aceste cote fiind stabilite în mod rezonabil de către Betfair).
   • În sensul acestei reguli, un „eveniment fizic” înseamnă înscrierea unui gol, acordarea unui penalty sau eliminarea unui jucător.
 2. Rezultatele și deciderea pieței

  1. 2.1Informații generale

   • Atunci când regulamentele sportive specifice nu specifică modul și baza deciderii pieței, piețele se vor decide în funcție de rezultatul oficial al autorității relevante, indiferent de descalificări sau modificări ulterioare ale rezultatului (cu excepția cazului în care modificarea este anunțată în termen de 24 de ore de la deciderea inițială a pieței relevante pentru a corecta o eroare de publicare a rezultatului).
   • Dacă nu este disponibil niciun rezultat oficial din partea unei autorități relevante, rezultatul va fi determinat de către Betfair (care acționează în mod rezonabil), utilizând informații din surse independente. În astfel de cazuri, dacă se fac publice informații noi în termen de 48 de ore de la decidere, Betfair va hotărî (acționând în mod rezonabil):
    1. dacă piața trebuie restabilită sau redecisă ca urmare a acestor noi informații; sau
    2. dacă se vor aștepta mai multe informații înainte de a hotărî dacă se va restabili sau redecide piața. Cu excepția cazului în care Betfair a anunțat că așteaptă informații suplimentare, informațiile care se publică la peste 48 de ore după deciderea unei piețe nu vor fi luate în considerare de Betfair (indiferent dacă este posibil ca respectivele informații să fi determinat un rezultat diferit).
   • În cazul în care există incertitudini în legătură cu rezultate sau potențiale rezultate, Betfair își rezervă dreptul de a suspenda deciderea unei piețe pe perioadă nelimitată, până la eliminarea incertitudinii în mod rezonabil și satisfăcător pentru Betfair. Betfair își rezervă dreptul de a anula orice piață, dacă incertitudinea referitoare la decidere nu poate fi eliminată în mod rezonabil și satisfăcător pentru Betfair.
  2. 2.2Redeciziile

   • Piețele sunt decise în general la scurt timp după încheierea evenimentului în cauză. Betfair poate decide (sau decide parțial) unele piețe înainte de a fi declarat rezultatul oficial (sau poate spori soldul „disponibil pentru pariuri” cu câștigul potențial minim al clientului respectiv pe o anumită piață) ca simplu beneficiu al serviciului pentru clienți. Totuși, Betfair își rezervă dreptul de a modifica deciderea pieței dacă:
    1. rezultatul oficial este diferit de rezultatul în funcție de care Betfair a decis inițial piața (de exemplu, un rezultat al curselor de cai modificat de autoritatea relevantă la scurt timp după cursă); sau
    2. dacă întreaga piață este eventual anulată (ex: în cazul unui eveniment anulat).
   • Betfair își rezervă dreptul de a anula deciderea unei piețe, dacă piața este decisă greșit (de exemplu, din cauza unei erori umane sau de natură tehnică).
   • Dacă Betfair redecide o piață, acest lucru poate duce la modificări ale soldului clientului pentru a reflecta modificarea deciderii pieței.
  3. 2.3Neparticipanții

   • Cu excepția cazului în care există prevederi contrare în legătură cu o anumită piață, toate pariurile sunt „toți în condiții de concurență sau nu”. Acest lucru înseamnă că dacă o persoană sau o echipă este retrasă sau descalificată înainte de a lua parte la eveniment, pariurile plasate pe selecție vor fi considerate pierzătoare. Totuși, dacă se specifică în mod explicit pentru evenimentul respectiv „niciun participant, niciun pariu”, mizele vor fi returnate dacă are loc o retragere înainte de eveniment. În cazul retragerilor, este posibil să aplicăm câștigurilor o „deducere conform regulii Tattersalls 4” pe baza prețului selecției/selecțiilor retrase.
   • Acolo unde se specifică acest lucru, anumite piețe vor fi oferite cu condiții de tip „toți cei înscriși participă sau nu”. Acest lucru înseamnă că, dacă un jucător, o echipă sau un alt concurent se retrage din eveniment (indiferent dacă se retrage voluntar, este suspendat(ă), descalificat(ă) sau retras(ă) în alt mod) înainte de a participa la eveniment, orice pariu plasat pe jucătorul, echipa sau concurentul respectiv (după caz) va fi considerat pierzător.
   • Dacă un eveniment este specificat ca „remiză fixată”, iar un jucător, o echipă sau un alt concurent se retrage, este suspendat(ă) sau descalificat(ă) din cadrul evenimentului respectiv, ne rezervăm dreptul de a decide asupra oricăror pariuri folosind prețurile ulterioare, stabilite după revizuirea pieței fără a se lua în calcul jucătorul/echipa retras(ă).
   • Dacă un jucător, o echipă sau un alt concurent a participat deja la un eveniment sportiv după începerea oficială a acestuia, însă apoi nu își duce la bun sfârșit participarea la eveniment din orice motiv, orice pariu plasat pe jucătorul, echipa sau concurentul respectiv va fi considerat valid (respectiv, pariurile pe jucătorul, echipa sau concurentul respectiv nu vor fi anulate).
  4. 2.4Selecții care nu sunt oferite

   • Betfair depune toate eforturile pentru a-și păstra piețele actualizate în orice moment (astfel încât să ofere întotdeauna selecții câștigătoare potențiale pentru fiecare piață). Totuși, în cazul în care echipa/individul/participantul care câștigă în cele din urmă este indisponibil(ă) din orice motiv, pariurile pe alte selecții de pe piața în cauză vor rămâne valabile (și vor fi soluționate în conformitate cu prezentele reguli de soluționare și cu oricare alte reguli aplicabile).
 3. Abandonurile, anulările, amânările

  • Unele piețe au reguli diferite, iar acestea sunt incluse în regulamentele sportive specifice. Totuși, dacă o piață nu are reguli privind abandonul, anularea și/sau amânarea în regulamentele specifice sportului respectiv, se vor aplica următoarele:
  • În legătură cu orice meci, eveniment, joc, eveniment individual, cursă sau eveniment similar: În legătură cu orice meci, partidă, joc, eveniment individual, cursă sau eveniment similar: Dacă evenimentul nu este încheiat în termen de trei zile după data programată de încheiere, toate pariurile plasate pe piețe pentru acest event vor fi nule, cu excepția pariurilor de pe piețele care au fost determinate în mod necondiționat.
  • În legătură cu orice turneu, competiție sau eveniment similar: În legătură cu turneele, competițiile sau evenimentele similare: Dacă evenimentul nu este încheiat în termen de trei zile după data programată pentru încheierea evenimentului, piețele referitoare la eveniment vor fi decise în conformitate cu hotărârea oficială a autorității relevante, cu condiția ca hotărârea respectivă să fie pronunțată în termen de 90 de zile după programată a încheierii. Dacă nu se publică nicio hotărâre oficială în această perioadă de 90 de zile, pariurile de pe orice piață referitoare la acest eveniment vor fi nule, cu excepția pariurilor pe piețele care au fost determinate în mod necondiționat. Dacă o piață urmează a fi anulată, însă a fost decisă parțial în semn de curtoazie față de clienții Betfair, pariurile respective decise parțial vor fi anulate și toate pariurile plasate pe piață vor fi nule.
  • Dacă nu există nicio altă acțiune sportivă pe piețe care să nu conțină selecția „egal” sau „remiză”, toate pariurile plasate după această încheiere a acțiunii vor fi anulate.
  • Betfair va decide (acționând în mod rezonabil) dacă o piață se referă la un meci (sau la un eveniment similar) sau la un turneu (sau la un eveniment similar). Totuși, ca exemplu, se vor aplica următoarele:
   1. Europa League, echipa câștigătoare = turneu;
   2. Liga Campionilor, faza grupelor, echipa câștigătoare = turneu;
   3. Marcator Top Premiership = turneu;
   4. Pariu pe meci de golf 72 de găuri = meci;
   5. Cupa Ryder, câștigător = turneu;
   6. Turneu de golf, câștigător = turneu;
   7. Turneu de tenis, câștigător = turneu;
   8. Meci de crichet test de 5 zile = meci;
   9. Ashes Series, câștigător = turneu;
   10. Cursă de vehicule cu motor (ex: Grand Prix) = meci.
 4. Schimbarea locației

  • Unele piețe au reguli diferite, iar acestea sunt incluse în regulamentele sportive specifice. Totuși, dacă schimbarea locației nu este menționată în regulamentele sportive specifice, se vor aplica următoarele:
  • Pentru orice sport de echipă: dacă locația stabilită se schimbă după plasarea pariului, toate pariurile vor fi anulate numai dacă noua locație este terenul propriu al echipei aflate inițial în deplasare.
  • Pentru toate categoriile sau piețele, exceptând sporturile de echipă: dacă locația stabilită se schimbă după plasarea pariului, toate pariurile vor fi valabile.
  • o Dacă are loc o schimbare a tipului de suprafață stabilită (ex: un meci de hochei trece de la iarbă la teren artificial) după plasarea pariului, toate pariurile vor fi valabile.
 5. Reprizele

  • Unele piețe au reguli diferite, iar acestea sunt incluse în regulamentele sportive specifice. Totuși, dacă nu sunt menționate în regulamentele sportive specifice, se vor aplica următoarele:
  • Dacă durata programată a unui eveniment se schimbă după plasarea unui pariu, însă înainte de începerea evenimentului, toate pariurile vor fi nule.
  • Unele piețe fac referire la durata până la un eveniment în cadrul manifestării sportive (ex: momentul primului gol). Dacă un eveniment are loc în prelungiri, după o perioadă de joc obișnuită, se va considera că a avut loc la sfârșitul perioadei de joc obișnuite. De exemplu, dacă se înscrie un gol în prelungirile primei reprize a unui meci de fotbal, se va considera că s-a marcat în 45 de minute.
  • Toate pariurile sunt aplicabile duratei obișnuite relevante complete, inclusiv prelungirilor. Nu sunt incluse reprizele de prelungiri și/sau executarea loviturilor de departajare.
  • În sensul acestor reguli și regulamente, când se face referire la un anumit număr de „zile” se va înțelege sfârșitul zilei, ora locală, după expirarea numărului de zile specificat. De exemplu, dacă un meci de rugbi este programat pentru data de 1 decembrie, conform regulii care permite încheierea meciului în termen de trei zile după data programată a încheierii (consultați paragraful 3 de mai sus), înseamnă că termenul limită pentru încheierea meciului va fi 4 decembrie, ora 23:59:59.
 6. Piețele „pentru calificare”

 7. Piețele „pentru calificare”

  • Unele piețe au reguli diferite, iar acestea sunt incluse în regulamentele sportive specifice. Totuși, dacă nu sunt menționate în regulamentele sportive specifice, se vor aplica următoarele:
  • Piețele „să se califice” (ex: piețele „să ajungă în finală”) vor fi determinate de concurentul sau de echipa care avansează, indiferent dacă participă sau nu la următoarea rundă sau la următorul eveniment pentru care s-a calificat. Piețele vor fi decise după faza calificărilor și descalificările sau modificările ulterioare ale rezultatelor nu vor nu vor fi luate în considerare.
 8. Rezultatele de egalitate („dead heat”)

  • În absența unor mențiuni contrare în regulamentele sportive specifice, regula „dead heat” se aplică pariurilor de pe o piață în care există mai mulți câștigători decât se așteptase.
  • „Dead heat” este un termen care descrie situația în care două sau mai multe selecții dintr-un eveniment termină la egalitate. Dacă se declară „dead-heat” între două selecții ale unui eveniment, jumătate din miză se aplică selecției cu cotă completă, iar cealaltă jumătate se pierde. Dacă se declară mai mult de două selecții „dead-heat”, miza se reglează în consecință.
 9. Erori

  • Betfair depune toate eforturile pentru a se asigura că nu comite erori când acceptă pariurile. Totuși, dacă în urma unei probleme de natură tehnică, a unor probleme ce țin de sistem sau a unei erori umane este acceptat un pariu care este contradictoriu (care include prevederi referitoare la handicap sau prevederi similare) și/sau se încheie în termeni:
   1. efectiv diferiți de cei disponibili pe piața generală a pariurilor la momentul plasării pariului; sau
   2. clar incorecți, dată fiind posibilitatea ca evenimentul să se desfășoare în momentul în care s-a plasat pariul, inclusiv, în ambele cazuri, deoarece pariul s-a plasat după începerea unui eveniment, deoarece piața nu afișa sau nu reflecta starea „in-play”, sau din cauza oricărui alt motiv, toate pariurile vor fi valabile, TOTUȘI Betfair va decide pariurile câștigătoare la „cota corectă”.
  • În cazul în care se oferă pariuri „each way” pe o piață, dar cota pieței indică în mod clar că aceste pariuri nu ar fi trebuit să fie disponibile, Betfair își rezervă dreptul de a soluționa asemenea pariuri ca „numai la victorie”. În cazul în care selecția face parte dintr-un pariu „each way” multiplu, întregul pariu multiplu va fi soluționat ca „numai la victorie”.
  • Pentru a stabili „cota corectă”, Betfair va lua în considerare cotele disponibile pe piața generală a pariurilor, la momentul plasării pariului, inclusiv cotele oferite de cei mai importanți operatori de pariuri.
 10. Piețele de tip handicap

  • Dacă nu se precizează altfel în orice reguli legate de sporturi specifice, piețele de tip handicap se determină prin ajustarea scorului echipei selectate cu handicapul aplicabil oferit pentru echipa respectivă. De exemplu, dacă se selectează Echipa A + 10, în scopul soluționării pariurilor se vor adăuga 10 puncte la scorul Echipei A. În cazul în care se selectează egalitate pe o piață de tip handicap, pariul în cauză va fi determinat prin ajustarea scorului echipei gazdă cu handicapul aplicabil (de exemplu, dacă se oferă egalitate - 6, în scopul soluționării se vor scădea 6 puncte din scorul final al echipei gazdă și, dacă în urma acestei scăderi scorurile celor două echipe sunt egale, pariul va fi considerat câștigător).
  • Atunci când apare o eroare flagrantă la configurarea handicapului, cu alte cuvinte handicapul apare cu „-” în loc de „+” și viceversa, la oricare dintre evenimentele noastre, fie la pariuri live sau înainte de începere, ne rezervăm dreptul de a soluționa pariurile la handicapul corect din momentul în care a fost plasat pariul.
  • Atunci când este disponibilă doar parierea tip handicap, pariul va fi soluționat ca pariu tip handicap, indiferent dacă a fost selectat sau nu.
 11. Câștigul maxim

  • Pentru toate evenimentele listate mai jos, , limita câștigului maxim se aplică per zi. Dacă plasați un pariu care depășește limitele aplicabile pentru un anumit eveniment, va fi aplicabil în continuare plafonul relevant de câștig maxim.
  • Plafoanele de câștig maxim se referă la profitul total al pariurilor dvs, excluzând miza inițială.
  • Plafonul maxim de câștig se aplică oricărui client sau grup de clienți care acționează solidar, susținând aceeași combinație de selecții, indiferent dacă astfel de pariuri se plasează separat, într-un interval de prețuri diferite, în zile diferite și prin intermediul unui număr de conturi diferite. Dacă Betfair consideră că anumite pariuri au fost plasate în acest mod, plata totală pentru toate pariurile combinate va fi limitată la un singur profit maxim.
  • Câștigurile maxime afișate mai jos sunt exprimate în lire sterline. Dacă pariurile sunt plasate în altă monedă, câștigul maxim va fi convertit la cursul de schimb aplicabil din ziua soluționării pariurilor, cu excepția monedei euro, în cazul căreia câștigul maxim va fi egal cu valoarea exprimată în lire sterline. Câștigul maxim pentru „Cele mai bune cote garantate” este de 50.000 GBP pe zi.
  • Următoarele câștiguri maxime se vor aplica evenimentelor enumerate (rețineți: dacă s-a plasat un pariu multiplu, care include evenimente cu câștiguri maxime diferite, se va aplica câștigul maxim cel mai mic pariului multiplu integral – de exemplu, dacă plasați un pariu multiplu pe meciurile de fotbal din Premier League și pe un turneu de golf, câștigurile dvs. vor fi limitate la 250.000 £, nu la 1.000.000 £).
  • Curse de cai

   • Vom plăti pariurile de tip rezultat dublu pentru toate selecțiile de curse de cai desfășurate în Irlanda și Regatul Unit care sunt acoperite de Serviciul complet. Pariurile de tip rezultat dublu/primul trecut de linia de sosire sunt supuse limitelor maxime de plată stabilite în tabelul de mai jos (se aplică numai evenimentelor acoperite de Serviciul complet).
   • Limitele de mai jos se aplică chiar și atunci când un client are cote acceptate.
   • Plata maximă către orice client care pariază pe Tote prin intermediul Dial-a-Bet în legătură cu pariurile Jackpot sau Placepot din Regatul Unit din orice zi este de 250.000 RON (50.000 €/£/$) și de 50.000 RON (10.000 €/£/$) pentru pariuri Quadpot. De asemenea, pariurile Quadpot sunt supuse unei plăți maxime egale cu dublul fondului Tote total sau cu dublul câștigurilor acumulator clasare SP, oricare valoare este mai mică. În cazul în care considerăm că câștigul Tote a fost afectat de jocul fraudulos, ne rezervăm dreptul de a soluționa toate pariurile Tote la SP returnată sau la echivalentul de clasare al acesteia.
    
  • Limitele maxime de plată pentru toate sporturile sunt listate mai jos:
  •  

   Sport

   Tipul de competiție/eveniment

   Piață

    Plată maximă

   Sporturi americane

   Meciuri NFL din sezonul regulat NFL și playoff, meciuri NHL, NBA, MLB din playoff

   Pariu de tip handicap, pariu pe meci.

    1.250.000 RON (250.000 €/£/$)

   Toate celelalte piețe neincluse în listă.

    500.000 RON (100.000 €/£/$)

   Toate celelalte evenimente MLB, NBA, NHL, NFL

   Pariu de tip handicap, pariu pe meci.

    250.000 RON (50.000 €/£/$)

   Toate celelalte piețe neincluse în listă.

    50.000 RON (10.000 €/£/$)

   Crichet

   Meciuri test, Meciuri cu overuri limitate (adică meciuri în care numărul de overuri este limitat) între națiuni care joacă meciuri test și Meciuri din IPL.

   Pariu pe meci

    1.250.000 RON (250.000 €/£/$)

   Toate celelalte piețe neincluse în listă.

    75.000 RON (25.000 €/£/$)

   Toate celelalte tipuri de evenimente de crichet.

   Pariu pe meci

    250.000 RON (50.000 €/£/$)

   Toate celelalte piețe neincluse în listă.

    25.000 RON (5.000 €/£/$)

   Darts

   Campionatul Mondial de Darts PDC (etape după calificări), Premier League PDC, World Matchplay PDC, World Grand Prix PDC și Marele Slem de darts.

   Pariu pe meci

    500.000 RON (100.000 €/£/$)

   Toate celelalte piețe neincluse în listă.

    75.000 RON (25.000 €/£/$)

   Toate celelalte tipuri de evenimente de darts.

   Pariu pe meci

    75.000 RON (25.000 €/£/$)

   Toate celelalte piețe neincluse în listă.

    25.000 RON (5.000 €/£/$)

   GAA

   Doar meciuri Senior la masculin între comitate, Campionatul de Fotbal Senior All Ireland, NFL Div 1 și 2, Campionatul de Hurling Senior All Ireland, NHL Div 1, Campionatul Club Hurling Senior la masculin și meciuri playoff de fotbal All Ireland.

   Pariu pe meci, pariu pe câștigător final, piață principală „Handicap”.

    500.000 RON (100.000 €/£/$)

   Toate celelalte piețe neincluse în listă.

    75.000 RON (25.000 €/£/$)

   Toate celelalte tipuri de evenimente GAA.

   Pariu pe meci, pariu pe câștigător final, piață principală „Handicap”.

    75.000 RON (25.000 €/£/$)

   Toate celelalte piețe neincluse în listă.

    25.000 RON (5.000 €/£/$)

   Golf

   Evenimente oficiale turneu PGA/European/LIV

   Pariu pe câștigătorul final.

    2.500.000 RON (500.000 €/£/$)

   Toate celelalte piețe neincluse în listă.

    75.000 RON (25.000 €/£/$)

   Toate celelalte tipuri de evenimente de golf.

   Pariu pe câștigătorul final.

    250.000 RON (50.000 €/£/$)

   Toate celelalte piețe neincluse în listă.

    25.000 RON (5.000 €/£/$)

   Curse de ogari

   Curse din Regatul Unit

   Toate piețele

    500.000 RON (100.000 €/£/$)

   Curse din Irlanda și Regatul Unit neacoperite de Serviciul complet

   Toate piețele

    50.000 RON (10.000 €/£/$)

   Curse viitoare - Cursa de ogari Greyhound Derby din Anglia

   Toate piețele

    500.000 RON (100.000 €/£/$)

   Curse viitoare - Toate celelalte tipuri de evenimente

   Toate piețele

    250.000 RON (50.000 €/£/$)

   Curse de ogari virtuale

   Toate piețele

    250.000 RON (50.000 €/£/$)

   Curse de cai

   Regatul Unit - Clasele 1 și 2

   Piața convențională „Câștigătorul cursei”

    5.000.000 RON (1.000.000 €/£/$)

   Regatul Unit - Clasele 3 și 4

   Piața convențională „Câștigătorul cursei”

    1.250.000 RON (250.000 €/£/$)

   Regatul Unit - Clasele 5, 6 și 7

   Piața convențională „Câștigătorul cursei”

    500.000 RON (100.000 €/£/$)

   Irlanda - toate cursele notate, de grup și listate

   Piața convențională „Câștigătorul cursei”

    5.000.000 RON (1.000.000 €/£/$)

   Irlanda - handicapuri premier și curse novici

   Piața convențională „Câștigătorul cursei”

    1.250.000 RON (250.000 €/£/$)

   Irlanda - toate celelalte curse care nu sunt enumerate mai sus

   Piața convențională „Câștigătorul cursei”

    500.000 RON (100.000 €/£/$)

   Toate țările cu excepția Irlandei și a Regatului Unit

   Piața convențională „Câștigătorul cursei”

    500.000 RON (100.000 €/£/$)

   Regatul Unit și Irlanda, unde selecțiile nu sunt acoperite de Serviciul complet

   Toate piețele

    250.000 RON (50.000 €/£/$)

   Orice țară cu excepția Regatului Unit și a Irlandei, unde rezultatele curselor nu sunt acoperite de Serviciul complet

   Toate piețele

    250.000 RON (50.000 €/£/$)

   Curse virtuale

   Toate piețele

    250.000 RON (50.000 €/£/$)

   Curse viitoare

   Toate piețele

    1.250.000 RON (250.000 €/£/$)

   Toate cursele de cai

   Orice pariu care conține o altă piață de curse de cai sau de ogari decât piața convențională „Câștigătorul cursei”

    250.000 RON (50.000 €/£/$)

   Pariu Placepot sau Jackpot pe Tote

    250.000 RON (50.000 €/£/$)

   Pariu Quadpot pe Tote

    50.000 RON (10.000 €/£/$)

   Loterii

   Loterii din Irlanda

   Toate

    2.500.000 RON (500.000 €/£/$)

   Euromillions

   Toate

    2.500.000 RON (500.000 €/£/$)

   49's din Regatul Unit

   Toate

    2.500.000 RON (500.000 €/£/$)

   Toate celelalte loterii

   Toate

    1.500.000 RON (300.000 €/£/$)

   Curse cu motor

   Toate cursele cu motor

   Toate piețele

    250.000 RON (50.000 €/£/$)

   Rugby Union/Rugby League

   Doar meciuri Senior la masculin, meciuri de la Campionatul Mondial după calificări, meciuri din Turneul celor Șase Națiuni, meciuri internaționale din turneul Rugby Championship, meciuri test din turneul Lions Tour, meciuri test internaționale în care ambele echipe participante sunt în primele 12 din Clasamentul Mondial de Rugby, meciuri test în care ambele echipe participante sunt în primele 3 din clasamentul RLIP (Liga), meciuri din Cupa Campionilor Europeni, Pro12, Premiership din Anglia și meciuri eliminatorii din Top 14, meciuri eliminatorii din Super 15, meciuri eliminatorii din Super League și NRL și finala Challenge Cup.

   Pariu pe meci, piață principală „Handicap”, pariu pe câștigătorul final.

    1.250.000 RON (250.000 €/£/$)

   Toate celelalte piețe neincluse în listă.

    75.000 RON (25.000 €/£/$)

   Rugby Union/Rugby League

   Toate celelalte tipuri de evenimente Rugby Union/Rugby League

   Pariu pe meci, piață principală „Handicap”, pariu pe câștigătorul final.

    75.000 RON (25.000 €/£/$)

   Toate celelalte piețe neincluse în listă.

    25.000 RON (5.000 €/£/$)

   Snooker

   Doar după calificări la Campionatul Mondial de Snooker, Masters și Campionatul Regatului Unit.

   Pariu pe meci și pariu pe câștigătorul final

    500.000 RON (100.000 €/£/$)

   Toate celelalte piețe neincluse în listă.

    100.000 RON (20.000 €/£/$)

   Toate celelalte evenimente de snooker

   Pariu pe meci

    75.000 RON (25.000 €/£/$)

   Toate celelalte piețe neincluse în listă.

    25.000 RON (5.000 €/£/$)

   Fotbal

   Doar meciuri Senior la masculin după calificări: Liga Campionilor, Europa League, Campionatul Mondial și Campionatul European, Premier League, Championship, League 1 și 2 din Anglia, Prermier și League 1 din Scoția, Bundesliga din Germania, Ligue 1 din Franța și La Liga din Spania.

   Pariu pe meci, total goluri, scor corect, primul marcator, handicapuri asiatice, pariu de tip handicap.

    5.000.000 RON (1.000.000 €/£/$)

   Toate celelalte piețe neincluse în listă.

    500.000 RON (100.000 €/£/$)

   Toate celelalte tipuri de evenimente de fotbal.

   Pariu pe meci, total goluri, scor corect, handicapuri asiatice, pariu de tip handicap.

    250.000 RON (50.000 €/£/$)

   Toate celelalte piețe neincluse în listă.

    50.000 RON (10.000 €/£/$)

   Tenis

   Doar evenimente la simplu, evenimente de Mare Șlem după calificări, turnee ATP Masters, Turneul Campioanelor WTA, evenimente ATP sau WTA după calificări, având un fond de premiere mai mare de 1.000.000 RON (200.000 €/£/$)

   Pariu pe meci și pariu pe set

    1.000.000 RON (200.000 €/£/$)

   Toate celelalte piețe neincluse în listă.

    250.000 RON (50.000 €/£/$)

   Toate celelalte tipuri de evenimente de tenis

   Pariu pe meci

    75.000 RON (25.000 €/£/$)

   Toate celelalte piețe neincluse în listă.

    5.000 RON (1.000 €/£/$)

   #WhatOddsPaddy

   Pariu simplu sau multiplu

    250.000 RON (50.000 €/£/$)

   Sport neinclus în listă

   Toate

   Principalele piețe

    25.000 RON (5.000 €/£/$)

   Evenimente nelegate de sport (cum ar fi politică, muzică, alegeri, televiziune etc.)

   Toate

   Principalele piețe

    25.000 RON (5.000 €/£/$)

    
  • Limită maximă zilnică generală de plăți: Fiind supusă limitelor inferioare care se pot aplica în legătură cu un anumit eveniment (după cum se stipulează mai sus), limita generală a câștigurilor maxime pe zi pentru pariurile câștigătoare plasate de orice client în produsele Sportsbook, Cote fixe și Pariuri multiple împreună este de 1.000.000 £ (sau o sumă echivalentă în altă monedă). Dacă plasați pariuri câștigătoare pe produse care depășesc această limită zilnică, câștigurile dvs. se vor reduce la 1.000.000 £, iar restul banilor câștigați vor fi reținuți.
  • Pariurile multiple

   • Betfair oferă în prezent două tipuri de pariuri multiple: „Pariuri multiple cu cotă fixă” și „Pariuri Combinate”. Aceste reguli Sportsbook se aplică numai „Pariurilor multiple cu cotă fixă” și „Pariurilor Combinate” de la Betfair.
   • Un pariu multiplu este alcătuit din mai multe etape. O etapă este definită ca una sau mai multe selecții alese de pe orice piață a unui eveniment individual.
   • Betfair își rezervă dreptul, la libera sa alegere, să nu accepte anumite pariuri multiple sau să reducă mizele în anumite condiții.
   • Toate pariurile multiple sunt supuse regulilor Sportsbook care se aplică fiecărui sport în parte privind oricare dintre etapele unui pariu multiplu.
   • Dacă o selecție din oricare etapă include un neparticipant sau este nulă în temeiul regulilor Sportsbook (ex: un meci încheiat prin abandon), atunci toate pariurile din respectiva etapă individuală vor fi nule, iar pariul multiplu cu cote fixe va fi ajustat în consecință. De exemplu, un pariu treble (triplu) care include o etapă nulă va deveni pariu dublu. Dacă etapele anulate determină transformarea pariului individual multiplu într-un pariu single (simplu), atunci pariul single va fi valabil.
   • Pariurile multiple care combină selecții diferite din cadrul aceluiași eveniment nu sunt acceptate atunci când există dependențe neprevăzute (și nume, este probabil ca rezultatul unui eveniment să afecteze cotele rezultatului altui eveniment), cu excepția cazului în care selecțiile respective sunt alese ca parte a unui Pariu Combinat. Respingerea pariurilor cu dependențe neprevăzute se poate întâmpla în mod automat, în faza de plasare a pariului. Totuși, dacă un astfel de pariu este acceptat din greșeală, Betfair poate soluționa combinațiile individuale ale pariului care includ două sau mai multe selecții cu dependențe neprevăzute ca pariuri simple.
   • Piețele each-way și „numai la victorie” nu pot fi combinate ca parte a unui pariu multiplu. În cazul în care Betfair acceptă din greșeală un pariu multiplu de acest tip, toate pariurile each-way incluse în pariul multiplu vor fi clasificate drept pariuri „numai la victorie” în scopul soluționării.
   • Tipurile de pariuri „Lucky 15/31/63” - acest pariu multiplu include pariuri de la unice în sus pe 4, 5 sau 6 selecții respectiv. Mai jos este prezentat numărul de pariuri conținut de fiecare tip de pariu Lucky:
   • Lucky 15 (4 selecții) cuprinde: 4 pariuri unice, 6 pariuri duble, 4 pariuri triple și 1 pariu cvadruplu.
   • Lucky 31 (5 selecții) cuprinde: 5 pariuri unice, 10 pariuri duble, 10 pariuri triple, 5 pariuri cvadruple și 1 pariu cvintuplu.
   • Lucky 63 (6 selecții) cuprinde: 6 pariuri unice, 15 pariuri duble, 20 pariuri triple, 15 pariuri cvadruple, 6 pariuri cvintuple și 1 pariu sextuplu.
  • Regulile pariurilor Tote

   • Ocazional, Betfair poate oferi clienților posibilitatea de a plasa pariuri Tote. În astfel de condiții, Betfair va plasa aceste pariuri direct în fondurile comune relevante și se vor aplica regulile tipului de pariu Tote corespunzător (de exemplu, Tote Regatul Unit, Tote Irlanda sau Tote SUA corespunzătoare curselor de cai).
  • Cash out

   • Cash out este o funcție oferită pentru diverse pariuri simple și multiple de pe Sportsbook. Cash out îți permite să-ți modifici pariul inițial și să blochezi un profit sau o pierdere prin soluționarea timpurie a pariului (sau a unei părți a acestuia), fără să fie necesar să aștepți încheierea evenimentului.
   • Acceptarea solicitării de cash out nu este garantată, aceasta putând să eșueze dacă, de exemplu, piața este suspendată sau cotele se modifică înainte de procesarea solicitării tale, dacă apare o problemă tehnică neprevăzută sau dacă furnizorul terț care transmite evenimentul sportiv nu a putut continua transmisia așa cum s-a convenit inițial. Betfair își rezervă dreptul de a suspenda sau dezactiva în orice moment caracteristica Cash Out. Betfair nu poate garanta disponibilitatea permanentă a funcționalității Cash Out, chiar și în cazurile în care aceasta a fost promovată în conexiune cu un anumit eveniment. Astfel, te rugăm să ai în vedere și să accepți faptul că în afara cazului în care funcția Cash-Out este disponibilă și exercitată cu succes în conexiune cu un anumit pariu, pariul inițial va fi luat în considerare așa cum a fost plasat inițial (în afara cazurilor indicate în conformitate cu termenii de utilizare).
   • Dacă solicitarea ta de cash out reușește, se va afișa un mesaj „succes” și pariul tău (sau partea relevantă a acestuia) se va soluționa imediat, iar câștigurile returnate în contul tău vor fi egale cu suma afișată pe butonul Cash out. Reține că acestea includ miza inițială (sau o parte din aceasta) și suma totală returnată în contul tău va fi suma afișată pe butonul Cash out. În cazul unui cash out complet, pariul este soluționat și orice evenimente ulterioare nu vor avea niciun impact asupra sumei returnate în cont. În cazul unui cash out parțial, se soluționează o parte a pariului și orice evenimente ulterioare vor avea impact numai asupra părții din pariul tău pentru care nu s-a efectuat cash out.
   • Regulile pentru pariurile live se aplică tuturor pariurilor live pentru care este disponibilă funcția de cash out.
   • Utilizarea funcției de cash out poate însemna să renunți la o anumită promoție și să nu mai fii eligibil pentru aceasta (de ex., Acca Insurance). Consultă termenii și condițiile promoției pentru mai multe detalii.
   • În cazul pariurilor la care s-au folosit fonduri bonus, funcția de cash out va fi indisponibilă până în momentul în care valoarea pentru care efectuezi cash out este mai mare decât valoarea pariului bonus.
   • Betfair își rezervă dreptul de a anula soluționarea unui cash out, dacă pariul sau o piață este soluționat(ă) greșit (de exemplu, din cauza unei erori umane sau de natură tehnică). Dacă Betfair resoluționează un pariu, acest lucru poate duce la modificări ale soldului clientului pentru a reflecta modificările aferente soluționării pariului.
   • Pentru cursele de cai, Betfair își rezervă dreptul de a anula soluționarea unui cash out atunci când selecția pentru care s-a efectuat cash out devine neparticipant ulterior efectuării cash out-ului. În acest caz, dat fiind că pariul a fost plasat pe un neparticipant, pariul va fi anulat și miza pariului va fi rambursată.
  • Edge

    14.1 Asigurare bilet (Acca Edge)

    • Aplicabilă numai pariurilor Sportsbook (cotă fixă) cu acumulare.
    • Nu este disponibilă pentru pariurile „each-way” cu acumulare, SP cu acumulare, pentru pariurile plasate cu jetoane pentru pariuri gratuite sau pentru pariurile multiple cu permutări (Yankee, Lucky 15 etc.).
    • Mizele sunt returnate sub formă de numerar.
    • Asigurarea bilet (Acca EDGE) trebuie bifată în momentul plasării pariului și trebuie să primiți o confirmare din partea Betfair în privința „aplicării”.
    • Acceptați faptul că prin aplicarea de asigurare bilet (Acca EDGE) cotele pot fi diferite de cele fără aplicarea de asigurare bilet (Acca EDGE).
    • Asigurarea bilet (Acca EDGE) devine nulă dacă oricare dintre etape se decide nulă sau dacă oricare dintre etape este supusă unei reduceri „Dead Heat” (rezultat de egalitate). În aceste condiții, pariul va deveni un pariu normal cu acumulare, fără asigurare bilet (Acca EDGE), și cota va fi stabilită pe baza cotelor inițiale ale etapelor de la plasarea pariului.
    • Pariurile plasate cu asigurare bilet (Acca EDGE) sunt disponibile pentru cash out, cu condiția să se efectueze cash out complet (cu alte cuvinte, pentru pariurile Acca Edge nu se poate folosi cash out-ul parțial).
    • Betfair își rezervă dreptul de a suspenda sau dezactiva caracteristica asigurare bilet (Acca EDGE) în orice moment.

    14.2 Each Way Edge

    • Se aplică numai la pariuri simple Each Way (cotă fixă) de la Sportsbook pentru anumite curse de cai (determinate de echipa Betfair)
    • Nu este disponibil pentru pariuri multiple şi nici pentru pariuri SP simple
    • În momentul plasării, termenii pentru cote și locuri trebuie să fie actualizați pe biletul de pariu, evidențiați cu galben, iar mesajul EW Edge aplicat trebuie să fie vizibil. Plasarea reușită a pariului cu Each Way Edge aplicat apare pe bonul de pariu
    • § Sunteți de acord că termenii pentru cote și locuri cu Each Way Edge aplicat sunt diferiți de cotele fără Each Way Edge
    • Pariurile plasate cu Each Way Edge sunt eligibile pentru Cash Out dacă pictograma Cash Out este afișată, în condițiile stabilite de termenii Cash Out standard
    • Dacă numărul neparticipanților determină modificarea termenilor Each Way standard, atunci și termenii pariului Each Way Edge se modifică în mod corespunzător. Pe scurt:
     • Un pariu EW Edge este o abatere de la termenii EW obișnuiți; așadar, dacă termenii EW de pe piață se schimbă după o retragere, și termenii EW Edge se pot schimba la rândul lor
      • De exemplu, dacă există o piață cu 3 locuri @ 1.2 și se utilizează EW Edge pentru a lua 4 locuri. Dacă piața se schimbă la 2 locuri @ 1.25 după o retragere, pariul EW Edge are termeni pentru 3 locuri @ 1.25
     • Dacă fracția locurilor de pe piață se schimbă (de ex. piața se schimbă de la 3 @ 1.2 la 3 @ 1.25 ), atunci fracția se schimbă și pentru pariurile EW Edge
     • Dacă un pariu EW Edge se transformă în pariu Numai câștig (de ex. o abatere de -1 pe o piață cu 3 locuri când piața devine de 2 locuri), cota după EW Edge se onorează (dar cu regula 4 aplicată, după caz)
     • Dacă piața se transformă în Numai câștig, pariurile EW Edge pozitive rămân în continuare EW
    • Pariurile pe care s-a aplicat Each Way Edge nu sunt eligibile pentru Best Odds Guaranteed
    • Betfair își rezervă dreptul de a suspenda sau dezactiva funcția Each Way Edge în orice moment
  • Pariuri pe cote îmbunătățite

   • Toate pariurile pentru care oferim cote îmbunătățite vor fi soluționate pe baza timpului regulamentar de joc și a minutelor de prelungire (adică fără a se lua în considerare eventualele reprize de prelungiri, loviturile de departajare sau altele asemenea), dacă nu se specifică altfel în pariul în cauză sau în regulile de pariere.
   • Dacă nu se specifică altfel, pariurile pentru care se oferă cote îmbunătățite vor fi reglementate de regulile obișnuite de soluționare ale Betfair.
   • Ne rezervăm dreptul de a anula orice pariu pe cote îmbunătățite în cazul în care: (i) se intenționa aplicarea cotei îmbunătățite numai în cazul pariurilor plasate înainte de începerea meciului și (ii) am acceptat în mod eronat pariul, la cota îmbunătățită, după începerea evenimentului în cauză.
   • În cazul unei erori clare și evidente de formulare sau de stabilire a cotei pentru un pariu pe cote îmbunătățite, vom urmări (în conformitate cu regulile obișnuite de soluționare) soluționarea pariului la cota la care am intenționat să oferim pariul în cauză și/sau potrivit formulării care era în mod clar destinată pariului în cauză.
   • Pentru Super Cote care includ mai mulți jucători, în cazul în care unul sau mai mulți jucători de pe listă nu participă, ne rezervăm dreptul să soluționăm pariul pe baza cotelor jucătorilor rămași.
   • Pentru Super Cotele care includ mai multe meciuri, în cazul în care unul sau mai multe meciuri nu au loc, ne rezervăm dreptul să soluționăm pariul pe baza cotelor meciurilor rămase.
  • Concurenți cu același nume

   • Atunci când există mai mult de un concurent cu același nume de familie, iar selecția nu a fost identificată fie prin prenume, echipă (când este cazul) sau preț de calificare, concurentul cu cel mai scăzut preț prezentat va fi considerat selecția. 
   • În cazul în care unul sau mai mulți concurenți sunt oferiți la cel mai scăzut preț prezentat, atunci miza va fi împărțită între ei
  • Pariuri târzii

   • Pariurile sunt acceptate până la ora de începere a evenimentului sau până la o oră stabilită anterior, oricare survine prima. În cazul unei controverse cu privire la ora de începere a unui eveniment/unei piețe atunci când nu este furnizată o oră oficială de începere de către organismul de conducere al acelui sport, atunci ora la care Betfair stabilește că a început evenimentul va determina soluționarea tuturor pariurilor
   • Orice pariu acceptat din greșeală după ora de începere, ora stabilită anterior sau într-un moment în care clientul ar putea avea orice fel de indiciu asupra rezultatului evenimentului va fi soluționat la prețul corect din momentul în care a fost plasat pariul.  
   • Prețul corect va fi stabilit de departamentul comercial al Betfair. 
   • Pariurile plasate pe evenimente al căror rezultat final a fost deja determinat vor fi anulate.
  • Competiții tip cupă/trofeu

   • Cu excepția situațiilor în care prezentăm alți termeni, vom soluționa pariul pe câștigătorul final în funcție de jucătorul sau echipa care ridică trofeul.
  • Pariuri pe câștigătorul final, turneu și meci

   • Atunci când sunt prezentate cote pentru pariuri pe câștigătorul final, turneu, meci și tip handicap, iar clientul nu a indicat în mod clar piața pe care a intenționat să parieze, pariul va fi soluționat în funcție de pariul pe meci pentru următorul meci care are loc în care este implicată echipa respectivă. 
   • Atunci când prețul acceptat indică piața pe care clientul a intenționat să parieze, aceasta va determina soluționarea. 
  • Suspiciuni de fraudare/trucare

   • Atunci când există dovezi de fraudare a prețului, cursei, meciului sau evenimentului, ne rezervăm dreptul de a bloca plata până la rezultatul oricărei investigații ulterioare și, în ultimă instanță, de a declara pariurile pe evenimentul respectiv ca fiind nule. 
   • Atunci când există dovezi de fraudare sau când există dovada unei serii de pariuri care conțin fiecare aceeași (aceleași) selecție(i), plasate de către sau pentru aceeași persoană sau de către un grup de persoane asociate, ne rezervăm dreptul de a solicita ca revendicările de plată să fie trimise în scris către departamentul nostru de asistență clienți. 
   • Pentru a preveni frauda, trișarea și spălarea de bani, putem dezvălui informațiile tale și istoricul de pariere și joc unor terțe părți, inclusiv, dar fără limitare la, orice autoritate de reglementare, organisme de jocuri și sportive, instituții financiare și agenții de aplicare a legii relevante sau orice alt organism care se ocupă cu investigarea presupuselor infracțiuni.
   • De asemenea, clienții ar trebui să se familiarizeze cu prevederile referitoare la „Parierea suspectă” din Termenii și condițiile Betfair în această privință.
  • Afișarea scorului

   • Deși scorul curent, timpul scurs, imaginile și alte date oferite pe acest site sunt obținute prin intermediul unor transmisii „în direct” furnizate terți, trebuie să reții că aceste date pot fi supuse unei întârzieri și/sau pot fi inexacte.  Dacă te bazezi pe aceste date pentru a plasa pariuri, faci acest lucru pe riscul propriu. Regulile Betfair pentru soluționarea pariurilor se aplică în continuare și, prin urmare, nu acceptăm niciun fel de răspundere pentru orice discrepanțe între informațiile afișate aici și modul în care este soluționat un pariu.
  • Accidentări

   • În cazul anunțării oricăror accidentări pe o piață unde numărul de meciuri sau prețul participanților rămași poate afecta semnificativ prețurile, de ex., cel mai bun marcator/jucătorul cu cele mai multe runuri, ne rezervăm dreptul de a anula pariurile, de a aplica o deducere conform Regulii 4 sau de a aduce pariurile la următorul preț oferit după revizuirea pieței ca urmare a anunțării respectivei accidentări. 
   • Acest lucru s-ar putea aplica pariurilor plasate între anunțarea accidentării și revizuirea pieței în cauză.
  • Diverse

   • Betfair își rezervă dreptul, la libera sa alegere, de a nu accepta anumite pariuri Sportsbook sau de a reduce mizele.
   • Toate referirile la durate din regulile Sportsbook se fac în conformitate cu fusul orar al zonei în care se desfășoară evenimentul. De exemplu, referirile la momentul de începere a unui meci de fotbal denotă ora locală a începerii meciului.
   • Toate informațiile furnizate de Betfair sunt furnizate de bună credință. Totuși, Betfair nu își poate asuma răspunderea pentru erori sau omisiuni referitoare la informații, precum postarea de prețuri, participanți, ore, scoruri, rezultate sau date statistice generale.
   • o Rezultatele sau scorurile pe care le puteți afla de la angajați sau agenți Betfair (de exemplu, când pariați „in-play”) vă sunt oferite numai orientativ.
   • Betfair își rezervă în orice moment și la libera sa alegere dreptul de a suspenda piețe Exchange fără a suspenda piețele corespondente sau asociate Sportsbook sau Cote fixe, de a suspenda sau de a nu mai oferi piețe Sportsbook sau Cote fixe fără a suspenda piețe corespondente sau asociate Exchange.
   • Rețineți că dacă plasați pariuri asociate sau corespondente pe o combinație din produsele Betfair Exchange, Sportsbook, Cote fixe și/sau Pariuri multiple (și/sau din produse de pariere ale terților), este posibil ca pariurile pe un produs să fie anulate în conformitate cu termenii și condițiile Betfair, în timp ce este posibil ca pariurile pe un alt produs să rămână valabile. Rețineți că Betfair nu este răspunzător față de dvs. în cazul în care unul sau mai multe dintre pariurile dvs. pe produsele Betfair sunt modificate sau anulate în conformitate cu termenii și condițiile Betfair, chiar dacă celelalte pariuri asociate rămân valabile (și chiar dacă v-ați bazat în mod clar pe pariurile plasate pe un produs pentru a plasa pariuri asociate pe un alt produs).
   • Betfair poate decide la libera sa alegere să suspende în orice moment parierea pe o piață (chiar dacă suspendarea are loc mai devreme decât prevedeau regulile Sportsbook). În sensul menținerii integrității și echității pe piețe, Betfair poate anula, de asemenea, anumite pariuri de pe o piață sau chiar întreaga piață.
   • Betfair își rezervă dreptul de a modifica în orice moment regulile Sportsbook. Toate revizuirile de acest gen vor fi obligatorii și vor intra în vigoare imediat după postarea destinată clienților în legătură cu modificările regulilor, iar pariurile acceptate după postarea privind modificarea regulilor se vor supune noilor reguli Sportsbook.
   • Regulile Sportsbook au fost pregătite și în alte limbi decât limba engleză în scopul traducerii. În cazul oricăror diferențe între versiunea în limba engleză și (dacă este cazul) versiunea tradusă în limba locală a țării dvs. de reședință, versiunea cea mai benefică pentru client va prevala.
   • Promoțiile Betfair Sportsbook sunt disponibile la libera alegere a Betfair și Betfair își rezervă dreptul de a limita disponibilitatea unei promoții pentru oricare persoană, la libera sa alegere.

Partea C - Regulamentele sportive specifice

 1. Fotbal american

  1. 1.1Reguli generale eSports

   • Cel puțin zece minute din timpul oficial al celui de-al patrulea sfert trebuie să se scurgă pentru ca pariurile să fie valabile.
   • Prelungirile sunt luate în calcul pentru toate piețele, în absența altor specificații
   • Meciurile abandonate sau amânate sunt anulate dacă nu sunt rejucate în aceeași săptămână. În cazul unei schimbări a locației, toate pariurile sunt anulate.
   • Toate deciziile se bazează pe rezultatele și statisticile furnizate de organismul de conducere al ligii respective: www.nfl.com, www.cfl.ca, www.ncaa.org.
   • Ne rezervăm dreptul de a suspenda orice pariuri sau toate pariurile pe un meci, în orice moment și fără aviz prealabil.
   • Pariurile Handicap: În cazul pariurilor Handicap și Totale, unde indicele (valoarea) pieței este un număr întreg, pariurile sunt anulate, iar sumele pariate vor fi rambursate atunci când scorul atinge valoarea numărului respectiv.
   • Toate piețele Câștigători includ playoff-urile acolo unde este cazul.
   • Pentru stabilirea deciziilor, se va considera întotdeauna că echipele listate în poziția a doua în numele evenimentului joacă pe teren propriu. Exemplu: Echipa A vs. Echipa B sau Echipa A @ Echipa B – Echipa B joacă pe teren propriu.
   • În cazul în care ai plasat un pariu pe obținerea unui anumit rezultat de către un număr de jucători la un eveniment specific, pariul tău va fi anulat dacă oricare dintre jucătorii selectați nu participă la evenimentul respectiv. De exemplu, dacă ai plasat un pariu pe înscrierea câte unui touchdown de către jucătorii A, B și C într-un meci specific, pariul tău va fi anulat (integral) dacă jucătorii A și B înscriu câte un touchdown, dar jucătorul C nu participă la meci (pentru a evita orice îndoială, pariul tău va fi soluționat ca necâștigător dacă jucătorii A și B înscriu câte un touchdown, iar jucătorul C participă la meci, dar nu înscrie niciun touchdown).
   • Victorii în sezonul regulat: echipa trebuie să joace toate cele 17 meciuri din sezonul regulat pentru ca pariurile să fie valabile.
  2. 1.2Prezentare generală a diferitelor piețe

   • Pariurile live
    • Acolo unde selecția Remiză handicap (pe piețele de Handicap 3-Way) este oferită în timpul pariurilor live, numai pariurile pe remiză vor fi considerate câștigătoare atunci când rezultatul atinge valoarea numărului întreg selectat.
    • Prețurile sunt indicate pentru întregul meci, inclusiv prelungirile, dacă este cazul.
    • Dat fiind că piețele se desfășoară în timpul evenimentelor, ne rezervăm dreptul de a închide piața în orice moment.
    • Aceste reguli se aplică pariurilor live, exceptând cazurile în care există alte indicații.
    • Atunci când scorurile sunt afișate în timpul evenimentelor, vom depune toate eforturile pentru a asigura precizia scorului și a duratei jocului; nu ne vom asuma, însă, nicio răspundere pentru eventualele informații incorecte afișate.
   • Pariurile propuse:
    • În cazul unui meci abandonat, toate mizele sunt returnate, exceptând cazurile în care rezultatul este deja determinat în urma porțiunii din meci care a avut deja loc.
    • Pentru piețele de jucători, selecțiile sunt anulate doar când un jucător nu joacă o bucată din meci. Toate celelalte pariuri rămân valabile.
    • Prima finalizare/încercare de alergare cu mingea/primire- Dacă jucătorul nu înregistrează o finalizare/încercare de alergare cu mingea/recepție, atunci pariurile pentru acea piață vor fi anulate.
    • Cea mai lungă finalizare/încercare de alergare cu mingea/recepție - Dacă jucătorul nu înregistrează o finalizare/încercare de alergare cu mingea/recepție, atunci selecția „sub” va fi considerată câștigătoare în scopul soluționării pariului.
    • Pariurile vor fi soluționate pe baza rezultatelor oficiale oferite de ligă. Pentru ca pariurile să fie valabile, numărul de jocuri considerat ca rezultat oficial trebuie să fie egal cu numărul de jocuri programat când începe sezonul, în afara cazului în care rezultatul a fost deja determinat fără echivoc. Orice joc terminat prin forfait care este considerat un rezultat oficial va fi luat în considerare pentru pariurile pentru un întreg sezon.
    • Pentru pariuri propuse cu jucători pe un întreg sezon, jucătorul nominalizat trebuie să fie implicat în cel puțin o bucată dintr-un meci din sezonul regulat pentru ca pariurile să fie active.
    • Pentru piețele cu numărul total de victorii obținute în sezonul regulat, jocurile care se termină la egalitate vor fi tratate ca înfrângeri.
   • Piețele de sferturi și reprize:
    • Pentru pariurile pe anumite sferturi sau reprize, întreaga perioadă de joc trebuie jucată, exceptând cazul în care rezultatul este deja determinat, cu excepția piețelor pentru repriza a doua, care includ prelungirile acolo unde există.
    • Cel de-al patrulea sfert nu include prelungirile.
   • Rezultat dublu (pauză/final):
    • Piețele de rezultat dublu sunt soluționate pe baza scorului de la pauză și de la finalul meciului (fără prelungiri).
   • Pariurile Handicap:
    • Prelungirile sunt luate în calcul pentru pariurile handicap pe meciuri.
    • Prelungirile nu sunt luate în considerare pentru piețele de sferturi sau cele specifice anumitor reprize.
    • Pariurile pe sferturi și reprize sunt valabile numai dacă perioadele de joc respective sunt jucate până la capăt.
   • Pariurile pe meciuri:
    • Prelungirile sunt luate în calcul. În cazul unui egal după prelungiri, toate mizele sunt returnate.
   • Total puncte
    • Prelungirile sunt luate în considerare pentru toate piețele de Total meci/Total echipă și Puncte propuse.
    • Prelungirile nu sunt luate în considerare pentru piețele de puncte totale pentru sferturi sau reprize specificate.
    • Dacă punctele totale sunt exact valoarea nominalizată, toate mizele sunt returnate, exceptând cazul în care este indicat un preț pentru valoarea exactă respectivă.
    • Pariurile pe sferturi și reprize sunt valabile numai dacă perioadele de joc respective sunt jucate până la capăt.
   • Linia primei acțiuni ofensive:
    • Rezultatul este determinat de locul din care pornește prima acțiune ofensivă din grămadă.
    • În cazul în care lovitura de începere este reluată pentru un eseu, pariurile sunt valabile pentru următoarea lovitură de începere.
    • În cazul unei pierderi a balonului, rezultatul se va determina pe baza locului în care începe următoarea acțiune ofensivă în raport cu linia de demarcație a echipei aflate în apărare.
   • Prima lovitură de pedeapsă:
    • Acesta este decis pe baza primei lovituri de pedeapsă acceptate din cadrul meciului.
   • Prima pierdere a balonului și prima echipă care pierde balonul:
    • Pentru rezultate, se iau în calcul numai interceptările sau erorile.
    • Loviturile mingii cu piciorul sau pierderea automată a balonului la expirarea numărului de down-uri nu sunt luate în calcul pentru deciderea acestor pariuri.
    • În cazul unui meci abandonat, toate mizele sunt returnate, exceptând cazurile în care balonul a fost deja pierdut.
   • Prima acțiune ofensivă:
    • În cazul unui penalty la efectuarea greșită a loviturii de începere pentru prima acțiune ofensivă, pariurile se aplică următoarei acțiuni ofensive care are loc fără penalty de începere greșită.
   • Prima/ultima echipă care înscrie și marcatorul touchdown-ului:
    • În cazul unui meci abandonat, pariurile rămân valabile la scorurile existente (pentru aceste piețe, se iau în calcul și prelungirile).
    • Autorii eseurilor sunt oferiți la cerere cu opțiunea de specificare a celorlalți.
    • Selecțiile sunt anulate doar când un jucător nu joacă o bucată din meci.
    • Pentru piețele Marcatori de touchdown, selecția câștigătoare este jucătorul care are posesia mingii în terenul de țintă. De exemplu - la o acțiune cu touchdown în urma unei pase, jucătorul care primește mingea în terenul de țintă va fi stabilit drept câștigător, nu quarterback-ul.
   • Piețele Impar/par:
    • Dacă rezultatul este zero, acesta va fi considerat scor par în scopul soluționării pariurilor.
   • Recrutare NFL:
    • Lista oficială de recrutare de pe nfl.com este utilizată pentru soluționarea pariurilor.
    • Pentru piețele "poziții în recrutare peste/sub", jucătorilor nerecrutați le este alocată poziția de recrutare care urmează după ultimul jucător recrutat.
    • Pentru piețele pentru poziția recrutare peste/sub, „sub” înseamnă că jucătorul este ales pe o poziție mai mică decât numărul indicat, iar „peste” înseamnă că este o poziție mai mare decât numărul indicat; de exemplu, la o piață precum „Jucătorul A - poziție în recrutare peste/sub 3,5”, dacă jucătorul A este ales cu a doua opțiune în recrutare, atunci vor câștiga pariurile „sub” și vor pierde pariurile „peste”.
    • EDGE este clasificat drept jucător din linia defensivă pentru soluționarea pariurilor.
    • Notre Dame este clasificat drept independent și neaparținând niciunei conferințe pentru soluționarea pariurilor.
   • Fotbalul de colegiu și reguli specifice pentru CFL:
    • Pentru piețele de jucători, jucătorul trebuie să joace cel puțin o bucată din meci pentru ca pariurile propuse să fie valabile.
    • Pentru piețele cu marcator de touchdown, pariul este all-in indiferent dacă jucătorul intră sau nu pe teren.
    • Piețele revizuite la pauză pentru repriza a doua a meciului includ prelungirile.
    • În cazul unui egal în CFL, toate mizele plasate pe un pariu Victorie for fi restituite.
   • 1.3Reguli pentru Pariurile Speciale (#OddsOnThat) pe fotbal american

    • Regulile din această subsecțiune se aplică în mod specific la soluționarea tuturor pariurilor pe fotbal american care sunt plasate prin Pariuri Speciale (#oddsonthat, „OOT”). Toate celelalte reguli de soluționare care sunt incluse în această secțiune „Fotbal american” (sau în altă parte pe acest site) se vor aplica și la soluționarea Pariurilor Speciale (OOT), cu excepția cazului în care contrazic sau intră în conflict cu cele incluse în această subsecțiune (caz în care vor avea prioritate regulile din această subsecțiune).
    • În cazul oricăror erori de formulare evidente, ne rezervăm dreptul de a anula orice Pariuri Speciale (OOT) plasate pe selecția relevantă (în aceste cazuri, oferim posibilitatea ca Pariul Special (OOT) să fie plasat din nou cu formularea corectă).
    • Dacă orice jucător care este inclus într-un Pariu Special (OOT) nu participă deloc la meciul respectiv (sau nu îndeplinește condițiile pariului), atunci întregul Pariu Special (OOT) este anulat. Această regulă se aplică în toate cazurile, indiferent dacă toate componentele rămase/vreuna dintre acestea sunt/este câștigătoare sau necâștigătoare. Pentru clarificare, se consideră că un jucător nu participă numai dacă este indicat ca „inactiv” conform NFL.com.
   • 2Atletism

    • Acolo unde există o ceremonie de prezentare, piețele vor fi decise pe baza rezultatului oficial al autorității relevante la momentul ceremoniei, indiferent de descalificări sau de modificări ulterioare ale rezultatului.
    • Dacă nu există o ceremonie de prezentare, rezultatele vor fi determinate în conformitate cu rezultatul oficial al autorității relevante, indiferent de descalificări sau modificări ulterioare ale rezultatului (cu excepția cazului în care modificarea este anunțată în termen de 24 de ore de la deciderea inițială a pieței relevante pentru a corecta o eroare de publicare a rezultatului).
    • Dacă o probă de câmp sau de pistă este abandonată, anulată sau amânată și nu se încheie în termen de 7 zile de la data stabilită pentru încheiere, toate pariurile vor fi nule, cu excepția celor de pe piețele care au fost determinate în mod necondiționat.
    • Piețele de pariuri pe câștigătorul general se referă la câștigătorul evenimentului în general și nu la persoane calificate individual sau în serii. Deoarece NU oferim cote pentru „Oricare alt atlet”, atleții care nu sunt incluși vor fi adăugați la această piață la cerere. Odată ce este inclusă în listă opțiunea „Oricare alt atlet”, nu vor mai fi adăugați alți atleți.
   • 3 Fotbal cu reguli australiene

    • Plățile se vor baza pe rezultatul declarat oficial. Meciurile de acasă și din deplasare din sezonul regulat sunt soluționate conform „timpului regulamentar”, fără a se juca reprize de prelungiri. În cazul unui rezultat de egalitate când nu se oferă opțiunea de egalitate, Betfair va aplica regula „dead heat” și toate pariurile se vor plăti la jumătate din valoarea de pe bilet. În cazul marii finale AFL, în care nu se joacă reprize de prelungiri, toate pariurile „cap la cap” sunt soluționate în conformitate cu regula „dead heat”. Cupa NAB, finalele AFL și orice altă competiție care include reprize de prelungiri se vor plăti la încheierea reprizelor de prelungiri.
    • Atunci când se oferă opțiunea de egalitate, pariul este decis în funcție de rezultatul de la finalul timpului regulamentar (adică reprizele de prelungiri, o prelungire a timpului regulamentar, nu sunt incluse). Pentru pariuri pe diferențe de scor, opțiunea de egalitate este oferită întotdeauna, deși în alte opțiuni de pariuri, opțiunea de egalitate nu este oferită.
    • Atunci când un meci este abandonat sau amânat și se joacă în termen de 7 zile de la data programată inițial, toate pariurile rămân valabile. După expirarea celor 7 zile, toate pariurile simple sunt anulate și mizele vor fi rambursate, în timp ce pariurile multiple afectate vor fi recalculate excluzând acel eveniment sau acea manșă.
    • Dacă locația programată se modifică după plasarea unui pariu, toate pariurile vor rămâne valabile cu condiția ca meciul să nu fie amânat cu mai mult de 7 zile de la data stabilită inițial
    • Pentru opțiuni privind câștigătorul meciului și golurile, statisticile utilizate de site-ul web al AFL (www.afl.com.au) vor fi cele utilizate în scopul plăților. Pentru Marcatorul primului gol (doar meci/primul sfert), dacă jucătorul selectat nu se află în 22-ul de start, toate mizele pe acea selecție vor fi rambursate. Toate mizele pe Marcatorul primului gol din orice alt sfert rămân valabile, indiferent dacă jucătorul nominalizat a fost selectat drept rezervă pentru echipa respectivă. Pariurile sunt rambursate dacă nu se înscrie niciun gol în sfertul nominalizat. Pentru pariurile pe primul marcator din meci, nu este necesar ca golul să fie înscris în primul sfert.
    • În scopuri de soluționare, orice echipă căreia i se scad puncte pentru încălcări ale regulilor și regulamentelor va fi considerată starter. Orice pierdere de Premiership după încheierea marii finale va fi considerată nulă, iar pariurile vor rămâne valabile.
    • Top4/Top8: în scopuri legate de pariuri, orice echipă căreia i se scad puncte pentru încălcări ale regulilor și regulamentelor va fi considerată starter, în vederea soluționării, adică toate și orice decizii ale AFL cu privire la penalizări sunt finale.
    • Lingura de lemn se plătește pentru echipa cu cele mai puține victorii în sezon, inclusiv bye-uri. Dacă mai multe echipe au același număr de victorii, poziția va fi stabilită prin puncte pentru și împotriva. În scopuri de soluționare, punctele scăzute pentru încălcări ale regulilor și regulamentelor nu se vor lua în calcul. Participare completă. Doar victorie
    • Ratează 4/Ratează 8: în scopuri legate de pariuri, orice echipă căreia i se scad puncte pentru încălcări ale regulilor și regulamentelor va fi considerată starter. Dacă, la momentul la care este anunțată o încălcare, pierderea de puncte înseamnă că doar una mai poate avea loc (adică trebuie să aibă loc Ratează 8), atunci toate pariurile pe acel concurent sunt anulate și sumele sunt rambursate. Toate deciziile luate de către AFL cu privire la penalizări sunt finale.
    • Pentru piața Premier State, plățile vor fi stabilite în funcție de statul din care este echipa care câștigă marea finală.
    • Pentru piețele Medalia Brownlow și Medalia Coleman, „câștigător” și „clasare” se vor plăti pentru primul, al doilea și al treilea. În cazul unei egalități între doi sau mai mulți jucători, se aplică regula „dead heat”. Medalia Coleman se acordă jucătorului care expediază cele mai multe goluri în sezonul regulat 2021 al AFL.
    • Ne rezervăm dreptul de a suspenda orice pariuri sau toate pariurile pe un meci, în orice moment și fără aviz prealabil.
    • Momentul primului gol – se plătește în funcție de momentul primului gol. Conform site-ului web oficial al AFL. Momentul golului este soluționat în funcție de ceas; timpul adăugat este inclus.
    • Cele mai multe pase (grup) Cele mai multe puncte SuperCoach (grup) și Cele mai multe goluri – pariurile sunt rambursate dacă jucătorul nu este în 22-ul de start. Dacă un jucător este desemnat ca rezervă, pariurile rămân valabile.
    • Orice „cap la cap” pentru jucători, adică Cele mai multe pase/Cele mai multe goluri/Cele mai multe puncte Supercoach – toate pariurile sunt anulate dacă unul sau ambii jucători nu sunt în 22-ul de start sau sunt desemnați ca rezervă.
    • Piețe SuperCoach – rezultatele sunt conform „Herald Sun SuperCoach Points”.
    • Cel mai bun de la club – plată în funcție de cel mai bun jucător de la club, după cum este declarat oficial. Pariurile se vor închide după etapa a 14-a.
    • Total puncte în etapă – Sub sau Peste Total puncte pentru toate meciurile: dacă orice meci este abandonat sau amânat 7 zile, este posibil să se aplice o reducere.
    • Gazde/oaspeți – alege totalul și diferența câștigătoare dintre echipele gazdă și echipele oaspete: dacă orice meci este abandonat sau amânat 7 zile, este posibil să se aplice o reducere.
   • 4 Badminton

    4.1 Reguli generale

    • Se consideră că un meci a început după primul serviciu.
    • În cazul în care un meci nu mai are loc sau se desfășoară în altă locație, pariurile pe meciul respectiv se anulează.
    • În cazul în care un meci are loc la cel puțin 24 de ore după ora de începere programată, toate pariurile pe meciul respectiv se anulează.
    • În cazul schimbării înainte de începerea meciului a oricăruia dintre jucătorii anunțați pentru acesta, toate pariurile pe meciul respectiv se anulează.
    • În cazul în care un meci începe, însă nu se încheie, toate piețele vor fi nule.
    • Dacă un meci de badminton nu are loc sau un jucător câștigă prin neprezentarea adversarului, pariurile pe meciul respectiv sunt considerate nule
    • Neparticipanți: mizele vor fi returnate pentru jucătorii sau echipele care sunt retrase înainte de începerea unui eveniment. Separat, ne rezervăm dreptul de a aplica echivalentul unei deduceri conform regulii Tattersalls 4(c) pentru oricare pariuri câștigătoare plasate pe restul participanților la eveniment.

    4.2 Reguli specifice pieței

    • Scorul corect:
     • În cazul unei descalificări sau al unei retrageri dintr-un meci ori al abandonării unui meci, toate pariurile pe scorul corect al meciului respectiv se anulează.
     • În cazul în care, în timpul unui anumit meci, intervine o modificare a numărului total de seturi care urmează să fie jucate, toate pariurile pe scorul corect al meciului respectiv se anulează (însă toate celelalte piețe din care face parte meciul în cauză rămân valabile).
     • Pentru piețe cu scoruri corecte, numărul care apare pe prima poziție în scor reprezintă scorul jucătorului-gazdă și numărul care apare pe poziția a doua reprezintă scorul jucătorului-oaspete. De exemplu, pariurile plasate de tip „2-1” reprezintă pariuri că jucătorul-gazdă va câștiga cu două jocuri la unul, și pariurile plasate de tip „1-2” reprezintă pariuri că jucătorul-oaspete va câștiga cu două jocuri la unul.
    • Pariuri handicap pe meciuri, Handicap la puncte de meci, Total seturi și Total puncte:
     • În urma unei descalificări sau a unei retrageri dintr-un meci ori a abandonării unui meci, toate pariurile de pe aceste piețe se anulează, cu excepția celor în cazul cărora piețele au fost deja determinate în mod clar. De exemplu, în cazul în care un meci în care trebuie câștigate 2 din 3 seturi este abandonat în cel de-al treilea set, pariurile plasate pe peste 2/sub 3 seturi vor fi considerate câștigătoare/pierzătoare, după caz (întrucât meciul a ajuns la setul 3 decisiv).
    • Câștigătorul setului curent, Pariuri handicap pe seturi, Scorul corect al setului actual, Total puncte în setul actual, Puncte suplimentare în setul actual, Conducătorul setului actual după x puncte și Primul la x puncte în setul curent:
     • În urma unei descalificări sau a unei retrageri dintr-un meci ori a abandonării unui meci în timpul setului pe care a fost plasat pariul aplicabil, toate pariurile de pe aceste piețe se anulează, cu excepția celor în cazul cărora piețele au fost deja determinate în mod clar. De exemplu, în cazul în care un set este abandonat la 20-15, pariurile pe peste/sub 35,5 puncte sau mai puține în setul respectiv vor fi considerate câștigătoare/pierzătoare, după caz (întrucât în momentul abandonului ar fi fost nevoie de cel puțin 36 de puncte pentru încheierea setului).
   • 5 Bandy

    • În absența altor instrucțiuni, toate pariurile sunt decise pe baza jocului de 90 de minute. Dacă nu se încheie cele 90 de minute, toate pariurile vor fi anulate, cu excepția cazului în care se declară un rezultat oficial.
    • Soluționarea piețelor pentru fiecare meci se bazează pe rezultatele furnizate de federația organizatoare.
    • În eventualitatea în care un meci nu are loc, pariurile pentru respectivul meci se consideră anulate.
    • Dacă un meci este abandonat, toate piețele sunt anulate, exceptând cazul în care rezultatul a fost decis în mod clar.
   • 6 Baseball

   • 6.1Reguli generale

    • Aceste reguli se aplică pentru Major League Baseball, NCAA și World baseball.
    • Toate deciziile se bazează pe rezultatele și statisticile furnizate de organismul de conducere al ligii respective (de ex. Major League Baseball).
    • Dacă un meci nu începe în ziua anunțată oficial de către organismul de conducere corespunzător, din cauza ploii sau a altor evenimente similare, toate pariurile sunt anulate. Ziua evenimentului va fi determinată conform fusului orar în care se va juca meciul.
    • Meciuri cu 7 inninguri: pentru meciurile din MLB programate să dureze doar 7 inninguri la începerea lor, se aplică regulile normale de baseball, iar toate piețele vor fi soluționate conform MLB.com. Atunci când un meci de 7 inninguri este scurtat după prima aruncare (cum ar fi atunci când este suspendat din cauza ploii), se vor aplica următoarele reguli de soluționare:
     • Pariul pe victorie se soluționează conform „Regulii de 4,5 inninguri”
     • Piețele stabilite în mod clar înainte de scurtarea jocului vor fi soluționate după cum a fost deja stabilit (exemplu: total runuri in primul inning, daca meciul este suspendat in al treilea inning)
     • Toate celelalte piețe (inclusiv, dar fără a se limita la, Run Line și Total runuri) vor fi anulate dacă nu se joacă minim 7 inninguri sau 6,5 inninguri, dacă echipa gazdă conduce la începutul celei de-a doua jumătăți a inningului 7.
    • Se aplică doar pentru MLB și NCAA: În cazul scurtării meciului, rezultatele sunt oficiale după (iar pariurile sunt decise, în absența altor indicații, cu condiția finalizării a) 5 manșe sau 4,5 runde la manșe dacă echipa gazdă conduce la începutul celei de-a doua jumătăți a celei de-a 5-a manșe (regula celor „4,5 manșe”). Dacă un meci este suspendat, iar rezultatul este oficial conform acestei reguli, câștigătorul va fi determinat după scorul de după ultima manșă finalizată (exceptând cazul în care echipa gazdă obține un scor egal sau preia conducerea în a doua jumătate a manșei, caz în care câștigătorul este determinat după scorul din momentul suspendării meciului). Numai pentru World baseball: În cazul scurtării unui meci, toate piețele indecise vor fi anulate dacă meciul nu se reia în aceeași zi, indiferent de momentul abandonului.
    • Fără a veni în contradicție cu cele de mai sus, în anumite circumstanțe specificate de către noi, rezultatele vor fi oficiale numai după (iar pariurile se vor decide numai cu condiția finalizării a) minimum 9 manșe, sau 8,5 manșe dacă echipa gazdă conduce la începutul celei de-a doua jumătăți a celei de-a 9-a manșe (regula celor „8,5 manșe”).
    • În ceea ce privește pariurile live, regula celor 8,5 manșe se va aplica automat în absența altor indicații – de exemplu, în secțiunea de mai jos, cu titlul „Prezentare generală a diferitelor piețe de baseball” (care va avea prioritate în raport cu această secțiune). Dacă, însă, un meci este scurtat din cauza condițiilor meteo sau din cauze similare, piețele de pariuri live care au fost determinate clar vor rămâne valabile (indiferent de regula celor 8,5 manșe sau de existența unui rezultat oficial confirmat al ligii).
    • Manșele suplimentare, acolo unde este cazul, vor fi luate în calcul pentru decizii.
    • Dacă un joc este suspendat și este finalizat în următoarea zi (la ora locală), toate pariurile vor rămâne valabile. În cazul unui meci playoff MLB suspendat, toate pariurile vor rămâne valabile până la finalizarea meciului.
    • Pentru stabilirea deciziilor, se va considera întotdeauna că echipele listate în poziția a doua în numele evenimentului joacă pe teren propriu (chiar dacă meciul are loc pe teren neutru). Exemplu: „Echipa A vs. Echipa B” sau „Echipa A @ Echipa B” – Echipa B joacă pe teren propriu Team B" or "Team A At Team B", Team B is the home team.
    • Toate piețele de câștigători includ playoff-urile acolo unde este cazul.
    • Dacă se aplică regula de grație, pentru stabilirea deciziilor, piețele (atât cele anterioare meciului, cât și cele de pariuri live) vor fi decise conform rezultatului determinat prin aplicarea regulii de grație.
    • Aruncătorii programați pentru începere („aruncătorii listați”) nu sunt relevanți pentru piețele de baseball, iar pariurile pe aceste piețe vor rămâne valabile indiferent dacă aruncătorii listați încep sau nu meciul.
    • Dacă un meci se încheie la scor egal și nu se joacă inninguri suplimentare, pariurile Money Line vor fi anulate, toate celelalte piețe fiind decise conform rezultatului.
    • În cazul meciurilor duble din Australian Baseball League (ABL), fiecare dintre primele meciuri este un meci cu 7 manșe, iar prețurile și deciziile sunt determinate corespunzător. Dacă primul meci dintr-un meci dublu continuă cu manșe suplimentare, cauzând scurtarea celui de-al doilea meci la mai puțin de cele 9 manșe programate, toate pariurile runline și piața de Total pentru cel de-al doilea meci vor fi anulate. Toate pariurile „cap la cap” pentru cel de-al doilea meci rămân în vigoare.
   • 6.2Prezentare generală a diferitelor piețe de baseball

    • Money Line: piețele Money Line vor fi soluționate conform regulii celor 4,5 manșe.
    • Piețele Run Line Decizia se ia conform regulii celor 8,5 manșe.
    • Piețele Total runde Vor fi decise conform regulii celor 8,5 manșe, exceptând cazurile în care rezultatul este determinat deja în mod clar.
    • Piețele duble (Money Line, Run Line / Total): Vor fi decise conform regulii celor 8,5 manșe.
    • Rezultat dublu: Vor fi decise conform scorului de la sfârșitul celei de-a 5-a manșe plus scorul final conform regulii celor 8,5 manșe.
    • Piețele de pariuri triple: Decizia se ia conform regulii celor 8,5 manșe.
    • Piețele Impar/par: Decizia se ia conform regulii celor 8,5 manșe. Dacă rezultatul este zero, acesta va fi considerat un scor par în scopul deciziei.
    • Piețele Diferență de scor: Decizia se ia conform regulii celor 8,5 manșe.
    • Piețele Echipa care marchează prima: Vor fi decise pentru prima rundă a meciului (indiferent dacă se finalizează meciul sau un anumit număr de manșe). Dacă se oferă o opțiune dublă, se aplică regula celor 8,5 manșe.
    • Piețele Echipa care marchează ultima: Decizia se ia conform regulii celor 8,5 manșe.
    • Cel mai mare scor la jumătatea meciului Include manșele suplimentare și este decisă conform regulii celor 8,5 manșe. Pentru această regulă, prima „jumătate” a unui meci se consideră a cuprinde primele 5 manșe, iar cea de-a doua „jumătate” se consideră a cuprinde toate celelalte manșe care au loc în timpul meciului (inclusiv cele suplimentare). De exemplu, dacă se joacă 11 manșe, prima „jumătate” a meciului va consta în primele 5 manșe, iar cea de-a doua „jumătate” va consta în ultimele 6 manșe.
    • Manșa cu cel mai mare scor: Decizia se ia conform regulii celor 8,5 manșe. Se aplică regulile „dead heat” în cazul unui scor egal. Dacă manșa cu cel mai înalt scor este una dintre cele suplimentare, manșele 1–9 vor fi considerate pierzătoare.
    • Manșa cu primul/ultimul scor: Decizia se ia conform regulii celor 8,5 manșe (exceptând situația în care rezultatul a fost deja determinat în mod clar pentru primul scor).
    • Piețele de pariuri pe manșe/jumătăți de manșe: Manșa sau jumătatea de manșă relevantă din meci trebuie să fie finalizată pentru ca pariurile să rămână valabile (exceptând cazul în care rezultatul a fost deja determinat în mod clar pentru piețele de runde totale).
    • Piețele de pariuri pe 3/5/7 manșe: Numărul specificat de manșe trebuie finalizat pentru ca pariurile să rămână valabile (exceptând cazul în care echipa gazdă are conducerea, iar cea de-a doua jumătate a manșei nu ar putea schimba rezultatul pentru piețele de pariuri pe echipe).
    • Piețele pentru prima jumătate: Decizia se va lua la finalizarea a 5 manșe. Regula celor 4,5 manșe se aplică pentru meciurile scurtate acolo unde rezultatele piețelor au fost deja complet determinate
    • Piețele Conducere după/Cursă către: Se vor decide pe baza scorului de la sfârșitul perioadei specificate sau odată ce s-a înregistrat scorul după numărul necesar de runde (după caz).
    • Piețele de lovituri: Decizia se ia conform regulii celor 8,5 manșe. În cazul piețelor de pariuri pe anumite manșe/jumătăți de manșă, perioada indicată trebuie finalizată pentru ca pariurile să rămână valabile, exceptând cazul în care rezultatul a fost deja determinat în mod clar.
    • Piețele speciale pentru sezoane normale: O echipă trebuie să joace cel puțin 159 de meciuri pentru ca pariurile pe victoriile din sezonul regulat să rămână valabile. Pariurile vor fi anulate, cu excepția cazurilor în care rezultatul a fost deja stabilit în mod clar. Acolo unde un anumit jucător este listat într-o piață care corespunde unei anumite ligi/echipe, acesta va fi considerat a fi jucător în liga/echipa respectivă, în scopuri legate de pariuri, indiferent de schimburile de jucător care ar putea avea loc între ligi sau echipe.
    • Pariurile duble Lovitură tur complet și tur complet / Câștigătorul meciului: Aruncătorii listați trebuie să înceapă meciul, iar jucătorul respectiv trebuie să joace cel puțin 1 tură la bătaie pentru ca pariul să rămână valabil (în caz contrar, dacă oricare dintre reguli nu este respectată, pariurile de pe această piață vor fi anulate).
    • Total strikeout-uri jucător Aruncătorul listat trebuie să înceapă pentru ca pariul să rămână valabil. Dacă aruncătorul listat din echipa opusă nu începe, pariurile vor rămâne în vigoare.
    • Pariuri duble pe performanțele jucătorilor: Ambii aruncători listați trebuie să înceapă pentru ca pariurile să rămână valabile.
    • Pariuri pe serii: dacă o serie pentru care nu am oferit o cotă pentru scor egal se termină cu scor egal, pariurile pe rezultatul seriei vor fi anulate.
    • Pariuri pe serii: dacă nu se joacă toate meciurile programate, ne rezervăm dreptul de a anula orice piețe speciale asociate cu seria ca întreg.
   • 7 Baschet

     7.1Regulile sportului – Euro/alte meciuri de baschet

     • Regulile din această secțiune (și secțiunile 7.2 și 7.3) se aplică turneelor FIBA și competițiilor de baschet din Europa, Australia, America Centrală, America de Sud, Africa și Asia.
     • Pariurile se vor decide conform rezultatului declarat de organismul de conducere corespunzător la sfârșitul meciului (inclusiv eventualele prelungiri). În absența unor dovezi clare și independente sau în prezența unor dovezi contradictorii semnificative, pariurile vor fi decise pe baza propriilor noastre statistici.
     • Dacă un meci este abandonat, toate piețele sunt anulate, exceptând cazul în care rezultatul a fost decis în mod clar.
     • În cazul amânării unui meci, acesta va fi anulat dacă nu se reia în termen de 48 de ore de la ora inițială programată a începerii.
     • În cazul în care un meci se încheie cu scor egal și nu au loc prelungiri, pariurile pe meci și pariurile pe durata normală a meciului (2 way) vor fi anulate. Pentru piețele „Vor exista prelungiri?”, rezultatul va fi Da.
     • În cazul în care scorul unui meci nu este egal, însă au loc prelungiri în scopul calificării, piețele vor fi decise conform rezultatului de la sfârșitul duratei normale.
     • Toate piețele de victorie, în absența altor indicații, includ playoff-urile și orice mijloace de departajare stabilite de organismele de conducere, acolo unde este cazul.

     7.2Prezentare generală a diferitelor piețe – Euro/alte meciuri de baschet

     • Pariuri pe meci (cu alte cuvinte, pariurile pe câștigător sau perdant, fără opțiune de egalitate), total puncte, pariuri de tip handicap și par/impar: soluționate pe baza scorului de la finalul meciului, inclusiv prelungirile.
     • Pariurile pe piețele „Rezultatul meciului” (cu alte cuvinte, pariuri pe câștigător, perdant sau egalitate pe piețele pe care se oferă opțiunea de egalitate) se soluționează pe baza scorului de la sfârșitul timpului regulamentar de joc (fără prelungiri).
     • Piețele de pariuri pe sferturi/jumătăți: Întreaga perioadă/jumătate de meci trebuie să fie finalizată pentru ca pariurile să rămână valabile.
     • Piețele de pariuri pe sferturi: Se decid pe baza scorului din sfertul relevant; prelungirile nu sunt luate în calcul.
     • Piețele de pariuri pe a doua jumătate: Se decid pe baza scorului din cea de-a doua jumătate; prelungirile nu sunt luate în calcul.
     • Piețele de pariuri pe cel mai mare scor: Dacă două sau mai multe sferturi/jumătăți se încheie cu același scor înalt, se vor aplica regulile „dead heat”. Prelungirile nu sunt luate în calcul.
     • Piețele „Vor exista prelungiri?”: Rezultatul pieței va fi Da dacă, la sfârșitul duratei regulamentare, meciul se încheie la scor egal, indiferent dacă au loc sau nu prelungiri.
     • Rezultat dublu (la jumătate/la sfârșit): Se decid pe baza scorurilor de la jumătatea și sfârșitul meciurilor (fără prelungiri).
     • Puncte totale echipă gazdă/echipă oaspete: Se decid pe baza scorurilor de la sfârșitul meciurilor, inclusiv prelungirile.
     • Piețele „Cursă către x”: Se decid pe baza echipelor care obțin primele totalul specificat în perioada specificată. Se oferă și selecția „niciuna”. Pe aceste piețe, prelungirile nu sunt luate în calcul.
     • Jumătatea cu cel mai înalt scor: Pentru deciziile privind pariurile, cea de-a doua jumătate include prelungirile.
     • Piețele pe serii: O serie trebuie să se încheie în modul programat pentru ca pariurile să rămână valabile.
     • Piața Ultimul punct: Se decide pe baza ultimului punct de la sfârșitul meciului, inclusiv prelungirile.

     7.3Propunerile de jucători – Euro/alte meciuri de baschet

     • Piețele Primul coș: Se decid pe baza primului punct marcat din meci, inclusiv din aruncările libere, conform scorului oficial furnizat de următoarele surse: (http://www.euroleague.net/, http://www.fiba.com/, http://www.fibaeurope.com/, http://www.acb.com/). Dacă un jucător listat nu începe meciul, toate pariurile pe acesta vor fi anulate (în caz contrar, pariurile sunt de tip „participare completă”). În cazul unui scor egal la sfârșitul primului sfert, pariurile duble Primul coș/Primul sfert sunt considerate a fi pierzătoare.
     • Primul jucător care marchează din echipă: Sunt luați în calcul primii marcatori din fiecare echipă; dacă un jucător listat nu începe meciul, toate pariurile pe acesta vor fi anulate (în caz contrar, pariurile sunt de tip „participare completă”). Rezultatele pentru pariuri se vor baza pe informațiile actualizate, provenite din următoarele surse: (http://www.euroleague.net/, http://www.fiba.com/, http://www.fibaeurope.com/, http://www.acb.com/).
     • Piețele de performanță a jucătorilor: Toate pariurile rămân valabile odată ce un jucător intră pe teren, indiferent de timpul petrecut în joc de acesta. Toate totalurile includ prelungirile. Dacă unul dintre jucători nu intră pe teren, toate pariurile de pe piața respectivă vor fi anulate.
     • Piețele de performanță a jucătorilor oferite în timpul meciului/la pauză: Pariurile de pe această piață se referă la statistica indicată și înregistrată pentru un anumit jucător pe durata întregului meci (inclusiv prelungirile). Dacă un jucător nu intră pe teren, toate pariurile pe jucătorul respectiv vor fi anulate.
     • Pariurile pe jucător pe meci: Pariurile de pe această piață se referă la statistica indicată și înregistrată pentru un anumit jucător până la sfârșitul meciului (inclusiv prelungirile). Dacă unul dintre jucători nu intră pe teren, toate pariurile de pe piața respectivă vor fi anulate.
     • Piețele cu clasamente de jucători: Pariurile se vor decide conform rezultatului declarat de organismul de conducere corespunzător la sfârșitul meciului (inclusiv eventualele prelungiri). http://www.euroleague.net/, http://www.fiba.com/, http://www.fibaeurope.com/, http://www.acb.com/. Dacă unul dintre jucători nu intră pe teren, toate pariurile de pe piața respectivă vor fi anulate.
     • Echipă: Jucătorul cu cele mai multe puncte/recuperări/pase decisive. Pariurile plasate pe această piață vor fi decise pe baza jucătorului care execută cel mai mare număr de acțiuni relevante. Dacă doi jucători au scor egal, se vor aplica regulile „dead heat”.
     • Competiție: Jucătorul cu cele mai multe puncte/recuperări/pase decisive. Pariurile plasate pe această piață vor fi decise pe baza jucătorului care execută cel mai mare număr de acțiuni relevante la sfârșitul competiției, excluzând playoff-urile, în absența altor indicații. Dacă doi jucători au scor egal, se vor aplica regulile „dead heat”. Nu se aplică deducerile conform regulii 4.
     • Pariurile pe meciuri pentru Puncte serie, Recuperări, Pase decisive, Interceptări și Blocaje: O serie trebuie să se încheie în modul programat pentru ca pariurile să rămână valabile. Prelungirile sunt luate în calcul pentru decizii. Dacă doi sau mai mulți jucători au scor egal, se vor aplica regulile „dead heat”.

     7.4Regulile sportului – baschet SUA

     • Toate deciziile se bazează pe rezultatele și statisticile furnizate de organismul de conducere al ligii respective: www.nba.com, www.ncaa.com, http://www.wnba.com, http://espn.go.com, http://www.donbest.com.
     • Pentru stabilirea deciziilor, se va considera întotdeauna că echipele listate în poziția a doua în numele evenimentului joacă pe teren propriu, chiar dacă meciul are loc pe teren neutru. Exemplu: „Echipa A vs. Echipa B” sau „Echipa A @ Echipa B” – Echipa B joacă pe teren propriu.
     • Dacă un meci este suspendat, iar din acesta au rămas mai mult de 5 minute, toate pariurile vor fi nule, cu excepția cazului în care rezultatele pentru anumite piețe au fost determinate deja.
     • Dacă un meci nu începe la data stabilită și nu se încheie în termen de 24 de ore de la data stabilită pentru începere, toate pariurile vor fi nule, cu excepția celor de pe piețele care au fost determinate în mod necondiționat.
     • Regula de anulare se aplică pentru toate piețele pe care nu se oferă prețuri pentru remize/egaluri.
     • Prelungirile sunt luate în considerare pe toate piețele, în absența altor indicații.
     • Toate piețele de câștigători includ playoff-urile, în absența altor indicații. Deciziile iau în considerare orice mijloace de departajare stabilite de organismul oficial de conducere.

     7.5Prezentare generală a diferitelor piețe – baschet SUA

     • Piețele de pariuri pe sferturi/jumătăți: Întreaga perioadă de joc trebuie să fie finalizată pentru ca pariurile să rămână valabile.
     • Piețele de pariuri pe sferturi: Se decid pe baza scorului din sfertul relevant; prelungirile nu sunt luate în calcul.
     • Piețele de pariuri pe a doua jumătate: Se decid pe baza scorului din cea de-a doua jumătate, inclusiv prelungirile.
     • Rezultat dublu (la jumătate/la sfârșit): Se decide pe baza scorurilor de la jumătatea și sfârșitul meciurilor, inclusiv prelungirile.
     • Puncte totale echipă gazdă/echipă oaspete: Se decid pe baza scorurilor de la sfârșitul meciurilor, inclusiv prelungirile.
     • Piețele „Cursă către x”: Se decid pe baza echipelor care obțin primele totalul specificat în perioada specificată. Se oferă și selecția „niciuna”.
     • Jumătatea cu cel mai înalt scor: Pentru deciziile privind pariurile, cea de-a doua jumătate include prelungirile.
     • Piețele pe serii: O serie trebuie să se încheie în modul programat pentru ca pariurile să rămână valabile.
     • Piața Ultimul punct: se decide pe baza ultimului punct din timpul regulamentar.
     • Piețele Marin: Se decid pe baza scorului final, inclusiv prelungirile.
     • Piețele de pariuri triple: Se decid pe baza scorului final, inclusiv prelungirile.
     • Victorii în sezonul regulat: o echipă trebuie să finalizeze 70 de meciuri pentru ca pariurile să rămână valabile. Toate pariurile pe victorii în sezonul regulat al NBA vor fi anulate dacă echipa în cauză nu finalizează cel puțin 70 de meciuri sau dacă rezultatul nu a fost stabilit fără echivoc înainte de întreruperea sau scurtarea sezonului.
     • Pariurile pe echipă pe meci: Se decid pe baza echipei cu cele mai multe victorii din timpul sezonului sau a celei care a progresat cel mai mult.
     • Echipa care conduce la sfârșitul fiecărui sfert: Aceste piețe sunt oferite ca o echipă dată să conducă meciul la finalul fiecărui sfert al meciului respectiv. Dacă echipa selectată conduce la sfârșitul fiecărui sfert, pariul în cauză va fi câștigător, chiar dacă, în timpul oricăruia dintre sferturi, echipa selectată încetează temporar să mai conducă la scor. „Oricare altă selecție” va fi considerată câștigătoare dacă oricare dintre echipe nu conduce meciul la sfârșitul fiecărui sfert.

     7.6Propunerile de jucători – baschet SUA

     • Piețele Primul coș: Se decid pe baza primului punct marcat din meci, inclusiv din aruncările libere, conform scorului oficial furnizat de NBA. Dacă un jucător listat nu începe meciul, toate pariurile pe acesta vor fi anulate (în caz contrar, pariurile sunt de tip „participare completă”). În cazul unui scor egal la sfârșitul primului sfert, pariurile duble Primul coș/Primul sfert sunt considerate a fi pierzătoare.
     • Primul jucător care marchează din echipă: Sunt luați în calcul primii marcatori din fiecare echipă; dacă un jucător listat nu începe meciul, toate pariurile pe acesta vor fi anulate (în caz contrar, pariurile sunt de tip „participare completă”).
     • Piețele de performanță a jucătorilor: Toate pariurile rămân valabile odată ce un jucător intră pe teren, indiferent de timpul petrecut în joc de acesta. Toate totalurile includ prelungirile. Dacă un jucător nu intră în joc, toate pariurile vor fi anulate.
     • Piețele de performanță a jucătorilor oferite în timpul meciului/la pauză: Pariurile de pe această piață se referă la statistica indicată și înregistrată pentru un anumit jucător pe durata întregului meci (inclusiv prelungirile). Dacă un jucător nu intră pe teren, toate pariurile pe jucătorul respectiv vor fi anulate.
     • Pariurile pe jucător pe meci: Pariurile de pe această piață se referă la statistica indicată și înregistrată pentru un anumit jucător până la sfârșitul meciului (inclusiv prelungirile). Dacă unul dintre jucători nu intră pe teren, toate pariurile de pe piața respectivă vor fi anulate.
     • Echipă: Jucătorul cu cele mai multe puncte/recuperări/pase decisive. Pariurile plasate pe această piață vor fi decise pe baza jucătorului care realizează cel mai mult din statistica relevantă cotată. Dacă doi sau mai mulți jucători au scor egal, se vor aplica regulile „dead heat”.
     • Competiție: Jucătorul cu cele mai multe puncte/recuperări/pase decisive. Pariurile plasate pe această piață vor fi decise pe baza jucătorului care realizează cel mai mult din statistica relevantă cotată, excluzând playoff-urile, în absența altor indicații. Dacă doi sau mai mulți jucători au scor egal, se vor aplica regulile „dead heat”. Nu se aplică deducerile conform regulii 4.
     • Pariurile pe meciuri pentru Puncte serie, Recuperări, Pase decisive, Interceptări și Blocaje: O serie trebuie să se încheie în modul programat pentru ca pariurile să rămână valabile. Prelungirile sunt luate în calcul pentru decizii. Dacă doi sau mai mulți jucători au scor egal, se vor aplica regulile „dead heat”.
     • Baschet SUA: Piețe pe mediile jucătorului în sezonul regulat: jucătorul trebuie să joace 70% dintre meciurile echipei sale (58, într-un sezon cu 82 de meciuri).
     • Selecția East All Star: plătește pentru selectarea jucătorului în lista de 12 jucători East All Star la primul anunț al echipelor All Star, conform NBA.com. Nu include înlocuiri ulterioare ca urmare a unor accidentări.
     • Selecția West All Star: plătește pentru selectarea jucătorului în lista de 12 jucători West All Star la primul anunț al echipelor All Star, conform NBA.com. Nu include înlocuiri ulterioare ca urmare a unor accidentări.
   • 8Big Brother, Numărul unu de Crăciun și alte piețe noi

    Big Brother

    • Dacă un concurent este eliminat din casă, suspendat de Big Brother sau pleacă voluntar, acesta va fi considerat pierzător. Dacă același concurent este readmis ulterior, acesta va fi considerat a fi un concurent nou, iar pariurile anterioare nu se vor aplica.
    • Piețele de eliminare se aplică numai eliminărilor oficiale de pe Channel Four/Five. Orice concurent care părăsește voluntar casa sau este eliminat de Big Brother nu va fi considerat, în scopurile legate de pariuri, a fi următorul concurent eliminat. Betfair își rezervă dreptul de a anula toate pariurile plasate pe o piață de eliminări dacă se schimbă componența grupului inițial stabilit pentru eliminare. Alți concurenți pot fi adăugați pe piață în orice moment.
    • Betfair nu poartă nicio responsabilitate pentru modul în care Channel Four/Five derulează emisiunea. Orice modificări ulterioare ale metodelor de eliminare, adăugare sau suspendare a concurenților sau orice alți factori care afectează piața se află în afara controlului nostru.
    • Orice dispute privind orice piețe vor fi remise către Channel Four/Five în vederea clarificării; decizia canalului va fi considerată finală.
    • Betfair își rezervă dreptul de a suspenda orice piață în orice moment.
    • În scopurile legate de piețele noastre, vom defini eliminarea drept eliminare definitivă din casă a concurentului sau concurenților. Prin urmare, eliminările false nu vor fi considerate câștigătoare. Prin urmare, orice pariuri plasate pe o eliminare specificată (de ex. prima) vor rămâne valabile până ce o persoană părăsește casa fără perspective imediate de revenire.
    • Betfair își rezervă dreptul de a aplica o reducere „dead heat” pe orice eveniment în care sunt declarați mai mulți câștigători decât numărul specificat inițial.
    • În cazul în care seria este anulată înainte de declararea unui câștigător oficial, pariurile se vor decide conform regulilor „dead heat”, între concurenții care nu au fost încă eliminați. Pariurile directe pe concurenții deja eliminați vor fi considerate selecții pierzătoare.

    Numărul unu de Crăciun

    • Pariurile plasate pe următorul număr unu de Crăciun vor fi soluționate pe baza clasamentului UK declarat de Official Charts Company.
    • În scopul soluționării acestei piețe, artiștii invitați nu sunt luați în considerare. Site-ul officialcharts.com va determina dacă un anumit cântec este considerat ca fiind un duet sau, alternativ, un cântec la care participă un „artist invitat”.  În special, elementul determinant va fi dacă officialcharts.com include cuvântul „featuring” („invitat”) sau abrevierea „FT” (sau o abreviere similară) înainte de numele unui artist.  În cazul în care un duet are șanse reale de a ajunge pe locul 1 în topul de Crăciun, vom încerca să oferim o selecție pentru duetul respectiv (de exemplu, Calvin Harris și Sam Smith).
    • În cazul în care mai multe versiuni ale unui cântec al unui anumit artist includ artiști secundari diferiți (iar aceste versiuni sunt considerate de Official Charts Company ca reprezentând o singură intrare), numai artistul principal va fi inclus în intrare în scopul soluționării pariurilor.  De exemplu, numărul unu de Crăciun oficial din 2017 a fost piesa „Perfect” a lui Ed Sheeran (chiar dacă acest cântec a ajuns pe poziția respectivă ca urmare a unor versiuni separate la care au participat Beyonce și Andrea Bocelli).  Într-o asemenea situație, se consideră că numai Ed Sheeran a reușit să ajungă numărul unu de Crăciun oficial.

    Alte piețe noi

    • Speciale TV: dacă nu este declarat un câștigător pentru seria în cauză, atunci piețele de câștigători finali vor fi anulate.
    • Regulile de pariere pentru alte piețe noi sunt adesea foarte specifice și vor fi afișate de regulă pe aceeași pagină ca și piața de pariuri în cauză.
   • 9 Bile (bowls)

    • Dacă un meci începe, însă nu se încheie, se consideră că a câștigat jucătorul care trece în runda următoare.
    • Dacă nu se desfășoară numărul corect de jocuri/seturi, parierea pe set va fi nulă.
   • 10 Box și arte marțiale mixte

    10.1 Box

    • Reguli generale pentru box:
     • Rezultatele se vor baza pe rezultatul oficial din ring, exceptând remizele tehnice (pentru care regulile sunt definite în secţiunea „Decizie tehnică/remiză” de mai jos).
     • Rezultatele nu sunt oficiale în ceea ce priveşte pariurile decât după ce sunt verificate de către oficialii de la locaţia luptei. Dacă verificarea oficială, din diverse motive, nu are loc la locaţia luptei, atunci (şi doar în acest caz) se va consulta pagina www.boxrec.com în scopul soluţionării. În cazul în care un organism de sancţionare oficial sau neoficial va anula o decizie privind rezultatul luptei în urma unui apel, a unei suspendări, a unei acţiuni în instanţă, a unui rezultat al testelor antidrog sau a oricărei sancţiuni aplicate luptătorilor, decizia respectivă nu va fi recunoscută ca valabilă pentru pariuri.
     • Dacă o luptă este amânată, pariurile vor rămâne valabile în cazul în care evenimentul va avea loc în termen de 48 de ore. În caz contrar, toate pariurile pentru lupta respectivă vor fi anulate.
     • În cazul anulării unei lupte, toate pariurile vor fi anulate exceptând selecţiile ale căror rezultate au fost deja determinate în mod clar.
     • Dacă unul dintre boxeri este înlocuit, pariurile pentru lupta iniţială vor fi anulate, exceptând competiţiile de tip turneu, în cazul cărora se va aplica o deducere conform Regulii 4 Tattersall (a se vedea Meciurile pentru titluri mai jos).
     • Dacă modul de prezentare a luptei se schimbă (de exemplu, o luptă pentru titlu devine o luptă fără miză de titlu), pariurile vor rămâne valabile.
     • Pe pieţele de pariuri pe rezultatul final în care nu se oferă opţiunea de remiză, pariurile se vor anula dacă rezultatul meciului este remiza.
     • În cazul luptelor în care numărul programat de runde se modifică, toate pariurile vor rămâne valabile exceptând cazul în care rezultatul este determinat automat de modificarea numărului de runde (în acest caz, pariurile vor fi anulate). De exemplu, dacă numărul de runde al unei lupte se schimbă de la 12 la 10, pariurile pe rundele 11 şi 12 vor fi anulate.
     • Lupte demonstrative – dacă un rezultat este declarat în ring, toate pariurile vor fi soluționate conform rezultatului anunțat. Dacă nu se declară niciun rezultat, toate pariurile vor fi nule.
     • Statisticile furnizate de Compubox vor fi utilizate pentru a determina soluționarea tuturor pariurilor plasate pe: (i) realizarea de către un anumit luptător a unui număr specific de lovituri încasate, (ii) realizarea de către un anumit luptător a unui număr specific de lovituri directe (iii) realizarea de către un anumit luptător a unui număr specific de lovituri puternice și (iv) realizarea de către un anumit luptător a unui număr specific de lovituri la corp.
    • Pariuri pe runde/pariuri pe grupuri de runde/pariuri alternative pe grupuri de runde
     • Această piață constă în pariuri pe runda/rundele în care se va determina rezultatul meciului, și nu în pariuri pe luptătorii nominali care vor câștiga runda/rundele pe fișele de punctaj ale arbitrului.
     • Dacă un boxer nu se prezintă în ring la începutul unei runde, se va considera că adversarul acestuia a câştigat meciul în runda anterioară.
     • Dacă, din orice motiv, numărul programat de runde se schimbă înainte de începerea luptei, toate pariurile pe runde vor rămâne valabile, exceptând situaţia indicată mai jos.
     • Dacă, din orice motiv, numărul programat de runde se reduce înainte de începerea luptei, toate pariurile pe runde se vor anula, iar regula de mai sus nu se va aplica. Pariurile pe rundele rămase vor fi în continuare valabile.
     • Dacă o luptă se încheie înainte de finalizarea numărului programat de runde şi, din orice motiv, învingătorul este determinat pe baza scorului stabilit de juriu (decizie tehnică/remiză tehnică), toate pariurile pe runde vor fi pierzătoare.
     • Dacă rezultatul meciului este stabilit la scor, toate pariurile pe runde vor fi considerate pierzătoare.
     • Dacă un meci se încheie înainte de finalizarea numărului programat de runde din cauza unei accidentări, iar învingătorul nu este determinat la scor, toate pariurile vor fi anulate.
     • Pentru soluţionarea pariurilor de tip „Total runde”, intervalul de 1 minut şi 30 de secunde va reprezenta o jumătate de rundă. De exemplu, pentru ca un pariu de tip „Peste 10,5 runde” să fie câştigător, lupta trebuie să dureze mai mult de 1 minut şi 30 de secunde în runda 11. Dacă numărul de runde pentru o luptă se modifică după determinarea acestei pieţe, toate pariurile de pe această piaţă vor fi anulate.
     • Pentru pieţele de tip „Lupta va fi dusă la bun sfârşit” (sau cele cu titluri similare), dacă numărul programat de runde se modifică, piaţa va fi anulată. În cazul unei decizii tehnice, în scopul soluţionării, se va considera că lupta NU a fost dusă la bun sfârşit (respectiv, nu a avut loc numărul programat de runde).
    • Pariuri speciale pe runde
     • Toate pariurile plasate pe producerea (sau neproducerea) unui eveniment într-o anumită rundă vor fi considerate necâștigătoare dacă meciul se încheie (din orice motiv) înainte de runda respectivă. De exemplu, toate pariurile plasate pe depunctarea unui boxer în runda 9 vor fi considerate necâștigătoare dacă meciul în cauză se încheie prin knockout în runda 7.
    • Metoda de victorie
     • Un knockout (KO) are loc atunci când boxerul nu se ridică în timpul numărătorii până la zece. Knockoutul tehnic (TKO) are loc atunci când un boxer suferă trei knockouturi în aceeaşi rundă şi lupta este oprită sau atunci când arbitrul intervine pentru a opri lupta atunci când consideră că un luptător nu poate continua în siguranţă. Dacă un luptător nu se prezintă în ring la începutul unei runde, meciul se va considera încheiat prin TKO. În scopurile legate de pariuri, opţiunile KO/TKO includ, de asemenea, descalificarea şi retragerea.
    • Decizia tehnică/remiza
     • Dacă o luptă are programate mai mult de patru runde şi, după patru runde, are loc un fault accidental care cauzează o vătămare corporală (în urma căreia arbitrul opreşte lupta), se va considera că lupta s-a încheiat cu o decizie tehnică în favoarea boxerului care are un scor mai înalt în momentul opririi luptei (iar toate pieţele pe care se află lupta vor rămâne valabile)..
     • Dacă accidentarea/decizia tehnică are loc în timpul primelor 4 runde, toate pariurile vor fi anulate EXCEPTÂND CAZUL în care rezultatul de pe piaţa corespunzătoare a fost deja determinat în mod clar sau dacă învingătorul oficial este determinat în ring pe baza scorului stabilit de juriu.
     • Dacă un fault intenţionat cauzează o accidentare, iar aceasta determină oprirea luptei într-o rundă ulterioară: (i) se va considera că boxerul accidentat a câştigat prin decizie tehnică dacă are un scor mai mare şi (ii) lupta se va încheia prin remiză tehnică dacă boxerul accidentat are un scor mai mic sau egal cu celălalt (şi, în ceea ce priveşte soluţionarea pariurilor, se va considera că lupta s-a încheiat prin remiză).
     • În scopurile legate de pariuri, parierea pe runde sau grupuri de runde se referă la determinarea învingătorului prin KO, TKO, descalificare sau retragerea celuilalt luptător în timpul rundei sau grupului respectiv de runde. În cazul unei decizii tehnice adoptate înainte de sfârşitul luptei, toate pariurile pe runde vor fi considerate pierzătoare.
    • Punctarea unui knockdown
     • În scopul soluţionării pariurilor, un knockdown este definit drept KO sau aplicarea numărătorii obligatorii până la opt (orice acţiune considerată drept alunecare de către arbitru nu va fi luată în calcul).
    • Meciuri neconfirmate
     • Toate meciurile datate/programate pe site la ora 12:00 pe 31 decembrie sunt meciuri potențiale neconfirmate; dacă meciul nu are loc până la această dată, toate pariurile corespunzătoare vor fi anulate.
    • Regulile aplicabile meciurilor pentru titlu
     • Pariurile pe meciuri vor fi soluţionate pe baza rezultatului anunţat în ring. Dacă un rezultat este anunţat incorect în ring, însă este corectat ulterior, pariurile vor fi soluţionate pe baza rezultatului corectat.
     • Pariurile finale vor fi soluţionate în funcţie de boxerul învingător care ridică trofeul. Dacă un înlocuitor este introdus în turneu după începerea acestuia, toate pariurile finale vor rămâne valabile, iar pentru noul boxer va fi indicat un preţ final. Toate pariurile finale pe boxeri care se retrag pe parcursul turneului din cauza accidentelor (după ce au participat la meciuri) vor fi considerate a fi pierzătoare.
     • Pariurile finale pe orice boxer nominal care nu se prezintă la începerea turneului vor fi anulate. Această regulă nu se aplică rezervelor.
     • Pentru orice turneu având ca miză un titlu, opţiunile disponibile pot include varianta „Orice rezervă” (sau o variantă similară). Aceste selecţii au preţuri stabilite în funcţie de participarea sau neparticiparea la competiţie; în consecinţă, toate pariurile pentru aceste variante vor fi valabile indiferent dacă o rezervă luptă sau nu.
     • Echivalentul unei deduceri conform regulii 4 Tattersall poate fi aplicat oricărui pariu final în care un luptător nominal se retrage înainte de începerea turneului (fiind înlocuit de un alt luptător).

    10.2 Arte marţiale mixte

    • Informaţii generale
     • Dacă o luptă este amânată, pariurile vor rămâne valabile în cazul în care evenimentul reprogramat se desfășoară în termen de 48 de ore. Dacă lupta este reprogramată să se desfășoare la peste 48 de ore de la evenimentul original, toate pariurile legate de luptă vor fi anulate.
     • În cazul anulării unei lupte, toate pariurile vor fi anulate.
     • Dacă unul dintre luptători este înlocuit, pariurile pe lupta iniţială vor fi anulate.
     • Dacă numărul de runde dintr-o luptă se modifică de la 3 la 5 sau de la 5 la 3, pariurile pe meci vor rămâne valabile, dar toate celelalte piețe vor fi anulate.
     • Statisticile furnizate de ufcstats.com vor fi utilizate pentru a determina soluționarea tuturor pariurilor plasate pe: (i) realizarea de către un anumit luptător a unui număr specific de lovituri semnificative; (ii) realizarea de către un anumit luptător a unui număr specific de încercări de submisie; (iii) realizarea de către un anumit luptător a unui număr specific de puneri la podea.
    • Pentru câştigarea unui meci:
     • Prețurile sunt indicate pentru câștigarea meciului de către fiecare dintre luptători; în cazul unei remize, toate pariurile pe meci sunt anulate, iar mizele sunt returnate (în ceea ce privește pariurile, remizele vor include meciurile încheiate cu remiză prin opinie majoritară).
     • Pariurile vor fi soluţionate pe baza rezultatului oficial anunţat în ring. Apelurile/modificările ulterioare nu vor afecta soluţionarea (exceptând cazul în care modificările vin în urma unei erori umane la anunţarea rezultatului).
    • Metoda de victorie:
     • oprirea meciului de către arbitru cât timp oricare dintre luptători sau ambii luptători se află în picioare;
      • oprirea meciului de către arbitru cât timp oricare dintre luptători sau ambii luptători se află la podea;
      • oprirea meciului de către medic;
      • oprirea meciului de către antrenorul sau echipa unui luptător;
      • retragerea unui luptător din cauza unei accidentări.
     • În scopurile acestei pieţe, o renunţare include următoarele:
      • oprirea meciului de către arbitru în urma lovirii saltelei;
      • oprirea meciului de către arbitru în urma imobilizării tehnice;
      • renunţarea verbală din partea unui luptător (inclusiv renunţarea verbală în urma loviturilor).
     • În cazul unei descalificări sau al anulării meciului, piaţa va fi anulată.
    • Parierea pe runde/total runde
     • Dacă un luptător se retrage în perioada dintre runde, se va considera că lupta s-a încheiat în runda anterioară pentru soluţionarea pariurilor pe runde.
     • Pentru soluţionarea pariurilor de tip „Total runde”, intervalul de 2 minute şi 30 de secunde va reprezenta o jumătate de rundă (dacă o rundă durează 5 minute). De exemplu, pentru ca un pariu de tip „Peste 1,5 runde” să fie câştigător, lupta trebuie să dureze mai mult de 2 minute şi 30 de secunde în runda 2. Dacă numărul de runde pentru o luptă se modifică după determinarea pieţei „Total runde”, toate pariurile de pe această piaţă vor fi anulate.
     • Dacă o luptă este oprită la exact 2 minute și 30 de secunde de la începerea rundei, pariurile pe „Total runde” pentru runda respectivă vor fi anulate.
     • Dacă numărul programat de runde se modifică înainte de începerea meciului, toate „pariurile pe runde” vor fi anulate.
    • Lupta serii/Abandonul serii/Performanţa serii
     • Regulile noastre „dead heat” se vor aplica dacă doi sau mai mulţi dintre luptătorii nominali primesc premiul pentru Lupta serii/Abandonul serii/Performanţa serii.
    • Cea mai rapidă luptă a serii
     • Această piaţă este soluţionată pe baza timpilor oficiali, publicaţi pe pagina www.ufc.com, iar lupta câştigătoare va fi cea care se încheie în cel mai scurt timp.
     • Regulile noastre „dead heat” se aplică dacă două lupte se încheie după acelaşi interval de timp.
    • Handicap puncte
     • Orice luptător care învinge înainte de încheierea duratei programate a luptei este declarat învingător. Dacă învingătorul se determină la scor, scorurile cumulate ale tuturor membrilor juriului vor fi utilizate pentru determinarea învingătorului. Dacă lupta este anulată, această piaţă va fi anulată la rândul său.
    • Combinaţie rundă-metodă
     • Selecţia câştigătoare va fi determinată în funcţie de runda în care se încheie meciul şi de metoda de victorie. Pariurile de pe această piaţă vor fi considerate pierzătoare dacă învingătorul este decis la scor.
    • Va ajunge lupta la final fără knockout?
     • Pentru piețele „Va ajunge lupta la final fără knockout?” (sau cele cu titluri similare), dacă numărul programat de runde se modifică, piața respectivă va fi anulată.
   • 11 Crichet

    • Reguli generale
     • Dacă un meci este anulat înaintea începerii, toate pariurile vor fi anulate, exceptând cazul în care meciul are loc în interval de 48 de ore de la ora programată a începerii (caz în care pariurile vor rămâne valabile).
     • Sau, dacă există o zi oficială de rezervă stabilită pentru meci, atunci toate pariurile vor rămâne valabile şi vor fi rezultate pe baza evenimentelor care au loc (inclusiv după cum s-a continuat sau a început în ziua de rezervă, dacă este necesar) în conformitate cu regulile noastre relevante pentru opţiunile de pariere respective.
     • Dacă locația unui meci se schimbă, pariurile deja plasate vor rămâne valabile cu condiția ca echipa-gazdă să fie în continuare desemnată ca atare. Dacă echipa gazdă și echipa oaspete pentru orice meci listat sunt inversate, pariurile plasate pe listarea originală se vor anula.
    • Deciziile generale
     • Toate piețele de turnee și meciuri se vor decide pe baza scorurilor oficiale ale turneelor/meciurilor, publicate pe site-ul oficial al ICC (International Cricket Council). Dacă nu există niciun rezultat disponibil, site-ul web www.cricinfo.com va fi utilizat pentru decizii.
     • Dacă un batsman se retrage dintr-o manșă, nu se va considera că s-a obținut un wicket în scopurile legate de decizii.
     • Fraza „manșa ajunge la finalul regulamentar” se referă la o manșă care nu este întreruptă din cauza unor factori externi, precum ploaia sau lumina insuficientă. În cazul în care o echipă este eliminată prin bowl-out sau declară manșa închisă, acest lucru va fi considerat ca final regulamentar al manșei.
    • Meciurile cu finalizare în aceeași zi
     • Pariurile pe meciuri vor fi soluționate în funcție de câștigător, așa cum a fost stabilit prin regulile oficiale ale competiției [inclusiv când meciurile sunt scurtate ca urmare a unor factori externi și se apelează la metoda Duckworth-Lewis-Stern (DLS) sau la alta asemănătoare pentru obținerea unui rezultat oficial]. În cazul în care nu se joacă suficient ca să existe un rezultat oficial conform regulilor competiției, atunci toate pariurile vor fi anulate, indiferent dacă regulile competiției impun un „câștigător” în scopul avansării în turneu sau dacă are loc un super over/bowl out pentru stabilirea unui câștigător.
     • Dacă un meci are scor egal și se joacă un super over sau un bowl out, atunci soluționarea câștigătorului meciului se va face pe baza rezultatului din super over/bowl out. În toate celelalte scenarii se vor aplica regulile „dead heat”. Pentru a evita orice îndoieli, dacă scorurile sunt egale la încheierea ambelor inninguri (inclusiv scenariul în care se apelează la metoda DLS sau la alte metode similare pentru meciuri cu overuri reduse), atunci nicio metodă de departajare bazată pe acțiuni anterioare din meci/competiție/turneu care ar putea fi folosită pentru stabilirea unui câștigător, inclusiv, dar fără a se limita la: mai puține wicketuri pierdute, rate de runuri, cele mai multe margini, cele mai multe sixuri, scorul mai bun dintr-un anumit moment, poziția mai bună în grupă, nu se ia în calcul în sensul acestei piețe.
     • Dacă un super over/bowl out se încheie cu scoruri egale și nu se mai joacă pentru a se stabili un câștigător, atunci se vor aplica regulile „dead heat”. Dacă se apelează la super overuri/bowl outuri ulterioare, atunci soluționarea se va face în funcție de rezultatul acestora.
    • Meciurile de test și meciurile campionatelor pe district
     • Dacă un meci este abandonat din cauza condițiilor meteo fără ca mingea să fi fost lansată vreodată către portiță, toate pariurile sunt anulate.
     • Dacă un meci este oprit la scor egal sau abandonat din alte motive decât condițiile meteo, pariurile pe câștigător vor fi anulate.
     • Dacă un meci pentru care nu am oferit un preț pentru scor egal se termină cu scor egal, pariurile pe rezultatul meciului vor fi anulate.
     • Dacă oricare dintre echipe renunță la prima manșă, toate pariurile legate de prima manșă sunt anulate.
    • Meciurile Sheffield Shield
     • Dacă un meci pentru care nu am oferit un preț pentru scor egal se termină cu scor egal, pariurile vor fi decise în favoarea echipei care a obținut cele mai multe puncte în timpul meciului. Dacă cele două echipe au un număr egal de puncte, pariurile sunt anulate.
    • Pariurile pe serii
     • Dacă o serie pentru care nu am oferit un preț pentru scor egal se termină cu scor egal, pariurile pe rezultatul seriei vor fi anulate.
    • Total runde echipă
     • Dacă manșele unei echipe dintr-un meci de test sau un meci de campionat districtual durează mai puțin de șaizeci de over-uri din cauza unor factori externi, pariurile de pe această piață vor fi anulate. Acest lucru nu se aplică dacă manșele ajung la finalul regulamentar.
     • Pentru meciurile cu overuri limitate, această piață se va soluționa pe baza scorului final obținut de echipa aflată la bătaie, inclusiv orice runde suplimentare sau de penalizare acordate în timpul manșei. Dacă se reduce numărul programat de overuri, soluționarea se va aplica cu condiția ca reducerea să nu corespundă unui procent mai mare de 20 % din numărul total de manșe alocate în momentul plasării pariului (inclusiv orice overuri finalizate deja de echipă). În cazul în care reducerea numărului de overuri este mai mare de 20 %, toate pariurile de pe această piață se anulează, cu excepția cazului în care orice pariu de acest tip a fost deja soluționat fără echivoc înainte de încheierea manșelor scurtate. Dacă o echipă urmează să efectueze mai puțin de 10 overuri, toate pariurile se anulează în cazul oricărei reduceri a numărului de overuri.
     • În meciurile pentru care oferim pariuri pe Total runde echipă pentru ambele echipe, toate pariurile plasate pe rundele din a doua manșă vor rămâne valabile, indiferent de scorul obținut de prima echipă aflată la bătaie, cu condiția ca manșele niciunei echipe să nu fie reduse cu mai mult de 10% din numărul total de manșe alocate (inclusiv orice over-uri deja finalizate în momentul plasării pariului).
    • X runuri reușite de echipă (de ex., India va reuși „X” runuri)
     • Această piață este separată de runurile totale ale echipei și va fi soluționată pe baza runurilor totale înscrise de echipa respectivă, indiferent de orice reducere de overuri.
     • În meciurile în care oferim pariuri pe runurile totale ale echipei pentru ambele echipe, toate pariurile plasate pe runurile din al doilea inning vor fi valabile, indiferent de scorul obținut de echipa care e prima la bătaie.
    • Principalul batsman/marcator de runde al echipei (serie)
     • Participare completă sau nu (dacă un jucător nu participă la serie, toate pariurile plasate pe jucătorul respectiv vor rămâne valabile).
     • Dacă doi sau mai mulți jucători înscriu același număr de runde, atunci se aplică regulile „dead heat”.
    • Principalul batsman/marcator de runde al echipei (meci)
     • În meciurile cu 2 manșe (meciuri de testare sau din campionate districtuale), această piață se aplică numai primei manșe, în absența altor indicații.
     • În funcție de tipul de meci, în absența altor indicații, numerele minime de over-uri indicate mai jos trebuie jucate în manșa echipei respective pentru ca pariurile să rămână valabile:
      • Meciuri de test 50 over-uri
      • Campionat districtual: 50 over-uri
      • Meci cu 50 de over-uri: 25 over-uri
      • Meci cu 40 de over-uri: 20 over-uri
      • Meci cu 20 de over-uri: 15 over-uri
      • The Hundred: 50 de mingi
     • Cu toate acestea, în toate cazurile, pariurile vor rămâne valabile dacă inningul ajunge la finalul său normal mai repede faţă de cerinţa de mai sus. Pariurile plasate pe orice jucător care nu este titular (inclusiv rezerve) sunt nule.
     • Jucătorii incluși în formula de începere care nu joacă la bătaie sunt considerați participanți, iar pariurile pe acești jucători sunt considerate necâștigătoare.
     • Dacă doi sau mai mulți jucători înscriu același număr de runde, atunci se aplică regulile „dead heat”.
     • Pentru meciurile cu număr limitat de over-uri, dacă câștigătorul este determinat deja în mod clar, chiar dacă manșa urmează a fi jucată până la finalul regulamentar, piața va fi decisă în maniera normală, chiar dacă există reduceri.
     • Principalul aruncător/marcator de wicket-uri al echipei (serie/turneu)
      • Participare completă sau nu (dacă un jucător nu participă la serie/turneu, pariurile plasate pe jucătorul respectiv vor rămâne valabile).
      • Dacă doi sau mai mulți jucători înscriu același număr de wicket-uri, atunci se aplică regulile „dead heat”.
      • jucători înscriu același număr de wicket-uri, atunci se aplică regulile „dead heat”. Dacă nu se înscrie niciun wicket, piața este anulată.
     • Principalul aruncător/marcator de wicket-uri al echipei (meci)
      • În meciurile cu 2 manșe (meciuri de testare sau din campionate districtuale), această piață se aplică numai primei manșe, în absența altor indicații.
      • În funcție de tipul de meci, în absența altor indicații, numerele minime de over-uri indicate mai jos trebuie jucate în manșa echipei respective pentru ca pariurile să rămână valabile:
       • Meciuri de test 50 over-uri
       • Campionat districtual: 50 over-uri
       • Meci cu 50 de over-uri: 25 over-uri
       • Meci cu 40 de over-uri: 20 over-uri
       • Meci cu 20 de over-uri: 15 over-uri
       • The Hundred: 50 de mingi
      • Cu toate acestea, în toate cazurile, pariurile vor rămâne valabile dacă inningul ajunge la finalul său normal mai repede faţă de cerinţa de mai sus. Pariurile plasate pe orice jucător care nu este titular (inclusiv rezerve) sunt nule.
      • Jucătorii incluși în formula de începere care nu joacă la aruncare sunt considerați participanți, iar pariurile pe acești jucători sunt considerate necâștigătoare.
      • Dacă doi sau mai mulți jucători înscriu același număr de wicket-uri, atunci se aplică regulile „dead heat”. Dacă nu se înscrie niciun wicket, piața este anulată.
     • Pariurile pe batsmani pentru meciuri
      • În absența altor indicații, aceste piețe se vor decide pe baza numărului de runde înscrise doar în prima manșă a unui meci.
      • Dacă unul dintre jucătorii numiți în cadrul pieței nu joacă la bătaie, piața va fi anulată.
      • Regulile „dead heat” se aplică dacă doi sau mai mulți dintre batsmanii indicați marchează același număr de runde (acesta fiind mai mare decât numărul de runde marcate de orice alt batsman indicat pe piață).
     • Pariurile pe aruncător pentru meci / trio-urile / triplele
      • În absența altor indicații, aceste piețe se vor decide pe baza numărului de wicket-uri înscrise doar în prima manșă a unui meci.
      • Dacă doi sau mai mulți jucători înscriu același număr de wicket-uri fără ca un preț să fi fost oferit pentru scor egal, atunci se aplică regulile „dead heat”.
      • Toți participanții specificați în pariul pe meci trebuie să joace la aruncare cel puțin o dată pentru ca pariurile să fie valabile.
     • Puncte jucător
      • Piața va fi soluționată pe baza scorului final al jucătorului, indiferent de orice reducere de overuri.
      • Cel puțin o minge trebuie aruncată când un batsman se află în zona de crease (cu fața sau nu), pentru ca pariurile să fie valabile.
      • Dacă un batsman termină manșa neeliminat ca urmare a unei decideri, a ajungerii echipei la finalul overurilor alocate sau a atingerii obiectivului de către echipă, scorul „neeliminat” al jucătorului va fi luat în calcul în scopul soluționării.
      • Dacă un batsman nu ajunge la primire, pariurile pe acel batsman vor fi anulate.
      • Dacă un batsman nu se află printre titulari, pariurile pe acel batsman vor fi anulate.
      • Dacă un batsman se retrage accidentat, dar revine ulterior, numărul total de runuri punctate de batsmanul respectiv în manșă se va lua în calcul în scopul soluționării. Dacă batsmanul nu revine ulterior, rezultatul final, în scopul soluționării, va fi așa cum era la retragerea batsmanului.
     • Numărul de runde dintr-o sesiune
      • Rezultatul acestei piețe este determinat de numărul total de runde marcate pe parcursul sesiunii, indiferent de echipele care le-au marcat (respectiv, dacă se modifică manșele în timpul sesiunii, rezultatul va fi determinat de numărul combinat de runde marcate în timpul sesiunii, în ambele manșe).
      • În meciurile de test, există trei sesiuni pe zi. Prima sesiune se desfășoară de la începutul meciului, dimineața, până la ora prânzului. Cea de-a doua sesiune durează de la prânz până la ora ceaiului. Cea de-a treia sesiune durează de la ceai până la închiderea jocului. Dacă se joacă mai puțin de 20 de over-uri într-o sesiune, atunci pariurile pe numărul de runde marcate în timpul sesiunii respective vor fi anulate.
      • Rundele suplimentare (aruncările imprecise, rundele de penalizare, rundele bye și rundele leg-bye) sunt luate în calcul pentru numărul rundelor marcate.
     • Numărul de wicket-uri dintr-o sesiune
      • Această piață se va decide pe baza numărului total de wicket-uri pierdute în timpul sesiunii (indiferent de echipa care le pierde). Dacă sesiunea cuprinde mai puțin de 20 de over-uri, toate pariurile de pe piață se anulează. Retragerea jucătorilor (de ex. în urma accidentărilor) nu se consideră wicket.
     • Runuri într-un număr specificat de overuri (de ex., primele 5/10/15/20/25/30/35/40 de overuri) **EXCLUZÂND RUNURILE DIN 6 OVERURI**
      • Trebuie jucat numărul integral de overuri specificate pentru ca pariurile să fie valabile (exceptând cazul în care inningul a ajuns la finalul regulamentar sau continuarea jocului nu ar fi afectat oricum rezultatul).
      • Nicio modificare a restricțiilor de apărare cauzate de reducerea numărului programat de over-uri nu va afecta deciziile de pe această piață.
     • Runuri din 6 overuri
      • Această piață va fi soluționată pe baza numărului total de runuri după 6 overuri, cu condiția ca toate cele 6 overuri să fi fost jucate în inningul relevant sau dacă inningul a ajuns la finalul său regulamentar.
      • În cazul în care nu se finalizează 6 overuri, toate pariurile vor fi anulate. Pentru clarificare, dacă un meci se reduce la 10 overuri, pariurile pe această piață vor rămâne valabile, cu condiția să se finalizeze cel puțin 6 overuri sau ca inningul să ajungă la finalul său regulamentar, dar ar fi anulate într-un meci cu 5 overuri.
     • Cel mai mare scor în primele 5/10/15 over-uri
      • Dacă manșa oricăreia dintre echipe, într-un meci cu limită de over-uri, este redusă din cauza unor factori externi, pariurile de pe această piață vor fi anulate, exceptând cazul în care rezultatul a fost determinat în mod clar înaintea reducerii over-urilor.
      • Nicio modificare a restricțiilor de apărare cauzate de reducerea numărului programat de overuri nu va afecta soluționarea acestei piețe.
      • Aceste reguli nu se aplică pieței runurilor din 6 overuri – a se vedea regula specifică de mai jos.
     • Perechea cu cea mai mare deschidere
      • Pentru crichet cu număr limitat de overuri, pariurile de pe această piață vor rămâne valabile indiferent de orice reducere de overuri, dacă se finalizează cel puțin un over în fiecare inning.
      • Într-un meci cu patru inninguri, această piață se aplică numai primului inning al fiecărei echipe. În cazul unui scor egal, selecția de scor egal este câștigătoare și toate celelalte pariuri sunt necâștigătoare. Dacă nu s-au oferit prețuri pentru „scor egal”, toate pariurile se vor decide conform regulilor „dead heat”. În cazul în care un batsman se retrage în urma unei accidentări, această piață se va soluționa conform scorului din momentul căderii primului wicket.
     • Următorul jucător afară
      • Dacă în cadrul manșei nu mai sunt luate wicket-uri, pariurile de pe această piață sunt anulate.
      • Dacă oricare dintre batsmani se retrage în urma unei accidentări, pariurile de pe această piață vor fi anulate și va fi creată o nouă piață.
     • Echipa care lovește cele mai multe șesimi
      • Dacă manșa oricăreia dintre echipe, într-un meci cu limită de over-uri, este redusă cu mai mult de 20% din numărul de over-uri alocat inițial, toate pariurile de pe această piață vor fi anulate, indiferent de numărul de șesimi lovite înainte sau după anunțarea reducerii over-urilor.
      • Pariurile rămân valabile dacă oricare dintre manșe este scurtată prin finalizarea regulamentară a acesteia.
     • Super Over/orice over-uri suplimentare care depășesc numărul alocat
      • În competițiile cu limită de over-uri care utilizează un super over (sau o altă inițiativă similară) pentru a determina câștigătorul unui meci în cazul unui scor egal, rundele marcate în timpul super over-ului nu sunt luate în calcul pentru deciziile de pe piețele pentru marcatorii de runde sau wicket-uri (de ex. Runde totale batsman, Runde totale echipă, Principalul marcator de runde al echipei, Pariurile pe batsmani pentru meciuri, Principalul aruncător al echipei).
      • În plus, orice șesimi lovite în timpul unui super over nu vor fi luate în calcul pentru deciziile de pe piețele „Echipa care marchează cele mai multe șesimi” și „Număr total de șesimi”.
     • Următorul Over: Runde Over/Under / Marje de rundă
      • Această piață se va decide pe baza numărului total de runde obținute în over (inclusiv orice runde suplimentare acordate).
      • Dacă un over nu este finalizat, toate pariurile pe indicele respectiv vor fi anulate. Acest lucru nu se aplică dacă manșa ajunge la finalul regulamentar.
     • Pătrimi/șesimi în over-ul X
      • Pariurile plasate pe această piață vor fi decise în funcție de atingerea unui perimetru (pătrime sau șesime) în over-ul indicat. Rundele trebuie marcate cu crosa. Jucătorii care aleargă pătrimi/șesimi și/sau runde suplimentare nu sunt luați în calcul pe această piață.
     • Total șesimi/pătrimi meci over/under
      • Dacă manșa oricăreia dintre echipe, într-un meci cu limită de over-uri, este redusă cu mai mult de 20 % din numărul de over-uri alocat inițial, toate pariurile de pe această piață vor fi anulate, cu excepția cazului în care pariul în cauză a fost soluționat fără echivoc înainte de anunțul referitor la reducerea numărului de over-uri. Pariurile rămân valabile dacă oricare dintre manșe este scurtată prin finalizarea regulamentară a acesteia.
     • Primul over: peste/sub runuri totale
      • Pariurile se vor decide pe baza numărului total de runuri înscrise în primul over al primului inning al meciului.
      • Toate pariurile vor fi anulate dacă primul over nu este finalizat integral din cauza unor factori externi, cu excepția cazului în care rezultatul este deja stabilit în mod clar în momentul în care are loc reducerea de overuri. Pentru crichet cu overuri limitate, runurile din primul over vor fi soluționate pe baza scorului de la sfârșitul primului over, indiferent de reducerile de overuri.
     • Prima minge a meciului
      • Această piață va fi soluționată pe baza rezultatului primei aruncări finalizate, cu excepția oricăror aruncări declarate ca fiind „dead ball”.
      • La crichet cu overuri limitate, această piață va fi rezultatul primei mingi a meciului, indiferent de reducerile de overuri, cu condiția să fie jucată.
     • Echipa marcatorului de runde principal al meciului
      • Pentru meciurile de test și cele de campionat districtual, această piață se va decide pe baza scorului total maxim obținut în prima manșă a oricăreia dintre echipe.
      • Dacă una dintre echipe joacă în apărare pe un număr de over-uri mai mic decât cel alocat pentru manșa ei din orice motiv (exceptând finalul regulamentar al manșei), toate pariurile de pe această piață vor fi anulate. Piața se va decide, însă, dacă rezultatul este deja determinat înainte de reducerea numărului de over-uri.
      • Pentru meciurile cu limită de over-uri, toate pariurile se vor anula dacă manșa oricăreia dintre echipe se reduce înainte sau după începerea jocului.
     • Echipa care conduce după prima manșă
      • Dacă echipa care joacă la bătaie a doua joacă în apărare mai puțin de 20 over-uri în manșa proprie din orice motiv (exceptând finalul regulamentar al manșei), toate pariurile de pe această piață vor fi anulate.
      • În cazul unui scor egal, pariurile vor fi anulate.
     • Total runout-uri meci
      • Dacă manșa oricăreia dintre echipe, într-un meci cu limită de over-uri, este redusă cu mai mult de 20% din numărul de over-uri alocat inițial, toate pariurile de pe această piață vor fi anulate.
      • Pariurile rămân valabile dacă oricare dintre manșe este scurtată prin finalizarea regulamentară a acesteia.
     • Cădere wicket
      • Piața va fi soluționată în funcție de scorul la căderea următorului wicket, indiferent de orice reducere de overuri.
      • Dacă o manșă este scurtată ca urmare a unei reduceri a numărului de overuri sau a abandonării meciului, toate pariurile rămân valabile atât timp cât a fost jucată o minge de la sosirea noului batsman în zona de crease.
      • Dacă echipa aflată la bătaie ajunge la finalul overurilor alocate, atinge obiectivul sau decide înainte ca wicketul specificat să cadă, următorul wicket de echipă va fi considerat ca fiind căzut, în vederea scorului total realizat de echipa aflată la bătaie.
      • În scopul soluționării, un batsman care se retrage accidentat / se retrage nu se consideră wicket.
     • Wicket-uri pierdute echipă
      • În cazul meciurilor cu limită de over-uri, această piață se va decide pe baza numărului de wicket-uri pierdute de echipă în manșa proprie.
      • Dacă manșa este scurtată din orice motiv (exceptând finalul regulamentar al acesteia), toate pariurile cu rezultat determinat clar vor fi decise, iar celelalte vor fi anulate.
      • În meciurile de test, această piață se referă la numărul total de wicket-uri pierdute de echipă numai în cea de-a doua manșă a acesteia.
     • Cel mai mare scor după primul over
      • Pentru crichet cu overuri limitate, această piață va fi soluționată indiferent de orice reduceri, cu condiția ca primul over din fiecare inning să fie finalizat.
     • Total șesimi/pătrimi meci echipă
      • Această piață va fi anulată dacă are loc o reducere a over-urilor din manșa echipei respective, exceptând cazul în care rezultatul a fost determinat în mod clar înainte de anunțarea oricărei reduceri a over-urilor.
     • 100 de puncte/50 de puncte în meci/primul inning
      • Aceste piețe sunt oferite pentru un singur jucător (și nu pentru o echipă întreagă) care va înscrie 100 sau 50 de puncte în meci sau în primul inning (după caz).
      • În funcție de tipul de meci, numerele minime de over-uri indicate mai jos trebuie jucate în inningul echipei respective pentru ca pariurile să rămână valabile, cu excepția cazului în care piața este decisă fără echivoc în momentul reducerii:
       • Meciuri Twenty20: cel puțin 16 overuri pentru fiecare echipă.
       • Meciuri cu 50 de overuri: cel puțin 40 de overuri pentru fiecare echipă.

      În toate situațiile, însă, pariurile vor rămâne valabile dacă inningul ajunge la finalul regulamentar în mai puține overuri decât este indicat mai sus.

     • Să reușească 10/20/30/40 runuri
      • Piețele vor fi soluționate indiferent dacă jucătorul ajunge în zona de crease, cu condiția ca acesta să fie inclus în unsprezecele de start.
      • Dacă nu este inclus în unsprezece, pariurile pe aceste selecții vor fi anulate.
     • Jucătorul care va înscrie 50/100 de puncte
      • Aceasta se referă la jucători individuali care reușesc 50/100 sau mai multe runuri (după caz).
      • Pariurile pe această piață vor fi soluționate indiferent dacă jucătorul ajunge în zona de crease, cu condiția ca acesta să fie în unsprezecele de start.
      • Pentru orice jucător care nu este inclus în unsprezecele de start, toate pariurile pe el se vor anula.
     • Cele mai multe runouturi
      • Această piață se va decide cu condiția ca niciuna dintre echipe să nu piardă mai mult de 20% din numărul de over-uri alocat inițial din cauza unor factori externi (exceptând cazul în care rezultatul a fost determinat în mod clar te de anunțarea oricărei reduceri a over-urilor.)
     • Wicket-uri aruncător meci
      • Această piață va fi decisă pentru orice aruncător inclus în formula de începere, indiferent de numărul de over-uri în care aruncă. Dacă, însă, over-urile echipei aflate la bătaie sunt reduse cu mai mult de 10% din numărul alocat inițial, această piață va fi anulată (exceptând cazul în care rezultatul a fost determinat în mod clar te de anunțarea oricărei reduceri a over-urilor).
     • Runde suplimentare în manșă
      • Această piață va fi anulată dacă manșa respectivă este redusă cu mai mult de 10%.
     • Cel mai înalt scor într-o singură manșă din serie
      • Această piață se va decide pe baza echipei care obține cel mai mare scor într-o singură manșă din seria de test respectivă.
      • În cazul unui scor egal, pe această piață se vor aplica regulile „dead heat”.
     • Piețele de performanță a jucătorilor
      • Punctele vor fi acordate jucătorilor în următorul mod:
       • 1 punct per rundă marcat cu crosa
       • 10 puncte per prindere pe teren
       • 20 puncte per wicket marcate cu mingea
       • 25 puncte per eliminare a batsmanului de către portar
      • O aruncare trebuie efectuată în cea de-a treia manșă a meciului pentru ca pariurile să fie valabile.
      • Pentru meciurile cu limită de overuri, toate pariurile vor fi anulate în cazul în care există orice reducere a manșelor oricărei echipe, înainte sau după începerea jocului (cu excepția cazului în care reducerea se datorează finalizării regulamentare a manșei sau pariul în cauză a fost deja soluționat fără echivoc la momentul anunțării reducerii).
     • Diferența de scor din prima manșă
      • Această piață se va decide pe baza diferenței dintre numărul total de runde marcate de fiecare echipă în prima manșă a meciului.
      • Dacă manșele unei echipe dintr-un meci de test sau un meci de campionat districtual durează mai puțin de șaizeci de over-uri din cauza unor factori externi, pariurile de pe această piață vor fi anulate. Pentru evitarea incertitudinilor, acest lucru nu se aplică dacă manșele ajung la finalul regulamentar.
     • Bowl-out în prima/a 2-a manșă
      • Rezultatul pe această piață va fi „da” dacă echipa respectivă își pierde toate wicket-urile în numărul de over-uri alocat. Rezultatul pe această piață va fi „nu” dacă mai există wicketuri la sfârșitul manșei. Dacă se reduce numărul de over-uri, exceptând finalul regulamentar al manșei, toate pariurile de pe această piață vor fi anulate.
     • Pariurile pe diferențe de scor
      • Dacă meciul se încheie la scor egal și continuă cu un super over, rezultatul pieței va fi scorul egal. Dacă manșa oricăreia dintre echipe, într-un meci cu limită de over-uri, este redusă cu mai mult de 10% din cauze externe, toate pariurile de pe această piață vor fi anulate.
     • Jucătorul va înscrie un 6
      • Pariurile pe această piață vor rămâne valabile indiferent dacă jucătorul ajunge în zona de crease, atât timp cât acesta este inclus în unsprezecele de start. Pariurile plasate pe orice jucător neinclus în unsprezecele de start sunt anulate. Pentru a evita orice îndoială, un jucător care aleargă șesimi nu este luat în calcul pentru această piață.
     • șase și out
      • Această piață se va decide dacă, în timpul meciului, un jucător lovește un „șase” și doboară, de asemenea, un wicket. Jucătorii incluși în formula de începere care nu joacă la bătaie/aruncare sunt considerați participanți, iar pariurile pe acești jucători sunt considerate necâștigătoare.
      • Pariurile plasate pe orice jucător neinclus în formula de începere sunt nule.
      • Dacă manșa este scurtată din orice motiv exceptând finalul regulamentar al acesteia, toate pariurile cu rezultat determinat clar vor fi decise, iar celelalte vor fi anulate.
     • Perioada de 5 over-uri cu cel mai mare scor din prima/a doua manșă
      • Dacă manșa oricăreia dintre echipe, într-un meci cu limită de over-uri, este redusă din cauze externe, toate pariurile de pe această piață vor fi anulate.
      • Pentru meciurile cu număr limitat de over-uri, dacă câștigătorul este determinat deja în mod clar chiar dacă manșa urmează a fi jucată până la finalul regulamentar, piața va fi decisă în maniera normală, chiar dacă există reduceri.
     • Runde marcate la pierderea a 4 wicket-uri
      • Această piață se va decide pe baza numărului total de runde marcate la căderea celui de-al patrulea wicket.
      • Dacă cel de-al patrulea wicket nu cade, piața se va decide în funcție de scorul obținut de echipă la sfârșitul manșei.
     • Pentru a câștiga pariul double Principalul marcator de runde al meciului/echipei
      • În meciurile cu 2 manșe (meciuri de testare sau din campionate la nivel districtual), partea privind principalul marcator de runde al echipei de pe această piață se aplică numai primei manșe, în absența altor indicații.
      • În funcție de tipul de meci, numerele minime de over-uri indicate mai jos trebuie jucate în manșa echipei câștigătoare pentru ca pariurile să rămână valabile:
       • Meciuri de test 50 over-uri
       • Campionat districtual: 50 over-uri
       • Meci cu 50 de over-uri: 25 over-uri
       • Meci cu 40 de over-uri: 20 over-uri
       • Meci cu 20 de over-uri: 15 over-uri
      • În toate situațiile, însă, pariurile vor rămâne valabile dacă manșa ajunge la finalul regulamentar în mai puține over-uri decât este indicat mai sus. Pariurile plasate pe orice jucător neinclus în formula de începere sunt nule.
      • Jucătorii incluși în formula de începere care nu joacă la bătaie sunt considerați participanți, iar pariurile pe acești jucători sunt considerate necâștigătoare.
      • Dacă doi sau mai mulți jucători înscriu același număr de runde, atunci se aplică regulile „dead heat”.
      • Pentru meciurile cu număr limitat de over-uri, dacă câștigătorul este determinat deja în mod clar chiar dacă manșa urmează a fi jucată până la finalul regulamentar, piața va fi decisă în maniera normală, chiar dacă există reduceri.
     • Pariu double Principalul marcator de runde al echipei A/B / Principalul marcator de runde al echipei / Principalul marcator de wicket-uri al echipei
      • În meciurile cu 2 manșe (meciuri de testare sau din campionate la nivel districtual), această piață se aplică numai primei manșe, în absența altor indicații.
      • În funcție de tipul de meci, numerele minime de over-uri indicate mai jos trebuie jucate în manșa echipei respective pentru ca pariurile să rămână valabile:
       • Meciuri de test 50 over-uri
       • Campionat districtual: 50 over-uri
       • Meci cu 50 de over-uri: 25 over-uri
       • Meci cu 40 de over-uri: 20 over-uri
       • Meci cu 20 de over-uri: 15 over-uri
      • În toate situațiile, însă, pariurile vor rămâne valabile dacă manșa ajunge la finalul regulamentar în mai puține over-uri decât este indicat mai sus. Pariurile plasate pe orice jucător neinclus în formula de începere sunt nule.
      • Jucătorii incluși în formula de începere care nu joacă la bătaie sunt considerați participanți, iar pariurile pe acești jucători sunt considerate necâștigătoare.
      • Dacă doi sau mai mulți jucători înscriu același număr de runde, atunci se aplică regulile „dead heat”.
     • Omul meciului
      • Această piață se va decide după acordarea titlului oficial „Omul meciului”, în cadrul prezentării de după încheierea meciului. În cazul în care mai mulți jucători primesc titlul „Omul meciului”, pe această piață se vor aplica regulile „dead heat”.
      • Pariurile plasate pe jucători care nu sunt titulari (inclusiv rezerve) vor fi nule.
     • Echipa care atinge cele mai multe pătrimi / Echipa care atinge cele mai multe pătrimi și câștigă meciul
      • Dacă manșa oricăreia dintre echipe, într-un meci cu limită de over-uri, este redusă cu mai mult de 20% din numărul de over-uri alocat inițial, toate pariurile de pe această piață vor fi anulate, indiferent de numărul de șesimi/pătrimi lovite înainte sau după anunțarea reducerii over-urilor.
      • Pariurile rămân valabile dacă oricare dintre manșe este scurtată prin finalizarea regulamentară a acesteia.
     • Cursă de zece runde
      • Pariurile pe această piață vor rămâne valabile dacă niciunul dintre jucătorii listați nu deschide jocul la bătaie (caz în care toate pariurile de pe această piață vor fi anulate).
      • Pariurile rămân valabile indiferent de jucătorul listat care primește prima minge.
      • Dacă niciun jucător nu ajunge la 10 runde, opțiunea „Niciunul” va fi cea câștigătoare.
      • În meciurile afectate de vreme, însă, dacă niciunul dintre batsmani nu ajunge la 10 runde și nu este eliminat, pariurile de pe această piață vor fi anulate. Pariurile rămân valabile indiferent de jucătorul listat care primește prima minge.
     • Principalul marcator de wicket-uri al turneului
      • Participare completă sau nu (dacă un jucător nu participă la turneu, pariurile plasate pe jucătorul respectiv vor rămâne valabile).
      • Dacă doi sau mai mulți jucători înscriu același număr de wicket-uri, atunci se aplică regulile „dead heat”.
     • Principalul marcator de runde al turneului
      • Participare completă sau nu (dacă un jucător nu participă la turneu, pariurile plasate pe jucătorul respectiv vor rămâne valabile).
      • Dacă doi sau mai mulți jucători înscriu același număr de runde, atunci se aplică regulile „dead heat”.
     • Direcția primei limite
      • Această piață se va decide pe baza direcției primei limite atinse cu mingea lovită de crosă (caz în care batsmanul va marca o rundă).
      • Această piață include atât pătrimile, cât și șesimile.
     • Meci încheiat
      • Această piață va fi soluționată pe baza posibilității de a declara un rezultat pentru acest meci cu limită de overuri sau de a abandona meciul/a-l declara fără rezultat.
      • Pentru a evita orice îndoială, declararea unui rezultat oficial, altul decât că meciul este abandonat sau declarat fără rezultat, va însemna că „da” este selecția câștigătoare pe această piață.
      • În cazul în care meciul este abandonat sau declarat fără rezultat, aceasta va însemna că „nu” este selecția câștigătoare pe această piață.
      • Reține că această piață se va reporta în orice zi de rezervă și se va soluționa pe baza rezultatului oficial al meciului. Dacă un meci este amânat sau abandonat din oricare alte motive decât vremea neprielnică (motivele pot include, printre altele: wicket sau outfield periculos sau impracticabil; vandalism pe teren; grevă sau boicot; proteste/violențe în mulțime; defectarea proiectoarelor; deteriorarea stadionului; acte de terorism; calamități naturale), Betfair își rezervă dreptul de a anula toate pariurile de pe această piață.
     • Total runde în meci
      • Această piață se bazează pe numărul de runde care vor fi realizate în meci, în manșele combinate ale ambelor echipe.
      • Rundele suplimentare și de penalizare vor fi incluse în scopul soluționării.
      • Trebuie programat următorul număr minim de overuri, altfel toate pariurile sunt anulate, cu excepția cazului în care soluționarea este deja determinată.
      • - Meciuri Twenty20 – 16 overuri.

       - Meciuri de o zi – 40 de overuri.

     • Wicket-uri pierdute după X over-uri
      • Această piață va fi decisă pe baza numărului de wicket-uri pierdute la încheierea numărului de over-uri specificat în indice. Dacă manșa ajunge la finalul regulamentar fără parcurgerea numărului de over-uri specificat în indice, toate pariurile vor fi decise pe baza numărului de wicket-uri pierdute la sfârșitul jocului.
     • Reguli crichet #OddsOnThat
      • Regulile din această subsecțiune se aplică în mod specific la deciderea pariurilor pe crichet care sunt plasate prin #OddsOnThat („OOT”). Toate celelalte reguli de decidere care sunt incluse în secțiunea „Reguli crichet” sau în altă parte pe acest site web (inclusiv în aceste Reguli și regulamente) se vor aplica și la deciderea pariurilor OOT, cu excepția cazului în care contrazic sau intră în conflict cu cele incluse în această subsecțiune (caz în care vor avea prioritate regulile din această subsecțiune).
      • Pentru deciderea pariurilor OOT, nu se va considera că un wicket a avut loc dacă un batsman se retrage din joc.
      • Dacă orice jucător care este parte a unui pariu OOT nu participă la evenimentul respectiv, întregul pariu va fi anulat.
      • În cazul unor erori evidente, de stabilire a prețurilor sau descriptive (cu alte cuvinte, de formulare) în privința unui OOT, ne rezervăm dreptul de a anula pariul OOT respectiv și de a oferi ulterior pariul la prețul corect sau cu o descriere diferită.
      • Pentru pariurile OOT asociate pariurilor serie, atunci când numărul total de meciuri programate în cadrul seriei respective nu sunt jucate din orice motiv, ne rezervăm dreptul de a anula orice piețe asociate seriei ca întreg.
      • Dacă manșa unei echipe într-un meci test sau un meci din campionatul districtual durează mai puțin de șaizeci de over-uri din orice motiv „extern” (cu alte cuvinte, altul decât situația în care manșa a ajuns la finalul său normal), atunci pariurile OOT privind manșa echipei respective vor fi anulate.
      • Pentru meciurile cu finalizare în aceeași zi, pariurile OOT vor fi decise pe baza numărului final de runde obținut de fiecare echipă (inclusiv orice runde suplimentare sau de penalizare acordate în timpul meciului). În cazul în care există o reducere a numărului programat de over-uri din timpul unei manșe, toate pariurile OOT aferente meciului vor rămâne valabile dacă reducerea nu este mai mare de 10 % din numărul total de over-uri programate pentru manșa respectivă la momentul plasării pariului OOT. În cazul în care reducerea over-urilor este mai mare de 10 %, atunci toate pariurile OOT referitoare la meciul respectiv vor fi nule (indiferent de numărul total de runde efectuate de fiecare echipă în parte). Fără a aduce atingere dispozițiilor precedente, dacă numărul de over-uri programat este modificat astfel încât o echipă poate avea mai puțin de 10 over-uri, atunci în orice situație pariurile referitoare la meciul respectiv vor fi nule.
      • Câștigul maxim aferent un pariu OOT pe crichet va fi de 250.000 RON.
  3. 12 Ciclism

   • Acolo unde există o ceremonie de prezentare, piețele vor fi decise pe baza rezultatului oficial al autorității relevante la momentul ceremoniei, indiferent de descalificări sau de modificări ulterioare ale rezultatului.
   • Dacă nu există o ceremonie de prezentare, rezultatele vor fi determinate în conformitate cu rezultatul oficial al autorității relevante, indiferent de descalificări sau modificări ulterioare ale rezultatului (cu excepția cazului în care modificarea este anunțată în termen de 24 de ore de la deciderea inițială a pieței relevante pentru a corecta o eroare de publicare a rezultatului).
   • Pentru piețele „Să câștige o etapă”, dacă ciclistul indicat nu participă la cursă, toate pariurile pe respectivul ciclist vor fi nule. Dacă ciclistul indicat termină cursa pe primul loc la egalitate în orice etapă, se va considera că a câștigat etapa.
   • Duelurile directe vor fi stabilite în funcție de ciclistul care obține cea mai bună clasare în evenimentul/etapa specificată. În cazul în care unul sau ambii cicliști nu încep evenimentul/etapa, pariurile vor fi considerate nule. Dacă ambii cicliști încep, dar nu reușesc să termine un eveniment/o etapă anume, pariurile vor fi considerate nule. Dacă ambii cicliști încep un eveniment/o etapă anume și numai unul nu reușește să termine, atunci ciclistul care finalizează evenimentul/etapa respectivă va fi considerat câștigător
   • Toate pariurile pe etape se vor soluționa pe baza rezultatelor publicate de autoritatea oficială a cursei la momentul premierii pe podium, indiferent dacă etapa a fost scurtată din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile sau din alte motive.
  4. 13 Darts

   • În cazul în care un meci începe, însă nu se termină, jucătorul care trece în runda următoare va fi considerat câștigător (sau în cazul finalei, jucătorul declarat câștigător).
   • Dacă un meci nu este terminat, indiferent de motiv, pariurile pe piața „orice scor corect” sau „etapa/jocul/setul următor” vor fi nule, cu excepția cazului în care piața a fost determinată în mod necondiționat.
   • Dacă un meci nu este terminat, indiferent de motiv, pariurile pe piața handicap vor fi nule, cu excepția cazului în care piața a fost determinată în mod necondiționat.
   • Pentru pariurile duble și triple care implică cel mai înalt scor final, cele mai multe scoruri de 180 și câștigarea/pierderea meciului, fiecare aspect al pariului trebuie să fie câștigat în mod clar pentru ca pariul să fie considerat câștigător (și decis ca atare). Pentru evitarea incertitudinilor, pariul va fi considerat pierzător (și decis ca atare) dacă: (i) cel mai înalt scor final al jucătorului selectat este același cu al adversarului, (ii) jucătorul selectat obține la fel de multe scoruri de 180 ca adversarul său și (iii) meciul se încheie la scor egal.
   • Pentru pariurile speciale zilnice pe darts, toate meciurile programate trebuie să aibă loc; în caz contrar, toate pariurile se anulează.
  5. 14Reguli generale eSports

   • Dacă un eveniment implică aceiași doi jucători sau aceleași două echipe care joacă mai multe jocuri/hărți, de exemplu în sistem „2 din 3”, iar unul sau mai multe jocuri/una sau mai multe hărți nu sunt jucate deoarece rezultatul evenimentului a fost deja determinat, pariurile pe jocurile sau hărțile respective sunt anulate.
   • Amânările/anulările

   • Datele și orele de începere sunt afișate numai în scop orientativ. Dacă evenimentele sunt anulate, amânate sau întrerupte și neîncheiate în termen de 48 de ore de la ora de începere programată inițial, pariurile pe evenimentul respectiv sunt nule și mizele sunt returnate. Totuși, jocurile sau hărțile care sunt finalizate în termen de 48 de ore sunt decise în mod normal, chiar dacă există jocuri sau hărți suplimentare care trebuiau să facă parte din aceeași confruntare și sunt anulate sau amânate mai departe.
   • Difuzarea

   • Pariurile se decid pe baza difuzării oficiale a jocului de către editor sau de către organizatorul evenimentului. Acolo unde se afișează în cadrul difuzării un contor de runde câștigate, victime, dragoni, turnuri etc, acesta e utilizat în general pentru deciderea pariurilor relevante. Dacă rezultatul unui pariu nu este clar din difuzare sau dacă nu există difuzare, se vor utiliza datele statistice din API jocului, dacă sunt disponibile.
   • Piețele indexate

   • În cazul piețelor numerotate sau indexate (cum ar fi câștigătorul unei anumite runde în Counter Strike: GO sau echipa care realizează o eliminare cu un anumit număr în League of Legends sau DOTA2), indicele determină obiectivul luat în calcul. Nu garantăm că sunt corecte cuvintele precum „următorul/următoarea” în numele pieței, deoarece este posibil ca difuzările să fie întârziate și este posibil ca indexarea să nu avanseze întotdeauna cu exactitate atunci când se atinge un obiectiv sau se încheie o rundă. Toate pariurile sunt decise deci în funcție de runda cu respectiva numerotare sau în funcție de obiectivul specificat, indiferent de alte formulări din denumirea pieței sau de sincronizarea acesteia cu plasarea pariului.
   • Dacă numărul de runde sau hărți programate se schimbă, sau dacă piețele sunt oferite în mod de eronat pe baza unui număr de runde sau de hărți diferit de numărul programat în realitate, atunci pariurile pe marja câștigătoare (inclusiv handicap), pe rundele/hărțile totale, pe scorurile corecte etc. sunt nule, iar mizele se restituie. Pariurile pe câștigătorul hărții și pe câștigătorul confruntării rămân valabile.
   • Dacă una dintre hărți nu se joacă sau îi revine unui jucător sau unei echipe prin victorie ușoară sau retragere fără a fi început jocul, toate pariurile pe harta respectivă și pe confruntarea respectivă în ansamblu sunt nule și mizele se restituie. Sunt valabile numai pariurile legate de hărțile jucate. Se consideră că o hartă este începută imediat ce pornește cronometrul jocului sau imediat ce oricare dintre echipe/jucători efectuează o acțiune legată de harta respectivă, inclusiv alegeri, banări sau achiziții de arme.
   • League of Legends

   • Turnuri - toate turnurile distruse sunt considerate a fi distruse de echipa adversă, chiar dacă ultima lovitură a fost din partea unui minion.
   • Inhibitori - toți inhibitorii distruși sunt considerați a fi distruși de echipa adversă, chiar dacă ultima lovitură a fost din partea unui minion. Pentru pariurile ce implică numărul de inhibitori distruși, fiecare dintre cei șase inhibitori sunt înregistrați numai o dată, chiar dacă este distrus, reapare și este distrus din nou. Pentru pariurile ce implică următorul inhibitor distrus, fiecare distrugere a unui inhibitor este înregistrată separat, chiar și în cazul în care reapare și este distrus a doua oară sau ulterior.
   • Pentru pariurile ce implică victime (inclusiv „First Blood”, care în League of Legends este sinonim cu „Prima victimă” de pe hartă), difuzarea oficială sau API a jocului, dacă este disponibilă, este decisivă în a determina dacă moartea unui campion este considerată „kill” (victimă). De exemplu, în cazul în care un campion este omorât în daune provocate de turn sau de minioni, fără implicarea unui campion advers, este posibil să nu fie înregistrat drept „kill” în difuzare, caz în care nu contează drept „kill” în sensul deciderii pariului.
   • Pentru pariurile care implică următoarea echipă care atinge un anumit obiectiv sau echipa care își adjudecă cel mai mult dintr-un anumit obiectiv, unde este oferită o opțiune „niciuna” sau „egal” și una dintre acestea este rezultatul câștigător, pariurile pe o echipă sau pe cealaltă sunt perdante. Când nu se oferă astfel de opțiuni și nicio echipă nu câștigă, toate pariurile de pe piața respectivă sunt nule și mizele se restituie.
   • Capitulările

   • Când una dintre echipe capitulează, pariurile sunt valabile și sunt decise după cum urmează. Pentru pariurile care îl implică pe câștigătorul hărții, echipa câștigătoare este echipa care nu s-a predat.
   • Pariurile care implică dragoni, baroni și victime sunt decise în funcție de situația de la momentul capitulării.
   • Pariurile care implică turnuri și inhibitori sunt decise ca și cum echipa câștigătoare a distrus numărul minim de turnuri și/sau inhibitori suplimentari necesari teoretic pentru a câștiga jocul în mod normal din poziția în care a survenit capitularea. De exemplu, dacă un inhibitor din echipa perdantă este căzut la momentul capitulării, atunci nu se consideră că s-a distrus niciun inhibitor suplimentar. Dacă niciun inhibitor al echipei perdante nu este căzut, atunci când se consideră că echipa câștigătoare a distrus un inhibitor suplimentar, acordându-se prioritate inhibitorului care a fost deja distrus, dacă există un astfel de inhibitor și s-a înmulțit din nou. Dacă echipa câștigătoare a distrus toate turnurile de nivelul 1 și un turn de nivelul 2, atunci se va considera că a distrus încă trei turnuri (șapte în total), deoarece ar fi trebuit să distrugă cel puțin un turn de nivelul 3 și cele două turnuri nexus pentru a câștiga jocul în mod normal din poziția respectivă.
   • DOTA2

   • Turnuri - toate turnurile distruse sunt considerate a fi distruse de echipa adversă, chiar dacă ultima lovitură a fost din partea unui minion.
   • Barăci - toate barăcile distruse sunt înregistrate ca fiind distruse de echipa adversă, chiar dacă ultima lovitură a fost din partea unui minion. Barăcile „ranged” și „melee” din fiecare pereche contează drept barăci separate, astfel încât fiecare echipă are în total șase barăci.
   • „Kill-uri” (victime) (altele decât „First Blood”) - difuzarea oficială sau API a jocului, dacă este disponibilă, este decisivă în a determina dacă moartea unui campion contează drept kill. De exemplu, în cazul în care un campion este omorât în atacul unui turn sau al unui minion fără implicarea unui campion advers, este posibil ca acest lucru să nu fie înregistrat drept „kill” în difuzare, caz în care nu contează drept „kill” în sensul deciderii pariului.
   • First Blood - Scorul difuzat sau din API trebuie să înregistreze kill-ul drept First Blood. De exemplu, acolo unde un kill este contestat de un coechipier, este posibil să nu fie înregistrat drept First Blood (indiferent dacă este înregistrat drept kill în contorul din difuzare); în acest caz, nu va conta drept First Blood în sensul deciderii pariului. Pentru a evita orice îndoială, toate piețele „kill”, cu excepția “First Blood”, se decid pe baza contorului de „kill-uri”, însă un „kill” înregistrat în contor nu va conta drept First Blood decât dacă este anunțat ca atare.
   • Roshani - echipa care marchează ultima lovitură asupra Roshanului, după cum indică difuzarea sau API jocului, dacă este disponibilă, se consideră că a omorât Roshanul, indiferent de jucătorul care ia aegisul nemuritorului.
   • Următoarea echipă care atinge un anumit obiectiv sau echipa care își adjudecă cel mai mult dintr-un anumit obiectiv - unde este oferită o opțiune „niciuna” sau „egal” și una dintre acestea este rezultatul câștigător, pariurile pe o echipă sau pe cealaltă sunt perdante. Când nu se oferă astfel de opțiuni și nicio echipă nu câștigă, toate pariurile de pe piața respectivă sunt nule și mizele se restituie.
   • Capitulările

   • Când una dintre echipe capitulează, pariurile sunt valabile și sunt decise după cum urmează:
   • Pentru pariurile care îl implică pe câștigătorul hărții, echipa câștigătoare este echipa care nu s-a predat.
   • Pariurile care implică Roshani, barăci și „kill-uri”sunt decise în funcție de situația de la momentul capitulării.
   • Pariurile care implică turnuri sunt decise ca și cum echipa câștigătoare a distrus numărul minim de turnuri suplimentare necesare teoretic pentru a câștiga jocul în mod normal din poziția în care a survenit capitularea. De exemplu, dacă echipa câștigătoare a distrus toate turnurile de nivelul 1 și un turn de nivelul 2, atunci se va considera că a distrus încă trei turnuri (șapte în total), deoarece ar fi trebuit să distrugă cel puțin un turn de nivelul 3 și cele două turnuri antice pentru a câștiga jocul în mod normal din poziția respectivă.
   • Counter Strike: GO

   • Majoritatea pariurilor pe hartă se bazează pe numărul programat de runde (de obicei, cea mai bună din 30), excluzând rundele suplimentare jucate în cazul unei egalități. Totuși, dacă se oferă o piață Câștigătorul hărții fără a fi selectată opțiunea „egalitate”, pariul este decis în favoarea câștigătorului general al hărții (inclusiv ET dacă se joacă).
  6. 15 Pariurile financiare

    • Piețele „FTSE Up/Down 20min”
    – pariurile vor fi decise în funcție de evoluția ascendentă („Up”), descendentă („Down”) sau constantă a indicelui FTSE100 în intervalul respectiv. Piața va fi decisă pe baza variației de preț a indicelui FTSE100. Variația prețului va fi măsurată cu ajutorul primului preț al perioadei și al primului preț de la închiderea perioadei, prețurile de referință fiind preluate de la Bloomberg. Pentru perioadele care se termină la închiderea tranzacționării dintr-o anumită zi va fi utilizat prețul de închidere oficial și nu primul preț al închiderii perioadei.
    • Piețele „Interest Rate – MPC” (Rata dobânzii - Comitetul pentru Politici Monetare)
    – pariurile vor fi decise în funcție de valoarea ratei dobânzii de referință din Regatul Unit („Rata”) după următoarea ședință programată a Băncii Angliei (Comitetul pentru Politici Monetare). Dacă se anunță o modificare a ratei înainte de ședința programată și ședința programată se desfășoară, Betfair va decide această piață pe baza valorii ratei imediat după ședința programată. Dacă se anunță o modificare a ratei înainte de ședința programată și ședința programată este anulată (sau nu se desfășoară la ora și data stabilite), Betfair va anula toate pariurile confirmate după ora anunțului referitor la modificarea ratei și va decide piața respectivă în funcție de noua rată anunțată. Dacă procentul ratei este exprimat în alte unități decât cele standard (x,00, x,25, x,50 sau x,75), Betfair va anula această piață (de exemplu, 4,33 % va duce la anularea pieței).
  7. 16 Futsal

   • Pariurile vor fi soluționate pe baza rezultatului declarat de autoritatea oficială relevantă la sfârșitul meciului. În lipsa unor dovezi clare și independente sau în prezența unor dovezi contradictorii semnificative, pariurile vor fi soluționate pe baza propriilor noastre statistici.
   • Toate piețele se vor soluționa pe baza rezultatului de la sfârșitul timpului regulamentar (40 de minute). Singurele excepții sunt pentru meciurile jucate pe o durată mai mică (de ex. 30 de minute), conform regulamentelor competiției sau regulilor convenite de cele două echipe înainte de lovitura de deschidere. În astfel de cazuri, dacă meciul se joacă în formatul tradițional de 2 reprize, toate pariurile vor fi soluționate la sfârșitul duratei de joc convenite.
   • În eventualitatea în care un meci nu are loc, pariurile pe meciul respectiv se consideră anulate.
   • Dacă un meci este abandonat, toate piețele sunt anulate, exceptând cazul în care rezultatul a fost decis în mod clar.

   Prezentare generală a piețelor specifice (futsal)

   • Piața Cotă de meci cu 3 rezultate posibile va fi soluționată pe baza rezultatului de la sfârșitul timpului regulamentar de joc, inclusiv minutele de prelungire. Reprizele de prelungiri nu se iau în calcul în scopul soluționării pieței Cotă de meci cu 3 rezultate posibile.
   • Reprizele de prelungiri se iau în calcul pentru soluționarea piețelor Handicap și Total goluri.
  8. 17 GAA (fotbal galic și hurling)

   • Reprizele de prelungiri nu sunt incluse (dacă nu se specifică altfel). Piețele sunt decise în funcție de rezultatul de la minutul 60/70.
   • Orice meci abandonat înainte de a se fi încheiat va fi declarat nul, cu excepția cazului în care este declarat un rezultat oficial de către autoritatea relevantă. Toate celelalte piețe vor fi considerate nule, cu excepția cazului în care rezultatul este determinat deja.
   • Puncte jucător Această piață se va decide pe baza scorului total (goluri plus puncte) obținut de jucătorul respectiv. Jucătorul trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile.
   • Medie puncte ligă/campionat Această piață se va decide pe baza scorului mediu obținut de jucătorul respectiv pe durata întregii campanii de ligă sau campionat (inclusiv semi-finala și finala). Jucătorul trebuie să înceapă cel puțin 3 jocuri de ligă pentru ca pariurile să fie valabile.
   • Fotbalistul/aruncătorul anului Această piață se va decide pe baza rezultatelor ceremoniei oficiale de premiere All Star.
   • Dacă un meci este anulat, toate pariurile pe meciul respectiv se anulează, cu excepția cazului în care meciul este reprogramat să aibă loc în termen de 72 de ore de la ora de începere programată inițial. În sensul acestei reguli, ora de începere programată a unui meci este cea declarată de Consiliul Central al GAA, de consiliile provinciale individuale și/sau de consiliile de comitat individuale care stabilesc meciurile din cadrul competiției în cauză. În cazul oricărui conflict sau al oricărei inconsecvențe între orele de începere declarate de oricare dintre organismele sus-menționate, ordinea priorității este următoarea (în ordine descendentă): (i) Consiliul Central al GAA, apoi (ii) consiliile provinciale individuale, apoi (iii) consiliile de comitat individuale.
   • Reguli GAA #OddsOnThat
    • Regulile din această subsecțiune se aplică în mod specific la deciderea pariurilor pe GAA care sunt plasate prin #oddsonthat („OOT”). Toate celelalte reguli de decidere care sunt incluse în secțiunea „GAA” sau în altă parte pe acest site web se vor aplica și la deciderea pariurilor OOT, cu excepția cazului în care contrazic sau intră în conflict cu cele incluse în această subsecțiune (caz în care vor avea prioritate regulile din această subsecțiune).
    • Autogolurile înscrise de echipa adversă se vor socoti la numărul total de goluri înscrise de o echipă. Cu toate acestea, autogolurile înscrise de un jucător nu se vor socoti la numărul total de goluri înscrise de acel jucător.
    • Dacă orice jucător care este parte a unui pariu OOT nu participă deloc la meciul respectiv, atunci întregul pariu OOT în cauză va fi anulat.
    • Pentru pariurile OOT ca un jucător să înscrie sub sau peste un număr total de puncte: (i) jucătorul selectat trebuie să fie titular (pariurile vor fi anulate în cazurile în care jucătorul respectiv nu este titular) și (ii) mingile plasate (adică lovituri libere, penalizări, 45-uri și aruncări de la margine) care se finalizează cu înscriere se vor socoti la acest total, în absența altor indicații.
    • În absența altor indicații, pentru orice pariuri OOT, reprizele de prelungiri și/sau rejucările nu se vor lua în calcul.
    • Orice pariuri OOT care implică lovirea cadrului porții necesită ca mingea să lovească o bară laterală sau transversala, când mingea se află în joc. Dacă mingea lovește cadrul porții după ce arbitrul a oprit jocul, atunci lovitura nu va fi luată în calcul. Dacă mingea lovește cadrul porții de două ori la rând sau mai mult, fiecare contact cu cadrul porții va fi luat în calcul separat.
    • Toate piețele OOT vor fi soluționate pe baza rezultatului oficial care este declarat de RTE Sport (sau alte astfel de organizații, nominalizate ocazional de Betfair).
    • Piețele referitoare la primul portar care atinge mingea vor fi soluționate pe baza cărui portar atinge primul mingea în timpul derulării meciului. De exemplu, dacă un portar atinge mingea, dar arbitrul o repune în joc din orice motiv (de ex. se acordă o lovitură liberă pentru o încălcare care a apărut înainte ca portarul să fi atins mingea), în vederea acestor reguli se va considera că portarul nu a atins mingea.
    • Dacă a fost făcută o eroare evidentă de stabilire a prețurilor, ne rezervăm dreptul de a anula orice pariuri OOT plasate cu prețul incorect (în aceste cazuri, oferim posibilitatea ca pariul OOT să fie plasat din nou cu prețul corect).
    • În cazul oricăror erori de formulare evidente, ne rezervăm dreptul de a anula orice pariuri OOT plasate cu selecția respectivă (în aceste cazuri, oferim posibilitatea ca pariul OOT să fie plasat din nou cu formularea corectă).
    • Plata maximă pentru un pariu OOT GAA este de 25.000 £/€. Aceasta include orice pariu unic sau multiplu care conține o selecție OOT.
  9. 18 Golf

    18.1 Informații generale

    • Dacă nu este disponibilă cota pentru egal, se vor aplica regulile dead heat.
    • Pariurile pe turnee se vor decide numai dacă s-au jucat numărul minim de găuri pentru un rezultat oficial.
    • Acolo unde există o ceremonie de prezentare, piețele vor fi decise pe baza rezultatului oficial al autorității relevante la momentul ceremoniei, indiferent de descalificări sau de modificări ulterioare ale rezultatului.
    • Dacă nu există o ceremonie de prezentare, rezultatele vor fi determinate în conformitate cu rezultatul oficial al autorității relevante, indiferent de descalificări sau modificări ulterioare ale rezultatului (cu excepția cazului în care modificarea este anunțată în termen de 24 de ore de la deciderea inițială a pieței relevante pentru a corecta o eroare de publicare a rezultatului).
    • Dacă un jucător nu participă la un turneu, toate pariurile plasate pe jucătorul respectiv vor fi nule.
    • Orice jucător care începe un turneu, însă se retrage sau este descalificat înainte de finalizarea turneului, va fi considerat învins.
    • Dacă un turneu este scurtat și Betfair soluționează piețele turneului, toate pariurile plasate după ultima rundă încheiată vor fi nule.
    • Pe orice piață „să se califice” din orice turneu, câștigătorii sunt jucătorii de golf care se califică pentru turneu, indiferent dacă termină turneul sau nu. Piețele vor fi decise după faza calificărilor și descalificările sau modificările ulterioare ale rezultatelor nu vor fi luate în considerare.
    • Dacă un turneu/rundă reîncepe de la început, toate pariurile plasate după oprirea oficială vor fi nule, cu excepția piețelor determinate în mod necondiționat, în care pariurile vor fi valabile. Pariurile pe 2 sau 3 mingi vor fi nule numai dacă sunt plasate după perioada rezervată pentru mingea 2 sau 3 relevantă.
    • Piețele „Marja de victorie” vor fi decise pe baza rezultatului oficial al turneului, FĂRĂ a include playoff-urile.
    • Pentru piețele „3 mingi” sau „2 mingi”, toate pariurile pe aceste piețe vor fi valabile, indiferent dacă jucătorii joacă în același grup sau se asociază individual.
    • În cazul în care un turneu este scurtat sau altfel afectat din cauza condițiilor meteorologice, prezentarea trofeului va guverna soluționarea, inclusiv grupele din turneu, meciurile, „place only” (doar locul), primii 10 și toate celelalte piețe cu 72 de găuri, cu condiția ca cel puțin 36 de găuri ale evenimentului să fi fost finalizate.
    • Dacă nu se finalizează 36 de găuri, atunci toate pariurile pe acel eveniment vor fi nule, cu excepția piețelor care au fost deja decise, adică „prima rundă, 3 mingi”.
    • În cazul în care nu se mai joacă după ce un pariu este plasat, pariul respectiv va fi anulat.
    • În cazul unui eveniment amânat, toate pariurile rămân valabile, cu excepția cazului în care turneul nu este jucat în termen de 7 zile, caz în care pariurile vor fi anulate.

    18.2 Pariurile pe meciuri din turneu (pariurile pe meciuri de 72 de găuri)

    • Dacă un jucător se retrage fără a executa vreo lovitură, toate pariurile de pe piața relevantă vor fi nule.
    • Dacă niciun jucător nu finalizează o anumită rundă, indiferent de motiv, câștigătorul este jucătorul cu cel mai scăzut scor total după runda anterioară.
    • Dacă un jucător este descalificat sau se retrage în orice rundă, va fi considerat învins, cu condiția ca cel puțin un jucător să finalizeze runda.
    • § Dacă niciun jucător nu termină prima rundă, toate pariurile vor fi nule.

    18.3 Pariuri pe rundă (de exemplu 2 mingi, 3 mingi, etc.)

    • Jucătorii trebuie să încheie 3 sau mai multe găuri pentru ca pariurile să fie valabile.
    • La parierea pe 2/3 mingi, câștigătorul va fi jucătorul din pereche sau grup cu cel mai mic scor pentru 18 găuri.
    • În cazul în care un jucător din combinația 2/3 mingi nu începe jocul, toate pariurile din acea combinație 2/3 mingi sunt anulate. Totuși, în cazul în care un jucător se retrage în timpul rundei, se va considera că a jucat.
    • În cazul în care o combinație 2/3 mingi este rearanjată, toate pariurile din acea combinație 2/3 mingi vor fi valabile conform perechilor/grupurilor originale.
    • Dacă un jucător obține un scor, dar este apoi descalificat, toate pariurile vor fi soluționate conform scorului validat inițial de jucător pentru acea rundă. Semnarea cartonașului cu scor este considerată după ce cântărirea și descalificările sau modificările ulterioare ale rezultatelor vor fi ignorate pentru scopurile de soluționare.
    • Sunt oferite cote pentru egalitate la parierea pe 2 mingi, așadar, în cazul unei egalități, pariurile pe ambii jucători sunt pierzătoare, iar pariurile pe egalitate sunt câștigătoare. Se aplică regulile „dead heat” în cazul unei egalități la pariere pe 3 mingi.
    • Cel puțin un jucător dintr-un pariu 2 mingi / 3 mingi trebuie să încheie 18 găuri pentru ca pariurile să fie valabile.

    18.4 Piețele „gaură-cu-gaură” (performanțele unui anumit jucător la o gaură specificată)

    • Dacă o gaură nu este jucată, indiferent de motiv, pariurile pe gaura respectivă vor fi nule, cu excepția cazului în care piața a fost determinată în mod necondiționat.
    • Piețele sunt decise după jucarea găurii respective, iar penalizările și descalificările ulterioare nu vor fi luate în considerare.

    18.5 Piețele comparative „gaură cu gaură” (performanțele comparate ale jucătorilor la o gaură specificată)

    • Cu excepția cazului în care un jucător sau o echipă cedează o gaură (caz în care este considerată învinsă), dacă o gaură nu este jucată de jucător sau de echipă (cu excepția retragerilor și a descalificărilor), toate pariurile pe gaura respectivă vor fi nule, cu excepția cazului în care piața a fost determinată în mod necondiționat.
    • Orice jucător sau echipă care se retrage sau este descalificată după ce a executat o lovitură către gaura respectivă va fi considerată învinsă, cu condiția ca cel puțin un jucător să fi jucat la gaura respectivă.
    • Dacă un jucător sau o echipă nu execută o lovitură către o gaură, toate pariurile vor fi nule.
    • Piețele sunt decise după jucarea găurii respective, iar penalizările și descalificările ulterioare nu vor fi luate în considerare.

    18.6 Piețele comparative individuale

    • Pentru toate piețele de pariuri pe meciuri individuale comparate (ex: meciuri individuale în WGC Match Play sau Cupa Ryder) dacă după 18 găuri meciul este egal:
     • Orice jucător sau echipă care se retrage sau este descalificată după ce a executat o lovitură către gaura respectivă va fi considerată învinsă, cu condiția ca cel puțin un jucător să fi jucat la gaura respectivă.
     • dacă turneul permite „sudden death” sau gaură(găuri) de playoff, atunci piața va fi decisă pe baza rezultatului la gaura(găurile) „sudden death” sau playoff; și
     • dacă turneul permite jumătăți de meciuri, piața va fi decisă ca „jumătate”.
     • Pentru evenimentele comparative de echipă, pariurile pe câștigătorul oricărui meci simplu vor fi nule dacă meciul în cauză nu ajunge la finalul regulamentar. Se va considera că un meci simplu nu a ajuns la finalul său regulamentar dacă, de exemplu, jucătorii în cauză cad de acord la jumătate, deoarece rezultatul competiției generale pe echipe a fost deja determinat.

    18.7 Pariuri pe cel mai bun jucător (de ex. cel mai bun jucător din SUA, cel mai bun jucător din Europa)

    • La pariurile pe cel mai bun jucător, câștigător va fi jucătorul cu cea mai bună clasare la sfârșitul turneului
    • Pariurile each-way vor fi soluționate în același mod ca și pariurile each-way pe câștigătorul final.
    • Numai jucătorii cotați sunt luați în calcul pentru soluționare.
    • În caz de egalitate, se vor aplica regulile „dead heat”.

    18.8 Cote îmbunătățite doar pentru victorie

    • Atunci când mai mulți jucători obțin același cel mai mic scor într-un turneu și nu există play off, pariurile pe victorie sunt decise după metoda normală „dead heat” descrisă în secțiunea privind soluționarea pariurilor.
    • În cazul unui play-off, rezultatul play-off-ului va determina doar câștigătorul turneului. Chiar dacă participă trei sau mai mulți concurenți, acest play-off are scopul unic de a determina câștigătorul turneului, iar pozițiile relative de finiș ale concurenților care pierd play-off-ul nu sunt afectate.

    18.9 Trec de cut/Nu trec de cut

    • Jucătorii trebuie să încheie 3 sau mai multe găuri pentru ca pariurile să fie valabile.
    • Pariurile pe jucătorii care trec/nu trec de cut vor fi soluționate pe baza rezultatului oficial postat pe site-urile turneelor.
    • Se consideră că nu au trecut de cut acei jucători care sunt descalificați sau se retrag înainte de a încheia 36 de găuri (sau 54 de găuri în cazul unui cut după 3 runde).
    • Turneul PGA: Se consideră că a trecut de cut orice jucător care trece de cut-ul inițial sau de cut-ul secundar (MDF) (conform clasamentului pgatour.com).
    • Dacă nu sunt încheiate 36 de găuri (sau 54 de găuri în cazul unui cut după 3 runde), toate pariurile de pe această piață vor fi nule.
    • Se consideră că au trecut de cut acei jucători care sunt descalificați sau se retrag după ce au obținut un scor egal sau mai mare decât cel oficial necesar pentru calificare (după ce au încheiat 36 de găuri).

    18.10 Numai pe clasare/În top 10 la final/În top 20 la final

    • Soluționarea se bazează pe rezultatul oficial postat de oficialii turneului respectiv.
    • Se aplică regulile „dead heat”.

    18.11 Primii „X” favoriți v ceilalți concurenți

    • Dacă vreunul dintre jucătorii cotați ca făcând parte din primii „X” favoriți este neparticipant, pariurile vor fi nule pe această piață.
    • Ne rezervăm dreptul de a aplica o regulă 4 pe această piață în cazul în care cota celorlalți participanți este suficient de mult afectată de retrageri.

    18.12 Reguli #oddsonthat pentru golf

    • Regulile din această subsecțiune se aplică în mod specific la soluționarea tuturor pariurilor pe golf care sunt plasate prin #oddsonthat („OOT”). Toate celelalte reguli de soluționare care sunt incluse în această secțiune „Golf” sau în altă parte pe acest site se vor aplica și la soluționarea pariurilor OOT, cu excepția cazului în care contrazic sau intră în conflict cu cele incluse în această subsecțiune (caz în care vor avea prioritate regulile din această subsecțiune).
    • Pentru orice pariuri OOT referitoare la câștigarea unui turneu de către un jucător, în cazul în care jucătorul respectiv obține cel mai mic scor din turneu la egalitate cu alt jucător și nu există play-off, partea relevantă din pariul OOT va fi soluționată conform regulilor obișnuite „dead heat”.
    • În cazul unui play-off, rezultatul play-off-ului va determina câștigătorul turneului. Chiar dacă la play-off participă trei sau mai mulți concurenți, acest play-off are, în sensul oricăror pariuri OOT, scopul unic de a determina câștigătorul turneului (ceea ce înseamnă că pozițiile relative de finiș în cadrul turneului ale concurenților care pierd play-off-ul nu sunt afectate de clasamentul acestora în play-off).
    • Se consideră că toți jucătorii care se retrag dintr-un turneu după ce au jucat cel puțin 3 găuri au jucat în turneu și, prin urmare, toate pariurile OOT plasate pe acești jucători vor fi considerate necâștigătoare.
    • Pentru orice pariuri OOT referitoare la un jucător care s-a retras înainte de a juca 3 găuri, pariul respectiv va fi anulat integral.
    • Dacă a fost făcută o eroare evidentă de stabilire a prețurilor, ne rezervăm dreptul de a anula orice pariuri OOT plasate cu prețul incorect (în aceste cazuri, oferim posibilitatea ca pariul OOT să fie plasat din nou cu prețul corect).
    • Orice pariuri OOT referitoare la clasarea finală unui jucător în top 5/10/15/20 (sau un clasament similar) vor fi considerate câștigătoare (dacă nu se specifică altfel) dacă jucătorul în cauză încheie la egalitate pe ultimul loc menționat. De exemplu, dacă se plasează un pariu OOT pe clasarea finală a unui jucător în top 10, iar jucătorul respectiv încheie pe poziția a 10-a la egalitate, pariul OOT va fi soluționat ca fiind câștigător.
    • În cazul oricăror erori de formulare evidente, ne rezervăm dreptul de a anula orice pariuri OOT plasate cu selecția respectivă (în aceste cazuri, oferim posibilitatea ca pariul OOT să fie plasat din nou cu formularea corectă).
    • Plata maximă pentru un pariu OOT pe golf este de 250.000 RON. Pentru a evita orice îndoială, această sumă maximă se aplică tuturor elementelor pariului OOT luate împreună (cu alte cuvinte, nu se aplică separat fiecărui element al pariului OOT).
  10. 18Cursele de ogari

    18.1 Informații generale

    • Următoarele reguli se aplică exclusiv pariurilor online și pe mobil care sunt plasate prin intermediul Betfair Sportsbook pe cursele de ogari. Se aplică reguli separate pariurilor care sunt plasate pe Betfair Exchange.
    • Din motive comerciale, Betfair poate exclude clienții selectați de la primirea diverselor promoții, această excludere urmând a fi comunicată clientului prin e-mail sau în alt mod.
    • Oferta „Cele mai bune cote garantate” nu este disponibilă pentru cursele de ogari.
    • Numele ogarilor sunt afișate pe site-ul Betfair numai în scop informativ și toate pariurile vor fi soluționate pe baza numerelor boxelor pe care sunt plasate pariurile.
    • Concesiile pentru rezultat dublu nu se aplică pe piețele noastre de curse de ogari.
    • Când o cursă este declarată „anulată”, toate pariurile vor fi anulate, cu excepția cazului în care „reluarea cursei” are loc în aceeași zi (caz în care toate pariurile inițiale vor rămâne valabile).
    • Toate pariurile vor fi soluționate pe baza rezultatului oficial declarat în ziua cursei relevante. Dacă rezultatul oficial este modificat retrospectiv, Betfair nu va resoluționa piețele aplicabile.
    • În cazul în care nicio cotă de start nu este returnată pentru o cursă individuală, toate pariurile pe cursa respectivă vor fi declarate nule.
    • În cazul în care un ogar este retras dintr-o cursă sau înlocuit cu alt ogar (de ex., cu o rezervă), toate pariurile „early price” (cu cote anticipate) care au fost plasate pe restul ogarilor înainte de retragere sau de înlocuire vor fi soluționate la cotele de start ale ogarilor respectivi (în timp ce toate pariurile plasate după retragere sau înlocuire vor fi soluționate la cotele anticipate ale ogarilor respectivi).
    • Pariurile cu cote de start each-way vor fi acceptate pentru favoriții nenominali. Toți favoriții secundari nenominali sunt disponibili numai pentru pariuri la victorie și, prin urmare, pentru aceștia nu sunt disponibile pariuri each-way.
    • În cursele în care sunt mai puțin de șase participanți, toate pariurile de pe piața Top 3 vor fi anulate.
    • În cursele în care sunt mai puțin de șase participanți, toate pariurile pe de pe piața „Pariu fără” vor fi anulate.

    18.2 Plăți maxime

    • Pariurile pe curse de ogari viitoare fac obiectul unei plăți maxime de 1.250.000 RON (50.000 €/£/$). Singura excepție în acest caz este English Greyhound Derby, care are o plată maximă de 500.000 RON pentru pariurile pe curse de ogari viitoare.
    • Plata maximă către orice client pentru pariurile pe cursele de ogari din orice zi în parte din Marea Britanie este de 500.000 RON, în măsura în care astfel de pariuri sunt acoperite de un „serviciu complet”. În lipsa unor mențiuni contrare în prezentul document, pariurile pe toate cursele de ogari din Irlanda și pariurile din Marea Britanie care nu sunt acoperite de un „serviciu complet” sunt supuse unei plăți maxime de 50.000 RON.
    • Betfair acceptă pariuri numai cu privire la competițiile de ogari care sunt afișate pe site-urile sale. Singurele excepții de la această regulă sunt situațiile în care prețurile sunt cotate telefonic și aplicate în contul unui client. Orice pariuri procesate din greșeală cu privire la evenimente care nu sunt afișate pe site-ul Betfair vor fi anulate (indiferent de rezultat).

    18.3 Pariuri pe curse de ogari viitoare

   1. Pentru a evita orice îndoială, pariurile pe curse viitoare și pariurile ante-post se referă la același tip de piață și ambii termeni pot fi folosiți echivalent.
   2. În lipsa unor mențiuni contrare în restul acestei subsecțiuni, pariurile pe curse de ogari viitoare sunt acceptate pe principiul „all-in”, indiferent dacă o selecție participă sau nu la cursă. Prin urmare, în cazul unui neparticipant, indiferent de motiv, toate pariurile plasate pe curse de ogari viitoare vor rămâne valabile.
   3. Când participanții la un eveniment de curse de ogari viitoare sunt în sfârșit determinați (acest lucru va însemna, în general, că evenimentul a fost redus la 6 participanți), toate pariurile plasate după ce este anunțată extragerea boxelor pentru finală se vor transforma în „neparticipant, niciun pariu”.
   4. Toate pariurile plasate după ce a fost anunțată extragerea boxelor pentru o finală vor fi soluționate la cota lor de start (cu alte cuvinte, SP) dacă oricare dintre ceilalți finaliști nu își ocupă pozițiile la start, indiferent de motiv.
   5. Pariurile plasate pe un anumit ogar după extragerea boxelor pentru o finală vor fi anulate dacă ogarul respectiv este retras din cursă (cu alte cuvinte, astfel de pariuri vor fi soluționate pe principiul „neparticipat, niciun pariu”).
   6. 18.4 Pariuri each-way

    • Pariurile each-way pe cursele de ogari vor fi soluționate după cum urmează: (i) 8 participanți = 1/5 din plata integrală pentru primii trei finaliști și (ii) 5-7 participanți = ¼ din plata integrală pentru primii doi finaliști. Când există patru participanți sau mai puțini la o cursă de ogari, nu oferim pariuri each-way.
    • Când numărul de participanți la o cursă este redus la patru (de exemplu, pentru o cursă în care anterior erau programați să concureze cinci sau mai mulți ogari), orice pariuri each-way vor fi convertite automat în pariuri „numai la victorie”.

    18.5 Pariuri trap challenge

    • Un pariu trap challenge este un pariu plasat pe boxa cu cele mai mari șanse de câștig într-un număr de curse.
    • Când o piață trap challenge oferită de Betfair este descrisă prin referire la intervale specifice, nu va fi luată în considerare amânarea oricărora dintre curse (având ca rezultat neîncadrarea acestor curse în intervalele respective). De exemplu, dacă o competiție este programată să dureze de la 18:38 până la 21:26, dar cursa de la 21:26 ajunge să aibă loc la 21:49 din cauza unor situații neprevăzute, cursa amânată va face parte în continuare din toate pariurile trap challenge plasate pe competiția respectivă.
    • Pariurile trap challenge sunt definite prin referire la orele de începere programate pentru acestea. Orice cursă care are loc în afara respectivelor ore de începere programate nu va fi inclusă în pariul relevant (cu excepția cazului în care cursa în cauză are loc în afara orei de începere programate din cauza amânării).
    • Rezultatele trap challenge rămân valabile indiferent de boxele goale, rezervele participante sau cursele anulate. Pe piețele trap challenge nu se vor aplica deduceri conform regulii 4.
    • Toate pariurile trap challenge vor rămâne valabile dacă au loc peste jumătate dintre cursele specificate pe piața trap challenge nominală. Dacă au loc jumătate dintre curse sau mai puține, pariurile pe piața trap challenge relevantă vor fi anulate.
    • Piețele trap challenge sunt numai la victorie și sunt disponibile numai până la prima cursă programată.
    • Dacă două sau mai multe numere de boxe înregistrează același număr de victorii, atunci regulile noastre obișnuite pentru rezultatele de egalitate („dead heat”) se vor aplica pe piețele trap challenge în cauză.
    • Dacă orice cursă individuală se finalizează cu un rezultat de egalitate („dead heat”) pentru primul loc, atunci se va considera că toți ogarii în cauză au câștigat cursa respectivă, în scopul soluționării pariurilor trap challenge.
    • Interior vs. Exterior: în cursele în care sunt mai puțin de șase participanți, toate pariurile pe boxă Interior/Exterior vor fi anulate.
    • Interior vs. Exterior: În cazul unui eveniment „dead heat”, toate pariurile pe boxă Interioră/Exterioră vor fi anulate. Pariurile sunt anulate numai în cazul unui eveniment „dead heat” între o boxă interioară și o boxă exterioară. În cazul unui eveniment „dead heat” între două boxe interioare, de exemplu, Boxa 1 și Boxa 2, atunci boxele interioare trebuie plătite drept câștigătoare.

    18.6 Pariuri placepot/placer

    • Pariurile placepot și/sau placer pot fi acceptate numai telefonic. Nu se vor accepta participanți nominali, ci numai numere de boxe.
    • În cazul în care o boxă goală înlocuiește un ogar selectat, se va considera automat că orice pariu pe numărul de boxă respectiv este un pariu pe favoritul nenominal. Dacă, în astfel de situații, există favoriți comuni pentru cursa în cauză, se va considera automat că pariul este un pariu pe favoritul comun cu numărul cel mai mic din cursă.
    • În cazul în care un pariu placepot/placer este acceptat pe o competiție în care nu este declarat un dividend, toate aceste pariuri placepot/placer vor fi considerate nule (indiferent de rezultat).

    18.7 Pariuri Tote pe primii doi

    • Dividendele pentru pariurile pe primii doi sunt anunțate la o miză de 5 RON și vor fi soluționate conform dividendului BAGS pentru pariuri pe primii doi din industrie.
    • Când un pariu pe primii doi a fost plasat de un client și una dintre selecțiile clientului devine o boxă goală, pariul clientului va fi convertit automat într-un pariu simplu la victorie pe selecția rămasă (cota pentru un astfel de pariu simplu la victorie va fi cota de start a ogarului rămas).
    • În cazul în care orice număr de ogari sunt implicați într-un rezultat de egalitate („dead heat”) pentru locul 1 sau locul 2, atunci se va emite un dividend din industrie pentru ambele pariuri câștigătoare pe primii doi.

    18.8 Pariuri Tote pe primii trei

    • Dividendele pentru pariurile pe primii trei sunt anunțate la o miză de 5 RON și vor fi soluționate conform dividendului BAGS pentru pariuri pe primii trei din industrie.
    • Dacă un pariu pe primii trei este acceptat pe o cursă în care nu este anunțat niciun dividend pentru pariuri pe primii trei, orice pariuri pe primii trei vor fi soluționate ca pariuri pe primii doi ogari care apar pe bonul de pariu al clientului.
    • Când un pariu pe primii trei a fost plasat de un client și una dintre selecțiile clientului devine o boxă goală, pariul clientului va fi convertit automat într-un pariu pe primii doi pe selecțiile rămase. Dacă două dintre selecțiile clientului devin boxe goale, pariul clientului va fi convertit automat într-un pariu simplu la victorie pe selecția rămasă (cota pentru un astfel de pariu simplu la victorie va fi cota de start a ogarului rămas).
    • În cazul în care orice număr de ogari sunt implicați într-un rezultat de egalitate („dead heat”) pentru locul 1, 2 sau 3, atunci se va emite un dividend din industrie pentru fiecare pariu pe primii doi câștigător.
    • Pariurile pe primii trei sunt acceptate numai ca pariuri simple. Pariurile multiple acceptate eronat vor fi considerate nule (indiferent de rezultat).

    18.9Pariuri cu cotă fixă pe primii doi și pariuri cu cotă fixă pe primii trei

    • În cazul în care există neparticipanți la o cursă, pariurile vor fi soluționate la dividendele din sector.
    • Dacă orice selecție inclusă într-un pariu cu cotă fixă pe primii doi sau un pariu cu cotă fixă pe primii trei este neparticipantă, întreg pariul pe primii doi sau primii trei în cauză devine nul.

    18.10 Urmăririle cu ogari

    • Toate pariurile vor fi soluționate conform regulilor Irish Coursing Club (ICC). În toate situațiile, decizia juriului va fi definitivă.
    • Dacă un ogar este retras înainte de a ajunge sub controlul unui responsabil cu câinii în prima rundă, pariurile plasate pe ogarul respectiv vor fi considerate nule.
    • În cazul în care o finală nu se desfășoară din orice motiv, regulile noastre pentru rezultatele de egalitate („dead heat”) se vor aplica tuturor pariurilor ante-post.
  11. 19 Handbal

   • În cazul amânării unui meci, acesta va fi anulat dacă nu are loc în termen de 48 de ore de la ora inițială programată a începerii.
   • Se decide pe baza jocului de 60 de minute, în absența altor indicații. Reprizele de prelungiri nu sunt luate în considerare.
   • Dacă nu au trecut 60 de minute, toate pariurile vor fi nule, cu excepția celor determinate în mod necondiționat. Dacă este declarat un rezultat oficial, toate pariurile vor fi valabile.
  12. 20 Hochei

   • În cazul amânării unui meci, acesta va fi anulat dacă nu are loc în termen de 36 de ore de la ora inițială programată a începerii.
   • Prelungirile nu sunt luate în considerare, cu excepția instrucțiunilor contrare.
   • Dacă un meci este abandonat, toate piețele sunt anulate, exceptând cazul în care rezultatul a fost decis în mod clar.
  13. 21 Cursele de cai

    21.1Informații generale

    • Toate piețele de pariuri pe curse individuale vor fi determinate pe baza rezultatului oficial de la momentul anunțului de la cântărire. Descalificările, contestațiile și modificările ulterioare ale rezultatului nu vor fi luate în considerare. Numerele cardurilor sunt numai orientative: pariurile se plasează pe un cal cu nume. Informațiile (precum costumele de jocheu, numerele de pe valtrap etc.) sunt furnizate „ca atare” și sunt numai orientative. Betfair nu garantează exactitatea acestor informații și riscul utilizării acestora pentru a plasa pariuri vă revine în întregime.
    • Dacă o cursă este declarată nulă sau în cazul unei victorii prin neprezentare, toate pariurile pe acea cursă vor fi anulate.
    • Dacă o cursă este amânată sau reprogramată, toate pariurile vor rămâne valabile, cu condiţia ca declaraţiile finale şi locul de desfăşurare al cursei să rămână neschimbate.
    • Dacă locația evenimentului se schimbă după ce s-a plasat pariul, toate pariurile vor fi nule.
    • Dacă suprafața stabilită pentru cursă se schimbă (ex: din gazon în zgură), toate pariurile vor fi valabile.
    • Favoritul este selecția cotată în câștigurile pentru cota de start oficială la cota cea mai mică. Al doilea favorit este calul cotat la următoarea cotă cea mai mică. Dacă doi cai sunt cotați la aceeași cotă, iar această cotă este mai mică decât cele ale oricăror alți cai, cei doi cai sunt considerați primul favorit la egalitate și al doilea favorit la egalitate. Dacă sunt selectați doi sau mai mulți asemenea favoriți la egalitate, miza va fi împărțită în mod egal între aceștia.

    21.2Curse viitoare

    • Pentru a evita orice îndoială, pariurile pe curse viitoare și pariurile ante-post se referă la același tip de piață și ambii termeni pot fi folosiți echivalent.
    • Toate pariurile pe curse viitoare sunt acceptate și soluționate numai pe baza Regulilor privind cursele.
    • Pariurile pe curse viitoare sunt acceptate la cotele oferite, până în și inclusiv în preziua evenimentului, pe baza principiului „all-in, indiferent dacă participă sau nu, indiferent dacă este înscris sau nu”. Prin urmare, selecțiile care nu iau parte la cursa/evenimentul în cauză sunt pierzătoare.
    • Pariurile pe curse viitoare sunt acele pariuri plasate la cotele oferite de noi pe cai și înainte de clasarea cursei ca fiind „în ziua evenimentului” (acesta este un termen folosit pentru a descrie ora la care se fac declarările de peste noapte, de obicei ora 10:00 din ziua care precedă cursa sau cu două zile înainte, pentru anumite curse din Grupa 1) pentru curse de cai și în ziua cursei pentru cursele de ogari.
    • Toate pariurile plasate după etapa declarării de peste noapte se soluționează conform cotelor anticipate/regulilor pentru ziua cursei.
    • În conformitate cu principiile stabilite de Regulile privind cursele Tattersalls, pariurile pe curse viitoare vor fi anulate în următoarele circumstanțe, altfel vor fi valabile:
     1. În cazul în care cursa este abandonată sau declarată nulă.
     2. Dacă locația cursei este modificată sau este amânată pentru o dată ulterioară, pe un alt hipodrom.
     3. În cazul în care cursa este amânată pentru o dată ulterioară pe același hipodrom cu redeschiderea completă a înscrierilor, pariurile plasate după înscrierile inițiale sunt anulate, dar pariurile plasate înainte de etapa inițială de înscrieri vor fi valabile. Toate pariurile vor fi valabile în cazul în care o cursă este amânată pentru o dată ulterioară pe același hipodrom, cu aceiași înscriși, indiferent dacă pariul a fost plasat înainte sau după etapa inițială de înscrieri.
     4. În cazul în care calul este eliminat prin tragere la sorți sau eliminat conform regulilor Jockey Club, pariurile simple vor fi anulate. În orice astfel de cazuri, pariurile acumulatoare pe curse viitoare vor fi valabile pentru selecțiile rămase, la cotele plasate pe selecțiile din cursele respective, o dublă devenind simplă, o triplă devenind dublă etc.
     5. În cazul în care caii sunt retrași conform regulilor Jockey Club/Turf Club pentru limitarea numărului de înscriși care participă, acești cai vor fi anulați. Riscul cuiva care a pariat contra cailor rămași va fi redus pentru componentele „câștigă” și „primul sau al doilea” ale acestor pariuri, în conformitate cu rata care va fi anunțată înainte de cursă de către Comitetul Tattersalls, în funcție de cotele disponibile curent împotriva cailor retrași la momentul retragerii. Toate pariurile sunt aplicate la cota curentă din momentul înscrierii pariului. Ne rezervăm dreptul de a corecta orice eroare evidentă. Dublele, triplele etc. pentru „câștigă” sunt calculate la cotele acumulatoare complete. Dublele, triplele etc. pentru „each-way” sunt soluționate conform principiului „câștigă la câștigă”, „primul sau al doilea la primul sau al doilea”, iar pentru componenta „primul sau al doilea” a acestor pariuri, conform cotei fracționale corespunzătoare momentului acceptării. Pariurile numai pe clasare, pariurile condiționate și pariurile pronostic nu sunt acceptate pentru curse viitoare. Atunci când se pariază pe „câștigă” pentru aceeași selecție în două sau mai multe curse/evenimente în pariuri pe curse viitoare, sunt aplicabile cote speciale. Aceste cote speciale vor înlocui cotele acumulatoare calculate din cotele individuale ale evenimentelor, indiferent dacă aceste cote individuale ale evenimentelor sunt susținute pe bilet. În cazul în care nu erau disponibile cote speciale, miza va fi împărțită egal ca pariuri simple, la cotele disponibile în momentul plasării pariului.
     6. Orice cal care nu se califică pentru o cursă sau este înlăturat dintr-o cursă va fi soluționat drept pierzător. Pariurile plasate pe un cal după ce acesta nu s-a calificat până la data aplicabilă pentru calificare vor fi anulate.

    21.3„Cele mai bune cote garantate”

    • Promoția „Cele mai bune cote garantate” este disponibilă numai pentru clienții a căror adresă înregistrată este numai în Regatul Unit
    • Cele mai bune cote garantate nu sunt disponibile pentru clienții a căror țară de reședință este Republica Irlanda.
    • Opțiunea „Cele mai bune cote garantate” se oferă pentru piețele de pariuri pe câștigătorul curselor de cai din Regatul Unit și Irlanda.
    • Din motive comerciale, Betfair poate exclude clienții selectați de la primirea diverselor promoții, inclusiv promoția „Cele mai bune cote garantate”, această excludere urmând a fi comunicată prin e-mail sau în alt mod.
    • Oferta „Cele mai bune cote garantate” se aplică, doar pentru piețele de pariuri pe câștigător (win și each way), oricăror cote de pariuri simple plasate după ora 10:00 AM în ziua cursei în cauză.
    • „Cele mai bune cote garantate” nu este disponibilă pe piețele de curse viitoare.
    • Oferta „Cele mai bune cote garantate” nu este disponibilă pentru pariurile multiple.
    • Dacă se oferă „Cele mai bune cote garantate”, pariurile vor fi decise la cota de start din domeniu („SP”), dacă SP este mai mare decât cota acceptată de client la plasarea pariului. De exemplu, dacă se ia o cotă de 3/1 și SP este 4/1, vom plăti la o cotă mai mare, de 4/1.
    • În cazul în care se aplică o deducere conform Regulii 4 unei cote acceptate, vom plăti în funcție de cota cea mai mare, după ce s-a aplicat deducerea din cota acceptată, conform Regulii 4.
    • Dacă nu există SP, ultima cotă oferită de Betfair cote fixe va fi considerată SP.
    • Cele mai bune cote garantate nu se aplică selecțiilor cu Super Cote

    21.4Cote de start

    • „Pariurile SP” plasate pe produsele Betfair Sportsbook sau Betfair „Cote fixe” vor fi decise în funcție de cota de start oficială din domeniu și nu în funcție de cota de start Betfair.
    • Dacă nu este returnat niciun Preț Inițial în domeniu sau dacă este returnat un Preț Inițial din afara curselor, pariurile în care nu se acceptă niciun preț (inclusiv pariurile pe primii doi, pe primii trei și pe favoriții nenominali) vor fi soluționate la ultimul preț oferit pe Betfair Sportsbook înainte de încheierea cursei.

    21.5Rezultat dublu

    • Rezultatul dublu se aplică numai pentru cursele de cai din Irlanda și Regatul Unit, unde se returnează o cotă de start din domeniu (SP).
    • Rezultat dublu înseamnă că ești plătit în cazul în care calul tău trece primul linia de sosire, dar și în cazul în care calul tău primește locul întâi sau este promovat pe acest loc ca urmare a unei anchete a unui organizator sau a unei obiecții care este anunțată înainte de „cântărire” sau de anunțul „câștigător confirmat” .
    • Într-un pariu pe cai combinat, pariul rămâne câștigător dacă un participant într-o selecție de cai combinată trece primul linia de sosire și un alt cal este promovat drept câștigător. Pariul este promovat câștigător dacă participantul dintr-o selecție de cai combinată este promovat câștigător când primul care a trecut linia de sosire nu a fost în selecția de cai combinată.
    • Oferim rezultat dublu la Plasare pariu, Pariere fără favorit, pariu de tip Fallers Insurance, pariu combinat pe cai și toate piețele Insurebet.
    • Rezultatul dublu nu se aplică următoarelor pariuri sau circumstanțe:
     1. Toate pariurile pe curse viitoare.
     2. Pariuri care se bazează pe dividende Tote e. Jackpoturi, Placepots etc, care sunt stabilite pe regulile de curse.
     3. Orice cal descalificat pentru că a luat-o în direcția greșită sau pentru că a avut o greutate incorectă.
     4. Curse declarate nule.
     5. Cazul în care există o corecție oficială a rezultatului efectuată de judecător sau de SIS înainte de „cântărire” și orice curse care sunt declarate nule înainte de „cântărire” pentru care se vor aplica regulile de curse.
     6. Toate pariurile pe curse de cai din afara Irlandei și a Regatului Unit (care vor fi soluționate numai pe baza regulilor de curse).
     7. Toate pariurile pe curse de cai din Irlanda și Regatul Unit, unde nu se returnează o cotă de start din domeniu (SP) pentru cursa aplicabilă (aceste pariuri vor fi soluționate numai pe baza regulilor de curse).
     8. Toate pariurile plasate pe piețele pentru pariuri live (care vor fi soluționate numai pe baza regulilor de curse).
     9. Piețele cu super cote
     10. Cursa Grand National de la Aintree

    21.6Pariurile comparative

    • Acolo unde oferim pariuri comparative (respectiv, selectăm doi sau mai mulți cai dintr-o anumită cursă pentru a concura unul cu celălalt în cadrul unui pariu comparativ), toate pariurile vor fi decise conform Regulilor privind cursele ale Autorității Britanice pentru Curse de Cai aflate în vigoare în momentul respectiv (iar rezultatele vor fi determinate conform rezultatelor oficiale din ediția Racing Post din ziua următoare).
    • Pariurile se decid în funcție de cea mai bună poziție la finiș.
    • Pentru cursele fără obstacole, dacă doi sau mai mulți cai listați nu finalizează cursa, plasamentul cailor respectivi unul în raport cu celălalt va fi determinat, iar pariurile vor fi decise pe baza distanței parcurse de fiecare cal conform rezultatelor oficiale din ediția Racing Post din ziua următoare).
    • Pentru cursele National Hunt, dacă doi sau mai mulți cai listați nu finalizează cursa, plasamentul cailor respectivi unul în raport cu celălalt va fi determinat, iar pariurile vor fi decise pe baza numărului de obstacole depășite de fiecare cal conform rezultatelor oficiale din ediția Racing Post din ziua următoare). Dacă ambii cai depășesc același număr de garduri/bariere, pariurile vor fi anulate.

    21.7Condiții referitoare la clasare

    • Sunt oferite pariuri each-way (câștigător și clasare) pentru majoritatea curselor. Pentru toate cursele de cai (la Early Price și SP) condițiile each-way sunt afectate de tipul de cursă și de numărul de participanți, dacă nu se specifică altfel, după cum urmează:
     Tip cursă Nr. participanți Cotă loc Nr. locuri
     Toate cursele 4 sau mai puțin Numai victorie Numai victorie
     Toate cursele 5-7 1/4 1,2
     Non-Handicap 8+ 1/5 1,2,3
     Handicap* 8-11 1/5 1,2,3
     Handicap* 12-15 1/4 1,2,3
     Handicap* 16+ 1/4 1,2,3,4

     [* „Handicap” include toate cursele Handicap and Nursery]


    • Partea „Win” (victorie) și partea „Place” (clasare) a pariurilor multiple each-way sunt decise separat (adică, victorie/victorie și clasare/clasare).
    • Odată deschisă piața, numărul de câștigători de pe piețele de pariuri „să se claseze” poate fi afectat de neparticipanți.
    • Ocazional este posibil să oferim promoții care aduc câștiguri pentru clasări suplimentare la o cursă de cai. În aceste cazuri, ne rezervăm dreptul de a modifica condițiile de clasare standard prezentate mai sus (de exemplu, putem oferi câștiguri pentru 5 sau 6 clasări la un pariu de tip handicap cu 16 sau mai mulți participanți la cursă, însă la o cotă de 1/5, față de cota standard de 1/4). Aceste promoții nu se limitează la pariurile de tip handicap. În orice moment, clientul are responsabilitatea de a verifica condițiile each-way oferite (în special la cursele la care oferim câștiguri pentru clasări suplimentare).
    • Dacă numărul de cai clasați este mai mic decât numărul de potențiali câștigători, câștigătorii vor fi numai caii clasați.
    • § În cazul în care cursa este redusă la patru participanți sau mai puțin, toate pariurile each-way vor fi considerate drept „all-to-win” (toți să câștige), dat fiind faptul că nu există clasări.

    22.8 Distanța câștigătoare combinată dintr-o competiție

    • Pentru fiecare cursă, distanțele sunt soluționate pe baza „primului trecut de linia de sosire”. Dacă oricare dintre cursele programate într-o competiție nu se aleargă, pariurile sunt anulate, cu excepția situației în care s-a atins cotația maximă.
    • Distanța câștigătoare maximă per cursă pentru „flat race” este de 12 lungimi, iar pentru o cursă National Hunt este de 30 de lungimi. Aceasta se aplică și în cazul în care un singur cal termină cursa.
    • Distanțele sunt după cum urmează:
     • Bot: 0,05
     • Cap scurt: 0,1
     • Cap: 0,2
     • Gât: 0,3
     • Jumătate de lungime: 0,5
     • Trei sferturi de lungime: 0,75
     • O lungime: 1
    • Niciunul nu termină – dacă într-o cursă nu termină niciun participant, cursa va fi considerată nulă.
    • Cursele cu un singur participant sunt excluse din toate piețele, cu excepția situației în care cursa a fost creată prin retragerea unui cal după ce am început să cotăm o piață referitoare la cursa respectivă, caz în care configurația va fi următoarea:
     • Distanțe: 5 lungimi pentru „flat”, 12 lungimi pentru National Hunt.

    22.9 Asigurare la cădere

    • Prețul oferit se aplică pentru calul câștigător.
    • În cazul în care calul cade, aruncă jocheul din șa sau este dărâmat, miza pariului este returnată. Nu se aplică pentru caii clasificați ca Slip Up (alunecat), Refuse (a refuzat), Run Out (călcat în afara pistei de alergare) sau Carried Out (forțat în afara pistei de alergare).
    • În cazul în care un cal se retrage, fără a fi aliniat la start, mizele pentru selecția respectivă vor fi returnate.
    • Pariurile pentru caii rămași în cursă vor fi supuse unei deduceri conform regulii Tattersall 4(c), în funcție de prețul de câștig al cailor retrași în momentul retragerii (a se vedea tabelul pentru regula Tattersall 4 din regulile pentru curse de cai). De exemplu, calul X, cu prețul de 4/1 pe piața câștigătorului și de 11/4 pe piața „Asigurare la cădere”, se retrage; pe piața „Asigurare la cădere” se va aplica o deducere de 20 de cenți conform regulii 4, pe baza prețului 4/1 de pe piața câștigătorului.
    • Pariurile rambursate vor fi soluționate cât mai curând posibil, dar, în unele cazuri, acest lucru poate dura până la o oră.
    • Atunci când apar dispute, rezultatele vor fi preluate de la www.racingpost.com

    22.10 Index favoriți

    • Cotarea se realizează pe baza faptului că punctajul pentru calul care este favorit SP este 25 de puncte pentru victorie, 10 puncte pentru locul doi și 5 puncte pentru locul trei. Punctele se acordă pentru primele trei locuri, indiferent de termenii each-way.
    • Dacă există favoriți comuni sau cofavoriți într-o cursă, în sensul pariului este considerat favorit calul cu cel mai mic număr în programul cursei.
    • Dacă favoritul raportat (după cum este publicat în ediția tabloid a Racing Post din următoarea zi) nu s-a aliniat la start, atunci, în sensul pariului, dacă prețul la momentul retragerii este:
     • Egal cu sau mai mare decât 5/1, se acordă 5 puncte.
     • Mai mic decât 5/1 dar mai mare decât 1/1, se acordă 10 puncte.
     • 1/1 sau mai mic, se acordă 15 puncte.
    • Niciunul nu termină – dacă într-o cursă nu termină niciun participant, cursa va fi considerată nulă
    • Cursele cu un singur participant sunt excluse din toate piețele, cu excepția situației în care cursa a fost creată prin retragerea unui cal după ce am început să cotăm o piață referitoare la cursa respectivă, caz în care configurația va fi următoarea:
     • Favorit: 20 de puncte
    • Dacă favoritul raportat este în situație „dead heat” privind unul dintre locuri, atunci i se va acorda media punctelor pentru cele două locuri în cauză.
     • De exemplu, „dead heat” la primul loc se va puncta cu media dintre 25 + 10 puncte = 17,5 puncte
     • „Dead heat” la locul doi se va puncta cu media dintre 10 + 5 puncte = 7,5 puncte
     • „Dead heat” la locul trei se va puncta cu media dintre 5 + 0 puncte = 2,5 puncte

    22.11 Distanța câștigătoare/Cu cât de mult câștigă

    • Parierea pe distanța câștigătoare se va face pe curse doar după cum se afișează.
    • Distanța câștigătoare va fi acea marjă anunțată oficial între calul câștigător și cel de pe locul doi.
    • Toate pariurile pe distanța câștigătoare se soluționează doar pe baza „primului trecut de linia de sosire”, adică rezultatul dublu nu se aplică.
    • În cazul unei retrageri care duce la o aplicare de 10 cenți sau mai mare, conform regulii 4, într-o cursă pentru care oferim pariere pe distanță, întreaga suma din regula 4 se va împărți între over-uri.
    • În cazul în care o selecție este retrasă, prețul pentru ca favoritul să nu câștige va fi supus regulii 4 inversate. De ex., calul cu șansa 8/1 a fost retras, favoritul are cotă 1/1 să nu câștige. Se aplică 10 cenți, conform regulii 4 inversate. Favoritul să nu câștige s-a soluționat la 11/10.
    • Vom plăti rezultat dublu conform regulilor noastre pentru pariuri speciale pe distanță.
    • Atunci când unul singur termină cursa:
     • Când selecția pentru pariul special pe distanță este singurul care termină o cursă, „peste” pentru pariul special pe distanță se va soluționa ca fiind câștigătoare și toate celelalte selecții de pe piață vor fi soluționate ca pierzătoare.
     • Dacă unul singur termină cursa și nu este selecția pentru pariul special pe distanță, toate pariurile pe distanță pentru acea selecție vor fi soluționate ca pierzătoare.
     • Piețele de pariere pe distanță cu 3 rezultate posibile în care nu sunt indicate selecții individuale: atunci când unul singur termină cursa, „peste” pentru această piață se va soluționa ca fiind câștigătoare, iar variantele „sub” și „mijloc” pentru această piață vor fi soluționate ca pierzătoare.

    21.12 Lungește-ți cotele

    • Pariurile vor fi soluționate pe distanța oficială dintre selecția numită și calul care termină pe locul 2.
    • În cazul în care un cal se retrage, fără a fi aliniat la start, mizele pentru selecția respectivă vor fi returnate. Pariurile pentru caii rămași în cursă vor fi supuse unei deduceri conform regulii Tattersall 4(c), în funcție de prețul de câștig al cailor retrași în momentul retragerii (a se vedea tabelul pentru regula Tattersall 4 de mai sus).
    • Pe această piață nu se aplică concesia Rezultat dublu.

    21.13Regula Betfair privind neparticiparea

    • Dacă un cal ajunge în boxă, însă refuză să alerge, pariul va fi perdant.
    • Cu excepția pariurilor pe curse viitoare, conform prevederilor de mai sus, în toate cursele de cai în care se retrage un participant, sau dacă se consideră că nu a pornit în cursă - și a fost declarat, prin urmare, neparticipant de către starter - mizele pe selecția respectivă vor fi restituite.
    • Pariurile pe participanții rămași în cursa respectivă, dacă s-a acceptat o cotă, pot fi supuse unei deduceri. Aceasta se bazează pe regula Tattersalls 4(c) (a se vedea mai jos) și depinde de cota calului retras în momentul retragerii.
    • Pariurile pe caii de pe piețele în care cotele au fost recalculate, care au ulterior unul sau mai mulți cai retrași, pot fi supuse unei deduceri aplicate pe baza cotelor cailor retrași de la momentul retragerii.
    • În cazul în care nu este timp suficient pentru a forma o piață nouă pentru cursă, pariurile plasate la cote de start pot fi supuse, de asemenea, unei deduceri, pe baza regulii Tattersalls 4(c).
    • Pentru pariurile în care este acceptată o cotă, aplicarea regulii 4(c) va fi determinată de ultima cotă Betfair disponibilă în momentul în care calul relevant este retras.
    • Deducerile în lire sterline vor fi aplicate pe baza cotelor oricărui cal retras, după cum urmează:
     Cota selecției Deducere Cota selecției Deducere
     1/9 sau mai mici 0,9£ Între 6/5 și 2/1 0,45£
     2/11 până la 2/17 0,85£ 6/4 până la 5/4 0,4 £
     Între 1/4 și 1/5 0,8£ 7/4 până la 13/8 0,35 £
     3/10 până la 2/7 0,75£ 9/4 până la 15/8 0,3 £
     2/5 până la 1/3 0,7£ 3/1 până la 5/2 0,25 £
     8/15 până la 4/9 0,65£ 4/1 până la 10/3 0,2 £
     8/13 până la 4/7 0,6£ 11/2 până la 9/2 0,15 £
     4/5 până la 4/6 0,55£ 9/1 până la 6/1 0,1 £
     20/21 până la 5/6 0,5 £ 14/1 până la 10/1 0,05 £
         Peste 14/1 Fără deducere
    • Dacă există două sau mai multe retrageri într-un eveniment, deducerea nu va depăși 0,9 £. În cazul în care cota unei selecții retrase nu este prezentă în tabelul de mai sus, regula 4(c) se va aplica la următoarea cotă ca mărime. De exemplu, 21/5 s-ar încadra în categoria 9/2 în sensul regulii 4.
    • Rezerve: Rezerve: În cursele cu rezerve, rezervele vor avea în general o cotă mai mare pe piață. Totuși, dacă se acceptă pariuri înainte ca un cal rezervă să fie anunțat ca participant, iar acesta nu avea cotă în momentul în care pariul a fost plasat, astfel de pariuri vor fi decise pe baza rezultatului „Fără rezerve”. Pariurile Each-Way decise pe baza rezultatului „Fără rezerve” se vor baza pe numărul de participanți care încep cursa, excluzând rezervele. În cursele în care rezervele au cote, însă nu concurează, Betfair poate aplica o deducere conform regulii 4, în conformitate cu regula Betfair privind neparticipanții.
    • Retrageri incorecte: Dacă un cal este retras de pe o piață, însă ulterior participă la cursă, toate pariurile pe selecția respectivă vor fi nule și mizele vor fi restituite în momentul în care selecția a ieșit de pe piață. Când calul a intrat din nou pe piață, toate pariurile inițiale vor fi plasate din nou, cu condiția ca clienții să aibă fonduri suficiente în cont. În cazul în care clientul nu are fonduri disponibile în cont la momentul reintrării pe piață, pariul anulat nu va fi plasat din nou.

    21.14Parierea fără favorit

    • În scopuri legate de acest pariu, selecțiile „Fără” vor fi caii cu cel mai scurt preț, determinat pe baza prețurilor timpurii Betfair din momentul creării pieței.
    • În scopuri legate de decizii, poziția de finiș a selecției „Fără” va fi ignorată.
    • Orice termeni each-way prezentați sunt soluționați pe baza numărului efectiv de participanți care aleargă în cursă, excluzând selecția „fără”.
    • Termenii each-way sunt specificați în cursă.
    • În cazul neparticipanților și retragerilor, pariurile câștigătoare se vor supune deducerilor în temeiul regulii 4.

    21.15Pietele "Place Only" (Numai loc)

    Pariurile „Place only” se vor decide după cum urmează:

    • Numărul de locuri plătite va fi clar pe piață.
    • Pariurile vor fi decise numai pe baza rezultatului oficial.
    • Dacă există cai care nu participă la cursă și dacă există mai mulți participanți la cursă decât numărul de locuri plătite pe piață, toate pariurile pe concurenții rămași vor fi valabile, fiind afectate de deducerile de mai jos. Toate pariurile pe neparticipanți (care nu se află la start) vor fi nule.
    • Dacă din cauza neparticipanților numărul de participanți este egal sau mai mic decât numărul de locuri plătite pe piață, toate pariurile de pe piață vor fi nule.
    • Dacă există neparticipanți pe piață, atunci cei mai buni dintre participanții rămași se vor decide pe baza tabelului de deduceri de mai jos.
    • Deducerile se acumulează și cresc, dacă există mai mult de un neparticipant, însă sunt limitate la 0,95 £ din £.
    • Se aplică regulile „dead heat”.
    Tabel de deduceri  Betfair Sportsbook„Place only”
    Numărul de locuri plătite pe piață
    Prețul „Place only” al neparticipantului relevant 2 3 4, 5 & 6
    1/5 sau mai puțin 0,5 £* 0,5 £ 0,25 £
    2/7 până la 2/9 0,4 £ 0,4 £ 0,2 £
    2/5 până la 3/10 0,35 £ 0,25 £ 0,2 £
    8/15 până la 4/9 0,35 £ 0,25 £ 0,15 £
    8/13 până la 4/7 0,3 £ 0,2 £ 0,15 £
    4/5 până la 4/6 0,3 £ 0,2 £ 0,15 £
    20/21 până la 5/6 0,25 £ 0,2 £ 0,15 £
    6/5 la EVS 0,25 £ 0,15 £ 0,1 £
    7/4 până la 5/4 0,2 £ 0,15 £ 0,1 £
    9/4 până la 15/8 0,15 £ 0,1 £ 0,1 £
    3/1 până la 5/2 0,15 £ 0,1 £ 0,05 £
    4/1 până la 10/3 0,1 £ 0,1 £ 0,05 £
    11/2 până la 9/2 0,1 £ 0,05 £ 0,05 £
    9/1 până la 6/1 0,05 £ 0,05 £ 0,05 £
    Peste 9/1 0p 0p 0p
    *Înseamnă o deducere de 0,5 £ la fiecare 1 £ câștigată.

    21.16Insurebet 2 locuri


    Acolo unde se oferă piețe „Insurebet 2 locuri”:


    • Prețul oferit se aplică pentru calul câștigător. În cazul în care calul termină pe locul 2, miza pariului este returnată.
    • În cazul în care un cal se retrage, exceptând situațiile în care retragerea are loc în urma unui ordin al starterului, mizele pentru selecția respectivă vor fi returnate. Pariurile pentru caii rămași în cursă vor fi supuse unei deduceri conform regulii Tattersall 4(c), în funcție de prețul de câștig al cailor retrași în momentul retragerii (a se vedea tabelul pentru regula Tattersall 4, din secțiunea „Regula Betfair privind neparticiparea” de mai sus). De exemplu, dacă un cal (cu prețul de 4/1 pe piața câștigătorului și de 11/4 pe piața „Insurebet 2 locuri”) se retrage, pe piața „Insurebet 2 locuri” se va aplica o deducere de 20% conform regulii 4 (pe baza prețului 4/1 de pe piața câștigătorului).
    • Fără a lua în considerare cele de mai sus, în cazul în care o cursă este redusă la 4 participanți sau mai puțin, toate pariurile se anulează.
    • Se aplică regulile „dead heat”.
    • Pe această piață se aplică concesiile Rezultat dublu.

    21.17Pariurile pe primii 2 („forecast betting”)

    • Un „straight forecast” este un pariu în care nominalizați două selecții care se vor clasa pe primul și pe al doilea loc, în ordinea corectă, într-un eveniment specificat.
    • Un „reversed forecast” este un pariu în care nominalizați două selecții care se vor clasa pe primul și pe al doilea loc, în orice ordine, într-un eveniment specificat.
    • Un „combination forecast” este un pariu în care alegeți trei sau mai multe selecții într-un eveniment, pentru ca oricare dintre acestea să termine pe primul și pe al doilea loc în cursă.
    • Pariurile straight, reversed și combination forecast sunt disponibile pentru cursele cu cai, cu condiția ca 3 sau mai mulți participanți înscriși să participe la o cursă.
    • Pariurile pe primii doi sunt decise în funcție de dividendul din domeniu, cu excepția celor de mai jos:
    • Dacă este acceptat un pariu „straight forecast” pe o cursă fără dividend declarat, pariul va fi decis ca pariu single la victorie pe prima selecție a pariului.
    • Dacă selectați un neparticipant în cadrul unui pariu pe primii doi, pariul va fi nul. Dacă selectați un neparticipant în cadrul unui pariu pe primii doi combinat, pariul va fi nul.
    • Clienții nu pot include „favorit fără nume” în pariurile pe primii doi.

    21.18Pariurile pe primii 3 („tricast betting”)

    • Un „tricast” este un pariu în care nominalizați selecțiile care se vor clasa pe primul, pe al doilea și pe al treilea loc, în ordinea corectă, într-un eveniment specificat. Toate pariurile pe primii trei sunt decise în funcție de dividendul corespunzător din domeniu, cu excepția celor de mai jos.
    • Toate pariurile pe primii trei sunt decise în funcție de dividendul corespunzător din domeniu.
    • Dacă este acceptat un pariu tricast acolo unde iau parte la cursă mai puțin de 4 ogari, acesta va fi decis ca „straight forecast”, pe baza selecțiilor nominalizate pentru a termina pe primul și pe al doilea loc, selecția nominalizată pentru locul 3 fiind ignorată.
    • Dacă s-a acceptat un pariu tricast în cazul unei curse pentru care nu s-a declarat niciun dividend, aceasta va fi decisă ca „straight forecast” pe baza selecțiilor nominalizate pentru a termina pe primul și pe al doilea loc. Selecția nominalizată pentru locul 3 va fi ignorată în decidere. Dacă pariul este un „combination tricast”, fiecare tricast din combinația respectivă va fi decis ca un „straight forecast”, selecția nominalizată pentru locul 3 fiind ignorată în decidere.
    • Dacă este selectat un neparticipant, pariul tricast va fi decis ca „straight forecast” din cele 2 selecții rămase. Dacă sunt selectați doi neparticipanți, pariul tricast va fi nul.
    • Dacă mai puțin de 3 concurenți termină cursa, se vor aplica următoarele reguli, pe lângă regulile de mai sus:
     • Dacă numai 2 concurenți termină cursa, toate pariurile tricast care au selectat corect finaliștii de pe primul și de pe al doilea loc vor fi decise ca pariuri „straight forecast”. Toate celelalte pariuri tricast vor fi considerate perdante.
     • Dacă numai 1 participant termină cursa, toate pariurile tricast în care s-a selectat corect finalistul de pe primul loc vor fi decise ca pariuri SP single pe selecția respectivă. Toate celelalte pariuri tricast vor fi considerate perdante.
    • Dacă un pariu tricast este acceptat pe o cursă dintr-un teritoriu unde nu s-a declarat niciun tricast oficial în domeniu, dividendele vor fi calculate pe baza celor mai recente prețuri Betfair de dinainte de începerea cursei.
    • În cazul în care clienții aleg un favorit fără nume în cadrul pariului tricast, selecția va fi considerată NR (neparticipant) și pariul se va decide pe baza selecțiilor rămase în ordinea selectării. Pariurile tricast combinate urmează aceeași regulă, fiecare combinație fiind decisă separat.

    21.19Pariuri cu cotă fixă pe primii doi și pe primii trei

    • În cazul în care există neparticipanți la o cursă, pariurile vor fi soluționate la dividendele din sector.
    • Dacă orice selecție inclusă într-un pariu cu cotă fixă pe primii doi sau un pariu cu cotă fixă pe primii trei este neparticipantă, întreg pariul pe primii doi sau primii trei în cauză devine nul.

    21.20Curse de cai din SUA

    • Pentru anumite evenimente de echitație din SUA, Betfair Sportsbook oferă pariuri cu cote fixe pe curse. În cazul acestor evenimente, clienții pot folosi cotele fixe sau cotele de start (SP). În cazul în care pariurile sunt acceptate la SP, când nu a fost declarat niciun preț de start oficial în domeniu, toate pariurile vor fi decise la cel mai recent preț Betfair anterior închiderii.
    • În cazul altor evenimente din SUA, când nu se oferă pariuri cu cote fixe pe curse, toate pariurile plasate la SP vor fi decise la dividendele pari-mutuel din SUA. Rețineți că toate dividendele declarate sunt cotate la 2 $, ceea ce înseamnă că profitul real în cazul unei mize de 1 £ este jumătate din dividendele declarate.
    • Pariurile plasate la cote de pari-mutuel SUA, vor fi decise la cotele declarate de hipodromul gazdă din SUA. Numai tipurile de pariuri care au dividende declarate de hipodromul gazdă vor fi valabile. Pariurile neacoperite de dividende la hipodromul gazdă vor fi nule.
    • În cazul în care o cursă este declarată „No-Contest” (nulă) de hipodromul gazdă, toate pariurile vor fi nule.
    • Când nu s-au oferit cote fixe pentru cursa din SUA, pariurile pe câștigător („Win”) vor fi decise în funcție de fondul pentru câștigător. Pariurile „Each Way” pe cursele cu opt sau mai mulți concurenți vor fi decise în funcție de fondul pentru locul 1 și pentru locurile 1, 2 sau 3 („win” și „show”). În cazul curselor cu cinci sau șapte concurenți inclusiv, partea „place” (locurile 1 sau 2) a pariului va fi decisă în funcție de fondul „place”.
    • Pariurile Exacta și Trifecta vor fi decise după dividendele relevante, dacă nu s-au oferit cote fixe.
    • Cuplurile de cai din SUA sunt cupluri pe toate piețele, nu doar în fondurile „win”. Dacă plasați un pariu pe un concurent care face parte dintr-un cuplu, pariul va include toți concurenții cu numărul respectiv (ex: 1, 1a, 1b etc). Dacă unul dintre numere nu concurează, pariul va fi valabil pentru selecția(selecțiile) din cuplu rămase.
    • Caii în cuplu nu sunt disponibili pentru cursele din SUA unde s-au oferit cote fixe, deoarece concurenții vor avea prețuri separate în sensul pariurilor.

    21.21Cursele din America Latină

    • Pentru toate pariurile plasate pe curse latino-americane, pariurile plasate la SP vor fi decise la ultimul preț oferit de Betfair înainte de închiderea cursei. În cazul în care nu se oferă prețuri pentru cote fixe, pariurile vor fi decise la ultimul preț din domeniu de dinainte de închiderea cursei.
    • Pariurile Forecast și Tricast vor fi decise la ultimul preț Betfair afișat înainte de închiderea cursei, atunci când nu s-a declarat un dividend în domeniu.
    • Caii în cuplu nu sunt disponibili în cazul curselor latino-americane când s-au oferit cote fixe, deoarece concurenții vor avea prețuri separate în sensul pariurilor.

    21.22Cursele din Europa

    • Toate pariurile pe curse europene (cu excepția celor guvernate de regulamente specifice în această secțiune) vor fi decise pe baza rezultatului oficial furnizat la cântărire.
    • Când Betfair oferă pariuri cu cote fixe, ultimul preț afișat înainte de închidere va fi considerat a fi prețul de start.
    • Pariurile Forecast și Tricast vor fi decise la ultimele prețuri Betfair afișate înainte de închiderea cursei, atunci când nu s-a declarat un dividend în domeniu.
    • În cazul evenimentelor în care nu sunt oferite prețuri pentru cote fixe, toate pariurile plasate la SP vor fi decise la dividendele locale tote (este posibil să fie aplicabilă cuplarea).

    21.23Cursele internaționale

    • Toate teritoriile internaționale, cu excepția celor menționate mai sus, vor fi decise pe baza regulilor curselor. În teritoriile oferite, dacă se oferă un preț de pornire oficial, se aplică regulile noastre generale.
    • Când Betfair oferă pariuri cu cote fixe, ultimul preț afișat înainte de închidere va fi considerat a fi prețul de start.
    • Acolo unde se declară un preț de start în domeniu/SIS, pariurile plasate cu opțiunea SP vor fi decise la cotele respective și nu în funcție de dividendele relevante pari-mutuel.
    • Când nu este niciun preț de start declarat în domeniu/SIS și nu se oferă prețuri Befair pentru cote fixe, toate pariurile vor fi decise în funcție de dividendele tote relevante, obținute de la autoritatea locală tote.
    • Pariurile Forecast și Tricast vor fi decise la ultimele prețuri Betfair afișate înainte de închiderea cursei, atunci când nu s-a declarat un dividend în domeniu.

    21.24Piețele speciale

    • Acolo unde cotăm un preț pentru două sau mai multe selecții indicate pentru victorie sau loc în mai multe, soluționarea va reveni la SP dacă există un neparticipant de 10/1 sau mai puțin în orice etapă a pariului.
    • În cazul unui neparticipant (unor neparticipanți) la oricare dintre cursele din care au fost selectate pariurile de mai sus, ne rezervăm dreptul de a readuce pariul la prețul inițial (SP), cu excepțiile menționate mai jos:
     • Pe piețele Termină amândoi/Termină toți, pariurile vor fi anulate dacă oricare selecție nominalizată este un neparticipant, se aplică regula 4 dacă nu sunt participanți în cursă, conform locului numai tabelul pentru regula 4 de mai jos.
     • Selecția nominalizată Câștigă și fie termină pe locul 2 va fi soluționată ca anulată dacă oricare dintre selecțiile nominalizate este un neparticipant. Această piață va fi supusă unei deduceri conform regulii 4 dacă există un neparticipant în cursă.
     • Selecțiile nominalizate Termină în acea ordine exactă vor fi anulate dacă oricare selecție nominalizată este un neparticipant. Această piață va fi supusă unei deduceri conform regulii 4 dacă există un neparticipant în cursă.
     • Selecția nominalizată Câștigă cu „X lungimi sau mai mult” va fi anulată dacă selecția nominalizată este un neparticipant și se supune regulii 4 dacă există un neparticipant în cursă.
     • Selecția nominalizată Câștigă cu „X lungimi sau mai mult și Y termină pe locul 2” va fi anulată dacă oricare selecție nominalizată este un neparticipant și se supune regulii 4 dacă există un neparticipant în cursă.
    • Pariurile speciale pentru jochei vor fi anulate în cazul în care jocheul nu ia parte la o competiție din orice motiv. În cazul în care un jocheu ratează oricare dintre cursele rezervate, selecțiile care ar fi putut fi determinate vor fi soluționate și toate celelalte vor fi anulate. Dacă un jocheu participă la orice cursă de rezervă, acestea nu vor fi luate în considerare la numărul lor de câștiguri. Dacă jocheul nu participă la vreuna din curse, pariul va fi soluționat conform cotei de start. De exemplu, pariul „câștigă 3 curse” din 4, când la 1 cursă jocheul nu participă, va fi soluționat ca un pariu triplu la cota de start în cazul în care celelalte 3 curse sunt câștigătoare.
    • Pariurile speciale pe jochei se aplică numai curselor post-declarate.
    • În absența altor indicații, pariurile speciale pe locuri vor fi decise în conformitate cu subsecțiunea „Condiții referitoare la clasare” din prezenta secțiune „Cursele de cai”.
    • În cazul unui neparticipant(unor neparticipanți) la cursele din care s-a selectat un pariu special „place only” vor fi valabili termenii normali pentru pariurile „place”, de exemplu, dacă se anunță un participant într-o cursă handicap cu 16 participanți și datorită numerelor câmpul este redus, pariul va reveni automat la primele trei locuri.
    • Toate piețele speciale de curse de cai vor fi soluționate pe baza condițiilor de clasare standard, fără a lua în considerare eventualele condiții îmbunătățite pe care le putem oferi la momentul respectiv. De exemplu, piața „Toți favoriții SP care se clasează la Cheltenham” va fi soluționată, pentru fiecare cursă, pe baza condițiilor de clasare standard.
    • În situațiile în care se oferă pariuri pe „starea terenului” pe care vor avea loc evenimente de curse de cai, pariurile respective vor fi soluționate pe baza descrierii „stării terenului” din Racing Post pentru prima cursă din cadrul evenimentului în cauză (cu ignorarea eventualelor referiri la starea terenului „pe alocuri”). De exemplu, dacă descrierea din Racing Post este „îmbibat în apă (moale pe alocuri)”, pariurile vor fi soluționate la starea „îmbibat în apă”.
    • Piețele pentru cel mai bun jocheu/antrenor/proprietar vor fi soluționate pe baza rezultatului oficial al pistei în cauză. În cazul în care există mai mulți câștigători, se vor aplica regulile noastre pentru rezultatele de egalitate („dead heat”).
    • În cazul pariurilor speciale plasate pe numărul total al favoriților, conform cotei de start, care câștigă cursele la anumite competiții, dacă există favoriți comuni pentru oricare dintre cursele aplicabile, în scopul soluționării pariurilor se va considera că favoritul pentru cursa respectivă este calul cu numărul cel mai mic din cursă.
    • Dacă oricare dintre cursele programate într-o competiție nu se aleargă, pariurile sunt anulate, cu excepția cazului în care s-a atins deja numărul maxim de câștigători.
  14. Hochei pe gheață

  15. 22.1Hochei pe gheață european și competițiile internaționale IIHF

   • În cazul amânării unui meci, acesta va fi anulat dacă nu are loc în termen de 48 de ore de la ora inițială programată a începerii.
   • Pariurile se vor decide conform rezultatului declarat de organismul de conducere corespunzător la sfârșitul meciului. În absența unor dovezi clare și independente sau în prezența unor dovezi contradictorii semnificative, pariurile vor fi decise pe baza propriilor noastre statistici.
   • Toate piețele se vor soluționa pe baza rezultatului de la sfârșitul timpului regulamentar (60 de minute), dacă nu se specifică altfel. Singurele excepții sunt pentru meciurile jucate pe o durată mai mică (de ex. 30 de minute), conform regulamentelor competiției sau regulilor convenite de cele două echipe înainte de lovitura de deschidere. În astfel de cazuri, dacă meciul se joacă în formatul tradițional de 3 perioade, toate pariurile vor fi soluționate la sfârșitul duratei de joc convenite.
   • Pariurile pe meciuri 2-Way/Moneyline vor fi decise pe baza rezultatului după prelungiri (inclusiv orice lovituri de departajare).
   • Dacă un meci este abandonat, toate piețele sunt anulate, exceptând cazul în care rezultatul a fost decis în mod clar.
   • Toate piețele Câștigători includ playoff-urile acolo unde este cazul.

   22.2Prezentare generală a diferitelor piețe – Hochei pe gheață european și competițiile internaționale IIHF

   • Piețele pe perioade – decise pe baza scorului exact din perioada specificată. În scopuri legate de decizii, cea de-a treia perioadă nu include eventualele prelungiri. Pe piața Perioada cu cel mai mare scor se aplică regulile „dead heat”.
   • Rezultat dublu – se decide pe baza scorului de la sfârșitul primei și celei de-a 3-a perioade ale meciului.
   • Cursă până la golul X – selecția câștigătoare este echipa care atinge prima numărul specificat de goluri. Dacă niciuna dintre echipe nu atinge ținta, pariurile anterioare meciului se vor anula. Nu se includ prelungirile sau loviturile de departajare.
   • Pentru pariurile live, pe toate piețele se aplică regulile pentru perioada dinainte de meci.
   • Cotă de meci (3 rezultate posibile): Exclude prelungirile și se va soluționa pe baza rezultatului declarat înainte de jucarea oricărei perioade de prelungiri.

   22.3Propunerile pentru jucători (hochei pe gheață european și competițiile internaționale IIHF)

   • Prelungirile sunt luate în considerare pe toate piețele de propuneri pentru jucători. Jucătorii trebuie să apară pe gheață în timpul meciului pentru ca pariurile să fie valabile. Numai golurile marcate în timpul regulamentar sau prelungiri se iau în considerare pentru pariuri. Golurile din lovituri de departajare nu se iau în calcul.
   • Marcator oricând/primul marcator – în scopuri legate de decizii, toți jucătorii echipați pentru joc sunt considerați participanți. Dacă un jucător nu se echipează pentru joc, pariurile vor fi anulate. Numai golurile marcate în timpul regulamentar sau prelungiri se iau în considerare pentru pariuri. Golurile din lovituri de departajare nu se iau în calcul pentru decizii.
   • Total puncte jucător – toate pariurile sunt decise pe baza numărului total de goluri ale jucătorului, plus pasele decisive. Toate totalurile includ prelungirile. Dacă unul dintre jucători nu intră pe teren, toate pariurile de pe piața respectivă vor fi anulate.

   22.4Hochei pe gheață SUA (informații generale)

   • Aceste reguli se aplică în NHL, AHL și orice competiții recunoscute de NHL.
   • În cazul amânării unui meci, acesta va fi anulat dacă nu are loc în termen de 48 de ore de la ora inițială programată a începerii.
   • Toate deciziile se bazează pe rezultatele și statisticile furnizate de organismul de conducere al ligii respective (www.nhl.com).
   • Meciurile trebuie să dureze cel puțin 55 de minute pentru ca pariurile să fie valabile. Dacă un meci este suspendat înainte de scurgerea celor 55 de minute, pariurile sunt anulate exceptând cazul în care rezultatul unei piețe a fost determinat în mod clar pe parcursul jocului.
   • Prelungirile (și eventualele lovituri de departajare) sunt luate în calcul pentru toate piețele, în absența altor specificații.
   • În cazul loviturilor de departajare, un gol suplimentar va fi adăugat la scorul echipei câștigătoare. Această regulă se aplică pe toate piețele, acolo unde este cazul.
   • Toate piețele Câștigători includ playoff-urile acolo unde este cazul.

   22.5Prezentare generală a diferitelor piețe (hochei pe gheață SUA)

   • Money Line/Puck Line/Total goluri/Alternative – include prelungirile și eventualele lovituri de departajare în scopuri legate de decizii. Dacă totalul este exact indicele listat, pariurile vor avea ca rezultat un push.
   • Piețele de 60 de minute – acolo unde se indică acest lucru, piețele de 60 de minute exclud prelungirile și golurile din lovituri de departajare.
   • Piețele de 65 de minute – includ toate golurile din prelungiri și loviturile de departajare, acolo unde este cazul.
   • Piețele pe perioade – decise pe baza scorului exact din perioada specificată. În scopuri legate de decizii, cea de-a 3-a perioadă nu include eventualele prelungiri. Pe piața Perioada cu cel mai mare scor se aplică regulile „dead heat”.
   • Rezultat dublu – se decide pe baza scorului de la sfârșitul primei și celei de-a 3-a perioade ale meciului.
   • Cursă până la golul X – selecția câștigătoare este echipa care atinge prima numărul specificat de goluri. Dacă niciuna dintre echipe nu atinge ținta, pariurile anterioare meciului se vor anula. Această piață include prelungirile. Nu se includ loviturile de departajare.
   • Număr de goluri / total goluri par/impar – include prelungirile și eventualele lovituri de departajare în scopuri legate de decizii.
   • Total goluri echipa gazdă/oaspete – această piață se soluționează doar pe baza a 60 de minute de joc, fără a se include prelungirile sau loviturile de departajare.
   • Echipa care înscrie al x-lea gol – selecția câștigătoare va fi echipa care înscrie prima golul cu numărul specificat. Această piață nu include prelungirile sau loviturile de departajare.
   • Prima echipă care înscrie – selecția câștigătoare este echipa care înscrie primul gol. Această piață include prelungirile, dar nu include loviturile de departajare. Dacă un meci ajunge la loviturile de departajare fără să se fi înscris vreun gol, pariurile pe această piață vor fi anulate.
   • Pentru pariurile live, pe toate piețele se aplică regulile pentru perioada dinainte de meci.
   • Cotă de meci (3 rezultate posibile): Exclude prelungirile și se va soluționa pe baza rezultatului declarat înainte de jucarea oricărei perioade de prelungiri.
   • Dublu Cote meci / Total goluri: Piața exclude prelungirile și eventualele lovituri de departajare ulterioare în scopul soluționării pariurilor.

   22.6Propunerile de jucători (hochei pe gheață SUA)

   • Prelungirile sunt luate în considerare pe toate piețele de propuneri pentru jucători. Jucătorii trebuie să apară pe gheață în timpul meciului pentru ca pariurile să fie valabile. Numai golurile marcate în timpul regulamentar sau prelungiri se iau în considerare pentru pariuri. Golurile din lovituri de departajare nu se iau în calcul.
   • Marcator oricând/primul marcator – în scopuri legate de decizii, toți jucătorii echipați pentru joc sunt considerați participanți. Dacă un jucător nu se echipează pentru joc, pariurile vor fi anulate. Numai golurile marcate în timpul regulamentar sau prelungiri se iau în considerare pentru pariuri. Golurile din lovituri de departajare nu se iau în calcul pentru decizii.
   • Total puncte jucător – toate pariurile sunt decise pe baza numărului total de goluri ale jucătorului, plus pasele decisive. Toate totalurile includ prelungirile. Dacă unul dintre jucători nu intră pe teren, toate pariurile de pe piața respectivă vor fi anulate.
  16. 23Curse cu motor

   23.1 Formula 1

   • Toate pariurile pe curse se soluționează pe baza clasificării oficiale a FIA la momentul premierii pe podium, descalificările/penalizările ulterioare nefiind luate în considerare. Cursa trebuie să aibă loc în decurs de 24 de ore de la ora programată a închiderii, pentru ca pariurile să fie valabile.
   • Se consideră că toți piloții care încheie 90 % din numărul de tururi al cursei (rotunjit la cel mai apropiat număr întreg de tururi) au încheiat cursa, conform cu clasificarea oficială a FIA. Totuși, toți piloții primesc un loc, iar în scopul pariurilor match-up și pe poziție, se va aplica acest loc.
   • Începutul cursei este considerat ca fiind semnalul de începere a turului de încălzire. Toții piloții sunt „în cursă” din acest moment.
   • Pentru pariuri tip match pe cursă/pariuri grup, pilotul care încheie pe cea mai înaltă poziție este considerat câștigător. Orice descalificări/penalizări ulterioare, acordate după premierea pe podium, nu vor fi luate în considerare. În situația în care niciun pilot nu reușește să încheie cursa, pariurile tip match/grup vor fi soluționate pe baza rezultatului oficial al Formulei 1 la momentul premierii pe podium. Pariurile sunt valabile din momentul în care piloții iau parte la calificări. Se pot aplica deduceri de tip „neparticipant, niciun pariu”, conform cu regula 4 (Deduceri).
   • Toate pariurile pe campionatul mondial al Formulei 1 și campionatul constructorilor vor fi soluționate conform clasamentului actualizat al campionatului FIA imediat după premierea pe podium pentru ultima cursă a sezonului, descalificările/penalizările ulterioare nefiind luate în considerare. Titlurile de campion al piloților și al constructorilor se acordă pilotului și constructorului care obțin cele mai multe puncte în decursul sezonului. Dacă există o situație de tip „dead heat” pentru un loc în campionat, atunci pilotul sau constructorul cu numărul mai mare de rezultate mai bune în curse va primi locul respectiv.
   • Câștigătorul general al calificărilor/Pariuri pe calificări: calificările sunt alcătuite din trei sesiuni, cei mai lenți șase piloți din fiecare dintre primele două sesiuni fiind eliminați; piloții rămași concurează în a treia sesiune pentru cele mai bune locuri pe grilă. Pariurile pe calificări vor fi soluționate ca fiind cel mai rapid tur înregistrat în această a treia sesiune de calificări. Dacă, dintr-un motiv sau altul, Q3 nu are loc, atunci vom soluționa pariurile dacă grila se formează pe baza timpilor din Q1 sau Q2. Toate pariurile vor fi anulate dacă grila pentru cursa principală sau pentru calificările cu o cursă de sprint (dacă se utilizează acest format) se formează pe baza oricăror alte criterii. Cu privire la toate pariurile eligibile, fie pariuri pe câștigător sau tip match, pentru soluționarea pariurilor se vor lua în calcul timpii oficiali, după cum au fost înregistrați de FIA. Piloții trebuie să înceapă prima fază a calificărilor pentru ca pariurile să fie valabile. Nu se va ține cont de nicio penalizare sau retrogradare ulterioară.
   • Sesiune de calificări pentru cursa de sprint: Se va soluționa drept cel mai rapid tur înregistrat în sesiunea finală de calificări desemnată pentru cursa de sprint. Toate pariurile vor fi anulate dacă grila este formată pentru cursa de sprint (dacă se utilizează acest format) pe baza oricăror alte criterii. Cu privire la toate pariurile pentru sesiunea de calificări, pentru soluționarea pariurilor se vor lua în calcul timpii oficiali, după cum au fost înregistrați de FIA. Piloții trebuie să înceapă prima fază a sesiunii de calificări pentru ca pariurile să fie valabile. Nu se va ține cont de nicio penalizare sau retrogradare ulterioară.
   • Cursa de sprint: Toate pariurile pe cursă se soluționează pe baza clasificării oficiale a FIA imediat după cursa de sprint, descalificările/penalizările ulterioare nefiind luate în considerare. Cursa trebuie să aibă loc în decurs de 24 de ore de la ora programată a închiderii, pentru ca pariurile să fie valabile.
   • Primul pilot care abandonează este un pariu pe cine va fi primul pilot care se va retrage din cursă. Pariul începe odată cu semnalul de începere a turului de încălzire. Dacă un pilot nu ajunge pe pistă și nu participă la niciun moment al cursei, selecția va fi considerată anulată pentru această piață. Soluționarea pariurilor va fi determinată de numărul turului în care abandonează o mașină. În cazul în care mai multe mașini abandonează în același tur, se aplică regulile „dead heat”.
   • Prima mașină care abandonează. Pariul începe odată cu semnalul de începere a turului de încălzire. Soluționarea pariurilor va fi determinată de numărul turului în care abandonează o mașină. În cazul în care mai multe mașini abandonează în același tur, se aplică regulile „dead heat”. Piloții care nu ajung pe pistă și nu participă la niciun moment al cursei nu vor fi luați în calcul pentru soluționarea acestei piețe.
   • Miracole de un tur reprezintă un pariu pe câți piloți vor abandona cursa înainte de a termina un tur propriu-zis al cursei (nu turul de încălzire). Pariul începe odată cu semnalul de începere a turului de încălzire.
   • Nu va fi clasificat. Pariul începe odată cu semnalul de începere a turului de încălzire. Se consideră că toți piloții care încheie 90 % din numărul de tururi al cursei (rotunjit la cel mai apropiat număr întreg de tururi) au încheiat cursa, conform cu clasificarea oficială a FIA. Piloții care nu ajung pe pistă și nu participă la niciun moment al cursei vor fi considerați anulați pentru această piață.
   • Pentru toate piețele A1 Grand Prix, atât pentru cursa principală, cât și pentru sprint, toate pariurile se soluționează pe baza clasificării oficiale a A1 Grand Prix la momentul premierii pe podium pentru cursa respectivă, descalificările ulterioare nefiind luate în considerare.
   • Lider după primul tur: în scopul soluționării, câștigătorul este considerat ca fiind pilotul care conduce cursa la trecerea peste linia de start/sosire după un tur cronometrat al cursei (turul de încălzire nu este inclus). În cazul în care nu se aleargă un tur complet, toate pariurile vor fi anulate. În cazul în care cursa începe cu safety car, toate pariurile vor fi anulate.
   • Va exista o perioadă cu safety car pe durata cursei? O perioadă cu safety car este definită ca necesitatea rulării safety carului în fața mașinii aflate la conducere, pe durata unei curse specificate. În cazul în care cursa începe cu safety car, toate pariurile referitoare la piața safety car vor fi soluționate ca Da. În cazul în care cursa se încheie în condiții de safety car, dar safety carul nu a avut timp să ajungă în fața mașinii aflate la conducere, această piață se va soluționa ca Da. Perioadele de Virtual Safety Car (VSC) nu se iau în calcul.
   • Cel mai rapid în sesiunea de antrenamente 1/2/3: pentru această soluționare se vor utiliza timpii pe tur oficiali, după cum au fost înregistrați de FIA. Cel puțin un pilot trebuie să înregistreze un timp pe tur în faza specificată a antrenamentelor, pentru ca pariurile să fie valabile. Dacă niciun pilot nu înregistrează niciun timp, toate pariurile vor fi anulate.
   • Dacă un pilot își schimbă echipa în săptămâna cursei sau un pilot care nu a fost listat inițial intră pe circuit, toate pariurile plasate înainte de integrarea acestor modificări în calculele pariurilor vor fi resoluționate la cota corectă, care va lua în calcul schimbarea echipei/mașinii. Această regulă acoperă toate piețele oferite pentru F1, iar decizia Betfair este finală în acest sens.
   • De la formarea oricărei piețe pentru cursă, pariurile vor fi considerate ca fiind „neparticipant, niciun pariu”. Toate pariurile pe piloți care nu participă la cursă din orice alt motiv decât necalificarea vor fi considerate nule (Notă: începutul cursei este considerat ca fiind semnalul de începere a turului de încălzire. Toții piloții sunt „în cursă” din acest moment.). Ne rezervăm dreptul de a deduce echivalentul regulii 4 (c) a Tattersall pentru a reflecta mizele returnate pentru neparticipanți.

   23.2Curse Nascar/Indy Car/Cart

   • Pariuri pe câștigătorul cursei: „plutonul” include orice pilot care nu este enumerat printre cotele pentru câștigător. Orice piloți care nu reușesc să se califice pentru cursă vor fi considerați neparticipanți. Cursa trebuie să aibă loc în decurs de 24 de ore de la ora programată a închiderii, pentru ca pariurile să fie valabile. Câștigătorul oficial al cursei conform NASCAR/INDY va fi soluționat ca fiind câștigător în vederea pariurilor, inclusiv la cursele care sunt oprite prematur.
   • Dueluri piloți: toate duelurile vor fi soluționate conform rezultatelor oficiale. Dacă un pilot nu reușește să încheie cursa, celălalt pilot va fi considerat câștigător. Atunci când niciunul dintre piloți nu reușește să încheie cursa, numărul de tururi încheiate va stabili câștigătorul. Dacă ambii piloți au același număr de tururi încheiate, locurile oficiale stabilite de către autoritatea de control vor stabili rezultatul. Ambii piloți trebuie să înceapă cursa pentru ca pariurile să fie valabile. În cazul unui pilot de rezervă, toate pariurile sunt anulate.

   23.3WRC

   • Toate pariurile pe curse se soluționează pe baza clasificării oficiale a WRC la momentul premierii pe podium, descalificările ulterioare nefiind luate în considerare.

   23.4MotoGP/Campionatul mondial de superbike/Campionatul britanic de superbike

   • Toate pariurile pe cursă sunt soluționate pe baza clasificării oficiale, după cum este definită de organizatorii oficiali ai cursei, și nu va fi afectată de retrogradări sau anchete ulterioare. Se poate aplica regula 4 (Deduceri) – „neparticipant, niciun pariu”.
   • Toate pariurile eligibile sunt în joc odată ce un pilot a început calificările. Piloții trebuie să înceapă calificările, în vederea pariurilor pe calificări. Penalizările sau retrogradările ulterioare nu vor afecta notarea pariurilor.
   • Pariuri pe dueluri în calificări. Ambii piloți trebuie să participe la calificări și cel puțin unul dintre ei trebuie să încheie un tur de calificări pentru ca pariurile să fie valabile.
   • Pariuri pe dueluri în cursă. Ambii piloți trebuie să înceapă cursa pentru ca pariurile să fie valabile. În cazul în care niciunul dintre piloți nu reușește să încheie cursa, pilotul care a încheiat mai multe tururi va fi considerat câștigător. Dacă ambii piloți au încheiat același număr de tururi, pariurile vor fi notate ca „nicio acțiune”. Penalizările sau retrogradările ulterioare nu vor afecta notarea pariurilor.
   • Pariu grup. Câștigătorul este pilotul care obține cea mai bună clasare la momentul premierii pe podium. Dacă niciun pilot din grup nu reușește să se clasifice, atunci pilotul care a încheiat cele mai multe tururi va fi considerat câștigător. Dacă niciun pilot din grup nu reușește să se clasifice și doi sau mai mulți piloți au abandonat în același tur, atunci se aplică regulile „dead heat”. Piloții sunt grupați numai în scopul parierii. Se pot aplica deduceri de tip „neparticipant, niciun pariu”, conform cu regula 4 (Deduceri). Pariurile se vor soluționa pe baza rezultatelor organizatorilor oficiali ai cursei, la momentul premierii pe podium.

   23.5Isle of Man TT

   • Toate pariurile pe Isle of Man TT vor fi soluționate pe baza clasificării oficiale a Isle of Man TT la momentul premierii pe podium pentru cursa respectivă, descalificările ulterioare nefiind luate în considerare.

   23.6Speedway

   • Parierea pe întâlniri individuale: în cazul unui eveniment abandonat, toate pariurile vor fi anulate, cu excepția situațiilor în care continuarea restului evenimentului nu ar fi afectat rezultatul.
   • Câștigător manșă individuală: toți cei patru piloți pentru care se oferă cote trebuie să înceapă manșa specificată, altfel pariurile sunt anulate.
   • Pariere duel: câștigătorul va fi stabilit în funcție de pilotul care a câștigat mai multe puncte după etapele manșelor normale ale oricărei întâlniri; singura excepție va fi dacă ambii piloți ajung în finală, caz în care poziția pe care ei încheie finala însăși va decide câștigătorul.
   • Orice puncte bonus obținute de un pilot nu se vor lua în calcul la totalul lor și vor fi scăzute înainte de a fi decis câștigătorul, în scopul soluționării.
   • Toate pariurile sunt valabile la parierea pe duel atât timp cât ambii piloți încep cel puțin o cursă, altfel pariurile vor fi anulate. Vor fi anulate și dacă o întâlnire este abandonată, cu excepția situațiilor în care rezultatul a fost deja decis dincolo de orice îndoială.
  17. 24Olimpiade & Jocurile Commonwealthului

   24.1 Jocurile Olimpice – reguli generale

   • Toate pariurile sunt soluționate pe baza medaliilor/ceremoniilor de premiere pe podium. În cazul unei descalificări, medalia/ceremonia de premiere pe podium va fi luată în considerare ca rezultat final și va determina soluționarea pariurilor. Pentru Jocurile Olimpice, toate evenimentele vor fi soluționate numai pe baza rezultatelor oficiale ale Comitetului Olimpic Internațional de la momentul acordării medaliei/ceremoniei de premiere pe podium.
   • În lipsa altor indicații pe piața respectivă sau în cadrul regulilor de mai jos, toate pariurile vor fi soluționate conform regulilor pentru sportul corespunzător și/sau regulilor de pariuri sportive.
   • Regula „dead heat” se poate aplica piețelor olimpice.
   • Toate piețele de medalii (inclusiv, dar fără limitare la piețele „Medalie de aur”, „Va câștiga o medalie”, „Totaluri pe țară” și „Cele mai multe medalii”) oferite pentru Jocurile Olimpice de la Tokio 2020 (organizate în 2021) sunt piețe cu participare completă. Pariurile pe aceste piețe vor rămâne valabile în cazul în care o țară/sportivii săi abandonează Jocurile Olimpice 2020 după începerea acestora.

   24.2 Jocurile Olimpice – amânări și anulări

   • Dacă un meci sau o confruntare este amânat(ă), pariurile rămân valabile dacă evenimentul are loc în termen de 48 de ore de la ora programată inițial. Dacă evenimentul are loc după această perioadă, pariurile vor fi anulate.
   • Regula de mai sus privind anularea pariurilor după 48 de ore nu se va aplica piețelor de medalii finale.
   • Regula privind anularea pariurilor după 48 de ore nu se va aplica la tenis, fotbal și surfing. Regulile și condițiile specifice fiecărui sport se vor aplica în mod normal meciurilor sus-menționate de la aceste sporturi.
   • În cazul în care Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 (organizate în 2021) nu vor avea loc deloc în 2021, toate piețele de medalii finale vor fi anulate.

   24.3 Jocurile Commonwealthului – Reguli generale

   • Toate pariurile sunt soluționate pe baza medaliilor/ceremoniilor de premiere pe podium. În cazul unei descalificări, medalia/ceremonia de premiere pe podium va fi luată în considerare ca rezultat final și va determina soluționarea pariurilor. Pentru Jocurile Commonwealthului, toate evenimentele vor fi soluționate numai pe baza rezultatelor oficiale ale Federației Jocurilor Commonwealthului de la momentul acordării medaliei/ceremoniei de premiere pe podium.
   • În lipsa altor indicații pe piața respectivă sau în cadrul regulilor de mai jos, toate pariurile vor fi soluționate conform regulilor pentru sportul corespunzător și/sau regulilor de pariuri sportive.
   • Regula „dead heat” se poate aplica piețelor Jocurilor Commonwealthului.
   • Toate piețele de medalii (inclusiv, dar fără limitare la piețele „Medalie de aur”, „Va câștiga o medalie”, „Totaluri pe țară” și „Cele mai multe medalii”) oferite pentru Jocurile Commonwealthului 2022 sunt piețe cu participare completă. Pariurile pe aceste piețe vor rămâne valabile în cazul în care o țară/sportivii săi abandonează Jocurile Commonwealthului 2022 după începerea acestora.

   24.4 Jocurile Commonwealth – Amânări și anulări

   • Dacă un meci sau o confruntare este amânat(ă), pariurile rămân valabile dacă evenimentul are loc în termen de 48 de ore de la ora programată inițial. Dacă evenimentul are loc după această perioadă, pariurile vor fi anulate.
   • Regula de mai sus privind anularea pariurilor după 48 de ore nu se va aplica piețelor de medalii finale.
   • Regula privind anularea pariurilor după 48 de ore nu se va aplica la tenis, fotbal și surfing. Regulile și condițiile specifice fiecărui sport se vor aplica în mod normal meciurilor sus-menționate de la aceste sporturi.
   • În cazul în care Jocurile Commonwealthului 2022 nu vor avea loc deloc în 2022, toate piețele de medalii finale vor fi anulate.
  18. 25 Pickleball

   • În cazul în care un meci începe, dar nu este finalizat, jucătorul care trece în runda următoare (sau este declarat câștigător într-o finală) va fi considerat câștigător numai pe piețele Pariu pe meci. Jucătorul advers va fi soluționat ca pierzător. Rețineți că alte piețe, cum ar fi piețele „Câștigător set”, vor fi anulate, cu excepția cazului în care rezultatul pieței a fost stabilit în mod necondiționat.
   • Pariurile sunt declarate nule dacă un jucător declarat este înlocuit. Această regulă se aplică oricăruia dintre cei patru jucători dintr-un meci de dublu.
   • Vor fi utilizate fișe de scor oficiale pentru soluționarea tuturor pariurilor. În cazurile se constată că fișa de scor oficială este în mod clar incorectă, Flutter își rezervă dreptul de a utiliza propriile statistici înregistrate în scopul soluționării.
   • Jucătorii care sunt premiați pe podium vor fi declarați câștigători ai evenimentului în scopul soluționării. Orice descalificări ulterioare nu vor anula soluționarea inițială.
  19. 26 Politică

   Reguli generale

   • Piețele politice sunt all-in, indiferent dacă se candidează sau nu. Candidații care se retrag de la candidatura pentru posturi vor fi soluționați ca perdanți.
   • Rezultatele alegerilor sunt stabilite pe baza rezultatului declarat oficial, iar contestările ulterioare în justiție nu sunt luate în considerare în scopul soluționării.

   Alegeri pentru funcții de conducere

   • Atunci când se oferă pariuri pe următorii lideri ai partidelor/următorul prim-ministru/următorul președinte sau similare, se oferă cote pe baza principiului „all-in, indiferent dacă se candidează sau nu”, cu excepția cazului în care se specifică altfel. Nu se va rambursa nicio miză din motive de ineligibilitate, lipsa candidaturii, retragere sau orice altă eventualitate.
   • Nu vor fi luați în considerare liderii „temporari” sau „interimari” instalați înaintea oricărui concurs de conducere programat sau proces oficial de selecție. Câștigătorul oricăror asemenea alegeri sau procese va fi luat în considerare ca „următorul lider”, făcând abstracție de alte aspecte.
   • Pariurile pe „următorul prim-ministru” vor fi întotdeauna soluționate pe baza persoanei care preia funcția, chiar înaintea unui concurs de conducere a partidului. Orice persoană invitată de monarh să formeze un guvern al Regatului Unit va fi luată în considerare ca prim-ministru în aceste scopuri.

   Politica din Regatul Unit – Alegeri generale

   1. Prezența la vot:
    • Se va soluționa pe baza participării la vot din Regatul Unit în ziua alegerilor.
   2. Pariuri pe procentul din voturi:
    • Se va aplica procentului din voturile cetățenilor înscriși pe listele electorale obținut de partidul numit în Regatul Unit în ansamblu, la următoarele alegeri generale din Regatul Unit.
   3. Pariuri pe majoritate:
    • Pentru ca un partid să câștige majoritatea generală, acesta trebuie să câștige peste jumătate din circumscripțiile disputate din Regatul Unit; de exemplu, dacă sunt disputate 650 de locuri, sunt necesare 326 de locuri pentru majoritate.
    • Vorbitorul nu va fi luat în calcul la totalurile obținute de niciun partid. Niciun loc câștigat în Irlanda de Nord nu va fi luat în calcul pentru totalurile laburiștilor, conservatorilor sau Partidului Liberal Democrat. Candidații din partea alianței Laburiste-Cooperative sau a altor afilieri similare vor fi luați în calcul pentru partidele respective.
   4. Piețele circumscripțiilor
    • Toate piețele sunt pentru următoarele alegeri generale, dacă nu se specifică altfel.
    • Se pot adăuga în orice moment candidați suplimentari, pe măsură ce declară sau la cerere.
    • Pariurile pe partide sau pe candidați care nu sunt participă la alegeri vor fi necâștigătoare.
    • Pariurile pe circumscripții sunt disponibile doar ca pariuri simple.
    • Pariurile plasate înainte de implementarea oricăror modificări de delimitare vor fi anulate.
   5. Pariuri pe guvernul de după alegeri
    • O coaliție se definește ca orice acord care are ca rezultat obținerea de locuri de către reprezentanții tuturor partidelor numite în primul cabinet reformat după alegeri (fără ca alte partide să aibă reprezentare în cabinet).
    • Un guvern minoritar se definește ca guvernul alcătuit de partidul numit care deține mai puțin de 326 de locuri în parlament, însă care deține toate locurile în primul cabinet reformat după alegeri.
    • Un guvern majoritar se definește ca guvernul alcătuit de partidul numit care deține peste 325 de locuri în parlament și toate locurile în primul cabinet reformat după alegeri.
   6. Prim-ministrul după alegerile generale
    • Această piață va fi soluționată după alcătuirea primului minister (guvern) în urma acordului dat de monarhul în funcție, după următoarele alegeri generale din Regatul Unit.
   7. Parierea pe cele mai multe locuri
    • În cazul unui scor egal, se vor aplica regulile „dead heat” tuturor piețelor afectate. Dacă nu se specifică, vorbitorul nu este luat în calcul și locurile din Irlanda de Nord nu sunt luate în considerare.
   8. Locuri amânate/pentru care se candidează din nou
    • Toate locurile care necesită o amânare a votului la o dată ulterioară și pentru care nu se candidează în ziua alegerilor generale vor fi luate în continuare în considerare în scopul totalurilor de locuri sau al pariurilor pe majoritate.

   Politica SUA

   1. Destituirea președintelui
    • În conformitate cu articolul II secțiunea 4 din Constituția SUA, în cazul în care Camera Reprezentanților adoptă cu majoritate de voturi cel puțin un articol de destituire, președintele este considerat destituit.
   2. Câștigătorul alegerilor prezidențiale
    1. Câștigător
     • Această piață va fi soluționată pe baza candidatului care obține cele mai multe voturi preconizate în colegiile electorale la alegerile prezidențiale din 2020 (sau la orice alte alegeri prezidențiale ulterioare). Orice evenimente ulterioare, cum ar fi un membru al colegiului electoral care nu votează pentru candidatul pentru care s-a angajat să voteze, nu vor avea niciun efect asupra soluționării acestei piețe.
     • În cazul în care niciun candidat la președinție nu obține majoritatea voturilor preconizate în colegiile electorale, această piață va fi soluționată pe baza persoanei alese președinte conform procedurilor stabilite în cel de-al doisprezecelea amendament la Constituția Statelor Unite ale Americii.
    2. Piețele de colegii electorale:
     • Această piață va fi soluționată pe baza votului popular câștigat la alegerile prezidențiale din SUA și a voturilor respective preconizate în colegiile electorale. Orice evenimente ulterioare, cum ar fi un membru al colegiului electoral care nu votează pentru candidatul pentru care s-a angajat să voteze, nu vor avea niciun efect asupra soluționării acestei piețe.
   3. Pariuri pe alegerile prezidențiale din SUA la nivel de state
    • Piața va fi soluționată pe baza partidului care câștigă votul popular în cadrul procentului de voturi la nivel de state.
   4. Alegeri primare/adunări electorale ale partidelor la nivel de stat
    • Pariezi pe: câștigătorul alegerilor primare sau al adunărilor electorale la nivel de stat din SUA, ca parte a procedurii de numire a candidatului la președinție al unui partid.
    • Toate piețele vor fi soluționate pe baza procentului de voturi, dacă nu se specifică altfel. În cazul statului Iowa, calculul se face pe baza „echivalentelor în delegați pe stat”. Se iau în considerare rezultatele declarate de partidele din fiecare stat. Nu se iau în considerare corecțiile sau modificările ulterioare.
    • Având în vedere cele de mai sus, reține că un candidat ar putea obține voturi de la mai mulți delegați decât rivalii săi, însă ar putea fi considerat învins în scopurile acestei piețe.
   5. Candidații partidelor la alegerile prezidențiale
    • Pariezi pe: candidatul oficial al fiecărui partid la următoarele alegeri prezidențiale
    • Pariurile vor fi soluționate pe baza deciziei oficiale luate la convenția națională a fiecărui partid în anul alegerilor prezidențiale
    • Orice retrageri ulterioare sau răsturnări ale alegerii făcute la convenție vor fi irelevante pentru scopurile acestei piețe.
   6. Alegeri pentru Congresul SUA
    • Majoritate în Senat/Camera Reprezentanților: o majoritate de locuri înseamnă ca oricare dintre partide să dețină mai mult de jumătate din locuri în urma alegerilor. Senatorii independenți sau din oricare alt partid care participă la ședințe împreună cu democrații sau republicanii NU vor fi luați în considerare în scopurile acestei piețe.
    • Pariurile vor fi soluționate pe baza deciziei oficiale luate la convenția națională a fiecărui partid în anul alegerilor prezidențiale
    • Orice retrageri ulterioare sau răsturnări ale alegerii făcute la convenție vor fi irelevante pentru scopurile acestei piețe.
   7. Prezența la vot
    • Prezența la vot este definită ca procentul de alegători eligibili care votează.

   Politică irlandeză

   1. Pariuri pe guvernul de după alegeri
    • O coaliție se definește ca orice acord care are ca rezultat obținerea de posturi de miniștri de către reprezentanții tuturor partidelor numite în primul cabinet reformat după alegeri (fără ca alte partide să aibă posturi de miniștri în cabinet). Selecția coaliției va fi soluționată drept câștigătoare pe piață dacă sunt îndeplinite aceste condiții, indiferent dacă respectiva coaliție ar putea funcționa ca un guvern minoritar.
   2. Piețele circumscripțiilor
    • Toate piețele sunt pentru următoarele alegeri generale, dacă nu se specifică altfel.
    • Se pot adăuga în orice moment candidați suplimentari, pe măsură ce declară sau la cerere.
    • Pariurile pe partide sau pe candidați care nu participă la alegeri vor fi necâștigătoare.
    • Pariurile pe circumscripții sunt disponibile doar ca pariuri simple.
    • Pariurile plasate înainte de implementarea eventualelor modificări de delimitare vor fi anulate.
   3. Ceann Comhairle (Președintele camerei inferioare a Parlamentului Irlandez)
    • Ceann Comhairle, deși este reales automat, va fi luat în calcul pentru numărul total de locuri ale partidului său pe toate piețele relevante pentru alegerile generale.
   4. Taoiseach (prim-ministrul irlandez) după următoarele alegeri
    • Piața va fi soluționată la desemnarea primei persoane de către președinte la numirea Dail Eireann (camera inferioară a Parlamentului Irlandez) după alegerile generale.
  20. 27 Canotaj

   • Dacă o echipă sau un canotor începe o cursă, însă nu o termină, se va considera că este învins, cu condiția ca cel puțin o echipă sau o persoană să termine cursa. Dacă nicio echipă sau persoană nu termină cursa, toate pariurile vor fi nule.
   • Dacă o regată este anulată, indiferent de motiv, toate pariurile vor fi anulate, cu excepția celor de pe piețe care au fost determinate necondiționat.
   • Acolo unde există o ceremonie de prezentare, piețele vor fi decise pe baza rezultatului oficial al autorității relevante la momentul ceremoniei, indiferent de descalificări sau de modificări ulterioare ale rezultatului.
   • Dacă nu există o ceremonie de prezentare, rezultatele vor fi determinate în conformitate cu rezultatul oficial al autorității relevante, indiferent de descalificări sau modificări ulterioare ale rezultatului (cu excepția cazului în care modificarea este anunțată în termen de 24 de ore de la deciderea inițială a pieței relevante pentru a corecta o eroare de publicare a rezultatului).
  21. 28 Rugby Union și Rugby League

   28.1 Regulile Rugby Union

   • În absența altor indicații, toate pariurile Rugby Union se decid pe baza a 80 de minute de joc.
   • Pentru turneele de rugby în 7, toate pariurile sunt soluționate pe baza rezultatului de la sfârșitul timpului normal/regulamentar (cu excepția piețelor pauză, prima repriză, prelungiri și lovituri de departajare).
   • Dacă un meci este amânat, pariurile rămân valabile 48 de ore de la ora programată inițial la loviturii de începere, urmând ca apoi acestea să fie anulate.
   • Dacă locația programată se modifică după plasarea unui pariu, toate pariurile vor rămâne valabile cu condiția ca meciul să nu fie amânat cu mai mult de 48 de ore faţă de ora inițială de începere a meciului.
   • Orice pariu multiplu redus prin abandonarea, amânarea sau reprogramarea meciului rămâne valabil pentru selecțiile rămase.
   • Dacă un meci începe, dar este abandonat înainte de finalizare, toate pariurile se anulează cu excepția cazului în care este declarat un rezultat oficial de către autoritatea relevantă. Dacă un rezultat oficial a fost declarat de organismul de conducere oficial, rezultatul oficial va fi luat în calcul pentru deciderea piețelor de meci și handicap, însă toate celelalte piețe vor fi anulate exceptând cazul în care rezultatele acestora au fost deja determinat în momentul abandonului (respectiv, în momentul abandonului, nu ar fi fost posibil ca rezultatul pentru pariul respectiv să se schimbe, chiar dacă meciul ar fi continuat până la final). De exemplu, dacă 37 de puncte au fost înscrise până în momentul abandonării unui meci: (i) un pariu plasat pe înscrierea a 35 de puncte sau mai multe va fi desemnat câștigător, (ii) un pariu plasat pe înscrierea a 30–35 de puncte va fi desemnat pierzător, și (iii) un pariu plasat pe înscrierea a 40–45 de puncte va fi anulat. În această situație, pariurile pe marcatorul ultimului eseu / echipa care înscrie ultima / echipa care înscrie ultimul eseu / ultima acțiune finalizată cu înscriere vor fi anulate.
   • Pariurile pe victorie: toate pariurile plasate pe piețele de victorie vor fi decise pe baza rezultatelor oficiale ale turneului. În scopuri legate de pariuri, orice echipă căreia i se scad puncte în urma încălcării regulilor și reglementărilor va fi considerată starter. Dacă, în momentul anunțării scăderii punctelor, pierderea punctelor înseamnă că mai există un singur rezultat posibil, toate pariurile pe echipa respectivă sunt anulate, iar mizele vor fi returnate. Pentru orice pariuri plasate după scăderea punctelor, prețurile pot fi ajustate corespunzător.
   • Toate piețele de pariuri pe rezultate care includ indicația „Sezon normal” (sau o altă indicație similară) se referă la pozițiile oficiale ale echipelor după încheierea tuturor meciurilor din sezonul predeterminat și înainte de începerea meciurilor din playoff.
   • Eseuri/puncte turneu: Pariurile se aplică întregii durate de joc, inclusiv prelungirile din meciurile care se încheie cu declararea unui rezultat oficial.
   • Ratează primele 2 / 4 / 8 locuri: În scopuri legate de pariuri, orice echipă căreia i se scad puncte în urma încălcării regulilor și reglementărilor va fi considerată starter. Dacă, în momentul anunțării scăderii punctelor, pierderea punctelor înseamnă că mai există un singur rezultat posibil, toate pariurile pe echipa respectivă sunt anulate.
   • Marcatorii de eseuri: Sunt returnate toate pariurile plasate pe jucători care nu sunt incluși în formula oficială de 22 sau 23 de jucători din ziua meciului (în funcție de competiție). Dacă o rezervă nu se află pe teren înainte de marcarea primului eseu, pariurile pe jucătorul respectiv de pe piețele „Primul marcator de eseu”, „Prima echipă care marchează un eseu” și ”Insurebet primul marcator de eseu” vor fi anulate. Dacă o rezervă intră pe teren în orice moment al meciului, se va considera „participare completă” pentru toate celelalte piețe de marcatori de eseu. Dacă o rezervă nu ia parte la joc, pariurile pe jucătorul respectiv se vor anula pe toate piețele de marcatori de eseu.Toate pariurile plasate pe această piață pe selecția „Niciun marcator de eseuri” trebuie să fie numai pe câștig. Dacă pe această selecție se plasează vreun pariu each-way, toate componentele „primul sau al doilea” ale acestui pariu vor fi ANULATE.
   • Marcatorul primului/ultimului/celui de-al X-lea eseu: în cazul în care se înscrie un eseu de penalizare, vom plăti câștiguri pentru opțiunea de eseu de penalizare dacă am oferit-o ca selecție (pe piețele „marcatorul primului eseu”, „marcatorul ultimului eseu” sau „marcatorul celui de-al X-lea eseu”). În cazul în care opțiunea de eseu de penalizare nu este oferită: (i) (pentru piețele „marcatorul primului eseu”) vom plăti câștiguri pe baza celui de-al doilea eseu, când primul eseu este de fapt un eseu de penalizare și (ii) (pentru piețele „marcatorul ultimului eseu”) vom plăti câștiguri pe baza penultimului eseu, când ultimul eseu este de fapt un eseu de penalizare. Pentru piețele „marcatorul celui de-al X-lea eseu”, în cazul în care nu este oferită opțiunea de eseu de penalizare, vom anula toate pariurile plasate pe înscrierea celui de-al X-lea eseu de către un anumit jucător, dacă eseul în cauză este de fapt un eseu de penalizare.
   • Primul marcator de eseu din repriza a 2-a: Pariurile plasate pe rezerve vor fi anulate dacă primul eseu din repriza a 2-a este marcat înainte ca jucătorii respectivi să intre pe teren.
   • Insurebet primul marcator de eseu: Dacă jucătorul nu înscrie primul eseu, însă înscrie un eseu în timpul meciului, miza pariului va fi returnată. Dacă o rezervă nu se află pe teren înainte de înscrierea primului eseu, pariurile pe jucătorul respectiv vor fi anulate.
   • Poziția de marcare a primului eseu: Dacă primul eseu înscris este unul de penalizare, vom plăti câștiguri pentru poziția următorului marcator de eseu pe piețele „Poziția de marcare a primului eseu”. Pentru piețele „Poziția de marcare a eseului cu numărul X”, în cazul unui eseu de penalizare, vom plăti câștiguri pentru poziția care înscrie următorul eseu (de ex., dacă primul eseu înscris într-un meci este unul de penalizare, iar cel de-al doilea este înscris de o aripă, atunci selecția câștigătoare pentru primul și al doilea eseu va fi „aripa”). Dacă nu mai este marcat niciun eseu după cel de penalizare, atunci această piață va fi anulată.
   • Pentru victorie în prelungiri: Dacă nu se decide un câștigător în urma prelungirilor, regulile „dead heat” se aplică pentru pariurile de pe această piață.
   • Pariurile pe meci pentru marcator eseu / kicker / jucătorul care înscrie cele mai multe puncte: Ambii jucători trebuie să fie incluși în formula inițială de 15 pentru ca pariurile să fie valabile. Dacă nu se oferă nicio selecție de scor egal sau remiză, iar rezultatul este scor egal, atunci această piață va fi anulată.
   • Pariurile pe meci pentru cel mai bun procent de șuturi / kicker / jucătorul care înscrie cele mai multe puncte: Pariurile vor fi nule dacă niciunul dintre jucători nu execută niciun șut pe buturi.
   • Puncte totale jucător / palmares perfect de șuturi: Pariurile vor fi nule dacă jucătorul selectat nu execută cel puțin 1 șut pe buturi.
   • Cel mai bun marcator de eseuri / Cel mai bun marcator de eseuri al echipei / Cel mai bun marcator de puncte: se aplică regulile „dead heat”.
   • Pariuri pe echipe pentru meciuri din sezonul normal: se aplică regulile „dead heat”.
   • Cap la cap: Această piață se va decide pe baza rezultatului din prelungiri. La scor egal, dacă nu se joacă prelungiri, această piață se va decide conform regulilor „dead heat”.
   • Pentru piețele „cel mai bun jucător al meciului” din Cupa Mondială de rugby, piața va fi soluționată pe baza rezultatului oficial pentru „cel mai bun jucător al meciului” determinat de site-ul oficial al Cupei Mondiale de rugby. Dacă site-ul oficial al Cupei Mondiale de rugby nu declară un rezultat oficial pentru „cel mai bun jucător al meciului”, indiferent de motiv, toate pariurile vor fi anulate.
   • Piețele „Va face parte din echipa Lions” vor fi soluționate pe baza anunțului privind componența echipei inițiale, indiferent dacă turneul este sau nu amânat ulterior din orice motiv. Eventualele convocări ulterioare după anunțul privind componența echipei inițiale nu se vor aplica în vederea soluționării acestei piețe. Numai pentru turneul din 2021, dacă o echipă inițială nu este anunțată în 2021 din orice motiv, toate pariurile vor fi anulate.
   • La unele turnee, va funcționa un „sistem de examinare a faulturilor”. În cadrul acestui sistem, atunci când un cartonaș galben este acordat pe teren, un „buncăr” din afara terenului analizează incidentul și decide dacă un cartonaș galben este suficient sau dacă ar trebui să fie transformat într-un cartonaș roșu. Dacă un cartonaș galben acordat pe teren este transformat într-un cartonaș roșu prin intermediul acestui sistem de examinare, numai cartonașul roșu va fi luat în considerare în scopul soluționării. Orice corecții sau modificări ulterioare efectuate de un comitet disciplinar la o dată ulterioară nu vor afecta soluționarea.

   28.2 Regulile Rugby League

   • Exceptând pariurile plasate prin piețe „cotă meci timp regulamentar” și „handicap meci”, toate pariurile pe piețele Super League și NRL vor fi soluționate pe baza rezultatului oficial (inclusiv orice reprize de prelungiri). Pariurile NRL/Super League plasate prin piețe „cotă meci timp regulamentar” și „handicap meci” și orice pariuri Rugby League plasate în legătură cu alte competiții decât Super League sau NRL vor fi soluționate pe baza timpului de joc de 80 de minute.
   • Dacă rezultatul unui meci Super League sau NRL este egal după reprizele de prelungiri, atunci se vor aplica regulile noastre „dead heat” normale. Pentru a evita orice îndoială, în astfel de situații, toate pariurile pe marjă de câștig (inclusiv pariurile plasate pe „douăsprezece marje de câștig”) vor fi considerate eșuate (ținând cont că, de fapt, nicio echipă nu câștigă meciul în cauză).
   • Toate pariurile pe meciurile NRL vor fi soluționate pe baza rezultatului declarat oficial, inclusiv eventualele prelungiri, cu excepția piețelor „Pariu pe meci”, „Pariu tip handicap”, „Vor exista prelungiri?”, „Repriza cu cel mai înalt scor” și „Repriza cu cele mai multe eseuri” (care vor fi soluționate pe baza unei perioade de 80 de minute de joc). Pentru pariurile Handicap/linie și Total, dacă valoarea selectată este un număr întreg (de ex. 6,0), iar rezultatul este chiar numărul respectiv, toate mizele legate de numărul de linie respectiv vor fi returnate, iar pariurile respective vor fi excluse din pariul MultiBet aplicabil, care va fi recalculat după excluderea secțiunii respective. Aceleași reguli se aplică pentru pariurile Stat de origine și orice alte meciuri Australian Rugby League în care se joacă prelungiri.
   • Dacă rezultatul unui meci NRL după prelungiri este un scor egal, se aplică regulile „dead heat” tuturor pariurilor pentru care nu a fost declarat un câștigător oficial. Toate pariurile pe diferența de scor, inclusiv pe 12 diferențe de scor, vor fi desemnate necâștigătoare, deoarece meciul nu a fost câștigat de nicio echipă.
   • Dacă un meci este amânat, pariurile rămân valabile 48 de ore de la ora programată inițial la loviturii de începere, urmând ca apoi acestea să fie anulate.
   • Dacă se schimbă locația anunțată, toate pariurile pe meciul respectiv se anulează.
   • Orice pariu multiplu redus prin abandonarea, amânarea sau reprogramarea meciului rămâne valabil pentru selecțiile rămase.
   • Dacă un meci începe, dar este abandonat înainte de finalizare, toate pariurile se anulează cu excepția cazului în care este declarat un rezultat oficial de către autoritatea relevantă. Dacă un rezultat oficial a fost declarat de organismul de conducere oficial, rezultatul oficial va fi luat în calcul pentru deciderea piețelor de meci și handicap, însă toate celelalte piețe vor fi anulate exceptând cazul în care rezultatele acestora au fost deja determinat în momentul abandonului (respectiv, în momentul abandonului, nu ar fi fost posibil ca rezultatul pentru pariul respectiv să se schimbe, chiar dacă meciul ar fi continuat până la final). De exemplu, dacă 37 de puncte au fost înscrise până în momentul abandonării unui meci: (i) un pariu plasat pe înscrierea a 35 de puncte sau mai multe va fi desemnat câștigător, (ii) un pariu plasat pe înscrierea a 30–35 de puncte va fi desemnat pierzător, și (iii) un pariu plasat pe înscrierea a 40–45 de puncte va fi anulat. În această situație, pariurile pe marcatorul ultimului eseu / echipa care înscrie ultima / echipa care înscrie ultimul eseu / ultima acțiune finalizată cu înscriere vor fi anulate.
   • Pariurile pe victorie: toate pariurile plasate pe piețele de victorie vor fi decise pe baza rezultatelor oficiale ale turneului. În scopuri legate de pariuri, orice echipă căreia i se scad puncte în urma încălcării regulilor și reglementărilor va fi considerată starter. Dacă, în momentul anunțării scăderii punctelor, pierderea punctelor înseamnă că mai există un singur rezultat posibil, toate pariurile pe echipa respectivă sunt anulate, iar mizele vor fi returnate. Pentru orice pariuri plasate după scăderea punctelor, prețurile pot fi ajustate corespunzător.
   • Rezultat NRL & Super League / Rezultat sezon normal / Top 2 / 4 / 8 la final: Pariuri cu participare completă În scopuri legate de pariuri, orice echipă căreia i se scad puncte în urma încălcării regulilor și reglementărilor va fi considerată starter. Orice pierdere a unui titlu după încheierea finalei va fi considerată nulă, iar pariurile vor rămâne valabile. Toate piețele de pariuri pe rezultate care includ indicația „Sezon normal” (sau o altă indicație similară) se referă la pozițiile oficiale ale echipelor după încheierea tuturor meciurilor din sezonul predeterminat și înainte de începerea meciurilor din playoff.
   • Wooden Spoon NRL & Super League: Această piață se va decide pe baza echipei care are cele mai puține victorii în cadrul sezonului. Un scor egal este considerat jumătate de victorie. Dacă mai multe echipe au același număr de victorii, rezultatul va fi determinat pe baza totalului de puncte înscrise și pierdute. În scopuri legate de pariuri, punctele scăzute în urma încălcării regulilor și reglementărilor nu se vor lua în calcul. Participare completă. Numai victorii
   • Ratează primele 2 / 4 / 8 locuri: În scopuri legate de pariuri, orice echipă căreia i se scad puncte în urma încălcării regulilor și reglementărilor va fi considerată starter. Dacă, în momentul anunțării scăderii punctelor, pierderea punctelor înseamnă că mai există un singur rezultat posibil, toate pariurile pe echipa respectivă sunt anulate.
   • Eseuri/puncte turneu: Pariurile se aplică întregii durate de joc (inclusiv prelungirile) din meciurile care se încheie cu declararea unui rezultat oficial.
   • Marcatori de eseuri: se vor returna toate pariurile plasate pe jucători care nu sunt incluși în formula oficială de 17 jucători din ziua meciului. Toți jucătorii numiți în formula de 17 jucători din ziua meciului vor fi considerați ca având „participare completă” pentru toate piețele de marcatori de eseuri (inclusiv piețele „Primul marcator de eseu” și „Prima echipă care marchează un eseu”).
   • Primul/ultimul marcator de eseu: În cazul în care primul/ultimul eseu marcat este unul de penalizare, vom plăti pentru opțiunea de eseu de penalizare, dacă a fost oferită. Dacă opțiunea de eseu de penalizare NU este oferită, jucătorul care ar fi marcat eseul (determinat în mod rezonabil de către noi) dacă nu ar fi avut loc un fault va fi considerat marcator al eseului în scopuri legate de pariuri.
   • Primul marcator de eseu din repriza a 2-a: Dacă un jucător este inclus în formula inițială de 17 jucători din ziua meciului, toate pariurile pe jucătorul respectiv vor rămâne valabile, indiferent dacă acesta se află sau nu pe teren în momentul primului eseu din repriza a 2-a.
   • Pentru victorie în prelungiri: Dacă nu se decide un câștigător în urma prelungirilor, regulile „dead heat” se aplică pentru pariurile de pe această piață.
   • Pariurile pe meci pentru marcator eseu / kicker / jucătorul care înscrie cele mai multe puncte: Ambii jucători trebuie să fie incluși în formula inițială de 13 pentru ca pariurile să fie valabile. Dacă nu se oferă nicio selecție de scor egal sau remiză, iar rezultatul este scor egal, toate pariurile vor fi anulate.
   • Pariurile pe meci pentru cel mai bun procent de șuturi / kicker Pariurile vor fi nule dacă niciunul dintre jucători nu execută niciun șut pe buturi.
   • Puncte totale jucător / palmares perfect de șuturi: Pariurile vor fi nule dacă jucătorul selectat nu execută cel puțin 1 șut pe buturi.
   • Piețele de statistici/Superantrenor: Toate pariurile pe jucătorii neincluși în formula inițială de 13 jucători vor fi anulate. Câștigurile tuturor pariurilor pe statistici vor fi plătite la finalizarea fiecărei runde, conform statisticilor oficiale NRL. Piețele Superantrenor vor fi plătite la finalizarea fiecărei runde, conform rezultatelor publicate în Daily Telegraph (Australia).
   • Cel mai bun marcator de eseuri / Cel mai bun marcator de puncte: se aplică regulile „dead heat”.
   • Pariuri pe echipe pentru meciuri din sezonul normal: se aplică regulile „dead heat”.
   • 28.3 #Oddsonthat - Reguli pentru Rugby Union și Rugby League

    • Regulile din această subsecțiune se aplică în mod specific la soluționarea tuturor pariurilor pe Rugby Union sau Rugby League care sunt plasate prin #oddsonthat („OOT”). Toate celelalte reguli de soluționare care sunt incluse în această secțiune „Reguli pentru Rugby Union/League” (sau în altă parte pe acest site web) se vor aplica și la soluționarea pariurilor OOT, cu excepția cazului în care se contrazic sau intră în conflict cu cele incluse în această subsecțiune (caz în care vor avea prioritate regulile din această subsecțiune).
    • În absența altor indicații, toate pariurile OOT sunt soluționate pe baza unui timp de joc de 80 de minute. Reprizele de prelungiri/timpul suplimentar/regula de „moarte subită” nu vor fi luate în considerare, cu excepția cazurilor în care sunt cotate expresiile „să se califice”, „care va ridica trofeul”, „să câștige meciul” sau altele similare. În absența altor indicații, pentru toate pariurile OOT multiple care implică unul sau mai multe pariuri care includ expresiile respective, pariurile rămase (cu alte cuvinte, cele care nu includ expresiile respective) vor fi soluționate pe baza unui timp de joc de 80 de minute.
    • Dacă orice jucător care este inclus într-un pariu OOT nu participă deloc la meciul respectiv (sau nu îndeplinește condițiile pariului), atunci întregul pariu OOT este anulat. Această regulă se aplică în toate cazurile, indiferent dacă toate componentele rămase/vreuna dintre acestea sunt/este câștigătoare sau necâștigătoare.
    • Pentru orice pariuri OOT care implică primirea de către jucători de cartonașe galbene sau roșii (de exemplu, total cartonașe în meci), se vor lua în considerare numai cartonașele acordate după ce jucătorul este activ în meci. Nu se vor lua în considerare cartonașele acordate înainte de fluierul de început sau după fluierul de final.
    • În cazul oricăror erori de formulare evidente, ne rezervăm dreptul de a anula orice pariuri OOT plasate pe selecția relevantă (în aceste cazuri, oferim posibilitatea ca pariul OOT să fie plasat din nou cu formularea corectă).
    • Câștigul maxim pentru un pariu OOT pe rugby este de 25.000 euro/lire sterline. Pentru a evita orice îndoială, această sumă maximă se aplică tuturor elementelor pariului OOT luate împreună (cu alte cuvinte, nu se aplică separat fiecărui element al pariului OOT).
  22. 29 Snooker și biliard

   • În cazul în care un joc începe, însă nu se termină, jucătorul care trece în runda următoare va fi considerat câștigător (sau în finală, jucătorul declarat câștigător).
   • Dacă un jucător nu participă la un turneu sau la un meci, toate pariurile plasate pe jucătorul respectiv vor fi nule.
   • Dacă un meci nu este terminat, indiferent de motiv, pariurile pe piața „orice scor corect” sau „jocul următor” vor fi nule.
   • Dacă un meci nu este terminat, indiferent de motiv, pariurile pe piața handicap vor fi nule, cu excepția cazului în care piața a fost determinată în mod necondiționat.
   • Prima culoare care intră în buzunar Prima culoare care intră în buzunar în mod regulamentar marchează valoarea proprie (adică nu este considerată bilă în mână) va fi considerată câștigătoare, indiferent dacă există rearanjări ale bilelor în triunghi.
   • Următorul joc - Primul jucător care introduce în buzunar o minge Primul jucător care introduce în buzunar o minge în mod regulamentar va fi considerat câștigător, indiferent dacă există rearanjări ulterioare.
  23. 30 Fotbal

   • Dacă nu se specifică altfel, toate pariurile pe piețele de fotbal se aplică celor 90 de minute de joc, plus eventualele minute de prelungiri. Totuși, reprizele de prelungiri și loviturile de departajare nu sunt incluse. Singurele excepții sunt pentru meciurile programate pentru altă durată decât cele 90 de minute standard (de ex. 60, 70, 80 sau 120 de minute), conform regulamentelor competiției sau regulilor convenite de cele două echipe înainte de lovitura de deschidere. În astfel de cazuri, dacă meciul se joacă în formatul tradițional cu două reprize, toate pariurile vor fi soluționate la încheierea duratei convenite a meciului, care include timpul adăugat de arbitru pentru oprirea jocului (indiferent dacă durata meciului este publicată sau nu de Betfair). Dacă meciul se joacă într-un format neobișnuit (de ex. 3 sau 4 reprize), toate piețele „la pauză” vor fi anulate, însă toate celelalte piețe vor fi soluționate pe baza scorului de la sfârșitul meciului (inclusiv timpul adăugat de arbitru pentru oprirea jocului).
   • Pentru piețele „Timp suplimentar”, pariurile se aplică unei durate de 30 de minute de joc, conform arbitrilor jocului, plus timpul adăugat pentru accidentări sau pentru oprirea jocului. Totuși, timpul suplimentar și loviturile de departajare nu sunt incluse. Pe piețele „Timp suplimentar”, pariurile se aplică numai rezultatului din timpul suplimentar. În scopul acestei piețe, se va considera că scorul este 0-0 la începutul perioadei suplimentare.
   • Dacă un meci este amânat, toate pariurile nedeterminate vor fi anulate, atât timp cât meciul nu începe înainte de ora locală 23:59 (sau dacă Betfair consideră că meciul nu va începe până la această oră) din data programată.
   • Meciurile care sunt reprogramate înainte de data programată a începerii nu vor fi considerate amânări și toate pariurile vor rămâne valabile, atât timp cât data reprogramată este în termen de 72 de ore de la ora inițială a începerii.
   • Dacă un meci începe, însă este abandonat ulterior, toate pariurile nedeterminate vor fi anulate, atât timp cât meciul nu este reluat și încheiat înainte de miezul nopții (ora locală) din data programată.
   • Dacă locația unui meci este diferită decât cea indicată pe site-ul nostru, pariul va rămâne valabil, cu condiția să nu fi fost mutat pe terenul adversarului, caz în care meciul va fi declarat nul. Fără a aduce atingere acestei reguli, în turneele internaționale importante (de ex., Cupa Mondială, Campionatele Europene), toate locațiile vor fi considerate neutre. Dacă locația programată a unui meci se modifică, inclusiv dacă locația se mută într-o altă țară, toate pariurile rămân valabile.
   • Pentru turneele majore (cum ar fi Cupa Mondială), dacă un joc este amânat după miezul nopții ora locală, toate pariurile vor rămâne valabile și vor fi decise odată ce jocul este jucat, atâta timp cât jocul este jucat până la final în decurs de 72 de ore.
   • Dacă există ambiguități privind rezultatele oficiale indicate de oficialii meciului, rezultatul este determinat (în mod rezonabil) de către Betfair, pe baza informațiilor provenite din surse independente.
   • Dacă un organ oficial publică detalii ale echipelor diferite de cele publicate pe site-ul web Betfair (de exemplu, numele echipei, rezervele, grupa de vârstă, sexul etc.), toate pariurile de pe piețele relevante vor fi anulate. În oricare altă situație, pariurile vor rămâne valabile (inclusiv situațiile în care apare denumirea unei echipe fără a se menționa „XI” în denumire).
   • În cazurile în care este consultat un asistent de arbitraj video, se va considera, în sensul acestor reguli, că evenimentul care a generat consultarea a avut loc la ora efectivă a producerii sale (și nu în momentul în care s-a realizat consultarea sau s-a luat decizia în cauză).
   • În cazul în care am soluționat un pariu și, în urma unei decizii VAR ulterioare, se dovedește că soluționarea respectivă a fost incorectă, ne rezervăm dreptul să anulăm această soluționare (cu condiția ca decizia VAR să fie emisă înainte de încheierea meciului sau în alt interval de timp legat de pariu).
   • Pariurile plasate între producerea unui incident care duce la o reexaminare VAR și decizia VAR aferentă vor fi considerate nule, cu excepția următoarelor cazuri: (i) reexaminarea VAR (și decizia ulterioară) nu modifică în cele din urmă decizia luată de arbitrii de pe teren sau (ii) reexaminarea VAR (și decizia ulterioară) modifică decizia luată de arbitrii de pe teren, dar nu are nicio influență concretă asupra pariului (pariurilor) în cauză. Toate pariurile care nu au fost influențate în mod concret de reexaminarea VAR (și decizia ulterioară) vor rămâne valabile.
   • Pentru a elimina orice îndoială, vom considera că s-a recurs la VAR dacă acest lucru se înțelege din gesturile arbitrilor (de ex., gesturi cu mâna sau oprirea meciului pentru a reexamina incidentul ei înșiși) și/sau dacă utilizarea VAR este confirmată de raportul de meci emis de autoritatea oficială care este responsabilă în ultimă instanță pentru supravegherea meciului în cauză. În cazurile în care este neclar dacă s-a utilizat VAR, din cauza lipsei transmisiei TV și/sau a rapoartelor contradictorii, PPBF va soluționa pariurile pe baza informațiilor dobândite de la furnizorii de fluxuri și din surse online care se bucură în general de o bună reputație (acționând în mod rezonabil).
   • Există o mică posibilitate să oferim din greșeală pariuri pe fotbal pe rezultate a căror realizare este imposibilă (de exemplu, oferim în continuare pariuri ca un jucător să fie primul marcator într-un meci, după ce jucătorul respectiv a fost înlocuit). Cu toate că am implementat sisteme care au ca scop prevenirea acestor erori, în situațiile puțin numeroase în care acestea se produc, vom anula pariurile în cauză (și vom returna clienților mizele corespunzătoare).
   • Statisticile furnizate de Offical OPTA Data vor fi utilizate pentru a determina soluționarea tuturor pariurilor plasate pe: (i) un anumit jucător care realizează un anumit număr de șuturi sau șuturi pe poartă, (ii) numărul total de ofsaiduri acordate într-un meci sau împotriva unei anumite echipe, (iii) numărul total de șuturi pe poartă realizate de ambele echipe sau de oricare echipă într-un meci sau (iv) numărul total de deposedări efectuate de oricare echipă într-un meci sau (v) numărul total de lovituri libere, repuneri din colțul careului sau aruncări de la margine dintr-un meci.
   • Ofsaidul se acordă pentru jucătorul considerat a fi într-o poziție de ofsaid, când se acordă o lovitură liberă. Dacă doi sau mai mulți jucători sunt într-o poziție de ofsaid în momentul pasei, ofsaidul se acordă pentru jucătorul considerat a fi cel mai activ și care încearcă să joace mingea.
   • În ceea ce privește „deposedările”, o deposedare este definită ca acțiunea prin care un jucător atinge mingea, întins la pământ într-un duel cu jucătorul advers și reușește să o preia de la jucătorul care o are în posesie.
    • Jucătorul deposedat trebuie să aibă în mod clar posesia mingii, înainte de realizarea deposedării.
    • O deposedare este considerată reușită atunci când jucătorul care deposedează sau unul dintre coechipierii săi recâștigă posesia în urma duelului sau când mingea iese din teren și este „sigură”.
    • O deposedare este considerată eșuată atunci când deposedarea este efectuată, însă mingea ajunge la un jucător advers.
    • Ambele deposedări sunt considerate ca efectuate cu succes, însă rezultatul deposedării (reușită sau eșuată) este diferit, în funcție de unde ajunge mingea după deposedare.
    • Nu se consideră deposedare situația în care un jucător blochează o pasă prin orice mijloace.
    • Deposedările ratate sunt situațiile în care un jucător încearcă să preia mingea într-un duel cu jucătorul advers, dar nu reușește; se calculează prin adăugarea faulturilor cu un calificativ pentru încercare de deposedare la numărul de dăți în care un jucător este driblat (duel pierdut).
    • Degajarea este o acțiune defensivă prin care un jucător lovește mingea cu scopul de a o îndepărta de propria poartă, fără intenția de o pasa unui coechipier anume.
    • Intercepția este acțiunea prin care un jucător anticipează pasa unui adversar și interceptează mingea deplasându-se în calea pasei intenționate.
    • Pasa blocată este situația în care un jucător încearcă să blocheze o pasă a adversarului prin orice mijloace. Este similară cu o intercepție, însă există un grad mult mai mic de anticipare a pasei.
    • Blocarea este situația în care un jucător blochează un șut pe poartă al unui adversar.
   • Dacă o echipă este descalificată, eliminată sau dată afară dintr-o ligă înainte de începerea sezonului relevant, toate pariurile referitoare la echipa respectivă vor fi nule.
   • Pariurile „numere de pe tricou” se referă la numărul de tricou alocat la începerea meciului. Pariurile „numere de pe tricou” includ marcatorii de autogoluri. Jucătorilor fără numere pe tricou li se va aloca numărul 12.
   • Pentru pariurile pe „momentul primului gol” (piețele „cotelor pentru primul gol”), se consideră că prima repriză durează 45 de minute, indiferent de durata prelungirilor. De asemenea, pentru aceste piețe, rețineți că selecția „0 - 10 minute” cuprinde primele 10 minute ale meciului. Cu alte cuvinte, durează de la 0:00 până la momentul în care cronometrul ajunge la 10:00. Selecția „11-20 de minute” durează de la 10:00 până la momentul în care cronometrul ajunge la 20:00. Același principiu se aplică fiecăreia dintre celelalte selecții de pe această piață.
   • Pentru piețele FIFA „cel mai bun jucător al meciului”, piața va fi decisă pe baza rezultatului oficial pentru „cel mai bun jucător al meciului” determinat de FIFA. Dacă FIFA nu declară un rezultat oficial pentru „cel mai bun jucător al meciului”, indiferent de motiv, toate pariurile vor fi nule.
   • Pentru meciurile naționale transmise în direct pe Sky Sports, piața se va decide pe baza jucătorului desemnat ca atare de către Sky în timpul transmisiei în direct. Dacă nu este desemnat niciun jucător în timpul transmisiei live, rezultatul va fi decis în favoarea jucătorului desemnat „Jucătorul meciului” în raportul meciului de pe skysports.com. Dacă rezultatul de pe skysports.com este diferit de cel din timpul transmisiei în direct Sky, piețele se vor decide pe baza rezultatului din transmisia în direct. Pentru meciurile naționale transmise în direct pe BT Sports, BBC și ITV, pariurile „Jucătorul meciului” vor fi decise, de asemenea, în funcție de jucătorul desemnat de postul TV în timpul transmisiei. În cazul meciurilor transmise pe aceste posturi, dacă niciun jucător nu este desemnat în timpul transmisiei, toate pariurile sunt anulate. Jucătorul trebuie desemnat oficial drept „Jucător al meciului”; nu este suficientă opinia în acest sens a unuia dintre comentatori.
   • Pentru meciurile transmise în direct pe Sky Sports și un alt canal, prioritatea pentru deciziile legate de pariuri va aparține Sky Sports, exceptând cazul în care Betfair indică în mod clar, prin numele pieței, faptul că rezultatul va fi decis pe baza desemnării oficiale a turneului sau sponsorului.
   • De asemenea, o desemnare oficială a turneului sau sponsorului specificat în numele pieței va avea prioritate în raport cu desemnarea de către un comentator BT, BBC sau ITV.
   • Orice jucător care intră pe teren în orice moment al meciului va fi considerat participant în scopurile legate de pariuri. Se consideră ca neparticipanți jucătorii care nu fac parte din formula inițială și rezervele neutilizate.
   • Pe piețele Scor în orice moment, dacă unul sau mai mulți jucători nu participă la meci, aceștia vor fi considerați neparticipanți, iar prețul inițial va fi redus cu valoarea prețului jucătorilor respectivi, rezultatele fiind decise pe baza performanței selecțiilor rămase. Jucătorii vor fi considerați participanți pe piața listată dacă intră pe teren în orice moment din timpul de 90 de minute plus prelungirile care corespund întreruperilor cauzate de accidentări.
   • Pentru piețele „primul/ultimul marcator”:
    • Toate pariurile plasate pe jucători care nu participă la meci vor fi nule. Pariurile plasate pe jucători care se află în teren după ce este marcat primul gol vor fi nule în sensul deciderii pariurilor pe primul marcator. Jucătorii vor fi considerați participanți pe piețele de pariuri pe „ultimul marcator” și „oricare marcator” dacă intră în joc în oricare moment al celor 90 de minute ale jocului, plus prelungirile.
    • Autogolurile nu sunt luate în considerare și vor fi ignorate în decidere. Se vor face eforturi pentru a stabili cote pentru toți participanții, însă acest lucru nu va descalifica un jucător care nu are cotă, acesta putând fi câștigător. Pariurile se aplică exclusiv jocului de 90 de minute, plus prelungirile.
    • Următoarele piețe vor urma, de asemenea, regulile aplicate parierii pe „marcator oricând” de mai sus:
     • Să înscrie 2 sau mai multe goluri
     • Să înscrie un hat-trick
     • Primul marcator al echipei
     • Marchează și câștigă
     • Marchează primul sau al doilea
     • Marchează primul și al doilea
     • Marchează în prima repriză
     • Marchează în a doua repriză
     • Marchează în ambele reprize
     • Marchează și primește cartonaș
     • Marchează primul și primește cartonaș în orice moment
     • Marchează primul și primește cartonaș primul
     • Marchează în primele 20 de minute
     • Marchează în ultimele 20 de minute
     • Marchează în primele 20 de minute
     • Marchează în ultimele 20 de minute
    • Pentru piețele Primul marcator Each-Way:
     • Pariurile Each-way vor fi soluționate numai la primul gol, la al doilea gol, la al treilea gol, la al patrulea gol și la al cincilea gol. Jucătorii care nu înscriu decât după ce s-a înscris cel de-al cincilea gol vor fi tratați ca selecții pierzătoare. Dacă în orice meci se înscriu mai puțin de cinci goluri, Betfair va soluționa pariurile pe baza acelor goluri care sunt înscrise. Dacă nu se înscrie niciun gol, toate pariurile Each-way vor fi considerate pariuri pierzătoare.
     • Dacă un jucător intră pe terenul de joc după înscrierea primului gol, atât partea „Win” (victorie), cât și partea „Place” (clasare) ale pariului vor fi anulate, cu excepția situației în care primul gol este un autogol (caz în care pariurile vor rămâne valabile). Dacă un jucător este eliminat sau înlocuit înainte de înscrierea primului gol, pariurile pe acea selecție sunt considerate ca pierzătoare.
     • Dacă un jucător înscrie primul gol al meciului, atât partea sa „Win” (victorie), cât și partea sa „Place” (clasare) sunt câștigătoare. Dacă un jucător înscrie al doilea, al treilea, al patrulea sau al cincilea gol, numai partea sa „Place” (clasare) este câștigătoare.
     • Un jucător nu poate fi plasat de două ori (adică dacă acesta înscrie al doilea și al treilea gol, numai al doilea gol este considerat câștigător).
     • Nu se acceptă pariuri Each-way pe niciun marcator, pe ultimul marcator, pe primii marcatori ai echipei și pariuri „scorecast”. Dacă orice astfel de pariu este acceptat eronat, atunci întreaga miză va fi investită numai ca un pariu victorie.
     • Parierea numai pe clasare nu este acceptată.
     • Reprizele de prelungiri nu sunt luate în considerare.
     • Autogolurile nu se iau în considerare. În cazul în care printre primele cinci goluri se numără un autogol, atunci al șaselea gol va fi stabilit drept câștigător pe partea „Place” (clasare) a fiecărui pariu Each-way. În cazul în care printre primele cinci goluri se numără două autogoluri, atunci al șaselea și al șaptelea gol vor fi stabilite drept câștigătoare pe partea „Place” (clasare) a fiecărui pariu Each-way etc. În toate celelalte cazuri, se aplică regulile pentru fotbal ale Betfair.
    • Pentru piețele „hat-trick în turneu”, sunt incluse reprizele de prelungiri, însă loviturile din penalty și autogolurile nu sunt incluse. În cazul unei dispute în legătură cu persoana care a înscris, se va respecta decizia luată de autoritatea relevantă.
   • Pentru piețele „scorecast”:
    • Piețele „scorecast” sunt definite ca pariu dublu pe primul marcator/scor corect.
    • Jucătorii care nu participă la joc sau care participă după ce s-a înscris un gol determină transformarea unui pariu „scorecast” într-un pariu single pe piața pariurilor pe scorul corect cu cota relevantă oferită la începerea meciului. Dacă golul (sau golurile) inițiale sunt autogoluri, pariurile duble pe marcatorul ulterior/scor corect vor fi considerate câștigătoare. Dacă singurele goluri marcate în meci sunt autogoluri, atunci pariurile vor fi decise ca pariuri simple („single”) pe piața scorului corect, la cotele corespunzătoare oferite în momentul începerii meciului. Dacă un meci este abandonat după înscrierea unui gol, pariurile vor fi decise ca pariuri simple pe piața marcatorului primului gol, la cotele corespunzătoare oferite la începerea meciului.
   • Pentru piețele „wincast”:
    • Piețele „wincast” sunt definite ca pariuri duble pe primul marcator/echipa care câștigă.
    • Dacă un jucător nu a intrat în teren până la înscrierea unui gol, pariurile vor fi decise ca pariuri simple pe piața cotelor meciului, la cotele corespunzătoare oferite la începerea meciului.
    • Dacă golul (sau golurile) inițiale sunt autogoluri, pariurile duble pe marcatorul ulterior/rezultat vor fi considerate câștigătoare.
   • Pentru piețele „cel mai bun marcator”:
    • toate pariurile sunt valabile, indiferent dacă jucătorul participă la liga, turneul sau competiția relevantă. Dacă există dispute în legătură cu persoana care a înscris un anumit gol, se va respecta decizia luată de autoritatea relevantă.
    • numai golurile marcate în liga, turneul sau competiția relevantă sunt luate în considerare. De exemplu, dacă un jucător începe să joace pentru un club pe parcursul sezonului, golurile înscrise în altă ligă nu vor fi luate în considerare. Totuși, golurile înscrise pentru alt club din aceeași ligă vor fi luate în considerare. Autogolurile nu vor fi luate în considerare.
    • golurile înscrise în meciurile play-off nu vor fi luate în considerare.
    • sunt incluse golurile înscrise în reprizele de prelungiri, însă nu se iau în considerare golurile înscrise din lovituri de departajare.
   • Piețele „Meciuri fictive”:
    • Pariurile „Meciuri fictive” sunt oferite pe cel mai mare număr de goluri, cornere sau cartonașe galbene (după caz) înscrise sau obținute de două echipe care joacă în meciuri diferite. De exemplu, în cazul în care sunt programate meciuri între Echipa A și Echipa B (pe de o parte) și Echipa C și Echipa D (pe de altă parte), putem oferi o piață „Meciuri fictive” cu pariuri pe posibilitatea ca, în cadrul meciurilor respective, Echipa A să înscrie mai multe goluri sau să obțină mai multe cornere sau cartonașe galbene decât Echipa C (chiar dacă aceste echipe joacă în meciuri separate).
    • Dacă ambele echipe înscriu același număr de goluri, obțin același număr de cornere sau primesc același număr de cartonașe galbene (după caz), egalitatea este selecția câștigătoare.
    • Meciurile următoare ale ambelor echipe vor fi afișate pe site-ul nostru.
    • Dacă următorul meci al unei echipe se joacă în altă zi decât cea afișată pe site-ul nostru, toate pariurile „Meciuri fictive” care implică această echipă vor fi anulate.
    • Pentru ca pariurile „Meciuri fictive” între două echipe să rămână valabile, meciul relevant al fiecărei echipei vizate trebuie să fie finalizat, iar rezultatul acestuia trebuie să fie confirmat de autoritatea oficială a competiției (de ex., FA Premier League sau FIFA).
    • În cazul în care un meci nu începe sau este scurtat din cauza unor factori externi (de ex., condiții nefavorabile jocului, probleme de securitate, defecțiuni tehnice), toate pariurile „Meciuri fictive” care implică oricare dintre cele două echipe concurente vor fi anulate.
    • Dacă un arbitru scurtează un meci din orice motiv, toate pariurile „Meciuri fictive” care implică oricare dintre cele două echipe concurente vor fi anulate.
   • Piețele „Șuturi pe poartă”:
    • Pentru orice pariuri referitoare la un anumit jucător care realizează un anumit număr de șuturi pe poartă, hotărârea finală a Offical OPTA Data va fi utilizată pentru a determina numărul de șuturi pe poartă realizate de jucătorul respectiv.
    • Un șut pe poartă este definit ca orice ocazie de gol care:
     • Intră în poartă indiferent de intenție; sau
     • Este o ocazie clară de a înscrie care ar fi intrat în poartă dacă nu ar fi fost salvată de portar sau este oprită de un jucător care este ultim-apărător, când portarul nu mai are nicio șansă de a împiedica golul (blocare pe linia porții).
    • Șuturile care lovesc direct barele porții nu sunt considerate șuturi pe poartă, exceptând situațiile în care mingea intră în poartă și se acordă gol.
    • Șuturile blocate de un alt jucător, care nu este ultim-apărător, nu se consideră șuturi pe poartă.
    • Dacă nu se specifică altfel, toate pariurile pe șuturi pe poartă sunt soluționate pe baza unui timp de joc de 90 de minute (plus minutele de prelungire).
    • pentru pariuri pe șuturi ale oricărui jucător/șuturi pe poartă, toate pariurile plasate pe jucători care nu participă la meci vor fi anulate. Jucătorii vor fi considerați participanți dacă intră în joc în oricare moment al celor 90 de minute ale jocului, plus prelungirile.
   • Piețe pentru pasele jucătorilor:
    • Pentru orice pariuri care implică efectuarea unui anumit număr de pase de către un anumit jucător, datele oficiale Opta vor fi utilizate în scopuri de soluționare.
    • O pasă este definită ca orice minge jucată intenționat de la un jucător la altul. Pasele includ pasele în timpul jocului, repunerile din colțul careului, cornerele și loviturile libere jucate ca pase, însă exclud centrările, aruncările portarilor și aruncările de la margine.
    • În absența altor indicații, toate pariurile privind pasele jucătorilor sunt soluționate pe baza unui timp de joc de 90 de minute (plus minutele adiționale).
    • Pentru pariurile privind pasele jucătorilor, toate pariurile plasate pe jucători care nu fac parte din primul 11 vor fi anulate.
   • Piețele „Parade ale portarului”:
    • Piețele „Parade ale portarului” vor fi soluționate în conformitate cu datele oficiale Opta. Opta definește o paradă ca intervenția unui portar care împiedică mingea să intre în poartă cu orice parte a corpului atunci când se confruntă cu o tentativă intenționată de a marca a unui jucător advers.
    • O tentativă de a marca în care mingea lovește un fundaș înainte de a fi prinsă de portar nu este definită ca o paradă și va fi înregistrată ca șut blocat.
    • O minge atinsă de un portar care este ulterior degajată de un fundaș nu este definită ca paradă.
    • Paradele au următoarele atribute:
     • Părți ale corpului – Mâini/Picioare/Corp.
     • Tip de paradă – Prins/Ridicat/Parat în siguranță/Parat în zonă periculoasă/Cu vârful degetelor.
     • Poziția portarului – Săritură/În picioare/Întins/Aplecat.
   • Pe piețele „Jucător nemarcator”, jucătorii care nu se află pe teren la începutul perioadei de joc de 90 de minute nu vor fi considerați participanți pe această piață, iar pariurile vor fi anulate.
   • În piețele care se bazează pe numărul de incidente survenite, precum „numărul de cornere”, acestea vor fi determinate pe baza numărului survenit, și nu pe baza numărului acordat. Acest lucru se va aplica și incidentelor în cazul cărora trebuie luat în considerare timpul.
   • Piețele „Corner multiplu echipă” sunt cele oferite pentru numărul de cornere al echipei din prima repriză înmulțit cu numărul de cornere al echipei din a doua repriză.
   • În cazul piețelor referitoare la numărul de sancțiuni acordate, numărul de cornere bătute, marcatori de goluri sau momentul marcării unui anumit gol, rezultatul va fi determinat de Betfair (acționând în mod rezonabil), cu ajutorul informațiilor din surse independente. În astfel de cazuri, dacă se fac publice informații noi în termen de 72 de ore de la decidere, Betfair va hotărî (acționând în mod rezonabil):
    1. dacă piața trebuie restabilită sau redecisă ca urmare a acestor noi informații; sau
    2. dacă se vor aștepta mai multe informații înainte de a hotărî dacă se va restabili sau redecide piața. Cu excepția cazului în care Betfair a anunțat că așteaptă informații suplimentare, informațiile care se publică la peste 72 de ore după deciderea unei piețe nu vor fi luate în considerare de Betfair (indiferent dacă este posibil ca respectivele informații să fi determinat un rezultat diferit).
   • Pentru piețele „Șuturi pe poartă combinate”, pariul va fi nul dacă un jucător indicat în selecție nu joacă deloc în meci, indiferent de rezultatul general.
   • Pentru piețele „Total cartonașe peste/sub”, numărul maxim de cartonașe acordate unui jucător este de două. Cartonaș galben = 1. Cartonaș roșu = 1. Cartonaș galben + cartonaș galben (eliminare) = 2 cartonașe.
   • Pentru piața sancțiunilor acordate se va utiliza următorul sistem de puncte:
    • Cartonaș galben – 10 pct.
    • Cartonaș roșu – 25 pct
    • Număr maxim de puncte acordate per jucător – 35 pct
    • Două cartonașe galbene, care duc în mod automat la un cartonaș roșu vor fi înregistrate ca un cartonaș galben și unul roșu.
   • Pentru piețele sancțiunilor acordate, doar cartonașele arătate jucătorilor aflați pe terenul de joc în timpul jocului se vor lua în calcul pentru acest total. Dacă un cartonaș este arătat unei rezerve care nu este pe terenul de joc în timpul jocului în momentul primirii cartonașului, acesta nu se va lua în calcul pentru niciun total. De asemenea, nici cartonașele arătate după fluierul de final nu se vor lua în calcul pentru niciun total.
   • Toate cartonașele acordate în timpul pauzei vor fi luate în considerare, însă cartonașele acordate după fluierul final nu se iau în considerare.
   • Pentru piețele „s-a arătat un cartonaș”, nu este necesar ca jucătorul să joace tot meciul și pariurile vor fi valabile dacă jucătorul participă la oricare parte a meciului. Pariurile vor fi nule pe jucătorii care nu joacă deloc în timpul meciului. În caz de dispute privind arătarea sau nu a unui cartonaș, Betfair va decide piața atunci când autoritatea relevantă va pronunța o hotărâre. Contestațiile sau hotărârile ulterioare nu vor fi luate în considerare. Sunt luate în considerare numai cartonașele arătate jucătorilor după ce intră în teren pentru prima dată și înainte de a ieși din teren pentru ultima dată.
   • Pentru piețele „jucător care a primit cartonaș”, toate pariurile plasate pe jucători care nu participă la meci vor fi nule. Jucătorii vor fi considerați participanți pe piețele de pariuri pe „jucător care a primit cartonaș” dacă intră în joc în oricare moment al celor 90 de minute ale jocului, plus prelungirile. În caz de dispute privind arătarea sau nu a unui cartonaș, Betfair va decide piața atunci când autoritatea relevantă va pronunța o hotărâre. Contestațiile sau hotărârile ulterioare nu vor fi luate în considerare.
   • Pentru piețele „Jucător în fiecare repriză”, pariezi ca un jucător nominalizat să realizeze condiția menționată atât în prima repriză, cât și în cea de-a doua.
    • Dacă jucătorul nominalizat realizează condiția menționată în selecție, atunci selecția va fi soluționată drept câștigătoare (de ex., dacă selecția este ca Harry Kane să dea 1 sau mai multe pase decisive în fiecare repriză, iar acesta dă o pasă decisivă în prima repriză și o pasă decisivă în a doua repriză, selecția va fi soluționată drept câștigătoare.
    • Dacă jucătorul nominalizat nu joacă deloc în prima repriză a meciului sau în nicio parte a meciului, atunci selecția este anulată (de ex., dacă selecția este ca Harry Kane să înscrie 1 sau mai multe goluri în ambele reprize și Harry Kane este rezervă, dar intră în joc la pauză ori după pauză, sau nu joacă deloc în meci, selecția va fi anulată).
    • Dacă jucătorul nominalizat joacă în timpul primei reprize și nu reușește să realizeze condiția menționată în prima repriză, atunci selecția este necâștigătoare, indiferent de durata participării jucătorului la oricare dintre cele două reprize (de ex., dacă selecția este ca Harry Kane să trimită 1 sau mai multe șuturi pe poartă în fiecare repriză, iar acesta începe meciul/intră în joc în timpul primei reprize și nu reușește să trimită un șut pe poartă în timpul primei reprize, selecția va fi necâștigătoare indiferent de participarea sa la a doua repriză).
    • Dacă jucătorul nominalizat joacă în timpul primei reprize și realizează condiția menționată, însă este ulterior retras înainte de pauză sau la pauză și nu joacă deloc în a doua repriză, atunci selecția va fi anulată (de ex., dacă selecția este ca Harry Kane să înscrie 1 sau mai multe goluri în fiecare repriză și să dea 1 sau mai multe pase decisive în fiecare repriză, iar acesta înscrie ȘI dă 1 pasă decisivă în prima repriză, însă este retras înainte de pauză sau la pauză, deci nu joacă deloc în a doua repriză, atunci selecția este anulată; însă dacă jucătorul a înscris, dar nu a dat nicio pasă decisivă în prima repriză, selecția este necâștigătoare, deoarece situația se încadrează la punctul precedent).
   • Pentru pariurile pe retrogradări, dacă o echipă din listă este descalificată, eliminată sau nu mai face parte din ligă după începerea sezonului relevant, se va considera că echipa a retrogradat și se va decide că este câștigătoare pe această piață. Dacă o echipă este descalificată, eliminată sau dată afară dintr-o ligă (în alte circumstanțe decât cele în care încheie sezonul pe o poziție din clasamentul relevant): (i) dacă o astfel de echipă este descalificată, eliminată sau dată afară dintr-o ligă înainte de începerea pieței relevante, toate pariurile pe piața afectată vor fi anulate (și o nouă piață va fi creată) și (ii) dacă o astfel de echipă este descalificată, eliminată sau dată afară din ligă după începerea sezonului respectiv (sau, pe parcursul sezonului, organismul de conducere respectiv determină eliminarea echipei din ligă după încheierea sezonului), toate pariurile pe echipa afectată vor fi anulate. Pentru evitarea incertitudinilor, dacă o echipă este penalizată la puncte, astfel încât aceasta încheie totuși sezonul pe un loc în clasament care corespunde ligii respective, pariurile pe echipa retrogradată vor fi considerate pariuri câștigătoare.
   • Pentru piețele „ultimului clasat”, toate echipele trebuie să joace toate meciurile din ligă pentru ca pariurile să fie valabile. Dacă una sau mai multe echipe nu joacă toate meciurile, indiferent de motiv, piața va fi nulă. Orice meci abandonat pentru care se declară un rezultat oficial va fi clasificat drept meci jucat, iar pariurile de pe această piață vor fi valabile. Modificările ulterioare ale clasamentelor de ligă după jucarea tuturor meciurilor nu vor afecta deciderea în cazul acestei piețe.
   • În cazul piețelor „victorie la handicap” și „ultimul loc la handicap”, diferența de goluri nu va fi luată în considerare.
   • Pentru piețele „primul loc la Crăciun” și „ultimul loc la Crăciun”, piața se va decide pe baza poziției în ligă la data de 25 decembrie, indiferent de meciurile jucate și de amânări și/sau abandonuri. Pentru piețele „ultimul loc la Crăciun”, dacă o echipă din listă este descalificată, eliminată sau nu mai face parte din ligă înainte de data de 25 decembrie, toate pariurile vor fi nule pe piața respectivă.
   • Pentru „cea mai bună echipă de pe un anumit continent” sau altă selecție (de exemplu, „cea mai bună echipă din America de Sud”, „cea mai bună echipă din Europa” sau „cea mai bună echipă din Africa”), piața se va decide în funcție de echipa care a avansat cel mai mult. Dacă două echipe nominalizate joacă una împotriva celeilalte în finală sau al treilea/al patrulea playoff, cea care va câștiga meciul va fi considerată cea care a avansat cel mai mult. Se aplică regulile „dead heat” dacă două sau mai multe echipe, care au avansat cel mai mult pe o anumită piață, ies din turneu în aceeași etapă.
   • § Pentru piețele de pariuri pe „echipa care a înscris cele mai multe goluri”, „echipa care a primit cele mai multe goluri”, „echipa care a primit cele mai multe cartonașe”, „goluri totale în turneu”, „cel mai bun marcator al echipei”, „hat-trickuri totale în turneu” și „orașul cu cele mai multe goluri” sunt incluse reprizele de prelungiri, însă nu sunt incluse penalty-urile de departajare executate.
   • Pentru piețele de pariuri pe „jucătorul care înscrie un gol”, „jucătorul care ratează un penalty” și „jucătorul eliminat” într-un anumit turneu, toate pariurile VOR FI VALABILE, indiferent dacă jucătorul participă sau nu în timpul turneului. Pentru aceste piețe sunt incluse reprizele de prelungiri, totuși, penalty-urile de departajare sunt incluse numai pentru piața „jucător care ratează un penalty” și nu pentru cele două. În cazul unei dispute în legătură cu persoana care a înscris, se va respecta decizia luată de autoritatea relevantă.
   • Pentru piețele Jucător care înscrie, Jucător care ratează un penalty și Jucător eliminat aplicabile unui anumit turneu, toate pariurile rămân VALABILE indiferent dacă jucătorul participă sau nu la turneu. Aceste piețe includ prelungirile; loviturile de departajare sunt incluse, însă, numai în piața Jucător care ratează un penalty, nu și în celelalte două. În cazul unei dispute în legătură cu persoana care a înscris, se va respecta decizia luată de autoritatea relevantă.
   • Pentru piețele „următorul marcator”, „primul, al doilea, al treilea marcator etc.” sau orice altă piață care privește specificarea unui anumit marcator (inclusiv piețele „jucător care marchează”), autogolurile nu vor fi luate în calcul. Dacă golul cu numărul X (sau golul următor) este un autogol, atunci pariurile pe marcatorul care urmează vor fi considerate câștigătoare. Piața activă a marcatorilor va depinde întotdeauna de următorul gol marcat în timpul meciului, indiferent dacă golul anterior a fost sau nu un autogol.
   • Pentru piețele de pariuri pe „cel mai bun marcator al meciului”, piața va fi decisă în funcție de jucătorul care înscrie cele mai multe goluri în jocurile respective dintre jucătorii aflați în listă (jucătorii din listă pot juca în același joc sau nu). „Egalul” va fi selecția câștigătoare dacă ambii jucători înscriu același număr de goluri sau dacă niciunul dintre jucători nu marchează. Ambii jucători trebuie să înceapă (însă nu este neapărat necesar să termine) jocurile respective pentru ca pariurile să fie valabile. Autogolurile nu se vor lua în considerare.
   • Pentru piețele „Scorul corect în orice moment”: Această piață oferă pariuri pe exactitatea selecției de scor alese în orice moment din timpul duratei regulamentare de 90 de minute a meciului, plus prelungirile corespunzătoare accidentărilor. Dacă meciul se încheie 0-0 după 90 de minute plus prelungirile adăugate, toate selecțiile vor fi considerate perdante. Reprizele de prelungiri nu sunt luate în considerare.
   • Pentru piețele de pariuri pe „scorul corect în reprizele de prelungiri” – este aplicabil exclusiv rezultatul din timpul reprizelor de prelungiri. În scopul acestei piețe, se va considera că scorul este 0-0 la începutul reprizelor de prelungiri.
   • Pentru piețele „10 minute”:
    • piețele „gol marcat X – Y” sunt definite ca pariurile pe marcarea unui gol de una dintre echipe în intervalul X – Y (inclusiv) din durata meciului. Doar golurile marcate în acel interval de timp vor fi luate în calcul pentru soluționare.
    • piețele „corner acordat X – Y” sunt definite ca pariurile pe acordarea unui corner uneia dintre echipe în intervalul X – Y (inclusiv) din durata meciului. Doar cornerele acordate în acel interval de timp vor fi luate în calcul pentru soluționare.
    • piețele „cartonaș arătat X – Y” sunt definite ca pariurile pe arătarea unui cartonaș galben sau roșu unui jucător în intervalul X – Y (inclusiv) din durata meciului. Doar cartonașele arătate în acel interval de timp vor fi luate în calcul pentru soluționare.
   • Rețineți că deși scorul curent, timpul scurs din durata meciului și alte date oferite pe site-ul Betfair sunt obținute prin intermediul unui flux „în direct” furnizat de un terț, aceste date pot fi supuse unei întârzieri și/sau pot fi inexacte. Dacă vă bazați pe aceste informații pentru a plasa pariuri, faceți acest lucru pe riscul propriu. Betfair oferă aceste date „CA ATARE”, fără garanții referitoare la exactitatea, caracterul complet sau punctualitatea datelor și nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderi (directe sau indirecte) suferite de dvs. ca urmare a faptului că v-ați bazat pe acestea.
   • Pentru toate piețele lunare Premier League:
    • Betfair va utiliza formatul standard de competiție al Barclays Premier League, adaptat pentru a prezenta fiecare lună ca o competiție separată, care începe de la data de 1 a lunii relevante și se termină cu fluierul de final al ultimului meci din luna respectivă („sfârșitul lunii”).
    • Pe data de 1 a fiecărei luni, se consideră că nicio echipă din Premier League nu are nicio punct acumulat, niciun gol înscris sau primit.
    • Piața lunară Premier League, va fi determinată pe baza următoarelor reguli referitoare la puncte:
     1. Echipele primesc trei puncte pentru o victorie.
     2. Primesc un punct pentru egal.
     3. Nu primesc niciun punct în cazul în care pierd.
     4. Echipele vor fi clasificate după numărul total de puncte obținute, după golaveraj și apoi după golurile înscrise.
     5. Dacă după aplicarea acestor criterii echipele sunt tot la egalitate, se va aplica regula „dead heat”.
    • Meciurile amânate sau reprogramate vor fi incluse în piața lunară în care se joacă și nu în luna în care au fost programate inițial. Pariurile nu vor fi anulate în cazul selecțiilor afectate de meciuri amânate sau reprogramate.
    • Dacă rezultatul unui meci abandonat este determinat de autoritatea relevantă a Premier League, Betfair va respecta rezultatul respectiv, cu condiția ca rezultatul să fie determinat înainte de sfârșitul lunii; în caz contrar, Betfair va decide piața de pariuri lunară Premier League pe baza rezultatului de la sfârșitul lunii (inclusiv alocând 0 puncte ambelor echipe, dacă rezultatul nu este cunoscut).
    • Cu excepția cazurilor în care rezultatele unui meci se inversează, în conformitate cu regula de mai sus, scăderile de puncte dispuse de autoritatea relevantă a Premier League (de exemplu, în cazul echipelor intrate sub administrare judiciară) nu vor fi luate în considerare de către Betfair pe piața lunară a pariurilor pe Premier League.
   • Piețele „Quickbet”:
    1. Pentru deciderea tuturor cazurilor se va utiliza ora evenimentului oferită de furnizorul nostru de date (pe care avem libertatea de a-l selecta).
    2. Dacă niciunul dintre rezultatele declarate nu survine în perioada indicată, toate pariurile vor fi decise drept pariuri perdante.
    3. Pentru selectarea „gol”, se consideră că s-a înscris din momentul în care mingea a trecut complet linia porții dintre barele acesteia, cu condiția ca arbitrul să acorde golul în cele din urmă. De exemplu, dacă mingea trece complet de linia porții, însă nu se declară gol deoarece, de exemplu, s-a comis un fault înainte ca mingea să treacă de linie sau pentru că arbitrul nu a considerat că mingea a trecut peste linie, atunci nu se va considera că s-a înscris un gol. Autogolurile contează pentru deciderea acestei piețe.
    4. Pentru selecția „lovitură liberă”, se consideră că o lovitură liberă este acordată în momentul în care arbitrul de centru sau de margine semnalizează oricare dintre următoarele: o lovitură liberă directă după un fault, o lovitură liberă indirectă după un fault sau ofsaid,dar nu un penalty, corner sau repunerea balonului în joc de către arbitru.
    5. Lovitură liberă directă pentru goluri/șuturi – șuturile din lovituri libere directe sunt toate încercările realizate direct din lovitura liberă propriu-zisă.
    6. Pentru selectarea „corner”, se va considera că s-a acordat un corner în momentul în care arbitrul și/sau asistentul semnalează corner.
    7. Pentru selectarea „degajare portar”, se acordă și se comentează degajare de portar atunci când a fost indicată de către arbitrul și/sau de către asistent. O lovitură din mâinile portarului sau o lovitură liberă efectuată de portar nu este considerată degajare.
    8. Pentru selectarea „repunere în joc”, se consideră că s-a acordat o repunere în joc în momentul în care arbitrul sau asistentul semnalează acordarea acesteia.
    9. Pentru piețele pe care se oferă opțiunea „șuturi în bară”, aceasta este definită drept contactul între minge și orice parte a barelor laterale sau a barei transversale a porții, în urma unei încercări a unui jucător advers de a înscrie, când mingea se află în joc. Sunt luate în considerare șuturile la poartă care lovesc bara, cu excepția golurilor înscrise când mingea a lovit mai întâi bara înainte să intre în plasă. Orice șut care lovește bara de mai multe ori (de ex., bara transversală și bara laterală din stânga) va fi luat în considerare ca un singur șut în bară. Șuturile în bară se iau întotdeauna în calcul în favoarea echipei care atacă (și a jucătorului care a realizat ultima acțiune), chiar și în situația în care mingea lovește bara în urma unei pase defensive înapoi.
    10. Piețe Pase decisive:
     • Datele furnizate de Opta vor fi utilizate pentru soluționarea tuturor Pase decisive.
     • O pasă decisivă înseamnă atingerea finală (pasă, pasă finală sau orice altă atingere) care duce la înscrierea unui gol de către destinatarul pasei.
     • Dacă atingerea finală (așa cum este definită mai sus) este deviată de un jucător advers, se acordă o pasă decisivă inițiatorului numai dacă a existat probabilitatea ca destinatarul pasei să primească mingea fără ca devierea să fi avut loc.
     • Dacă un șut pe poartă este blocat de un jucător advers, este parat de un portar sau lovește bara, iar un gol este marcat direct după recuperare, se acordă o pasă decisivă.
     • Dacă un jucător șutează sau pasează mingea și forțează un jucător advers să marcheze în propria poartă (autogol), se acordă o pasă decisivă jucătorului care atacă.
     • Pentru un penalti sau o lovitură liberă, jucătorului care obține penaltiul sau lovitura liberă (fiind faultat sau provocând un henț) i se acordă o pasă decisivă dacă un gol este marcat direct, dar nu de către el, caz în care nu este acordată nicio pasă decisivă.
    11. Pentru piețe Minor Premiership: Minor premiership este titlul acordat echipei care termină o competiție sportivă pe primul loc în clasament după sezonul regulat, dar înainte de începerea play-off-ului.
  24. Piețe #OddsOnThat pentru fotbal:
    • Regulile din această subsecțiune se aplică în mod specific la deciderea pariurilor pe fotbal care sunt plasate prin #OddsOnThat („OOT”). Toate celelalte reguli de decidere care sunt incluse în secțiunea „Fotbal” sau în altă parte pe acest site web (inclusiv în aceste Reguli și regulamente) se vor aplica și la deciderea pariurilor OOT, cu excepția cazului în care contrazic sau intră în conflict cu cele incluse în această subsecțiune (caz în care vor avea prioritate regulile din această subsecțiune).
    • În absența altor indicații, toate pariurile OOT sunt decise pe baza unui timp de joc de 90 de minute (plus minutele de prelungire). Reprizele de prelungire și penalty-urile nu vor fi luate în calcul, cu excepția cazului în care sunt cotate expresiile „să se califice”, „care va ridica trofeul” sau „să câștige meciul”. În absența altor indicații, pentru toate pariurile multiple care implică unul sau mai multe pariuri care includ expresiile respective, pariurile rămase (cu alte cuvinte, cele care nu includ expresiile respective) vor fi decise pe baza unui timp de joc de 90 de minute (plus minutele de prelungire).
    • Dacă orice jucător care este inclus într-un Pariu cu Cote Speciale (OOT) nu participă deloc la meciul respectiv (sau nu îndeplinește condițiile pariului), atunci întregul Pariu cu Cote Speciale (OOT) este anulat. Această regulă se aplică în toate cazurile, indiferent dacă toate componentele rămase/vreuna dintre acestea sunt/este câștigătoare sau necâștigătoare.
    • Golurile îndoielnice vor fi acordate în funcție de hotărârea finală a Press Association.
    • Autogolurile nu se iau în considerare la totalurile jucătorilor. Dacă un jucător din echipa A înscrie un autogol, golul va fi adăugat la golurile totale ale echipei B, conform regulilor obișnuite.
    • Pentru pariurile OOT plasate pe modul de înscriere a primului (sau a oricărui alt) gol (de ex., gol din lovitură de cap, gol din afara suprafeței de pedeapsă), nu se vor lua în considerare autogolurile (cu alte cuvinte, în scopul acestor pariuri, se va considera că autogolurile nu au avut loc). De exemplu, dacă ai plasat un pariu OOT pe înscrierea primului gol din lovitură de cap, pariul tău va fi câștigător dacă: (i) primul gol a fost un autogol înscris de un jucător cu genunchiul și (ii) al doilea gol a fost un gol obișnuit înscris din lovitură de cap.
    • Toate pariurile OOT finale plasate pe cel mai bun marcator dintr-un sezon al Premier League vor fi soluționate pe baza jucătorului care primește Gheata de aur.
    • Orice pariuri OOT care implică lovirea cadrului porții necesită ca mingea să lovească o bară laterală sau transversala, când mingea se află în joc. Dacă mingea lovește cadrul porții după ce arbitrul a oprit jocul, atunci lovitura nu va fi luată în calcul. Dacă mingea lovește cadrul porții de două ori la rând sau mai mult, fiecare contact cu cadrul porții va fi luat în calcul separat.
    • Pentru un pariu OOT ca un jucător să NU marcheze sau să NU primească cartonaș, jucătorul în cauză TREBUIE să fie titular; în caz contrar, pariurile respective vor fi anulate.
    • Dacă un meci de fotbal este abandonat după ce a început, vom decide orice pariuri OOT care au fost deja stabilite fără echivoc în momentul în care meciul a fost abandonat. Orice pariuri OOT care nu au fost stabilite fără echivoc la momentul abandonării vor fi anulate, cu excepția cazului în care Betfair deține informații că meciul a fost reprogramat pentru a se juca în termen de trei zile de la data inițială de început (în acest caz, pariul va fi valabil pentru meciul reprogramat).
    • Pariurile OOT pe ultimul marcator al unui meci vor fi anulate dacă meciul respectiv este abandonat.
    • Pentru pariurile OOT care implică suturi de poartă, doar auturile de poartă care sunt efectiv executate vor fi luate în calcul pentru numărul total de auturi de poartă (cu alte cuvinte, suturile de poartă care sunt acordate dar care nu sunt executate nu vor fi luate în calcul).
    • Pentru pariurile OOT care implică două sau mai multe evenimente, evenimentele respective trebuie să aibă loc la ore diferite pentru ca pariul OOT să fie câștigător. De exemplu, un pariu OOT pe marcarea unui gol cu capul sau marcarea unui gol din afara suprafeței de pedeapsă va fi câștigător doar dacă un gol este marcat cu capul și un gol diferit este marcat din afara suprafeței de pedeapsă.
    • Pentru pariurile OOT care implică goluri din lovitură liberă, golurile trebuie să fie marcate direct din lovitură liberă. Pentru a evita orice îndoială, se va considera că un gol a fost marcat direct din lovitură liberă dacă persoanei care execută lovitura liberă direct i se acordă golul respectiv (chiar dacă mingea a atins un alt jucător înainte să treacă de linia porții). Penalty-urile nu sunt luate în calcul ca lovituri libere.
    • Pentru orice pariuri care implică înscrierea și/sau ratarea unui penalti (inclusiv pariuri OOT), dacă se reexecută primul penalti, vom soluționa această piață pe baza rezultatului penaltiului reexecutat. Pot fi incluse mai multe reexecutări, până la încheierea secvenței.
    • Pentru orice pariuri OOT referitoare la un anumit jucător care realizează un anumit număr de șuturi pe poartă, hotărârea finală Offical OPTA Data va fi utilizată pentru a determina numărul de șuturi pe poartă realizate de jucătorul respectiv.
    • Pariurile OOT care implică numărul total de pase, numărul total de pase ale unui jucător sau posesia totală vor fi stabilite în conformitate cu hotărârea finală a site-ului web oficial al organismului de conducere al competiției în cauză.
    • Pasa înseamnă orice transmitere intenționată a mingii de la un jucător la altul. Pasele includ pasele în timpul jocului, repunerile din colțul careului, cornerele și loviturile libere jucate ca pase, însă exclud centrările, aruncările portarilor și aruncările de la margine. Pentru mai multe informații despre tipurile de pase, vizitați: https://www.optasports.com/news/opta-s-event-definitions/.
    • Pentru pariurile OOT care implică primirea cartonașelor de către jucători vor fi luate în calcul doar cartonașele arătate din momentul în care jucătorul este activ în meci. Nu vor fi luate în calcul cartonașele arătate după fluierul de final.
    • Pentru pariurile OOT care implică puncte pentru cartonașe: un cartonaș galben valorează 10 puncte, iar un cartonaș roșu valorează 25 de puncte. Totuși, dacă un jucător primește două cartonașe galbene și, în consecință, primește un cartonaș roșu, jucătorul va primi în total 35 de puncte pentru cartonașe pentru meciul în cauză. Reprizele de prelungire și cartonașele arătate după fluierul de final nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea numărului total. Vor fi luate în calcul doar cartonașele arătate jucătorilor care se află pe terenul de joc. Cartonașele arătate antrenorilor sau rezervelor nu vor fi luate în calcul pentru niciun total.
    • În cazul pariurilor OOT plasate pe numărul total de cartonașe acordate (de ex., în total, unei echipe sau unui singur jucător/unui grup de jucători), se va considera că un jucător care a primit două cartonașe galbene (și prin urmare primește în cele din urmă un cartonaș roșu) sau care a primit un cartonaș galben urmat de un cartonaș roșu direct a primit, în fiecare caz, două cartonașe (și nu trei). Pentru a evita orice îndoială, în scopul soluționării pariurilor, acordarea unui cartonaș roșu direct va fi considerată ca fiind echivalentă cu acordarea unui singur cartonaș.
    • Pentru pariurile OOT care implică cornere vor fi luate în calcul doar cornerele care sunt executate efectiv. Dacă un corner este executat din nou, nu va fi luat în calcul decât ca un singur corner.
    • Pentru toate pariurile cu cote speciale (OOT) pe durata întregii competiții, în cazul în care nu se joacă unul sau mai multe meciuri, toate selecțiile care necesită producerea unui eveniment (gol, corner etc.) în fiecare meci vor fi soluționate la un preț redus, conform numărului real de meciuri jucate.
    • Toate pariurile cu cote speciale (OOT) care implică jucători care nu participă la competiție vor fi anulate.
    • Dacă a fost făcută o eroare evidentă de stabilire a prețurilor, ne rezervăm dreptul de a anula orice pariuri OOT plasate cu prețul incorect (în aceste cazuri, oferim posibilitatea ca pariul OOT să fie plasat din nou cu prețul corect).
    • În cazul oricăror erori de formulare evidente ne rezervăm dreptul de a anula orice pariuri OOT plasate cu selecția respectivă (în aceste cazuri, oferim posibilitatea ca pariul OOT să fie plasat din nou cu formularea corectă).
    • Orice pariuri OOT care necesită ca 2 echipe să marcheze în fiecare repriză sau să marcheze mai mult de 2 sau mai mult de 3 goluri necesită ca fiecare echipă numită să marcheze mai mult de 2 goluri, mai mult de 3 goluri sau în fiecare repriză, după caz.
    • Câștigul maxim pentru un pariu cu cote speciale este de 100.000 lire sterline/euro. Această sumă maximă este valabilă pentru orice pariu OOT unic sau pentru orice pariu multiplu care include un pariu OOT.
    • Se aplică regulile „dead heat”.
   • Piața Gheata de aur:
    • Premiul Gheata de aur este acordat jucătorului care a marcat cele mai multe goluri.
    • Dacă doi sau mai mulți jucători înscriu același număr de goluri, jucătorul cu mai multe pase decisive va fi considerat câștigător.
    • Dacă doi sau mai mulți jucători sunt încă la egalitate după ce au fost luate în considerare pasele decisive, se va ține cont de minutele jucate de jucător în turneu.
    • Aceleași criterii se aplică pentru pariurile each-way.
    • Sunt incluse reprizele de prelungiri, însă nu sunt incluse loviturile de departajare și autogolurile.
   • Piața faulturi:
    • Pentru orice pariuri care implică comiterea unui anumit număr de faulturi de către o echipă sau un jucător, datele oficiale Opta vor fi utilizate în scopuri de soluționare.
    • Un fault este definit ca orice încălcare care este penalizată ca joc incorect de către arbitru.
    • Pentru ca un fault să fie acordat, jocul trebuie să fie oprit și trebuie acordată o lovitură liberă. Dacă arbitrul lasă avantaj și mai târziu acordă un cartonaș galben odată ce mingea iese afară din joc, acest lucru nu va fi considerat fault, deoarece nu a fost acordată lovitură liberă.
    • Offside-urile nu sunt considerate faulturi.
   • Cote meci pentru minutul 90:
    • Se aplică numai pariurilor de tip Cote meci pentru minutul 90.
    • Pariurile sunt plătite mai devreme dacă selecția este câștigătoare la minutul 90:00. Toate celelalte pariuri vor fi stabilite de rezultatul meciului la sfârșitul timpului regulamentar (90:00 plus minutele de prelungiri). Reprizele de prelungiri și loviturile de departajare nu se iau în considerare.
    • Pentru deciderea tuturor cazurilor se va utiliza ora evenimentului oferită de furnizorul nostru de date (pe care avem libertatea de a-l selecta).
    • Când se utilizează sistemul VAR, momentul golului va fi cel stabilit de furnizorul nostru de date și nu cel ulterior deciziei VAR.
    • Dacă există ambiguități privind rezultatele oficiale indicate de oficialii meciului, rezultatul este stabilit (în mod rezonabil) de către Betfair, pe baza informațiilor provenite din surse independente.
    • Dacă detaliile meciului nu sunt disponibile în timpul jocului, piața va fi soluționată pe baza rezultatului de la finalul meciului.
    • Dacă durata meciului întreg este mai mică de 90 de minute, toate pariurile vor fi soluționate pe baza rezultatului de la finalul meciului.
    • Pariul de tip Cote meci pentru minutul 90 este disponibil numai clienților a căror țară de reședință este Regatul Unit sau Republica Irlanda.
  25. 31 Înot

   • Acolo unde există o ceremonie de prezentare, piețele vor fi decise pe baza rezultatului oficial al autorității relevante la momentul ceremoniei, indiferent de descalificări sau de modificări ulterioare ale rezultatului.
   • Dacă nu există o ceremonie de prezentare, rezultatele vor fi determinate în conformitate cu rezultatul oficial al autorității relevante, indiferent de descalificări sau modificări ulterioare ale rezultatului (cu excepția cazului în care modificarea este anunțată în termen de 24 de ore de la deciderea inițială a pieței relevante pentru a corecta o eroare de publicare a rezultatului).
   • Piețele de pariuri pe câștigătorul general se referă la câștigătorul evenimentului în general și nu la persoane calificate individual sau în serii. Dacă există o ceremonie de prezentare, piețele vor fi decise pe baza rezultatului oficial al autorității relevante la momentul ceremoniei, indiferent de descalificări sau de modificări ulterioare ale rezultatului. Totuși, în semn de bunăvoință față de clienți, este posibil să optăm pentru decidere înainte de publicarea oficială a rezultatelor.
  26. 32Tenis de masă

   • În cazul în care un meci de tenis de masă nu are loc sau un jucător câștigă prin neprezentarea adversarului, pariurile pe meciul respectiv sunt considerate nule.
   • În cazul în care un meci începe, însă nu se încheie, toate piețele vor fi nule, cu excepția cazului în care rezultatul a fost deja determinat în mod clar.
   • Neparticipanți: mizele vor fi returnate pentru jucătorii sau echipele care sunt retrași (retrase) înainte de începerea unui eveniment. Ne rezervăm dreptul de a deduce echivalentul regulii 4 (c) a Tattersall pentru a reflecta mizele returnate pentru neparticipanți.
  27. 33 Tenis

   • În cazul în care un jucător sau o pereche se retrage sau este descalificat(ă), se vor lua următoarele măsuri:
   • Momentul retragerii/descalificării

    Retragere/descalificare înainte de finalul primului set

    Retragere/descalificare după finalul primului set

    Piață

    Cote meci

    Toate celelalte piețe

    Cote meci

    Cote meci

    Toate celelalte piețe

    Tip turneu

    ATP/WTA/Mare Șlem/Challenger/Cupa Davis și Fed Cup/ITF/UTR/Meciuri demonstrative

    ATP/WTA/Mare Șlem/Challenger/Cupa Davis și Fed Cup/ITF/UTR/Meciuri demonstrative ATP/WTA/Mare Șlem/Challenger/Cupa Davis și Fed Cup ITF/UTR/Meciuri demonstrative ATP/WTA/Mare Șlem/Challenger/Cupa Davis și Fed Cup/ITF/UTR/Meciuri demonstrative
    Soluționare Anulat Anulat (dacă nu este determinat) Câștig/anulat Anulat Anulat (dacă nu este determinat)
   • În cazul în care un jucător sau o pereche se retrage sau este descalificat(ă) într-uns meci ITF, UTR sau demonstrativ: toate pariurile pe meci (cu alte cuvinte, pariurile plasate pe câștigătorului unui anumit meci) vor fi anulate, indiferent în ce stadiu al meciului are loc retragerea.
   • Toate celelalte competiții: (i) toate pariurile pe meci (cu alte cuvinte, pariuri plasate pe câștigătorul unui anumit meci) vor fi anulate dacă retragerea/descalificarea are lor înainte de încheierea primului set, (ii) dacă retragerea/descalificarea are loc după încheierea primului set, jucătorul sau perechea care avansează în turul următor (sau care câștigă turneul, în cazul unei finale) va fi considerat(ă) câștigător (câștigătoare), în scopul soluționării tuturor pariurilor pe meci, iar pariurile pe meci plasate pe jucătorul sau perechea care se retrage vor fi anulate (și toate mizele referitoare la pariurile respective vor fi restituite corespunzător).
   • Alte piețe (cu alte cuvinte, altele decât piețele de pariuri pe meci) pentru toate evenimentele vor fi anulate în cazul în care un jucător sau o pereche se retrage sau este descalificat(ă) (indiferent dacă retragerea are loc în timpul primului set sau după), cu excepția situației în care rezultatul pariului a fost stabilit în mod clar înainte de momentul retragerii/descalificării (caz în care pariul va fi valabil și va fi soluționat corespunzător)
   • Toate pariurile pe tenis (inclusiv orice pariuri speciale) vor fi soluționate pe baza site-ului oficial al fiecărui turneu.
   • În cazul oricăror dispute privind soluționarea pariurilor, decizia Betfair este finală.
   • În cazul modificării numărului de seturi (sau al ghemurilor pe set) care vor fi jucate, pariurile pe meci (cu alte cuvinte, pariurile plasate pe câștigătorul unui meci dat, exceptând, pentru a evita orice îndoială, toate pariurile de tip handicap) și pariurile „Câștigătorul primului set” vor rămâne valabile (exceptând situația în care numărul de seturi este redus la unul de la un număr mai mare de seturi, caz în care aceste pariuri vor fi anulate). Toate pariurile pe alte piețe vor fi anulate. În cazul în care se modifică formatul ultimului set (de ex., se schimbă numărul de ghemuri care vor fi jucate în setul respectiv), dar numărul de seturi care vor fi jucate rămâne același, pariurile pe piețele de pariuri pe meci vor rămâne valabile.
   • Dacă un eveniment de tenis nu are loc sau un jucător câștigă prin neprezentarea adversarului, pariurile pe eveniment sunt nule (în acest context, „eveniment” înseamnă un singur meci, nu întregul turneu).
   • Toate pariurile rămân valabile în caz de modificare a oricărora dintre elementele următoare:
    • tipul terenului (interior/exterior);
    • suprafața de joc (fie înainte de meci, fie în timpul acestuia);
    • locația;
    • programul (ora sau data) meciului.
   • În cazul în care un jucător, o pereche sau o echipă nu participă la un turneu (de ex., aceștia sunt retrași înainte de începerea primului meci), toate pariurile (inclusiv pariurile pe câștigătorul turneului, pariurile pe sferturi și pariurile speciale) care implică jucătorul respectiv, perechea sau echipa respectivă vor fi anulate și mizele vor fi restituite corespunzător. Piețele pot fi supuse unei deduceri conform regulii 4.
   • Un turneu trebuie finalizat complet pentru ca toate piețele legate de rezultatul acestuia să rămână valabile. Aceasta include: Numele finaliștilor, Ajunge/nu ajunge în runda X, Etapa eliminării sau orice alte pariuri speciale ale turneului. Pentru piețele Etapa eliminării și Nu ajunge în finală, un jucător trebuie să joace cel puțin un punct în timpul turneului pentru ca pariurile să fie valabile.
   • Piețele Total game-uri/Handicap: pe aceste piețe, un tie-break este considerat un game. Punctele sau game-urile câștigate prin forfait vor fi luate în considerare în scopul soluționării finale.
   • Tie-breakuri de campionat: În anumite competiții, meciurile care ajung la egalitate după setul al doilea sunt decise printr-un tie-break de campionat.
    • Dacă un meci se decide printr-un tie-break de campionat, acest tie-break va fi considerat cel de-al treilea set.
    • În cazul în care, pentru un meci care implică un tie-break de campionat, acceptăm în mod eronat pariuri pe câștigătorul unui anumit ghem din setul final, pe numărul total de ghemuri dintr-un astfel de set sau pe piețele de tip handicap legate de acest set (sau o situație similară), pariurile în cauză vor fi anulate.
    • Pentru pariurile plasate pe piețele Total ghemuri sau Handicapuri ghem, tie-breakul de campionat va fi considerat un singur ghem.
    • Un tie-break de campionat nu va fi luat în considerare pentru piețele „Va exista un tie-break” și nu va fi tratat ca tie-break pentru piețele care implică producerea unui anumit număr de tie-breakuri.
   • Piețele de game-uri sau puncte:
    • Dacă un game nu este finalizat, toate pariurile pe ghemul respectiv vor fi anulate, exceptând game-urile la număr egal de puncte, dacă rezultatul a fost deja determinat.
    • Dacă jucătorul greșit a fost desemnat la serviciu pentru orice ghem (ghemul curent sau următor), toate piețele legate de rezultatul ghemului vor fi anulate, indiferent de rezultat.
   • Ghemuri/Ghemuri alternative/Diferență exactă între ghemurile câștigate: Aceste piețe se bazează pe diferența absolută dintre numărul total de ghemuri câștigate de jucătorul A și cele câștigate de jucătorul B. De exemplu, dacă jucătorul A câștigă 17 ghemuri, iar jucătorul B câștigă 19 ghemuri în timpul meciului, piața se va soluționa pe baza diferenței absolute (și anume 2 ghemuri).
   • Piețele legate de ași/duble greșeli: meciul trebuie finalizat pentru ca pariurile să fie valabile pe aceste piețe, cu excepția piețelor deja determinate (de ex., primul as sau prima dublă greșeală), care se vor soluționa pe baza rezultatului corespunzător. Toate piețele se vor soluționa pe baza furnizorilor oficiali de scoruri sau a site-urilor oficiale ale turneelor (și, în cazul oricăror discrepanțe dintre datele furnizorilor oficiali de scoruri și cele ale site-urilor turneelor, vor avea prioritate datele furnizorilor oficiali de scoruri).
   • Când un handicap este atribuit unei piețe întregi (de exemplu, piața este intitulată „Handicap seturi - 1,5 seturi”) și nu există niciun handicap atribuit vreunei selecții individuale din cadrul pieței respective, handicapul relevant va fi aplicat fiecărei prime selecții denumite. De exemplu, dacă o piață este intitulată „Handicap seturi - 1,5 seturi” și meciul este Federer - Nadal, dacă scorul meciului este „Federer 3 seturi, Nadal 2 seturi”, acea selecție va fi soluționată ca și cum scorul final ar fi fost „Federer 1,5 seturi, Nadal 2 seturi” (cu alte cuvinte, orice pariuri pe Federer vor fi soluționate ca pariuri pierzătoare și orice pariuri pe Nadal vor fi soluționate ca pariuri câștigătoare).
   • Dacă nu se specifică altfel în numele/titlul unei piețe sau al unei selecții, totalurile/handicapurile se aplică întregului meci (în loc să se aplice seturilor sau ghemurilor).
   • În cazul penalizărilor cu puncte sau game-uri – acestea vor fi soluționate în conformitate cu actualizarea de scor, în scopul stabilirii rezultatului.
   • În cazul unui rezultat de egalitate („dead heat”) pe o piață de tenis „cap la cap”, ambele selecții vor fi anulate.
   • Pe o piață în care există mai mult de 2 selecții și „rezultatul egal” nu este o opțiune, se aplică regulile „dead heat” normale.
   • Pariuri speciale de sfârșit de an pe turnee de Mare Șlem:
    • Toate pariurile plasate pe această piață sunt pentru evenimentul de simplu al fiecărui turneu de Mare Șlem. Toate pariurile vor rămâne valabile dacă un jucător nu concurează sau s-a retras ori a fost descalificat înaintea sau în timpul oricărui turneu de Mare Șlem. În cazul unor modificări referitoare la suprafață, la formatul evenimentului/turneului, la locația evenimentului sau la perioada din an, toate pariurile vor rămâne valabile.
    • Toate turneele de Mare Șlem trebuie să se joace în cursul anului respectiv. Dacă un turneu de Mare Șlem este amânat sau anulat, toate pariurile vor fi nule, cu excepția cazului în care rezultatul a fost deja determinat în prealabil.
    • Australian Open, French Open, Wimbledon și US Open sunt considerate turnee de Mare Șlem.
   • Pariuri speciale de sfârșit de an pe clasamente:
    • Toate pariurile vor rămâne valabile dacă un jucător nu concurează pe tot parcursul anului. Sunt incluse aici și retragerile sau descalificările dinaintea sau din timpul oricărui turneu. Toate pariurile vor fi soluționate în conformitate cu clasamentele oficiale ale ATP/WTA din data de 31 decembrie a fiecărui an.
   • Pariuri speciale jucător:
    • Dacă nu se specifică altfel, toate pariurile plasate sunt pentru evenimentul de simplu al fiecărui turneu. Toate pariurile vor rămâne valabile dacă un jucător nu concurează în turneele asociate sau pe tot parcursul anului. Dacă jucătorul se retrage sau este descalificat înaintea sau în timpul oricărui turneu, toate pariurile vor rămâne valabile.
    • Dacă un turneu este amânat pentru anul următor sau este anulat, toate pariurile vor fi nule.
    • Toate pariurile vor fi soluționate în conformitate cu site-urile oficiale ale ATP/WTA și ITF.
   • Toate regulile de soluționare care sunt incluse în secțiunea „Tenis” (sau în altă parte pe acest site) se vor aplica și la soluționarea pariurilor #Oddsonthat legate de tenis. Cu toate acestea, fără implicarea oricăror alte reguli de acest tip, plata maximă pentru un pariu #Oddsonthat simplu sau multiplu va fi de 250.000 RON.

   Tennis FAQ

   Cum funcționează parierea pe seturi?

   Parierea pe seturi se soluționează conform scorului corect al meciului, pe seturi.

   De exemplu, Federer îl învinge pe Nadal cu următorul scor: 6-2, 6-4, 4-6, 7-5.

    Jucător

    Set 1

    Set 2

    Set 3

    Set 4

    Federer

    6

    6

    4

    7

    Nadal

    2

    4

    6

    5

   Selecția corectă la parierea pe seturi ar fi Federer 3-1

   Cum funcționează Total game-uri în meci?

   Total game-uri în meci este stabilit în funcție de numărul total de game-uri jucate pe durata întregului meci. De exemplu, dacă scorul final este...

    Jucător

    Set 1

    Set 2

    Set 3

    Set 4

    Federer

    6

    6

    4

    7

    Nadal

    2

    4

    6

    5

   Numărul total de game-uri jucate este 40. Dacă Total game-uri în meci a fost +36,5, selecția câștigătoare ar fi Peste (+36,5).

   Cum funcționează Handicap game-uri?

   Handicapul de game-uri este linia de game-uri totale câștigate de fiecare jucător în întregul meci. De exemplu, dacă scorul este...

    Jucător

    Set 1

    Set 2

    Set 3

    Set 4

    Federer

    6

    6

    4

    7

    Nadal

    2

    4

    6

    5

   Aplicăm valoarea handicapului pentru unul dintre jucători la scorul său total; în acest caz, vom aplica Federer -3,5 pentru un scor la handicap de...

    Jucător

    Total game-uri

    Valoare handicap

    Total handicap

    Federer

    23

    -3.5

    19.5

    Nadal

    17

    17

   În acest caz, Federer (-3,5) era selecția câștigătoare.

   Cum funcționează Handicap game-uri pe set?

   Handicapul de game-uri pe set este linia pentru un anume set și este stabilit în funcție de game-urile din set.

    Jucător

    Game-uri câștigate

    Valoare handicap

    Total handicap

    Federer

    6

    -2.5

    3.5

    Nadal

    4

    N/A

    4

   În acest caz, Nadal +2,5 este selecția câștigătoare.

   Cum funcționează marja de Game-uri câștigate?

   Marja de game-uri câștigate este linia de game-uri totale câștigate de fiecare jucător în întregul meci.

    Jucător

    Set 1

    Set 2

    Set 3

    Set 4

    Federer

    6

    6

    4

    7

    Nadal

    2

    4

    6

    5

   În exemplul de mai sus, am aduna game-urile câștigate ale fiecărui jucător și am aplica valoarea handicapului unuia dintre jucători la scorul total al acestuia. În acest caz, vom aplica Federer -4,5.

    Jucător

    Game-uri câștigate

    Valoare handicap

    Handicap Total

    Federer

    23

    -5.5

    17.5

    Nadal

    17

    N/A

    17

   Putem observa că Federer -5,5 este selecția câștigătoare.

   Cum funcționează parierea each-way pe piața Câștigător final?

   La vizualizarea unei piețe Pariu câștigător final pentru un turneu de tenis, vei observa o notă asemănătoare cu următoarea. „Termeni each-way: 2 locuri, cotă 1/2.”

   „2 locuri” înseamnă că, atunci când plasezi un pariu each-way, va fi câștigător pentru locul 1 și locul 2.

   Cota de 1/2 se referă la cota pentru loc, față de câștigare. O poți calcula folosind cota afișată pe site, scăzând 1, apoi înmulțind cu 1/2. La final, adaugi 1 GBP. De exemplu:

   Un jucător are o cotă de 5 GBP la câștigarea turneului. Pentru a calcula cota pe loc:

    5 GBP - 1 GBP = 4 GBP

    4 GBP x 1/2 = 2 GBP

    2 GBP + 1 GBP = 3 GBP

    Cota pe loc pentru jucător este, în acest caz, 3 GBP.

  28. 34 Volei

   • În cazul amânării unui meci, acesta va fi anulat dacă nu are loc în termen de 36 de ore de la ora inițială programată a începerii.
   • Toate piețele vor fi soluționate conform rezultatului final potrivit regulilor de volei. Singurele excepții sunt pentru meciurile jucate conform regulamentelor competiției sau regulilor convenite de cele două echipe înainte de lovitura de deschidere. În aceste cazuri, toate pariurile vor fi soluționate conform regulilor convenite.
   • În cazul în care un meci începe, însă nu se încheie, toate piețele vor fi nule, cu excepția declarării unui rezultat oficial, caz în care toate pariurile vor fi valabile.
   • Denumirea/titlul unei competiții echivalează cu dovada pentru evenimentul la care se referă pariul. De exemplu, dacă plasezi un pariu pe „Italia-Brazilia” sub denumirea/titlul competiției „Cupa Mondială sub 20 de ani”, pariul se va aplica meciului dintre Italia și Brazilia care face parte din Cupa Mondială sub 20 de ani.
  29. 35Polo pe apă

   • În cazul amânării unui meci, acesta va fi anulat dacă nu are loc în termen de 36 de ore de la ora inițială programată a începerii.
   • Prelungirile NU sunt luate în considerare pentru nicio piață, dacă nu se specifică altfel.
   • Dacă un meci este abandonat, toate piețele sunt anulate, exceptând cazul în care rezultatul a fost decis în mod clar.
  30. 36Sporturi de iarnă (care includ toate sporturile olimpice de iarnă)

   • Toate pariurile care au fost identificate ca fiind tardive în conformitate cu orele de începere relevante specificate pe site-ul oficial vor fi anulate.
   • Participanții trebuie să treacă de linia/poarta de start pentru ca pariurile să fie valabile; în caz contrar, pariurile vor fi nule, iar mizele vor fi restituite.
   • Acolo unde există o ceremonie de prezentare, piețele vor fi decise pe baza rezultatului oficial al autorității relevante la momentul ceremoniei, indiferent de descalificări sau de modificări ulterioare ale rezultatului.
   • Dacă nu există o ceremonie de prezentare, rezultatele vor fi determinate în conformitate cu rezultatul oficial al autorității relevante, indiferent de descalificări sau modificări ulterioare ale rezultatului (cu excepția cazului în care modificarea este anunțată în termen de 24 de ore de la deciderea inițială a pieței relevante pentru a corecta o eroare de publicare a rezultatului).
   • Piețele „Câștigătorul final” se referă la câștigătorul evenimentului în general, și nu la participanți calificați individual sau în serii.
   • Pentru piețele „Cap la cap”, rezultatele vor fi determinate în conformitate cu rezultatul oficial al autorității relevante. Dacă unul sau niciunul dintre sportivi nu ajunge în finală, câștigătorul va fi considerat sportivul care a progresat cel mai mult la nivel de runde, iar dacă tot nu se poate decide, se va lua în considerare timpul realizat în runda în care au fost eliminați amândoi. Toate pariurile sunt anulate dacă oricare sportiv dintr-un pariu de tip match/grup nu participă la competiție.
   • Dacă un eveniment este abandonat, amânat sau anulat, toate pariurile vor fi anulate, exceptând situația în care evenimentul se încheie în aceeași locație, în termen de 48 de ore de la data oficială programată pentru încheiere.
  31. 37 WWE

   • Toate soluționările se bazează pe rezultatele furnizate de autoritatea relevantă: www.wwe.com
   • Soluționarea se va face în conformitate cu decizia finală de la sfârșitul transmisiunii, astfel cum este confirmată de www.wwe.com
   • Pariurile vor fi soluționate pe baza câștigătorului meciului, și nu pe baza transferului de titlu.
   • În cazul în care meciul se termină fără decizie, pariurile vor fi anulate.
   • Ne rezervăm dreptul de a suspenda orice pariu sau toate pariurile pe un meci, în orice moment și fără notificare prealabilă.
   • În cazul în care un luptător este adăugat/eliminat/înlocuit într-un meci, astfel încât modifică fundamental natura competiției, toate pariurile vor fi anulate.
   • Condițiile piețelor individuale înlocuiesc secțiunea de reguli WWE.
   • În cadrul piețelor de câștigători finali, pariurile plasate pe „superstaruri” care nu participă la meci vor fi soluționate ca necâștigătoare.
  32. 38 Sporturi virtuale

   • În pariurile pe curse (Speedway, curse cu ogari, curse de cai și toate celelalte tipuri de curse) nu există fond de premiere, iar plățile se decid numai pe baza cotelor oferite. Pentru câștigurile Forecast oferim dividende pe baza rezultatelor; nu există cote oferite când se plasează pariurile.
   • De exemplu: Să spunem că un jucător plasează un pariu Forecast de 10 £ pe „Pilotul A” și „Pilotul B” cu dividende de 10,50 £. Dacă la sfârșitul cursei „Pilotul B” ajunge primul și „Pilotul A” al doilea, se va plăti jucătorului 105 £, (10£ x 10,50£).

Partea D - Pariuri speciale Sportsbook

 1. Pariuri speciale pe transferuri în fotbal

  1. 1.1„Jucătorul se va transfera până la data stabilită”

   • Împrumuturile sunt luate în considerare drept transferuri în sensul deciderii acestui tip de pariuri.
   • Dacă un jucător nu trece la un alt club într-un interval de timp specificat, pariurile plasate pe mutarea jucătorului respectiv rămân valabile și sunt considerate pierzătoare. În această situație, orice pariuri plasate pe rămânerea jucătorului la clubul curent vor fi considerate câștigătoare.
   • Dacă jucătorul semnează un contract cu un club necotat pe piață, toate pariurile plasate pe mutarea jucătorului la un club specificat rămân valabile și sunt considerate pierzătoare. Pe piață pot fi adăugate cluburi suplimentare la cererea clienților.
   • În cazul în care se ajunge la un acord ca un jucător să fie transferat la o echipă nouă la o dată ulterioară, se va considera, în scopul soluționării, că jucătorul s-a transferat la data la care s-a finalizat acordul (în locul datei la care jucătorul se transferă la noul său club). De exemplu, dacă la 1 ianuarie Jucătorul X semnează un acord pentru a se transfera de la Clubul A la Clubul B de la 1 iunie, se va considera, în scopul soluționării, că Jucătorul X s-a transferat la Clubul B la 1 ianuarie.
   • În cazurile în care nu este clar dacă o tranzacție a fost finalizată înainte de un termen, ne rezervăm dreptul de a amâna soluționarea până la primirea confirmării oficiale de la organismele de reglementare.
   • Jucătorul trebuie să fie înregistrat în cadrul clubului în cauză înainte de încheierea intervalului de timp specificat. Precontractele sau alte acorduri similare care stabilesc încheierea tranzacției la o dată ulterioară celei specificate nu vor fi luate în considerare.
   • Dacă un jucător se transferă la un club, iar apoi este imediat împrumutat unui alt club, soluționarea se va face pe baza clubului care a semnat cu jucătorul permanent, și nu pe baza clubului căruia i se împrumută jucătorul.
  2. 1.2Piețele de pariuri pe următorul manager (al clubului sau echipei naționale):

   • Betfair va selecta o listă de potențiali manageri noi, la libera sa alegere. Vor fi disponibile la cerere și alte selecții. Dacă va fi numit alt manager care nu se află în listă, toate pariurile vor fi valabile.
   • Managerii provizorii sau interimari nu vor fi luați în considerare, decât dacă se joacă sub conducerea lor 10 meciuri competitive și vor fi considerați apoi manageri permanenți.
   • Dacă un club numește un director pentru fotbal, acest lucru nu va fi luat în considerare în deciderea piețelor de pariuri pe managerul permanent.
   • În cazul în care structura echipei manageriale a unui club se schimbă și persoana desemnată nu este denumită prim-manager al echipei, Betfair Sportsbook va decide piața în funcție de persoana care are responsabilitatea de a selecta echipa principală.
 2. Regulile pieței speciale live

  1. 2.1Primul marcator, meciuri începute la ora 15:00

   • Care jucător din această listă va marca primul din meciurile Premier League care încep la ora 15:00 (programate)? Rezultatul va fi determinat de ora afișată de cronometrul meciului, nu de ora efectivă. De exemplu, dacă un meci (meciul A) începe de fapt la ora 15:03:00 și primul gol al meciului se înscrie la ora 15:07:01, se va considera că golul s-a înscris în minutul 5. Iar pentru un meci (meciul B) care începe la ora 15:00:00 și primul gol al meciului se înscrie la ora 15:05:01, se va considera că golul s-a înscris în minutul 6. Deci meciul A este cel cu primul marcator. Se aplică regulile „dead heat” dacă primul gol este marcat de mai mult de un jucător în același minut al jocurilor respective. Pariurile pe jucătorii care nu iau parte la meci sau care înlocuiesc alt jucător după înscrierea primului gol vor fi nule. Autogolurile nu sunt luate în considerare în această piață. Dacă oricare dintre meciurile de la ora 15:00 este amânat, toate pariurile vor fi nule. Dacă oricare dintre meciurile de la ora 15:00 este abandonat înainte de pauză, toate pariurile vor fi nule, cu excepția cazului în care rezultatul a fost determinat deja. Toate pariurile se aplică celor 90 de minute de joc, conform oficialilor partidei, plus prelungirilor. Nu sunt incluse reprizele de prelungiri/executarea loviturilor de departajare.
  2. 2.2Ora primului gol, meciuri începute la ora 15:00

   • În ce minut se va înscrie primul gol în meciurile Premier League din această săptămână, care vor începe la ora 15:00 (programate)? Pentru pariurile pe „momentul primului gol” (piețele „cotelor pentru primul gol”), se consideră că prima repriză durează 45 de minute, indiferent de durata prelungirilor. De asemenea, pentru aceste piețe, rețineți că selecția „0 - 5 minute” cuprinde primele 5 minute ale meciului. Cu alte cuvinte, durează de la 0:00 până la momentul în care cronometrul ajunge la 05:00. Selecția „6-10 de minute” durează de la 05:00 până la momentul în care cronometrul ajunge la 10:00. Același principiu se aplică fiecăreia dintre celelalte selecții de pe această piață. Dacă oricare dintre meciurile de la ora 15:00 este amânat, toate pariurile vor fi nule. Dacă oricare dintre meciurile de la ora 15:00 este abandonat înainte de pauză, toate pariurile vor fi nule, cu excepția cazului în care rezultatul a fost determinat deja. Toate pariurile se aplică celor 90 de minute de joc, conform oficialilor partidei, plus prelungirilor. Nu sunt incluse reprizele de prelungiri/executarea loviturilor de departajare.
  3. 2.3Toate meciurile din ligă sau turneu care au peste 0,5/1,5/2,5 goluri

   • Dacă unul sau mai multe meciuri nu au loc, acestea vor fi desemnate neparticipante, iar prețul inițial va fi redus cu valoarea meciurilor respective. De exemplu: „Toate meciurile din ligă cu peste 1,5 goluri” – sunt programate 5 meciuri, din care toate au fost sporite la 1,2 (1/5) pentru un număr de goluri mai mare de 1,5, pentru un cvintuplu sporit de 2,49 (puțin sub 6/4). Dacă una dintre echipe nu mai joacă, prețul pariului va fi redus la 2.07. Toate pariurile se aplică celor 90 de minute de joc, conform oficialilor partidei, plus prelungirilor. Nu sunt incluse reprizele de prelungiri/executarea loviturilor de departajare.
  4. 2.4Total goluri înscrise într-o ligă sau în mai multe ligi sau turnee

   • Dacă unul sau mai multe meciuri sunt amânate după publicarea pieței, numărul preconizat de goluri pentru aceste meciuri va fi scăzut din noul total calculat. Toate pariurile plasate înainte de amânare vor rămâne valabile, însă vor fi decise conform noului total. De exemplu: „Peste 72,5 goluri în 3pm FA Cup” – Newport C vs. Portsmouth este abandonat, iar numărul preconizat de goluri pentru acest meci este de 3 goluri, deci selecția va fi modificată de la Peste 72,5 goluri la Peste 69,5 goluri. Toate pariurile se aplică celor 90 de minute de joc, conform oficialilor partidei, plus prelungirilor. Nu sunt incluse reprizele de prelungiri/executarea loviturilor de departajare.
  5. 2.5Penalty acordat în meciurile începute la ora 15:00

   • Va fi acordat un penalty în meciurile Premier League din această săptămână, care vor începe la ora 15:00 (programate)? Dacă oricare dintre meciurile de la ora 15:00 este amânat, toate pariurile vor fi nule. Dacă oricare dintre meciurile de la ora 15:00 este abandonat înainte de pauză, toate pariurile vor fi nule, cu excepția cazului în care rezultatul a fost determinat deja. Toate pariurile se aplică celor 90 de minute de joc, conform oficialilor partidei, plus prelungirilor. Nu sunt incluse reprizele de prelungiri/executarea loviturilor de departajare.
  6. 2.6Cartonaș roșu acordat în meciurile începute la ora 15:00

   • Va fi acordat un cartonaș roșu în meciurile Premier League din această săptămână, care vor începe la ora 15:00 (programate)? Unui jucător i se va arăta cartonașul roșu în timpul acestui meci? Sunt luate în considerare numai cartonașele arătate jucătorilor după ce intră în teren pentru prima dată și înainte de a ieși din teren pentru ultima dată. Dacă oricare dintre meciurile de la ora 15:00 este amânat, toate pariurile vor fi nule. Dacă oricare dintre meciurile de la ora 15:00 este abandonat înainte de pauză, toate pariurile vor fi nule, cu excepția cazului în care rezultatul a fost determinat deja. Toate pariurile se aplică celor 90 de minute de joc, conform oficialilor partidei, plus prelungirilor. Nu sunt incluse reprizele de prelungiri/executarea loviturilor de departajare.
  7. 2.7Prima echipă care primește un cartonaș roșu în meciurile care încep la ora 15:00?

   • Care echipă va primi primul cartonaș roșu în meciurile Premier League din această săptămână, care vor începe la ora 15:00 (programate)? Rezultatul va fi determinat după ora afișată de cronometrul meciului. Dacă oricare dintre meciurile de la ora 15:00 este amânat, toate pariurile vor fi nule. Dacă oricare dintre meciurile de la ora 15:00 este abandonat înainte de pauză, toate pariurile vor fi nule, cu excepția cazului în care rezultatul a fost determinat deja. Toate pariurile se aplică celor 90 de minute de joc, conform oficialilor partidei, plus prelungirilor. Nu sunt incluse reprizele de prelungiri/executarea loviturilor de departajare.
  8. 2.8Gol înscris în primele 5 minute ale meciurilor care încep la ora 15:00?

   • Se va înscrie un gol în primele 5 minute ale meciurilor Premier League din această săptămână, care vor începe la ora 15:00 (programate)? Se consideră că primele 5 minute sunt cele dintre minutul 0:00 al meciului și minutul 05:00. Dacă oricare dintre meciurile de la ora 15:00 este amânat, toate pariurile vor fi nule. Dacă oricare dintre meciurile de la ora 15:00 este abandonat înainte de pauză, toate pariurile vor fi nule, cu excepția cazului în care rezultatul a fost determinat deja. Toate pariurile se aplică celor 90 de minute de joc, conform oficialilor partidei, plus prelungirilor. Nu sunt incluse reprizele de prelungiri/executarea loviturilor de departajare.
  9. 2.9Pariurile pe cel mai bun marcator al meciului – meciuri începute la ora 15:00?

   • Pentru piețele de pariuri pe „cel mai bun marcator al meciului”, piața va fi decisă în funcție de jucătorul care înscrie cele mai multe goluri în jocurile respective dintre jucătorii aflați în listă (jucătorii din listă pot juca în același joc sau nu). „Egalul” va fi selecția câștigătoare dacă ambii jucători înscriu același număr de goluri sau dacă niciunul dintre jucători nu marchează. Ambii jucători trebuie să înceapă (însă nu este neapărat necesar să termine) jocurile respective pentru ca pariurile să fie valabile. Autogolurile nu se vor lua în considerare. Toate pariurile se aplică celor 90 de minute de joc, conform oficialilor partidei, plus prelungirilor. Nu sunt incluse reprizele de prelungiri/executarea loviturilor de departajare.

V 12/23 – 21/09/2023